TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 145

30 Mayıs 2017 Salı

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/847) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2017)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasında Örgüt ve Ofisin Türkiyedeki Yasal Statüsü Ayrıcalıkları ve Bağışıklıklarına İlişkin Anlaşmayı Tadil Eden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/848) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.05.2017)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/849) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.05.2017)

4.- İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı (1/850) (Adalet   Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.05.2017)

 

Teklif

1.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un; Cumartesi Anneleri Haftası (20 Mayıs - 27 Mayıs) Hakkında Kanun Teklifi (2/1728) (Anayasa; İnsan Haklarını İnceleme ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2017)

 

Tezkere

1.- Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı Tarafından Yürütülen Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Tarafından Görevleri Gereği Yürütülen Güvenlik Faaliyetlerine ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin Olarak Hazırlanan 2016 Yılı Raporuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/1023) (Güvenlik ve İstihbarat Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2017)

 

Rapor

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Moğolistan Hükûmeti Arasında Askerî Eğitim İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/741) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 481) (Dağıtma tarihi: 30.05.2017) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, Cizre'de yaşandığı iddia edilen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/541) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2016)

2.- Van Milletvekili Lezgin Botan ve 22 Milletvekilinin, anadilde eğitim alamayan çocukların yaşadıkları öğrenme zorluklarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/542) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2016)

3.- Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım ve 22 Milletvekilinin, yok olma tehlikesi altındaki dillerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/543) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2016)