TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 142

25 Mayıs 2017 Perşembe

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 22 Milletvekilinin, askerlik görevini yapan kişilerin şüpheli intiharlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/538) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2017)

2.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 22 Milletvekilinin, Kürt dilinin araştırılması ve geliştirilmesi için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/539) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2017)

3.- Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı ve 23 Milletvekilinin, Artvin Cerattepe'de yürütülen maden faaliyetlerinin çevreye vereceği olası zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/540) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2017)