TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 169

19 Temmuz 2017 Çarşamba

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.-           İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ve 20 Milletvekilinin, ülkemizdeki intihar girişimlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/586) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2016)

2.-           İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ve 20 Milletvekilinin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir Danıştay kararını uygulamamasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/587) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2016)

3.-           Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ve 21 Milletvekilinin, kadın ölümlerinin ve kadına yönelik şiddetin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/588) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2016)