TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 155

13 Haziran 2017 Salı

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Paraguay Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/854) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2017)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Demiryolu Yük ve Yolcu Taşımacılığına İlişkin Çerçeve Anlaşma ile Anlaşmada Değişiklik Yapan Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/855) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2017)

3.- Avrupa Sosyal Güvenlik Kodunun IV. Bölümünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/856) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2017)

4.- İslam Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ISESCO) Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/857) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2017)

5.- Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin Tadiline İlişkin Protokollere Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/858) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2017)

 

Teklif

1.- Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu'nun; İskan Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1758) (Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2017)

 

Rapor

1.- Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/837) ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 485’e 1’inci Ek)  (Dağıtma tarihi: 13.06.2017) (GÜNDEME)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, tedavi gördüğü süreçle ilgili iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13967) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

2.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, komisyonda bekleyen tasarı ve tekliflere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13968) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2017)

3.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, önerge ve kanun teklifi iadelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13969) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2017)

4.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi'nde ve Giresun'da meydana gelen depremlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13970) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13971) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13972) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2005 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13973) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2006 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13974) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13975) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2008 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13976) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2009 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13977) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13978) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13979) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13980) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13981) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13982) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13983) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13984) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 yılında özelleştirilen kurumlara ve özelleştirme işlemleriyle ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13985) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

20.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Aydın'ın Söke ilçesinde Osman Kuyu Mezrası'nda yıllar önce kapatılan uranyum kuyularından radyasyon sızıntısı olup olmadığının araştırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13986) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Valiliği ve Alevi kurumlarının yaptığı güvenlik konulu toplantıya ve ibadet yerlerine yönelik olası terör saldırılarına karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13987) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

22.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Çoruh Üniversitesi'nde bir öğretim üyesi alım ilanıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13988) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

23.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Anıttepe 100. Yıl Kapalı Yüzme Havuzu'nun tadilatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13989) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

24.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Ankara'da 11 kişinin kaçırılarak kaybedildiği iddialarına ve ailelerin başvuruları üzerine yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13990) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

25.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, il genel meclisi üyelerinin bazı mali ve sosyal haklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13991) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

26.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Ankara'nın Sincan ilçesinin nüfus yoğunluğundan kaynaklanan bazı ihtiyaçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13992) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

27.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında hisse satışı ile el değiştiren firmalara ve yabancı ortaklı firmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13993) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, emeklilere üç maaş tutarında faizsiz avans verilmesi yönünde bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13994) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

29.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, iki askerin IŞİD tarafından şehit edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13995) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2017)

30.-  İstanbul Milletvekili Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu'nun, 684 sayılı KHK'nın terörle mücadele ederken yaralanıp gazi sayılmayan vatandaşlara maaş bağlanmasına yönelik düzenlemesi hakkındaki SGK uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13996) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2017)

31.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, 2017 resmi ilan fiyat tarifesinin yayınlanmamasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/13997) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

32.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2010 yılından itibaren konut ve otomobil kredisi kullanan vatandaşlara ve borcunu ödeyemediği için hakkında haciz veya icra takibi başlatılanlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/13998) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

33.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Kapalı Cezaevi'ndeki kütüphanenin zenginleştirilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13999) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

34.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sığınma evlerine müracaat yöntemine, sığınma evlerinden ayrılan kadınlara sağlanan desteklere ve aile içi şiddet mağduru kadınlarla ilgili çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14000) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

35.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002 yılından bu yana işlenen cinayetlere ve şiddet mağduru olup Bakanlığa başvuran kadınlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14001) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

36.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülke genelinde ve Adana ilinde bulunan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine, kadına yönelik şiddetin ve cinsiyet ayrımcılığının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14002) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

37.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, kapatılan Atatürk Çocuk Yuvası'ndaki çocukların yerleştirildikleri yerlere ve arazi ile ilgili planlamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14003) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

38.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, küçük yaşta çocukların evlendirilebileceğine dair bir açıklamaya ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14004) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2017)

39.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, KOSGEB kredilerinden yararlanan esnaf sayısına ve belirlenme kriterlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14005) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

40.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin fabrikalarında yemek hizmetlerinin dışarıdan alınmasına ve bu nedenle işten çıkarılan işçilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14006) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

41.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, sigortasız işçi çalıştıran iş yerlerinin tespitine ve yapılan işlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14007) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

42.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2000 yılı sonrası emekli olan ve aynı gün sayısında aynı primi yatıran vatandaşların emekli maaşları arasındaki eşitsizliklerin giderilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14008) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

43.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14009) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

44.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İşsizlik Sigortası Fonu'na prim ödeyip kendi isteğiyle işten ayrılanların da fondan yararlanmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14010) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

45.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, yabancılara konut satışına, özellikle Suriyelilerin Kocaeli'de konut edinmesine ve istihdamlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14011) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

46.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son üç yılda insan kaçakçılarının elinden kurtarılan mağdurlara ve yakalanan insan kaçakçılarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14012) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adıyaman'daki lisanslı sporcu, spor kulübü ve spor tesisi sayılarına ve son on yılda spor tesisleri için yapılan harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14013) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adana'daki lisanslı sporcu, spor kulübü ve spor tesisi sayılarına ve son on yılda spor tesisleri için yapılan harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14014) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara'daki lisanslı sporcu, spor kulübü ve spor tesisi sayılarına ve son on yılda spor tesisleri için yapılan harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14015) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

50.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Amasya'daki lisanslı sporcu, spor kulübü ve spor tesisi sayılarına ve son on yılda spor tesisleri için yapılan harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14016) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray'daki lisanslı sporcu, spor kulübü ve spor tesisi sayılarına ve son on yılda spor tesisleri için yapılan harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14017) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

52.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı'daki lisanslı sporcu, spor kulübü ve spor tesisi sayılarına ve son on yılda spor tesisleri için yapılan harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14018) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Afyonkarahisar'daki lisanslı sporcu, spor kulübü ve spor tesisi sayılarına ve son on yılda spor tesisleri için yapılan harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14019) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

54.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2010 yılı itibari ile yüksek öğrenim kredisini ödeyemediği için ihbarname gönderilen veya icra takibi başlatılan kişilere ve toplam borçlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14020) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

55.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, il müdürlüklerinde çalışan sözleşmeli personele ve 2016-2017 yıllarında yapılan ödemelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14021) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

56.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çeşitli şehirlerde arena adı verilen statlara eski adlarının verilmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14022) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

57.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, futbol menajerlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14023) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

58.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son üç sezonda futbolcuların biyolojik yaşının tespiti için yapılan başvurulara ve müsabakalar tamamlanmadan ligden çekilen takımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14024) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

59.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, amatör takımlarda oynayan lisanslı futbolculara ve 18-25 yaş arası futbolcuların transferinde kulüplerce yapılan katkı payı ödemelerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14025) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

60.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son üç yılda amatör takımlarda oynayan yabancı futbolculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14026) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

61.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son üç yılda doping nedeniyle ceza alan sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14027) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

62.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık teşkilatında görevli ilçe müdürlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14028) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

63.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, statlara girmesi yasaklanan ve ceza alan kişiler ile son beş yılda uygulanan seyircisiz maç cezalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14029) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

64.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık personeline ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14030) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

65.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, spor kulüplerine sponsor olarak destek sağlayan kamu ve özel sektör kuruluşlarına ve toplam destek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14031) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

66.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yurt dışı görevine giden Bakanlık personeline ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14032) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

67.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana ve çevresindeki yoğun yağış ve doludan zarar gören ekili arazilere ve çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14033) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

68.-  Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, Adana ve çevresindeki dolu ve yağıştan zarar gören üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14034) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

69.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, toplu arı ölümlerine sebep olan mısır tohumlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14035) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

70.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan et satışlarına ve piyasa ile fiyat farkına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14036) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

71.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Gübretaş'ın bir iştirak şirketindeki hisselerinin satışı için hazırladığı sözleşmeye ve iptal edilen satış işlemlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14037) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

72.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin 40'ıncı kuruluş yıl dönümünde personele bir maaş ikramiye verilip verilmediğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14038) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

73.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hayvancılıkla uğraşanların birikmiş sigorta primi ve vergi borçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14039) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

74.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sulama kuyularına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14040) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

75.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, et fiyatlarına ve canlı hayvan ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14041) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

76.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurda kaçak sokulan ürünlerle ilgili düzenlemelere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14042) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

77.-  Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir sivil polis aracının karıştığı iddia edilen trafik kazasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14043) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

78.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında alınması planlanan Emniyet personelinin yaş sınırına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14044) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

79.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Emniyet bünyesinde bulunan zırhlı araçların kullanımına ve yirmi yılını doldurmuş araçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14045) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

80.-  Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Ordu'nun Perşembe ve Fatsa ilçelerinin turizm yatırımları kapsamına alınmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14046) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

81.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, Pamukkale Ören Yeri giriş ihalesine, gişe gelirlerine ve Denizlili vatandaşlar için giriş ücretlerinin düşürülmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14047) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

82.-  Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, TUS sorularının iptaline yönelik uzun dava süreçlerine ve uzman doktor adaylarının mağduriyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14048) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

83.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İİBF mezunlarına öğretmenlik formasyonu verilmesine ve formasyon alanların öğretmen olarak atanıp atanmayacaklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14049) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

84.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, KHK ile kapatılıp sonra açılan okullara ve buralarda çalışıp sözleşmeli öğretmenliğe başvuran öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14050) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

85.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kocaeli'de son beş yılda yapılan eğitim yatırımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14051) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

86.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, yeni hazırlanan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği taslağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14052) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

87.-  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, birleştirilmiş sınıf uygulamasına ve bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14053) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

88.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili bazı bilgilere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14054) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

89.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Orman Genel Müdürlüğü'nün Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılacak kalker ocaklarıyla ilgili açıklamalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14055) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

90.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, meme kanseri tedavisinde kullanılan bir ilacın tedariğinde yaşanan soruna ve çözümüne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14056) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

91.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, son beş yılda Türkiye genelinde ve Kocaeli'de yapılan sağlık yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14057) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

92.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, İpsala Devlet Hastanesi'nin bitirilememe nedenine ve ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14058) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

93.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan teşhislerdeki kanser türlerine ve hayatını kaybeden hastalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14059) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

94.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında ülkemize kaçak yollardan sokulan ve yakalanan ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14060) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

95.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, umuma açık mekanlarda zemine döşenen halıların sağlığa etkilerine ve temizliğinin denetimine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14061) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

96.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında organ bağışında bulunan kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14062) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

97.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında askeri birliklerde yaşanan gıda zehirlenmesi vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14063) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

98.-  Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Ordu-Perşembe-Fatsa sahil yolunda, Yalıköy Mahallesi Pelitdibi mevkiinde yapılan yol çalışmasına ve ne zaman bitirileceğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14064) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

99.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Sivrihisar-Polatlı karayolu yol yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14065) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

100.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Eskişehir-Afyonkarahisar-Isparta-Burdur-Bucak-Antalya Yüksek Hızlı Tren projesine ve Burdur Gar Müdürlüğünün şeflik statüsüne getirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14066) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

101.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Türk Hava Yolları'nın yurt dışı uçuşlarda vatandaşlara tanıdığı ücretsiz bagaj hakkının düşürülme nedenine ve yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik özel tarife ve fiyatlar belirlenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14067) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2017)

102.-   Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, Gaziantep havayolu ulaşımında sefer sayılarının artırılması ve bilet fiyatlarının düşürülmesine yönelik taleplere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14068) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

103.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Hakkari-Van ve Yüksekova-Van arasındaki jandarma kontrol uygulamalarına yönelik şikayetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14069) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

104.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van Gölü kıyısına sahilin doldurulmasıyla yapılan köprülü kavşak projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14070) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

105.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının hizmete açılma zamanına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14071) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

106.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ilk yerli baz istasyonu ULAK'ın saha testlerinin tamamlanacağı ve canlı şebekede kullanılmaya başlayacağı tarihlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14072) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

107.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 4.5 G mobil frekans ihalesinde öngörülen yerli malı kullanım oranına uymayan operatörlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14073) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

108.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, erişime engelli internet sitelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/14074) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, Türkiye'de bulunan IŞİD militanlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/562) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

2.- İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve 30 Milletvekilinin, zeytinyağı üretimi ve tüketiminin arttırılması için yapılacak çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/563) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

3.- Adana Milletvekili Aydın Uslupehlivan ve 23 Milletvekilinin, son dönemdeki siyasal ve ekonomik gelişmeler sonrası turunçgiller üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/564) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)