TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 159

17 Haziran 2017 Cumartesi

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.-    İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 25 Milletvekilinin, intihar vakalarının psiko-sosyal ve ekonomik nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/574) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.02.2016)

2.-    CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da bulunan ve yok olma tehlikesi altındaki akarsu ile derelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/575) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.02.2016)

3.-    HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, Hükümet ve IŞİD arasında ilişki bulunduğu iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/576) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.02.2016)