TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 167

17 Temmuz 2017 Pazartesi

 

Tezkere

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 21.07.2016 Tarihli ve 1116 Sayılı Kararı ile Ülke Genelinde İlan Edilen ve 18.04.2017 Tarihli ve 1139 Sayılı Kararı Uyarınca Devam Etmekte Olan Olağanüstü Halin, 19.07.2017 Çarşamba Günü Saat 01.00’den Geçerli Olmak Üzere 3 Ay Süre ile Uzatılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1167) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2017) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-           İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, TBMM bünyesinde düzenlenen bir sergiye ve Atatürk'e yönelik hakaretlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15089) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2017)

2.-           Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Zonguldak'a yönelik yatırım teşvik uygulamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15090) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2017)

3.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van Gevaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan saldırı sonrası gözaltına alınan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15091) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2017)

4.-           Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, bir gazeteye yönelik operasyona ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15092) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2017)

5.-           Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Manisa'da yemek zehirlenmelerinin yaşandığı askeri kışlalara yemek veren firmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15093) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2017)

6.-           Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Moskova'da düzenlenen Türkiye Festivali için hazırlık yapan Antalya ilçe belediyelerine ve belediye başkanlarının yurt dışına çıkışına izin verilmemesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15094) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2017)

7.-           İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, Ankara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nde çıkan bazı olaylarda yapılan gözaltılara ve terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15095) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2017)

8.-           Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Ankara'da kolluk kuvvetlerinin bir kişiye yönelik orantısız güç kullandığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15096) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2017)

9.-           Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Osmaniye Cezaevi'nde kalp hastalığı ilerlemekte olan bir tutuklunun tedavisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15097) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2017)

10.-       İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna ve KHK'lar ile kamu görevinden ihraçlarda kurumlar arası farklılıkların giderilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15098) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

11.-       İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, Çapa Tıp Fakültesi ve Bezmialem Valide Sultan Hastanelerinin taşınmasına ve yerlerine AVM ve rezidans yapılacağına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15099) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

12.-       Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, 7033 sayılı Kanun ile Hafta Tatili Hakkında Kanun'un yürürlükten kaldırılmasına ve işçilerin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15100) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

13.-       Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, kadınlara yönelik şiddet, taciz ve ayrımcılık olaylarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15101) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

14.-       İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, kamu ihalelerinin denetimine ve yapılan mevzuat değişikliklerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15102) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

15.-       İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, 12 Haziran 2011 ve 7 Haziran 2015 milletvekili genel seçimlerinde aday olup göreve dönen Diyanet İşleri Başkanlığı personeline ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15103) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

16.-       İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, Manisa'da zehirlenme vakalarının yaşandığı askeri birliklere yemek sağlayan firmaya ve kamu kurumlarından aldığı ihalelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15104) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

17.-       Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, toplu taşıma araçlarında meydana gelen kadına yönelik saldırı ve cinsel taciz olaylarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15105) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

18.-       Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, Mardin'de Süryanilere ait kilise, manastır, mezarlık ve diğer taşınmazların mülkiyetinin Hazineye ve ardından Diyanet İşleri Başkanlığına devrine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15106) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

19.-       Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Suriyeli kız çocuklarının yaşları büyütülerek evlendirildiği yönündeki bir habere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15107) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

20.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son zamanlarda basına yansıyan kadına yönelik şiddet olayları hakkında yürütülen işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15108) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

21.-       Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Manisa'da askeri birliklerde yaşanan gıda zehirlenmelerine, yemek firmasına, yemek hizmetinin teminine ve alınacak ek tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15109) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

22.-       Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, 2002-2017 yılları arasında yapılan ayni ve nakdi sosyal yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15110) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

23.-       Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, emeklilere ve çalışanlara bayram öncesi erken maaş ödemesi yapılması yönündeki uygulamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15111) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

24.-       Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Türkiye'den Katar'a yapılan gıda yardımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15112) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

25.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, OHAL kapsamında açığa alınan ve ihraç edilen kamu çalışanları ile 671 sayılı KHK ile yapılan koşullu salıvermeye dair değişiklikle tahliye edilen mahkumlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15113) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

26.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 15 Temmuz gazilerine, yapılan yardım ve bağlanan maaşlar ile yakınlarına sağlanan istihdama ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15114) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

27.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gazilere, gazi maaşlarına ve maaş farklılıklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15115) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

28.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, dairesel tip yangın merdivenlerinin taşıdığı risklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15116) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

29.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemiz adına yurt dışında düzenlenen gün ve festival etkinliklerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15117) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

30.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, EGO'ya ait Sıhhiye-Yenikent güzergahındaki hatların birleştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15118) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

31.-       Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, kansere yol açtığı ifade edilen Roundup isimli tarım ilacının kullanımının önlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15119) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2017)

32.-       İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, İstanbul'da gerçekleştirilmek istenen LGBTİ yürüyüşünün engellenmesine ve yapılan gözaltılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15120) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2017)

33.-       Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, TRT'nin yayınlarında bir siyasi partinin grup toplantılarına yer vermemesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15121) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2017)

34.-       Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, Şeyh Said ve arkadaşlarının mezar yerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15122) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2017)

35.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, madde bağımlılığına ve tedavi merkezlerine dair verilere ve madde bağımlılığıyla mücadeleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15123) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2017)

36.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı sosyal medya hesapları hakkında yapılacak işlemlere ve kullanıcılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15124) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2017)

37.-       Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli ilindeki kamu kurumlarının mobilya alımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15125) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2017)

38.-       Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur'da FETÖ/PDY kapsamında operasyon yapılacak kişilere menfaat karşılığı bilgi sızdırıldığı ve kaçmalarının sağlandığına yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15126) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2017)

39.-       Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, bir sosyal medya paylaşımı hakkında yasal işlem başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15127) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2017)

40.-       Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, FETÖ'nün Mülkiye yapılanmasıyla ilgili İçişleri eski bakanlarının ifadelerine başvurulup başvurulmadığına ve İçişleri Bakanlığının FETÖ'den temizlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15128) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2017)

41.-       Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Sivas katliamına ve yargılamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15129) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.06.2017)

42.-       Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'da Kürtçe vaaz veren imam ve vaizler hakkında soruşturma başlatıldığına yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15130) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2017)

43.-       Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da polis tarafından durdurulan düğün konvoyunda taşınan mendillerin yakılması olayına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15131) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2017)

44.-       Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana ve Hatay'da yapılması öngörülen ve lisansı iptal edilen termik santrallere ve genel olarak termik santrallerin etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15132) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2017)

45.-       Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde okuyan bir grup öğrenci hakkında açılan davaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15133) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2017)

46.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, RTÜK tarafından 16 Haziran 2016-16 Haziran 2017 tarihleri arasında uygulanan yaptırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/15134) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

47.-       İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, haberleşme cihazlarından TRT'ye aktarılan bandrol ücretlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/15135) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2017)

48.-       Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, 2015 yılında bir televizyon programında yaptığı açıklamaya ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yıldırım Tuğrul Türkeş) yazılı soru önergesi (7/15136) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2017)

49.-       Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Antalya L Tipi Cezaevi'ne dair işkence ve kötü muamele iddialarına ve cezaevinden gelen şikayetlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15137) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2017)

50.-       Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Tarsus C Tipi Kadın Cezaevi'nde bulunan bir tutuklunun sağlık durumuna ve tedavi talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15138) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2017)

51.-       Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi'nde bulunan Wernicke-Korsakoff hastası bir mahkumun durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15139) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2017)

52.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Avukatlıktan Adli Hakimliğe Geçiş Sınavı'na ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15140) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

53.-       Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, FETÖ üyesi olma şüphesiyle tutuklanan eski bir adli tıp uzmanına ve ihraç edilen adli tıp uzmanlarının yaptıkları işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15141) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

54.-       Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Tarsus Cezaevi'ne dair darp ve kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15142) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2017)

55.-       Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştiği iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15143) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.06.2017)

56.-       Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, tutuklu ve hükümlü nakil uygulamalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15144) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2017)

57.-       Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa'da özel bir rehabilitasyon merkezinde kalan zihinsel engelli bir kadının ölümünün soruşturulmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15145) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

58.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, kadına yönelik şiddet nedeniyle resmi kurumlara başvurmalarına rağmen güvenceye alınmayan kadınlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15146) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

59.-       Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, 2002 yılından bu yana tanısı ve tespiti yapılan meslek hastalıklarıyla ilgili bazı verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15147) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

60.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15148) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

61.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ev işçisi kadınların İş Kanunu kapsamına alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15149) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

62.-       İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Ordu'nun Fatsa ilçesinde maden aramak üzere yapılacak sondaj çalışmasının etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15150) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

63.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'da bulunan deprem toplanma alanlarına ve riskli yapılara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15151) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

64.-       Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak'ta vatandaşlara dağıtılan TOKİ konut talep formlarına ve uygulamanın amacına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15152) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.06.2017)

65.-       İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, Türkiye'nin Katar'dan doğal gaz ithal etmesine yönelik bir anlaşma olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15153) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

66.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki yıllık elektrik tüketimine, enerjide dışa bağımlılığa ve güneş ve rüzgar enerjisiyle elektrik üretim potansiyeline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15154) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

67.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çevreci yöntemlerle kömür santralleri işletilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15155) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

68.-       Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de yaşanan dolu ve şiddetli yağmur nedeniyle zarar gören ekili arazilere ve çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15156) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

69.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, patates üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15157) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2017)

70.-       Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, bir siyasi parti üyesi ve bir öğretmenin sosyal medyada silahlı fotoğraflarını paylaşmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15158) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2017)

71.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 16 Haziran 2017 tarihinde Batman'da bir siyasi parti yöneticisinin polise saldırdığı olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15159) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2017)

72.-       İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçundan dolayı hakkında yakalama kararı bulunan bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15160) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2017)

73.-       Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, zırhlı asker ya da polis araçlarının karıştığı kazalarda yaşanan sivil vatandaş ölümlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15161) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

74.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, POMEM sınavlarında uygulanan yaş şartına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15162) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

75.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bir televizyon programında çözüldüğü ifade edilen cinayet vakalarına ve Bakanlığın bu programa yaklaşımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15163) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

76.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, faili belirsiz cinayetlere ve 2016'da yapılan kayıp kişi başvurularına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15164) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

77.-       Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Ağrı'da 2015 yılında kaybolan bir öğrenciye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15165) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2017)

78.-       İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, HDP üyelerinin Kandıra F Tipi Cezaevi'ni ziyaretlerinin engellenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15166) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.06.2017)

79.-       Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanoba köyünün su sıkıntısına ve köylülerin sağlık sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15167) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2017)

80.-       Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, haklarında sınır dışı edilme kararı verildiği iddia edilen bir grup Suriyeli mülteciye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15168) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2017)

81.-       Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Doğu Karadeniz Kalkınma İdaresi Başkanlığına ve Giresun'da yürüttüğü yatırım projelerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15169) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

82.-       İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin akıbetine ve bazı iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15170) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

83.-       İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, İzmir'deki Efes Antik Kenti'nde düğün organizasyonu yapıldığına yönelik haberlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15171) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2017)

84.-       Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, 2012-2016 yıllarında Van'ı ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısına ve Van turizminin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15172) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2017)

85.-       İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, 2016 yılında Maliye Bakanlığı yemekhanesinde yaşanan gıda zehirlenmesinin soruşturulmasına ve yüklenici firmayla ilgili işlemlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15173) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

86.-       Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Hünkar Çayırı'na 1. derece sit alanı olmasına rağmen yol açıldığı iddiasına, alanın özelleştirme kapsamından çıkarılmasına ve kullanımına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15174) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

87.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, uyuşturucu kaçakçılığı yapan şahısların vergi yükümlülüğü karşısındaki durumuna ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15175) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2017)

88.-       Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak'ta görevli bir öğretmenin elinde silah bulunan bir fotoğraf içeren sosyal medya paylaşımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15176) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2017)

89.-       İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan'ın, bir imam hatip lisesinin tanıtım broşüründe askeri okullar ve polis okullarına yönelik olarak yer alan bilgiye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15177) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.06.2017)

90.-       Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya'da bir lisede görevli 11 kadın öğretmenin okul müdürü tarafından taciz, hakaret ve mobbinge uğradıkları yönündeki şikayetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15178) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

91.-       Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa'da bir lisenin müdür yardımcısı hakkında bir sosyal medya paylaşımı üzerine başlatılan incelemeye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15179) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

92.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 4+4+4 eğitim sistemiyle başka alanlara geçen ve 2014 yılından itibaren asıl branşına dönüş hakkı verilmeyen sınıf öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15180) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

93.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, eğitim kurumlarında kadın ve erkek mescidi ve abdesthane bulunmasını öngören yönetmelik hükmüne ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15181) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2017)

94.-       Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, Antalya'da bir lisede görevli 11 öğretmenin okul müdürü tarafından taciz, hakaret ve mobbinge uğradıkları yönündeki şikayetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15182) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2017)

95.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kastamonu'da bir askeri birlikte gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan askerlerin durumuna ve askeri birliklerde yaşanan zehirlenme vakalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15183) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

96.-       Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2002 yılından itibaren hayatını kaybeden veya yararlanan askerlerden kaçının şehit veya gazi statüsünden yararlandığına ve yaşanan hak kayıplarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15184) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

97.-       Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, TSK'da ihale ile yemek dağıtımına geçilmesinden itibaren meydana gelen gıda zehirlenmelerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15185) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

98.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, terör olaylarında ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit ve gazi olanlara, kendilerine veya yakınlarına sağlanan maaş, tazminat ve diğer haklara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15186) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2017)

99.-       Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'da askeri birliklerde meydana gelen gıda zehirlenmelerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15187) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2017)

100.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Buldan Barajı suyundan yararlanan bazı çiftçilerin sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15188) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2017)

101.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, İzmir Kuş Cenneti'nde doğal yaşamı ve sit alanlarını olumsuz etkileyecek projeler yapılacağı yönündeki iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15189) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2017)

102.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'nın Sarıçam ilçesinde kızılçam ağaçlarının yer aldığı ormanlık alanda kimliği belirsiz kişilerce yapılan kesime ve ormanlık alanların korunmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15190) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2017)

103.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'da şehir hastanesi inşaatında çıkan yangının soruşturulmasına ve yaralanan ve hayatını kaybeden işçilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15191) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

104.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu hastanelerinde ve özel hastanelerde yapılan ameliyatların ücretlerine ve SGK ödemelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15192) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

105.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, özel hastanelere yönelik denetimlere, özel hastane ve doktor sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15193) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

106.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, şehir hastanelerine, kira bedellerine ve boşaltılacak kamu hastanelerinin arazilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15194) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2017)

107.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, son üç yılda sağlık çalışanlarının uğradığı fiziki veya sözlü saldırılara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15195) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2017)

108.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'da yaşanan depremlerden sonra radon gazı ölçümü yapılıp yapılmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15196) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2017)

109.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Avrasya Tüneli'nin elektronik okuma cihazlarının işleyişine ve yanlış tespit sonucu ceza yazılan araçlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15197) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017)

110.-   Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, Karayolları Genel Müdürlüğünün harcamalarının başlangıç bütçe ödeneklerini aşmasına ve son beş yılda yaptığı ihalelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15198) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2017)

111.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçeleri arasında yapılan yol çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15199) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2017)

112.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı ve Sırtköy arasındaki arazide yapılan inşaat çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15200) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.06.2017)

 

 

  Gelen Kağıt 167'ya ek