TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KAĞITLAR

No: 17

25 Ekim 2016 Salı

 

Teklif

 

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1419) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2016)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 20 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin barınma, ulaşım ve sağlık konularındaki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/336) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2016)

2.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 20 Milletvekilinin, kaçak göçmenler ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/337) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2016)

3.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 21 Milletvekilinin, kamu ve özel sektörde çalışan taşeron işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/338) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2016)