TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 157

15 Haziran 2017 Perşembe

 

Teklifler

1.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün; İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1760) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2017)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1761) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2017)

3.- Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1762) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2017)

4.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 19.4.2012 Tarihli ve 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1763) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2017)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın; Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığının Adının Şehit Yarbay Songül Yakut İlçe Jandarma Komutanlığı Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1764) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2017)

6.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1765) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2017)

7.- Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in; 31/05/2016 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1766) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2017)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 yılında kaçak olarak definecilik yaptıkları gerekçesiyle haklarında yasal işlem yapılan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/792) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ÇED sürecinden muaf tutulan projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/793) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, imalat sanayinde son beş yılda açılan ve kapanan iş yerlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/794) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2016 yılında havası temiz il kapsamına alınan illere ve hava kirliliğiyle mücadeleye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/795) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocukların zihinsel gelişimlerini desteklemek için yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/796) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında hastane enfeksiyonu nedeniyle meydana gelen ölüm vakalarına ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/797) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, dilenciliğin önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/798) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, anneleriyle birlikte cezaevinde kalan çocuklara ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/799) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında hastanelerin acil servislerine başvuran kişilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/800) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TSK envanterindeki helikopterlerde engel tanıma ve uyarı sistemi olup olmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/801) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Hollanda ile yaşanan kriz sonrasında ekonomik yaptırım uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/802) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, özelleştirilen hidroelektrik ve termik santrallere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/803) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, iklim değişikliği nedeniyle son beş yılda tarım sektöründe oluşan ekonomik zarara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/804) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TEİAŞ'ın son beş yıldaki yatırımlarına ve elektrik iletiminde yaşanan arızalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/805) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.'ye ait lojmanlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/806) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yerel basının desteklenmesine yönelik çalışmalara ve resmi ilan alan yerel basın kuruluşlarına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/807) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir'de son iki yılda kapanan otel sayısına ve son üç yılda Nevşehir'e gelen yabancı turist sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/808) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, malullük maaşı bağlanabilmesi için gereken prim gün sayısının düşürülmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/809) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, askerlik borçlanması ile emekli olan kişi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/810) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KİT'lerin yurt dışında kurduğu şirketlere ve bu şirketlerin denetimine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Nurettin Canikli) sözlü soru önergesi (6/811) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

21.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, Gaziantep'teki Suriyeli sığınmacılardan ülkelerine dönenlerin sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/812) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

22.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, TÜRGEV ve ENSAR Vakfı ile eğitimde işbirliği amacıyla yapılan protokollere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/813) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on yılda elektrik iletim hatlarıyla ilgili yapılan proje çalışmalarına ve zamanında tamamlanamayan projelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/814) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2017)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TEİAŞ'ın 2010-2016 yılları arasında gecikme yaşanan projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/815) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2017)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TEİAŞ'ın üretim ve tüketim tesislerinin üretim/tüketimlerini sistem işletmecisi tarafından verilen talimatlara uygun olarak gerçekleştirip gerçekleştirmediğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/816) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2017)

26.-  Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, askeri hastanelerin Bakanlığa bağlanmasından sonra alınan askerliğe elverişsizlik raporlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/817) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2017)

27.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polislerle ilgili bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/818) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2017)

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, cezaevlerindeki mahkumlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/819) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2017)

29.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, cezaevlerindeki kadın mahkumlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/820) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2017)

30.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kentlerdeki çok katlı yapılara sınırlama getirilmemesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/821) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2017)

31.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, elektrik iletim sisteminde meydana gelen arızalara ve alınan tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/822) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2017)

32.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, elektrik üretim santrallerini işleten şirketlerden bağlantı ve sistem kullanım anlaşması imzalamayanlar olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/823) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2017)

33.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde faaliyet gösteren çok uluslu şirketlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) sözlü soru önergesi (6/824) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.06.2017)

34.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Hatay'daki üniversite öğrencilerinin barınma sorununa ve yurt projelerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/825) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2017)

35.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/826) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2017)

36.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda meydana gelen iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/827) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2017)

37.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tohum ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/828) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2017)

38.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, nadir hastalıklara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/829) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2017)

39.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TEİAŞ'ın iletişim sistemine bağlı olup SCADA sistemine bağlı olmayan transformatör ve santrallerin SCADA sistemine dahil edilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/830) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2017)

40.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015 ve 2016 yıllarında TEİAŞ'ın elektrik iletim hatlarında meydana gelen arızalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/831) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2017)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 22 Milletvekilinin, Diyarbakır'ın Sur İlçesinde bazı tarihi yapıların zarar gördüğü iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/568) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

2.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 22 Milletvekilinin, Diyarbakır'ın Sur İlçesinde bazı tarihi yapıların zarar gördüğü iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/569) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

3.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Haymana kaplıcalarının uluslararası boyutta tanıtılması için yapılması gereken çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/570) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2016)