TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 140

23 Mayıs 2017 Salı

 

Raporlar

1.- Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesinin Kuzey Akdenize Dair Ekinin Bölgesel Uygulamasına Yönelik İstanbul Türkiyede Bölgesel Koordinasyon Birimi Kurulmasına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/761) ile Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 471) (Dağıtma tarihi: 23.05.2017) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Adına Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile İspanya Krallığı Savunma Bakanlığı Adına İspanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Arasında Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi İşbirliği Faaliyetlerine İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/737) ile Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 472) (Dağıtma tarihi: 23.05.2017) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması ile Anlaşmanın Tadili Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/800) ile Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 473) (Dağıtma tarihi: 23.05.2017) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve 22 Milletvekilinin, bitkisel sıvı yağ pazarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/532) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2017)

2.- Antalya Milletvekili Devrim Kök ve 23 Milletvekilinin, Manavgat ilçesindeki bir HES projesinin olası zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/533) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2017)

3.- İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve 23 Milletvekilinin, kırmızı etteki fiyat artışının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/534) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2017)