TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KAĞITLAR

No: 15

21 Ekim 2016 Cuma

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 1 Milletvekilinin; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1414) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1415) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2016)

3.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1416) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2016)

4.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; Kamu İhale Kanununa Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1417) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2016)

5.- İstanbul Milletvekili Celal Doğan ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1418) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2016)

 

Rapor

 

              1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ile 127 Milletvekilinin, Ankara İli Kazan İlçesinin Adının Kahramankazan Olarak Değiştirilmesine ve Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1412); Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök, Manisa Milletvekili Özgür Özel ile 126 Milletvekilinin, Ankara İline Bağlı Kazan İlçesinin Adının Kahramankazan Olarak Değiştirilmesi ve Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1411); Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ve Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Ankara İli Kazan İlçesinin Adının Kahramankazan Olarak Değiştirilmesine ve Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1413); Ankara Milletvekili Şefkat Çetin'in, Ankara İli Kazan İlçesine Kahramanlık Unvanı Verilerek "Kahraman Kazan" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1360); Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, Ankara İli Kazan İlçesine Kahramanlık Unvanı Verilerek İlçe İsminin “Kahraman Kazan” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1383) ile İçişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 422) (Dağıtma tarihi: 21.10.2016) (GÜNDEME)