TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 164

30 Haziran 2017 Cuma

 

Kanun Hükmünde Kararname

1.- Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/860) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2017)

 

Tasarı

1.- 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2017

 

Teklifler

1.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in; Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1773) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2017)

2.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1774) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2017)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1775) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2017)

 

            Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, koruma polisi olduğu iddia edilen bir kişinin sosyal medya paylaşımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13603)

2.- Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, bir derginin kamu kurumlarına alınıp alınmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13604)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin bazı kasaba ve köylerindeki camilere din görevlisi ataması yapılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13605)

4.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Karadeniz sahil yolunun Artvin'in Arhavi ilçesinden geçen bölümüne demir bariyerler inşa edilmesi talebine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13606)

5.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, İstanbul'da bulunan deprem toplanma alanlarına, olası bir afet durumunda kullanılacak kamu binalarına ve deprem konteynerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13607)

6.- Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Tunceli'de yapılan hava operasyonunda yaşamını yitiren oğlunun cenazesinin bulunması için açlık grevi yapan bir babanın durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13608)

7.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Güzel Sanatlar Eğitimi Yönetmeliğinin kaldırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13609)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kocaeli'de FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan eski bir savcının engelli çocuklarının bakımına ve engelli aylığı bağlanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13610)

9.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Diyanet İşleri Başkanı'nın Irak Müslüman Alimler Heyeti'nin Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13611)

10.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, TRT'nin iki dizisi için sponsor olan veya reklam veren belediye veya belediye şirketlerine ve Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından verilen reklamlar için ödenen miktara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/13612)

11.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, 2015 yılı Şubat ayında İstanbul Ataköy'de gerçekleşen bir cinayet olayına yönelik dava sürecine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13613)

12.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, sağlık raporu ile tutukluluğu kaldırılan ve bir belediye başkanının damadı olan FETÖ şüphelisine ve hastalık nedeniyle tahliye talep eden tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13614)

13.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Atatürk'e yönelik olarak hakaret içeren ifadelerin kullanıldığı bir televizyon programına ve aynı gerekçeyle 2003-2017 yılları arasında kişi ve kuruluşlar hakkında uygulanan yaptırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13615)

14.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Antalya L Tipi Cezaevi'ndeki kadın tutuklu ve hükümlülere yönelik hak ihlali iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13616)

15.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, cezaevleri ve cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlülere dair verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13617)

16.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya Arguvan K2 Tipi Cezaevi'nin kapatılmasının söz konusu olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13618)

17.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, İzmir Şakran T Tipi Cezaevi'nde lösemi teşhisi konulan bir mahkumun tedavisine ve cezaevlerindeki hasta tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13619)

18.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Türkiye'de ve Hatay'da 2013 yılından itibaren yapılan sosyal yardım ve maddi desteklere ve Suriyelilere yapılan sosyal yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13620)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda yapılan kayıp çocuk başvurularına ve bulunamayan çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13621)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, iş kazalarında hayatını kaybeden işçilere ve iş kazalarını önleme çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13622)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda iş kazası sonucu gerçekleşen çocuk ölümlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13624)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, depreme karşı kentsel dönüşümü teşvik edici yeni düzenlemeler planlanıp planlanmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13625)

23.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Akkuyu Nükleer Santrali için nükleer atıklarla ilgili bir plan bulunup bulunmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13626)

24.-  Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olarak temin edilmesine yönelik uygulamaya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13627)

25.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde terk edilmiş bir maden alanında bulunan ve kızıl gölet olarak adlandırılan göletle ve tehlike boyutlarıyla ilgili ölçüm ve uyarı çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13628)

26.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, İzmir'in Seferihisar ilçesinde erkence zeytininin üretildiği Orhanlı köyünde açılması planlanan taş ocağına ÇED olumlu raporu verilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13629)

27.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Eti Maden İşletmelerinin yatırım ve üretim planlaması ile pazarlama sisteminin geliştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13631)

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Eti Maden İşletme Fabrikası yerleşkesinde bulunan işçi misafirhanesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13632)

29.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Eti Maden işletmeleri ürünlerinin limanlara sevki için TCDD ile işbirliği yapılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13633)

30.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Eti Maden işletmelerindeki enerji maliyetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13634)

31.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Eti Maden İşletmeleri'nin Bursa Kestelek bor tuzu sahasındaki üretim faaliyetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13635)

32.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Eskişehir'in Beylikova ilçesinde bulunan kompleks cevher yatağının ÇED raporuna ve işletilip işletilmediğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13636)

33.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Eti Maden İşletmeleri'nin yurt dışı iştiraklerinin ABD'de yaptığı arazi alımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13637)

34.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Eti Maden işletmeleri tarafından farklı şekillerde temin edilen optik ayırıcı cihazların kullanımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13638)

35.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Eti Maden işletmelerinin ar-ge çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13639)

36.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Eti Maden İşletme Müdürlüklerinde yüklenici eliyle yürütülen bazı işlemlerin barkod sistemli otomatik tartım ve yazılım sistemleri ile yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13640)

37.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, iki kişinin 2002-2017 yılları arasında katıldığı KYK organizasyonlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13641)

38.-  Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, besicilik amacıyla yapılan canlı hayvan ithalatına ve bu hayvanlarda görülen hastalık ve ölümlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13642)

39.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, fındık alım fiyatının nasıl belirlendiğine, üretici lehine yeni bir fiyat belirlenip belirlenmeyeceğine, yapılan fındık alımlarına ve 2017-2018 sezonu için fındık politikası oluşturulmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13643)

40.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, polis şiddetinin arttığına dair iddialara ve engellenmesine yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13646)

41.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sığınmacılara ve vatandaşlık verilme kriterlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13647)

42.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Ayaş ve Polatlı ilçeleri arasındaki karayolunun tadilatına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13648)

43.-  Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, OHAL ilanından itibaren basın açıklaması, gösteri yürüyüşü, stant çalışması ve bildiri dağıtımı izni verilen derneklere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13649)

44.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van'ın Gürpınar Belediyesine kayyım ataması yapılmasının ardından kapatılan birim ve kurumlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13650)

45.-  Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, Antalya Finike'de çevreci çiftin öldürülmesi olayının soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13651)

46.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015 ve 2016 yıllarında yurt dışı gezisi düzenleyen belediyelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13652)

47.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, cadde ve sokakların belediyelerce otopark olarak işletilmesi uygulamasına ve bu uygulamanın denetimine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13653)

48.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İstanbul Kartal'da bulunan Aydos Dağı'nın turizme kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13654)

49.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2016 yıllarında öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13655)

50.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, okullarda bulunan laboratuvar, kütüphane ve eğitsel kaynaklara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13656)

51.-  İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, ortaokul düzeyinde özel öğrenci yurtlarının açılmasına izin veren düzenlemeye, özel yurtların denetimine ve risklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13657)

52.-  İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, KHK ile ihraç edilen ve Ankara'da açlık grevi yapan eğitimcilerin durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13658)

53.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Hatay çevresindeki bazı baraj projelerinin inşaat süreçlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13659)

54.-  Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, çevre sağlığı teknikerlerinin görev tanımlarına ve tıbbi atık yönetimi için hastane ve benzeri tesislerde görevlendirilmelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13660)

55.-  Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, fizyoterapi teknikerlerinin istihdam sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13661)

56.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Lyme hastaları ve hastalığın yaygınlığıyla ilgili verilere ve hastalıkla mücadeleye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13662)

57.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Ayaş ve Polatlı ilçeleri arasında bir yıl önce tadilat gören yolun bozulmasına ve tadilatı yapan firma ve birimlerle ilgili işlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13663)

58.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt dışı plakalı araçlardan otoyol ve köprü geçişlerinde ücret alınıp alınmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13664)

59.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, PTT varlıklarında çalınma, zimmet gibi yollarla meydana gelen kaybın önlenmesine yönelik teşkilat değişikliklerinin yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13665)

60.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, PTT hizmetlerinde müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13666)

61.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, birleşik posta hizmetlerinde kurumsal müşterilere yönelik pazarlama ve iletişim çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13667)

62.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gemi adamları ve gemilerle ilgili istatistiki bilgilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13668)

63.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kamuya açık alanların, binaların ve toplu taşıma araçlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13669)

64.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Artvin Havalimanı'nın inşası için yapılacak taş ocağının konumuna ve yaşam alanlarına etkisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13672)

65.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'nin Fındıklı Aksu köyünde meydana gelen hortumla ilgili hasar tespit çalışmalarına ve vatandaşların zararının giderilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13673)

66.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İzmir'in Çeşme ilçesinde bir geminin karaya oturması ve denize ham petrol yayılması olayına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13674)

67.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye'ye yatırım yapan yabancı sermayeli kuruluşlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13675)

68.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sümer Holding A.Ş.'nin Göcek'te yer alan alanında bulunan iki iskelenin kullanım dışı kalmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13676)

69.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gayrimenkul ihtisas mahkemeleri kurulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13677)

70.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kırtasiyelerde % 8 ve % 18 şeklindeki farklı KDV uygulamasının birleştirilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13678)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Emlak Konut GYO tarafından yapılan Merkez-Ankara projesi ihalesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13679)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra idari kararla ihraç edilen, açığa alınan ve görevden uzaklaştırılan kamu çalışanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13680)

73.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Adliyesi'nin taşınacağı yönündeki iddialara ve halihazırda kullanılan binalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13681)

74.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kanser hastalarının kullandığı iki ilacın Türkiye'de bulunmadığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13682)

75.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 13 Mayıs 2016 günü İstanbul'un Kadıköy ilçesinde belediyeye ait bir hafriyat kamyonun çarpmasıyla bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13683)

76.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Antalya'da protez bacak ve fizik tedavi ihtiyacı bulunan üç yaşındaki bir çocuğa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13684)

77.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, İran sınırına inşası öngörülen duvara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13685)

78.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, İzmir Şakran Cezaevi'nde Jandarma tarafından hükümlülere ve ziyaretçilerine fiziki müdahalede bulunulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13686)

79.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, İzmir Şakran T Tipi Cezaevi'nde kalan lösemi hastası bir hükümlüye ve kanser tedavisi gören tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13687)

80.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Osmaniye T Tipi Cezaevi'nde yaşandığı iddia olunan sağlık sorunlarına ve diğer hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13688)

81.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, huzurevlerine ve evde bakım hizmeti alan vatandaşlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13689)

82.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, meslek edindirme kurslarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13690)

83.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nin altyapı çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13691)

84.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Kisir Mahallesi'nde eski bir uranyum madeninden kaynaklanan radyasyon tehlikesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13692)

85.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2017 Şubat ayında istifa talebinde bulunan Jandarma personelinin taleplerinin karşılanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13693)

86.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, e-belediye uygulaması bulunan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13694)

87.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamuya ve belediyelere ait ana çocuk merkezlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13695)

88.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, halk kart uygulaması bulunan belediyelere ve bu uygulamadan yararlananların dağılımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13696)

89.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında ödül mevzuatına göre haklarında ödül belirlenen ve yakalanan suç failleri ile ödül miktarlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13697)

90.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde mültecilerin uğradığı iddia olunan hak ihlallerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13698)

91.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, emniyet personeli sayısının artırılmasına yönelik çalışmalara ve silahlı özel güvenlik görevlilerinden alım yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13699)

92.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Ilısu Barajı ve HES projesi nedeniyle sular altında kalacak olan Hasankeyf'teki tarihi eserlerin taşınmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13700)

93.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesinde öğrencilere dağıtılmak istenen bir kitapçığa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13701)

94.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, el dokuması halıcılık mesleğinin yapıldığı illere, mesleğin korunmasına ve sağlanan teşvik ve desteklere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13702)

95.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Kemerhisar beldesinde bulunan kütüphaneden öğrencilerin yararlandırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13703)

96.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, bünyesinde revir bulunan ilk ve orta öğretim düzeyindeki okullara ve okullarda görevli personelin ilk yardım eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13704)

97.-  Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, ülkemizin su kaynaklarına ve bunların korunması için alınan tedbirlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13705)

98.-  Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, Sinop'un Ayancık ilçesi Çaybaşı köyünde faaliyete hazırlanan taş ocağına, köy sakinlerinin taleplerine ve alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13706)

99.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Tire ilçesi Derebaşı köyünün Taşlık ve Kovalık mevkileri arasındaki servis yolu ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13707)

100.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İstanbul 3. Köprü'nün açılışından itibaren buradan ve Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitleri köprülerinden geçen araç sayılarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13708)