TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 156

14 Haziran 2017 Çarşamba

 

Tasarı

1.- Anayasa Değişikliğine Uyum Amacıyla Yargıya İlişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/859) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2017)

Teklif

1.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ile 10 Milletvekilinin; 3/5/1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1759) (İçişleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

 

Raporlar

1.- Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kuruluşu Hakkında Kanun Tasarısı (1/803) ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 486) (Dağıtma tarihi: 14.06.2017) (GÜNDEME)

2.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/816) ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 487) (Dağıtma tarihi: 14.06.2017) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, sermaye birikimi süreçleri ile doğal yıkım arasındaki ilişkilerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/565) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

2.- Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve 21 Milletvekilinin, Yeşil Yol Projesinin yol açacağı iddia edilen zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/566) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

3.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 22 Milletvekilinin, Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlandığı öne sürülen bir plandaki iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/567) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)