TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 160

18 Haziran 2017 Pazar

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 22 Milletvekilinin, akademisyenlerin bildirisi sonrasında yaşananların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/577) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.02.2016)

2.- İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü ve 22 Milletvekilinin, yabancı bir araştırma kuruluşunun raporunda yer alan Türkiye ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/578) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.02.2016)

3.- Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ve 23 Milletvekilinin, sokağa çıkma yasağı ilan edilen yerlerde yaşandığı iddia edilen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/579) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.02.2016)