TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 166

14 Temmuz 2017 Cuma

 

Teklif

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile 2 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi (2/1783) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.07.2017) (Havale tarihi: 07.07.2017)[1]

 

 [1] Genel Kurulun 17 Haziran 2017 tarihli 109’uncu Birleşiminde alınan, 4 Temmuz 2017-13 Temmuz 2017 tarihleri arasında araverme kararı nedeniyle 2/1783 esas numaralı İçtüzük Değişikliği Teklifinin Anayasa Komisyonuna havalesi, İçtüzüğün 51’inci maddesi uyarınca 14.07.2017 tarihli gelen kağıtta gösterilmiştir.

  Gelen Kağıt 166'ya ek