TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 153

09 Haziran 2017 Cuma

 

Teklifler

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1747) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2017)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1748) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.06.2017)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 31.05.2017 Tarihinde Şırnak İlinin Uludere İlçesi Şenoba Beldesinden Kalkan Helikopterin Düşmesi Sonucu Şehit Düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın ile 12 Askerimiz İçin Ulusal Yas İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1749) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2017)

4.- Tunceli Milletvekili Gürsel Erol'un; Doğanın ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasına İlişkin Temel İlkelerin Belirlenmesi ve Munzur Havzasının Doğal Varlığının Yaşatılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1750) (Adalet; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2017)

5.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1751) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2017)

6.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ile 10 Milletvekilinin; 04/01/1961 Tarihli ve 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1752) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2017)

7.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ile 10 Milletvekilinin; 07/05/1987 Tarihli ve 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1753) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2017)

8.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ile 10 Milletvekilinin; 24/04/1930 Tarihli 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1754) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2017)

9.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ile 10 Milletvekilinin; 24/11/2004 Tarihli ve 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1755) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.06.2017)

10.-  İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya ve Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1756) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)

11.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ile 10 Milletvekilinin; 08/06/1949 Tarihli 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1757) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.06.2017)