TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 141

24 Mayıs 2017 Çarşamba

 

Tasarı

1.- Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı (1/838) (Avrupa Birliği Uyum; Adalet; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2017)

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanunun 299'ncu Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1719) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

2.- İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin; 6085 Sayılı Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1720) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2017)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1721) (İnsan Haklarını İnceleme; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2017)

4.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in; 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1722) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2017)

5.- İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1723) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2017)

6.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in; 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1724) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2017)

7.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın; 14.06.1973 Tarih ve 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1725) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2017)

8.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın; 28/03/1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1726) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.05.2017)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Tariş Pamuk Birliği, Çukobirlik ve Antbirlik'in sektörde etkilerinin artırılmasına ve finansman sorunlarının çözümüne ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/768) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2017)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, pamukta standardizasyon ve kalite kontrolü ile kirlilik soruna ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/769) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2017)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, stratejik tarım ürünlerinde girdi maliyetlerinin düşürülmesine yönelik tedbirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/770) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2017)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, buğday ekim alanlarındaki gerilemenin nedenlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/771) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2017)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tütün üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/772) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2017)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, özelleştirme kapsamındaki KİT'lerin kullanılmayan binalarının yangın ve deprem sigortalarının yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/773) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2017)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, imalat sanayinde faaliyet gösteren sigortalı sayısı ile sigortalıların sektörel dağılımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/774) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2017)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, YSK'ya yönelik bir FETÖ soruşturması olup olmadığına ve Kurul'daki görevlendirmelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13491) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

2.- Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Şubat 2017'den itibaren yapılan açılış törenlerine ve bu törenler için yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13492) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

3.- Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, 25 Nisan 2017 tarihinde yapılan sınır ötesi operasyonlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13493) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2017)

4.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, örtülü ödenek harcamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13494) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2017)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara'da biri 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde olmak üzere toplam yedi kişinin kaçırılması olaylarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13495) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

6.- Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, Adana'nın Küçük Dikili beldesi Söğütlü Mahallesi'nde meydana gelen yurt yangınına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13496) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

7.- Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hakkında işlem yapılan kişilere ve yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13497) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

8.- Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, YSK Başkanı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13498) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

9.- Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın, Anayasa değişikliği referandumuyla ilgili ilçe seçim kurullarına yapılan itirazlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13499) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2017)

10.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, bazı sanatçılara TRT tarafından sansür uygulandığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13500) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2017)

11.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Murgul Tüneli'nin standartlara uygun olmadığına dair iddialara ve Artvin'deki tünellerin denetimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13501) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2017)

12.-  Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, KHK ile yapılan ihraç işlemlerine ve Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13502) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2017)

13.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, OHAL kapsamında kamu görevinden ihraç edilen bir akademisyen ve bir öğretmenin açlık grevine ve OHAL Komisyonu'nun göreve başlama zamanına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13503) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2017)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı kuruluşlarında işe başlayan, açıktan atanan veya terfi alanların siyasi parti üyeliklerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13504) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2017)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin basın özgürlüğü alanında yapılan uluslararası sıralamadaki durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13505) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2017)

16.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Cerattepe ile ilgili gelişmeler konusunda talep ettiği randevuya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13506) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2017)

17.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, 16 Nisan 2017 referandumu için kaşe, oy pusulası ve zarfların teminine ve referandumda kullanılan kaşelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13507) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

18.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde hak ihlalleri yaşandığı yönündeki iddiaların incelenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13508) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2017)

19.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin pilot ihtiyacının karşılanması için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13509) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2017)

20.-  İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, 7 Mayıs 2017 tarihinde bir yayınevine yapılan polis müdahalesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13510) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2017)

21.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde İnek Bayramı'nın yasaklanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13511) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2017)

22.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Hopa ilçesinde bulunan rehabilitasyon merkezindeki engelli öğrencilerin sağlık raporu almada yaşadıkları sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13512) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı kamu bankalarının kredi alacaklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13513) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, muvazzaf subay ve astsubayların en az on yıl hizmet etmeden istifa edemeyeceklerine yönelik düzenlemenin on beş yıl olarak değiştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13514) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türk göçmenlerin entegrasyonu için yurt dışında faaliyet gösteren derneklere ve bunlara yapılan yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13515) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

26.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de kaç kamu kurumunun kendi mülkünde hizmet verdiğine ve kiradaki kamu kuruluşlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13516) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

27.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu binalarının depreme karşı dayanıklılık değerlendirmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13517) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak'ın Silopi ilçesinde zırhlı bir polis aracının bir eve girmesiyle iki çocuğun hayatını kaybettiği olaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13518) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, KHK ile ihraç edilen ve Ankara'da açlık grevi yapan bir akademisyen ve bir öğretmenin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13519) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

30.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, bir gazetecinin Gaziantep Üniversitesi'nde düzenlenen kitap fuarına alınmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13520) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

31.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, kayıtlı işsiz sayısına, intihar vakalarına, işsizliğin ve intihar vakalarının azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13521) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

32.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Ağrı'da yaşayan engelli vatandaşlara ve kamusal alanların erişime elverişli hale getirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13522) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

33.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, TRT'nin bazı sanatçılara ambargo uyguladığına dair iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/13523) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2017)

34.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, 22 Temmuz 2007 genel seçimi ve sonrasında seçim suçlarıyla ilgili yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13524) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

35.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, 2014 yılında bir vatandaşın cemevi bahçesinde ölümüyle ilgili davada sanık polise verilen cezaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13525) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

36.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, tutuklu bulunan eski bir siyasi parti yöneticisinin yargılama sürecine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13526) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2017)

37.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavına ve mülakat sonuçlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13527) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

38.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, bir tutuklunun sağlık sorunları gerekçesiyle tahliyesine, sağlık sorununun tespitine ve hastalığını belgeleyip tutukluluğu devam eden kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13528) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

39.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi'nin Türkiye hakkındaki raporunun yayınlanmasının hükümet tarafından engellendiğine dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13529) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2017)

40.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, bir televizyon programında Atatürk ile ilgili kullanılan ifadelerle ilgili işlemlere ve son on yılda Atatürk'e hakaret içerikli yayınlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13530) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2017)

41.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'da 2002 yılından bu yana işlenen kadın cinayetleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13531) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

42.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, 2007-2017 yılları arasında ceza infaz kurumlarından sağlık nedeniyle salıverilen veya talepleri reddedilen tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13532) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

43.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavı öncesi bir milletvekiline gönderilen özgeçmişe ve 680 sayılı KHK'nın ilan edilmesinin ardından atanan yargı mensuplarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13533) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

44.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, cezaevlerinden emniyet sorgusuna götürülen kişilerle ilgili yakınlarına ve avukatlarına haber verilip verilmediğine ve Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nden alınan bir kişinin durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13534) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

45.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde il ve ilçelerinde sosyal yardım alan kişi sayılarına ve yardım içeriklerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13535) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

46.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, erken evliliklerin önlenmesi için ailelere yönelik eğitim hizmetleri verilip verilmediğine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13536) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

47.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, on sekiz yaş altı evlilik yapan kız çocuklarına ve zorla evlendirmelerde uygulanan yaptırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13537) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

48.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, şiddet mağduru kadınlara verilen desteklere ve aile içi şiddetin önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13538) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

49.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 2005-Ocak 2017 tarihleri arasında ve Ocak 2017'den itibaren istihdam edilen kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13539) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2017)

50.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, emeklilere ve emekli maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13540) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

51.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, üniversite mezunu olup kamuda işçi olarak çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13541) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

52.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron işçilere ve kadroya alınmaları yönünde bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13542) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

53.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'de bulunan bir çay fabrikasının denetimine ve fabrikadan kaynaklandığı iddia edilen kirliliğin önlenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13543) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2017)

54.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Erzurum'da bulunan hazine arazilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13544) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2017)

55.-  Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, Adıyaman'a yapılan yeni otogara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13545) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

56.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, meskenlerde ve sanayide elektrik abone sayılarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13546) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

57.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Madencilik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13547) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

58.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, 2016 ve 2017 yıllarında elektrikleri kesilen abonelere ve toplanan açma kapama ücretine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13548) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

59.-  Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, sera ısıtmalarında fanlı kömür sobası kullanmak isteyen işletmecilere teşvik verilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13549) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2017)

60.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin hayvan alımı sözleşmesi kapsamında Macaristan'da bir firmaya yaptığı iddia edilen ödemeye ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13550) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2017)

61.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi ile ilgili planlanmış bir master çalışması bulunup bulunmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13551) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2017)

62.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, hayvancılık ile ilgili bir master plan çalışması bulunup bulunmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13552) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2017)

63.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ithal edilen bakliyat ürünlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13553) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

64.-  Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, fındık için açıklanan müdahale alım fiyatının nasıl belirlendiğine, hangi tarihler için geçerli olduğuna ve 2017-2018 yıllarında fındık fiyatlarında istikrarın sağlanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13554) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

65.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kristal beyaz şeker üreticilerinin katılımıyla ihracatı destekleme fonu kurulmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13555) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

66.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hammadde olarak yurt dışına satılan madenlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13556) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

67.-  Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak Valiliği tarafından Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde geçimlerini hayvancılık ve tarım ile sağlayan vatandaşların durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13557) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

68.-  İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın, OHAL kapsamında yasaklanan sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13558) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2017)

69.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, meslekten ihraç edilen ve tutuklanan bir jandarma astsubayın durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13559) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2017)

70.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur'da Gölhisar Belediyesi tarafından esnaftan pazar yerlerinin kiralanması için istenen paraya ve bu uygulamanın başka yerlerde yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13560) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2017)

71.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2010 yılından itibaren Diyarbakır'da suç işlediği gerekçesiyle görevine son verilen koruculara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13561) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2017)

72.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2010 yılından itibaren Türkiye genelinde suç işlediği gerekçesiyle görevine son verilen koruculara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13562) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2017)

73.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, son beş yıl içinde Türkiye genelinde ele geçirilen uyuşturucu miktarına, uyuşturucu kullanımı ve satışından dolayı emniyete intikal eden olay ve ceza alan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13563) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2017)

74.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, İstanbul'da korsan taksicilik yapan kişilere ve korsan taksicilikle mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13564) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2017)

75.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, son beş yıl içinde Diyarbakır'da ele geçirilen uyuşturucu miktarına, uyuşturucu kullanımı ve satışından dolayı emniyete intikal eden olay ve ceza alan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13565) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2017)

76.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep'te bulunan yabancı yardım kuruluşlarına ve çalışmalarının engellendiğine dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13566) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2017)

77.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, bir yayınevine düzenlenen baskına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13567) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2017)

78.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında mahkeme kararıyla telefon yoluyla iletişimi denetlenen kişilerin sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13568) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

79.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son dört yılda kamu ve belediyelerden sosyal yardım alan vatandaşlara ve mutlak yoksulluk yaşayan hanelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13569) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

80.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, taşıma ve bulundurma ruhsatlı silah sayısına ve ruhsatsız silah satan ve taşıyanlara uygulanan yaptırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13570) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

81.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda çeşitli suçlar nedeniyle tutuklanan yabancı ülke vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13571) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

82.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2017 yıllarında kaybolan ya da ürünü çalındığı belirlenen kamyonlara, hakkında işlem yapılan kişilere ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13572) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

83.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de kayıp bir aracın üzerine kayıtlı olduğu vatandaşın başvurularına rağmen trafikten düşürülmemesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13573) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

84.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan konutların tanıtımı amacıyla TRT'de yayınlanan reklamlara ve yapılan bir imar planı değişikliğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13574) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

85.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, sözleşmeli personel alımına, yapılan mülakatlara ve bazı iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13575) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2017)

86.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kadrolu personel sayısına, yabancı dil bilenlere ve yurt dışında görevlendirilenlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13576) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

87.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İstanbul'un Kartal ilçesinde son on yılda onarılan vakıf eserleri ve tarihi yapılara ve tarihi hamamın onarılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13577) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

88.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Mersin'de anaokullarına dağıtıldığı iddia edilen bir boyama kitabına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13578) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2017)

89.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak'ta İdil-Cizre karayolu yakınlarında inşası devam eden okulların mimarisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13579) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2017)

90.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya'nın bazı ilçelerinde veliler tarafından doldurulması için dağıtıldığı iddia edilen bir ankete ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13580) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2017)

91.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, ortaöğretim düzeyinde özel yurtların açılmasına imkan veren yönetmelik değişikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13581) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2017)

92.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, öğretim görevlilerinin yurt dışında akademik ve bilimsel faaliyetlere katılımını rektörlerin iznine bağlayan karardan sonra rektörlüklere yapılan ve reddedilen başvurulara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13582) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2017)

93.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, İstanbul Esenler'de bir ilkokul öğrencisinin öğretmeninden şiddet gördüğü olayla ilgili bir inceleme başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13583) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2017)

94.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, okullarda bulunan dolap, lavabo, kale direği gibi ağır eşyaların sabitlenerek kazaların önlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13584) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2017)

95.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, kamu görevinden ihraç edilen ve Ankara'da açlık grevi yapmakta olan iki eğitimciye ve ihraçlarının hukuki gerekçesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13585) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

96.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi'nin imam hatip lisesine dönüştürülmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13586) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

97.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, öğrenci etüt merkezlerinin kapatılmasına ve belediyelere sosyal etkinlik merkezleri açma izninin verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13587) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

98.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, özel teşebbüse ortaokul düzeyinde öğrenci yurdu açma yetkisi veren düzenlemeye ve özel yurtlara yönelik denetimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13588) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

99.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, meslekten ihraç edilen ve tutuklanan bir jandarma astsubayın durumuna ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13589) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2017)

100.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, OYAK'ın ortağı olduğu bir firmanın bir dergiyle olan reklam anlaşmasının iptaline ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13590) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

101.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, Kuleli Askeri Lisesi bina ve arazisinin nasıl değerlendirileceğine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13591) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

102.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli Körfez İlimtepe'de yürütülen yol çalışmasına ve çıkan hafriyatın satışıyla ilgili iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13592) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

103.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerine ve hastalara sağlanan imkanlarla ilgili bazı bilgilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13593) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2017)

104.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2013-2017 yılları arasında Konya'ya yönelik olarak hazırlanan projelere ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13594) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2017)

105.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, meme kanseri tedavisi için gerekli ilaçların eczanelerde bulunmadığına yönelik şikayetlere ve ilaçların hastalara daha hızlı ulaşması için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13595) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

106.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Ordu Şehir Hastanesi projesine ve tamamlanma süresine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13596) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

107.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Türk Hava Yolları'nın Ankara'dan direkt uçuş yaptığı ülke ve şehirlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13597) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2017)

108.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2013-2017 yılları arasında Konya'ya yönelik olarak hazırlanan projelere ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13598) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2017)

109.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin bazı köy ve belediye sınırlarındaki yolların onarılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13599) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

110.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, denizcilik alanında eğitim veren kuruluşlara ve branş öğretmenlerinin yeterliliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13600) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

111.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, elektronik ortamda verilen birleşik posta, KKP ve e-ticaret hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13601) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

112.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, PTT Bank işlemlerinde usulsüzlüklerin önlenmesine yönelik tedbirlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13602) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 23 Milletvekilinin, Büyük İstanbul İçme Suyu Projesinin gecikmesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/535) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2017)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 23 Milletvekilinin, Melen Çayının kirletildiği iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/536) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2017)

3.- Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve 21 Milletvekilinin, kız çocuklarının eğitim - öğretim hayatının yarım kalmasının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/537) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2017)