TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KAĞITLAR

No: 16

24 Ekim 2016 Pazartesi

 

Tasarı

1.-      Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/775) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2016)

 

Raporlar

 

1.- 672 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/758) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 423) (Dağıtma tarihi: 24.10.2016) (GÜNDEME)

2.- 673 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/759) ve İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 424) (Dağıtma tarihi: 24.10.2016) (GÜNDEME)

3.- 674 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/760) ve İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 425) (Dağıtma tarihi: 24.10.2016) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-      İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, AVM'lerin şehir dışına taşınması ile ilgili çalışmalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/618) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2016)

2.-      İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Gediz Nehri'ndeki kirliliğe ve yapılan temizleme çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/619) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2016)

3.-      İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, TFF 1. Lig maçlarının televizyondan yayınlanmamasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/620) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2016)

4.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de tarımsal ürün işleme ve gıda sanayiine yönelik yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/621) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2016)

5.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, okullarda seçmeli olarak Arapça dersi okutulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/622) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2016)

6.-      İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Devlet Demiryollarında geçici işçi ve sözleşmeli işçi statüsünde çalışanların kadroya alınmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/623) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2016)

7.-      İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Türkiye'de yabancıların işlettiği maden ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/624) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2016)

8.-      Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Irak'ın Kerkük ili nüfusuna kayıtlı olan Türkmenlerden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edilenlerin sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/625) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2016)

9.-      Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesindeki bir ortaokulda gıda güvenilirliği ve hijyen konularında yapılan denetimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/626) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2016)

 

Gensoru Önergesi

 

1.- Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in; 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından gerçekleştirilen uygulamalar sebebiyle yaşandığı ileri sürülen hak ihlallerini önleyemediği iddiasıyla Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/13) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 19.10.2016) (Dağıtma Tarihi: 22.10.2016)