TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 158

16 Haziran 2017 Cuma

 

Rapor

1.- Yunus Emre Vakfı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/818) ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 488) (Dağıtma tarihi: 16.06.2017) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırıkkale F Tipi Cezaevi'ndeki mahkumların işkence ve kötü muameleye maruz kaldığına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12681)

2.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, tutuklu, hükümlü ve cezaevi sayıları ile bazı istatistiki verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12682)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011-2017 yılları arasında ceza infaz kurumlarında intihar girişiminde bulunan çocuklara ve Şırnak T Tipi ve Adana E Tipi cezaevlerinde çıkan yangınların soruşturulmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12683)

4.- Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, tutuklu ve hükümlülerin açlık grevine girdiği cezaevlerine, sağlık durumlarına ve alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12684)

5.- Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, cezaevlerinde yaşanan sorunlara, açlık grevlerine ve cezaevi personelinin özlük haklarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12685)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı'da bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12700)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis'te bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12701)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl'de bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12702)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt'ta bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12703)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman'da bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12704)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray'da bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12705)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı'da bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12706)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adıyaman'da bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12707)

14.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki bazı hükümlülerin haberleşme hakkının engellendiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12772)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12822)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12823)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adana E Tipi Hapishanesi'nde çocukların kendi koğuşlarında çıkarttığı ve üç çocuğun yaşamını yitirdiği yangının soruşturulmasına ve hapishanelerde çocukların yangın çıkartma eylemlerinin önlenmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12824)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12825)

19.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü ve tutuklularla referandumda kullanacakları oya göre cezalarında indirim yapılacağının vadedildiğine dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12826)

20.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Maden Köyü'ndeki bakır madeninde meydana gelen göçükle ilgili soruşturmaya ve 2003-2017 yılları arasında iş kazaları nedeniyle açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12827)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12855)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12856)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12857)

24.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, il müdürlüklerinde beden eğitimi bölümünden mezun olan müdür sayısına ve Bakanlık bünyesinde görev yapan beden eğitimi bölümü mezunlarının sayı ve yüzdesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12858)

25.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, zamanında ödenemeyen vergi ve sosyal güvenlik primlerinin tutarına, erteleme ve teşviklerden yararlanan esnafa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13392)

26.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, cinsel istismar vakalarına ve davalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13393)

27.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Çay-Kur'un yabancı bir kuruluşa satıldığı veya teminat gösterildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13394)

28.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, ÇAYKUR'un Körfez kaynaklı bir fondan alınan borç karşılığında teminat gösterildiğine yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13395)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cihat övgüsü içerdiği iddia edilen bir boyama kitabının anaokullarında dağıtılması olayının soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13396)

30.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Ege'deki Türk adalarının Yunanistan tarafından uluslararası hukuka aykırı uygulamalara maruz bırakıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13397)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında işkence ve eziyet suçlarıyla ilgili şikayet, dava ve mahkumiyet sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13398)

32.-  Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'te Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait bir yurdun girişindeki Atatürk resminin kaldırılması olayının soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13399)

33.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, 685 sayılı KHK ile kurulmasına karar verilen Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun kurulmamış olmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13400)

34.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Suriyeli sığınmacılara dair veriler ile verilen destek ve haklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13401)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir mülteci teknesinin batması sonucu hayatını kaybeden bir vatandaş ile 2015-2017 yılları arasında batan mülteci teknelerine ve hayatını kaybedenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13402)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'da bulunan bir anıtın kaldırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13403)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Wikipedia internet ansiklopedisine yönelik olarak uygulanan erişim yasağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13404)

38.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın Ceyhan ilçesi ile Hatay'ın Erzin ilçesi arasındaki sınır ihtilafına ve Ceyhan'daki bazı iskelelerin İskenderun'a devrine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13405)

39.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yapılan Ankapark inşaatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13406)

40.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'daki kullanılmayan üst geçitlerin kaldırılmasına ya da kullanımlarını kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13407)

41.-  Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, OHAL kapsamında nöbetçi olarak görev yapan memurların ücretlerinin ödenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13408)

42.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, şehir hastanelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13409)

43.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, olası bir depreme karşı alınan tedbirlere, özel iletişim vergisinden elde edilen gelire ve zorunlu deprem sigortasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13410)

44.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir zırhlı aracın eve girmesiyle iki çocuğun hayatını kaybettiği olaya ve araç içindeki polislerle ilgili işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13411)

45.-  Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, zorunlu BES uygulamasına ve cayma hakkının kullanımını düzenleyen Yönetmelik hükümlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13412)

46.-  İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, İstanbul Yenikapı açıklarında yüzer bir termik santralin çalıştırılacağına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13413)

47.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, OHAL kapsamında TMSF tarafından el konulan basın kuruluşlarına ve bunların satışına dair iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Nurettin Canikli) yazılı soru önergesi (7/13414)

48.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, TMSF'ye devredilen ve tasfiye sürecine giren bir bankanın önceki işlemlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Nurettin Canikli) yazılı soru önergesi (7/13415)

49.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Bakanlığın kuruluş amaçları çerçevesinde yapılan ve yapılamayan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13423)

50.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003-2016 yılları arasında Edirne'de yapılan yatırım miktarına ve sağlanan istihdama ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13424)

51.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Adana Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan fiyat artışına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13425)

52.-  İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nin (CNRS) TÜBİTAK'la işbirliğini gözden geçirme yönündeki kararına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13426)

53.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003-2016 yılları arasında Edirne'de yapılan yatırım miktarına ve sağlanan istihdama ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13427)

54.-  Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, 23 Nisan 2017 itibarıyla çocuk işçi sayısına ve iş kazaları sebebiyle hayatını kaybeden çocuklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13428)

55.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003-2016 yılları arasında Edirne'de yapılan yatırım miktarına ve sağlanan istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13430)

56.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Bursa'da bir fabrikada boyacı taşeron işçisinin hayatını kaybetmesi olayının soruşturulmasına, iş yerinin denetimine ve işçinin ailesine sağlanan sosyal güvenlik haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13431)

57.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Adana'da bir mobilya atölyesinde çalışan bir çocuğun hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına, iş yerinin denetimine ve çocuk işçinin ailesine sağlanan sosyal güvenlik haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13432)

58.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Kocaeli'de hava limanı inşaatında çalışan bir işçinin hayatını kaybetmesi olayının soruşturulmasına, inşaatın denetimine ve işçinin ailesine sağlanan sosyal güvenlik haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13433)

59.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Elazığ'ın Keban ilçesinde bir balık işleme tesisinde bir işçinin hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına, iş yerinin denetimine ve işçinin ailesine sağlanan sosyal güvenlik haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13434)

60.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, 21.01.2017 tarihinde Ankara'da yapılan SGK görevde yükselme sınavı mülakatına yönelik iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13435)

61.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, yapı denetim firmalarının hak ediş raporu eklerinde laboratuvar faturalarının asıllarının istenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13436)

62.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'de bulunan bir çay fabrikasına yönelik şikayetlere ve fabrikanın denetimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13437)

63.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003-2016 yılları arasında Edirne'de yapılan yatırım miktarına ve sağlanan istihdama ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13438)

64.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Edirne Keşan'da kalker ocağı kurulacak bir ormanlık arazi için verilen ÇED gerekli değildir kararına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13439)

65.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, akaryakıtta vergi kaçakçılığı iddialarıyla ilgili EPDK tarafından yapılan denetimlere ve akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13440)

66.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003-2016 yılları arasında Edirne'de yapılan yatırım miktarına ve sağlanan istihdama ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13441)

67.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir'de Erkence Zeytini'nin yetiştirildiği bölgeye taş ocağı yapılması kararına ve taş ocaklarının ruhsat kriterlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13442)

68.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Bilecik'te Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait bir yurdun girişindeki Atatürk resminin kaldırılması olayına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13443)

69.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003-2016 yılları arasında Edirne'de yapılan yatırım miktarına ve sağlanan istihdama ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13444)

70.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Tarım Kredi Kooperatifi'ne devredilen bir şirketin isim değişikliği için açılan yarışmaya ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13445)

71.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'da yağmur ve dolu hasarından zarar gören ve borç erteleme talebinde bulunan çiftçilerin durumuna ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13446)

72.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kiraz ağaçlarının çiçek açmaması nedeniyle üreticinin uğrayacağı zararın karşılanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13447)

73.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003-2016 yılları arasında Edirne'de yapılan yatırım miktarına ve sağlanan istihdama ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13448)

74.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın Ceyhan ilçesinde şiddetli yağmur ve doludan zarar gören ekili arazilere ve çiftçilere yardım yapılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13449)

75.-  Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Diyarbakır'daki Nevruz kutlaması sırasında bir kişinin hayatını kaybetmesi olayına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13451)

76.-  Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, 16 Nisan 2017 gecesi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Ezidilere ait sekiz mezarın tahrip edildiği iddiasının soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13452)

77.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Cizre'de kapatılan bir halk sağlığı merkezinin bir siyasi partinin kadın kollarına devredildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13453)

78.-  Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, 2017 Nisan ayı içerisinde Türkiye'ye giriş yapan Afgan mültecilere ve Van'a yerleştirilen mültecilerin silahlandırılacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13454)

79.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Ağrı'da vakıflara tahsis edilen ve vatandaşlar tarafından kullanılmakta olup hazine arazisi statüsüne geçirilen arazilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13455)

80.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'daki bazı belediyelerin referandum propagandası için harcama yaptıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13456)

81.-  İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, haklarında FETÖ soruşturması yürütülen ve kaçırıldıkları iddia edilen yedi kişiye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13457)

82.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya Büyükşehir Belediyesinin turizm merkezi olarak duyurduğu kerpiç evlerden ikisini TRT'ye ve bir vakfa tahsis etmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13458)

83.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, cevaplanmayan yazılı soru önergelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13459)

84.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki mezbahanın hizmete alınmamış olmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13460)

85.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi ihalelerini alan bir firmayla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13461)

86.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003-2016 yılları arasında Edirne'de yapılan yatırım miktarına ve sağlanan istihdama ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13462)

87.-  Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir zırhlı aracın eve girmesiyle iki çocuğun hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına ve araç içindeki polislerle ilgili işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13463)

88.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Şırnak'ta zırhlı polis aracının duvarını yıktığı evde uyuyan iki çocuğun öldüğü olaya ve olaya karışan polislere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13464)

89.-  Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde göçmenlere işkence ve kötü muamelede bulunulduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13465)

90.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya Valiliği'nin açık alanlarda alkol tüketimiyle ilgili kararına ve turizm sektörüne yönelik politikalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13466)

91.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, İzmit'te İSU inşaat alanında rastlanan Roma dönemine ait lahit mezarlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13467)

92.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003-2016 yılları arasında Edirne'de yapılan yatırım miktarına ve sağlanan istihdama ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13468)

93.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde hazine arazisine dönüşen arazilerdeki ev ve dükkanların yıkılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13469)

94.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, OHAL KHK'ları ile kapatılan FETÖ/PDY'ye ait radyo ve televizyon kanallarının akıbetine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13470)

95.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003-2016 yılları arasında Edirne'de yapılan yatırım miktarına ve sağlanan istihdama ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13471)

96.-  Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, Kayseri'de bir ilköğretim okulunda yapılan 23 Nisan etkinliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13472)

97.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, ortaöğretime geçişte merkezi sınavın kaldırılacağına dair bir açıklamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13473)

98.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları kapsamında el konulan öğrenci yurtlarının devredildiği vakıf ve derneklere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13474)

99.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003-2016 yılları arasında Edirne'de yapılan yatırım miktarına ve sağlanan istihdama ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13475)

100.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, 22.04.2017'de Yunan Savunma Bakanı ve beraberindekilerin Eşek Adası'na gitmesi ve bağlantılı olaylara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13476)

101.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Ege'de Türkiye'ye ait on sekiz ada ve bir kayalığın Yunanistan tarafından işgal edildiğine dair iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13477)

102.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003-2016 yılları arasında Edirne'de yapılan yatırım miktarına ve sağlanan istihdama ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13478)

103.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Mersin'de yapılması öngörülen Mut Barajı ve Sakız Ovası Sulama projelerinin tamamlanma zamanına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13479)

104.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003-2016 yılları arasında Edirne'de yapılan yatırım miktarına ve sağlanan istihdama ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13480)

105.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Edirne Keşan'da kalker ocağı kurulacak bir ormanlık arazi için verilen ÇED gerekli değildir kararına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13481)

106.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya Manavgat Orman İşletme Müdürlüğünün sorumluluk alanında kesilen ağaçlara, kaçak kesim yapıldığına dair iddialara ve orman tahribatı ihbarlarıyla ilgili yapılan işlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13482)

107.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep'te yaygınlaşan uyuşturucu kullanımına, satışına ve yapılan operasyonlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13483)

108.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Gümüşhane Devlet Hastanesi inşaatının ihale sürecine ve bitim tarihine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13484)

109.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003-2016 yılları arasında Edirne'de yapılan yatırım miktarına ve sağlanan istihdama ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13485)

110.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yetmiş hemşirenin tayinin çıkması nedeniyle üç yoğun bakım ünitesinin kapatıldığına dair iddialara ve hastanenin personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13486)

111.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, perfüzyon teknikeri unvanına sahip ön lisans mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13487)

112.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, yaşlı bakım teknikerlerinin görev tanımlarının belirlenmesine ve istihdamlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13488)

113.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, Wikipedia internet ansiklopedisine yönelik olarak 29 Nisan 2017 tarihinde uygulanan erişim yasağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13489)

114.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003-2016 yılları arasında Edirne'de yapılan yatırım miktarına ve sağlanan istihdama ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13490)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Çağlar Demirel'in bir Başbakanlık genelgesinin hukuki durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/571) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2016)

2.- Van Milletvekili Lezgin Botan ve 22 Milletvekilinin, sokağa çıkma yasakları sebebiyle vatandaşların yaşadığı maddi ve manevi zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/572) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2016)

3.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 27 Milletvekilinin, Antalya Boğaçayı'ında yapılması planlanan projenin çevreye vereceği olası zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/573) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2016)