TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 168

18 Temmuz 2017 Salı

 

Kanun Hükmünde Kararname

1.- Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/863) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)        

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın ve 22 Milletvekilinin, Akdeniz Üniversitesinde 2008 - 2015 yılları arasında gerçekleştiği öne sürülen yolsuzluk iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/583) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2016)

2.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 21 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/584) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2016)

3.- Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve 22 Milletvekilinin, ev kadınlarının çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/585) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2016)