TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 139

22 Mayıs 2017 Pazartesi

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, İzmir'in Çeşme ilçesinde bir inşaat firmasının faaliyetleri ile ilgili iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/744) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2017)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, nişasta bazlı şeker ve tatlandırıcıların halk sağlığına olumsuz etkilerine rağmen satışına izin verilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/745) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, genç işsizlik oranındaki artışın nedenlerine ve alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/746) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, iş sağlığı ve güvenliği denetimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/747) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2017)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KEY ödemelerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) sözlü soru önergesi (6/748) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2017)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Aladağlar Milli Parkı'nda ve Bor ilçesinde bazı ağaç türlerinde görülen kurumaların önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/749) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2017)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KİT'lerin üretim tesislerinde kullanılan enerji türlerine ve kullanılan enerjinin üretim maliyetlerine yansımasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/750) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2017)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Eti Maden Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde 2010 yılında yapımı tamamlanan buhar kazanı ve türbinine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/751) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2017)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şube müdürü atmalarının iptaline yönelik yargı kararlarının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/752) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2017)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki üreticilere 2017 yılında sulamada kullanılan elektrik için destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/753) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2017)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2000 yılından itibaren özelleştirilen şeker fabrikalarına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/754) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2017)

12.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, iade edilen bir soru önergesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan sözlü soru önergesi (6/755) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2017)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sendikalaşma oranının düşüklüğüne ve bu konuda yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/756) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2017)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, taşeron işçilerin kadroya alınmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/757) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2017)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kayıt dışı çocuk işçiliği ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/758) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2017)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, iş cinayetleri sonucu yaşamını yitiren çocuklara ve alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/759) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2017)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, askerlik yaşı gelmiş kişilere ve bedelli askerlikle ilgili bir çalışma olup olmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/760) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2017)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, öğretmen maaşlarında iyileştirme yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/761) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2017)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Eti Maden İşletmelerinde görev yapan mühendislerin işten ayrılmalarının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/762) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2017)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, borik asit için uygulanan gümrük vergilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/763) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2017)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, OECD ülkeleri arasında öğrenci mutluluğu bakımından ülkemizin son sırada yer almasının nedenlerine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/764) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2017)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Havaalanı'nın yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/765) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2017)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde-Ankara Otoyolu'nun yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/766) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2017)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de pestisit ve atıklar için uygun depolama ve imha tesislerinin yapılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/767) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2017)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Anayasa değişikliği referandumuyla ilgili paylaşımlarda bulunan hakim ve savcılarla ilgili yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12007)

2.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Samsun'da referandum kampanyalarına yönelik bir uygulamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12021)

3.- Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine ve uygulamaların denetimine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12035)

4.- Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Soma maden kazasının dava sürecine yönelik iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12036)

5.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, 1 Eylül 2015 - 31 Ocak 2017 tarihleri arasında kapalı ceza infaz kurumlarındaki işkence ve kötü muamele iddialarıyla ilgili idari personel ve infaz koruma memurları hakkında yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12037)

6.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, asgari ücretin revize edilip edilmeyeceğine ve aylık geliri açlık ve yoksulluk sınırlarıyla orantılı kılacak tedbirlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12187)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık personelinin referandum kampanya etkinliklerine katılımının zorunlu tutulduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12903)

8.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, bakan ve milletvekilleri ile beraber referanduma yönelik seçim çalışmalarına katılan vali ve kaymakamlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12904)

9.- Van Milletvekili Adem Geveri'nin, 1935-1938 yıllarında Dersim'de yaşananlarla ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12905)

10.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'da referandum çalışmaları nedeniyle tehdit, taciz ve baskıya uğradıkları iddiasıyla emniyet güçlerine yapılan şikayetlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12906)

11.-  Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, Diyarbakır'daki Nevruz kutlaması sırasında bir kişinin hayatını kaybetmesi olayına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12907)

12.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Suriyeli sığınmacılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12908)

13.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, engelli evde bakım parasının gelir artışı sebebiyle kesilmesi uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12909)

14.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Ağrı'nın Diyadin ilçesi Yukarı Satıcılar köyüne giden bir seçim aracını durdurdukları iddiasıyla haklarında şikayette bulunulan korucularla ilgili işlemlere ve seçim çalışmaları için uygun koşulların sağlanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12910)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara'da gözaltına alınan hamile bir kadının nezarethanede doğum yaptığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12911)

16.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Anayasa değişikliği referandumu sürecindeki baskı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12912)

17.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Kadıköy Cemil Topuzlu Caddesi'nde meydana gelen bir trafik kazasına ve bölgede kazaların engellenmesi için alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12913)

18.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında yurt dışındaki görevlerinden geri çağrılan ancak ülkeye dönmeyen kamu görevlileri ile ilgili yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12914)

19.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Desteği Programına ve bankalar tarafından geri çevrilen başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12915)

20.-  Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir camiden bir miting için anons yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12916)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, YGS'ye geç kaldığı için alınmayan bir öğrencinin intiharına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12917)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuk tacizi vakalarına ve Elazığ'daki bir çocuk tacizi vakası ile ilgili yargılamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12918)

23.-  Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, DEAŞ terör örgütünün referandumda kullanacağı oya dair yaptığı bir açıklamaya ve örgütün siyasi tercihleriyle ilgili güvenlik birimlerince yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12919)

24.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, genç seçmenlere referandumla ilgili olarak gönderdiği mektupların masrafına ve seçmenlerin adres bilgilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12920)

25.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Haymana ilçesinde yer alan Yamak-Emirler mahalleleri arasındaki yolun onarılmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12921)

26.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerin ve personelin referandum mitinglerinde kullanıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12922)

27.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2011 genel seçimleri öncesinde Ankara'da yapılacağı açıklanan projelerin gerçekleştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12923)

28.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Türkiye Varlık Fonu'na devredilen kamu şirketlerinin 2016 yılı kâr dağıtımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12924)

29.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, KOSGEB kredisinden yararlanan esnafın faiz indirimli diğer bir krediden yararlandırılmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12925)

30.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12926)

31.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'da okul, hastane, toplu taşıma kapasitelerinin nüfusa göre durumuna ve metropollere göçün önlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12927)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce ilçedeki okullara gönderildiği iddia olunan bir yazıya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12928)

33.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TRT'nin yayın politikasına ve iktidar partisi yanlısı yayınlar yaptığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/12929)

34.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'nde açlık grevinde olan beş mahkumun başka cezaevine nakline ve cezaevlerindeki hak ihlali iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12931)

35.-  Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin kamerayla izlenmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12932)

36.-  Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, İzmir Şakran Cezaevi'nde açlık grevinde olan tutuklu ve hükümlülerin koğuşlarının kolluk güçleri tarafından basıldığına ve tehdit edildiklerine dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12933)

37.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, cezaevinde hayatını kaybeden bir mahkumun cezasını tamamlamış olmasına rağmen tahliye edilmediği iddialarına, hasta tutuklu ve hükümlülere ve cezaevlerindeki açlık grevlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12934)

38.-  İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, bir sendikanın yönetici ve üyelerinin çıkar amaçlı suç örgütü kurucusu ve üyesi olmaktan hapse mahkum edildiği mahkeme kararının ve FETÖ üyeleri tarafından alınan mahkeme kararlarının gözden geçirilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12935)

39.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, cezaevinde hayatını kaybeden bir mahkumun sağlık durumunun ağırlaşmasına rağmen tahliyesinin geciktirildiğine dair iddialara ve hasta tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12936)

40.-  Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın, cezaevlerindeki açlık grevlerine ve hak ihlali iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12937)

41.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Tarsus C Tipi Cezaevi'ne dair bazı iddialara, cezaevlerinin doluluk oranlarına ve denetimlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12938)

42.-  Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, 2002-2017 yılları arasında AİHM'de Türkiye aleyhine açılan davalara ve ödenen tazminatlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12939)

43.-  Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, Anayasa Mahkemesine 2012 yılından bu yana yapılan bireysel başvurulara ve ödenen tazminatlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12940)

44.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurtlarda kalan çocuklara sağlanan eğitim ve iş olanaklarına ve suça karışan çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12941)

45.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığa bağlı yurtlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12942)

46.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, cinsel istismar suçuna ve çocuklara verilen uzman desteğine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12943)

47.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, çelik sektöründeki sorunlara ve üretime ara veren bir çelik fabrikası işçilerinin mağduriyetine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12944)

48.-  İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, arşiv dijitalleştirme projesine ve arşivin zarar gördüğüne dair bazı iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12948)

49.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, EPDK tarafından belirlenen tarifelere ve indirimlerin tüketiciye yansımamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12951)

50.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Iğdır'da bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12952)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari'de bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12953)

52.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum'da bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12954)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzincan'da bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12955)

54.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elazığ'da bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12956)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce'de bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12957)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'da bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12958)

57.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, okul sporları kapsamında bazı okulların turnuva katılım masraflarının ödenmediği ve ödemelerin referandum sonrasında gerçekleştirileceği iddiasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12959)

58.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, hayvancılık sektörünün gelişmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12960)

59.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'da verilen tarımsal üretim desteklerine ve çiftçilerin ödemelerine bloke koyulduğu iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12961)

60.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, süt üretimine ve tüketimin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12962)

61.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamlanma zamanına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12963)

62.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen köylerde yaşandığı iddia olunan hak ihlallerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12964)

63.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'da bir ilçe belediye başkanı tarafından resmi nikah kıyımında uygulandığı iddia olunan yöntemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12965)

64.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Diyarbakır'daki Nevruz kutlaması sırasında bir kişinin hayatını kaybetmesi olayına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12966)

65.-  Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, bir kaymakamın bazı muhtarları referandumda kullanacakları oy konusunda tehdit ettiğine dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12968)

66.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokakta buldukları cismin patlamasıyla iki çocuğun hayatını kaybettiği olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12969)

67.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle görevden uzaklaştırılan, ihraç edilen ve görevine iade edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12970)

68.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, il özel idarelerince yapılan halı sahalarla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12971)

69.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavı şartlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12972)

70.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Batman'da bir kişinin ve kullandığı siyasi parti aracının saldırıya uğradığı olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12973)

71.-  İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Üsküdar Meydan Projesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12974)

72.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa merkez ve bazı ilçelerde güvenlik nedeniyle kapatılan yollar ve sosyal alanlar nedeniyle mağdur olan esnafa ve vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12975)

73.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kültür sarayı inşaatının yapıldığı araziye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12976)

74.-  Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bir vatandaşa verilen akülü sandalyenin geri alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12977)

75.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, 3. Milli Kültür Şurası Sahne Sanatları Sonuç Bildirgesinde yer alan repertuarların yeniden ele alınması, sahne sanatlarının beş yıl içinde özelleştirilmesi ve sanatçıların emekli edilmesi konularına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12978)

76.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, turizm sektörünün yaşadığı sorunlara ve alınan tedbirlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12979)

77.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, bazı referandum mitingleri ve panellerine öğretmen ve öğrencilerin katılımı için okullara yazılan yazı ve gönderilen kısa mesajlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12980)

78.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Keçiören'deki bazı mahalleleri içine alan bölgenin lise ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12981)

79.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Elazığ'da cinsel istismar iddiasıyla yargılanan bir okul müdürünün başka bir okulda görevlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12982)

80.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, müdür yardımcısı kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12983)

81.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İzmir'deki bürokratların, okul müdür ve müdür yardımcılarını bazı gazetelere abone olmaya zorladıkları iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12984)

82.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 15 Nisan'da bazı üniversitelerde yapılacak olan sınavlara ve referandum gerekçesiyle sınavların ertelenmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12985)

83.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da referandum mitingine katılan ve referanduma yönelik sosyal medya paylaşımlarında bulunan bir ilçe milli eğitim müdürüne ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12986)

84.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, otizm hakkındaki araştırmalara ve Otizm Eylem Planı'nın hayata geçirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12987)

85.-  Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak'ın Besta bölgesinde meyve ağaçlarının kesilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12988)

86.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Bilkent Şehir Hastanesi'nin ihale sürecine ve inşaatta çalışan işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12989)

87.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, SSPE vakalarına ve hastalığa karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12990)

88.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesi'ndeki sağlık ocağının hizmet vermediği yönündeki şikayetlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12991)

89.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'nin Çilimli ilçesinde sağlık hizmetinde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12992)

90.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, evlerden internet erişiminin yaygınlaştırılması kapsamında sağlanan desteklere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12993)

91.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Kadıköy'de bir lisenin önünden geçen caddenin okul çevresine ve yaya geçişine uygun hale getirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12994)

92.-  Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın, Türkiye Varlık Fonu'nun giderlerine ve lüks bir makam aracı alındığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12995)

93.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, İçişleri Bakanlığı'na sınır ötesi görevler kapsamındaki mal ve hizmet alımlarında istisna getiren bir Bakanlar Kurulu Kararı'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12996)

94.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Adil Öksüz'ün kaçırılmasıyla ilgili bazı siyasiler hakkında basında çıkan iddiaların soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12997)

95.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, referandum öncesinde ulusal kanalların yayınlarına bir siyasi partinin temsilcilerinin çağırılmadığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12998)

96.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van'ın Özalp ilçesinde bulunan bir parkın yıkılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12999)

97.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, 11 Şubat 2017 tarihinden itibaren siyasi parti temsilcilerinin TRT'de yayınlanan programlarda yer alma sürelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13000)

98.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Mardin'in Nusaybin ilçesinde yerde buldukları cismin patlamasıyla iki çocuğun hayatını kaybettiği olaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13001)

99.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa'da imar planında yeşil alan olarak geçen bir alandaki ağaçların kesilmesine ve iş makineleriyle yapılan çalışmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13002)

100.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, referandum çalışmaları sırasında güvenlik güçleri tarafından yapılan kayıtlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13003)

101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı on yedi köye verilen tarım destekleme kredilerinin bankada bloke edildiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13004)

102.-   Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, taşeron işçilere ve verilen sözlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13005)

103.-   İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetleme Kuruluna Hazine Müsteşarının atanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/13006)

104.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, THY'ye ait uçaklarda yolculara dağıtılan gazetelerin belirlenmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13007)

105.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy'de gözaltında işkence gördüğü iddia edilen bir şahsa ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13008)

106.-   Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, Diyarbakır'da 2006 yılında gaz fişeği nedeniyle bir çocuğun yaşamını yitirmesi olayına yönelik dava sürecine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13009)

107.-   Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, İzmir Şakran Cezaevi'nde başlatılan açlık grevine ve Cezaevi Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13010)

108.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu müdürünün darbe girişimiyle ilişkili olarak cezaevinde tutulanlar ile diğer mahkumlar arasında farklı muamele yaptığına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13011)

109.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Tokat T Tipi Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13012)

110.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Kandıra F-1 Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13013)

111.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13014)

112.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Bandırma Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13015)

113.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Silivri 5 No'lu Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13016)

114.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Gebze M Tipi Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13017)

115.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Menemen T-2 Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13018)

116.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13019)

117.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Ceyhan M Tipi Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13020)

118.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Düzce T Tipi Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13021)

119.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Kepsut T Tipi Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13022)

120.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Hatay T Tipi Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13023)

121.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13024)

122.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13025)

123.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Bolu F Tipi Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13026)

124.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Tarsus Kadın Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13027)

125.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Tekirdağ T-1 Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13028)

126.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Şakran T-4 Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13029)

127.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13030)

128.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13031)

129.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Şakran T-3 Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13032)

130.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Şakran T-2 Kapalı Cezaevinde başlatılan açlık grevine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13033)

131.-   Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in, Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu ve hükümlülerin radyo, gazete, dergi, kitap ve mektuplarına el konulduğuna dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13034)

132.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sinop'taki bir mitingde bir çocuğa taşıtılan pankarta ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13035)

133.-   İzmir Milletvekili Musa Çam'ın, genel sağlık sigortası koşullarını içeren reklam filminin maliyetine ve yayınlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13036)

134.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Isparta Ayazmana ve Gökçay'da bulunan ve 400-500 yıllık olduğu tahmin edilen biri anıt ağaç beş kestane ağacının kesimine ve anıt ağaçlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13037)

135.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu öncesinde elektrik kesintilerine yönelik olarak alınan önleyici tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13038)

136.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Bitlis'in Ahlat ve Tatvan ilçelerinde çiftçilere mazot ve gübre desteği ödemelerinin geciktirilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13039)

137.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'da yağış, dolu ve selden zarar gören çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13040)

138.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, gübrede dolara bağlı yaşanan fiyat artışına karşı alınacak önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13041)

139.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak'ın Silopi ilçesinde polislerin bir siyasi partinin çalışanlarıyla birlikte referandum için broşür dağıttığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13042)

140.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yirmi köydeki yirmi bir sandığın başka köylere taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13043)

141.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Ağrı'da bulunan bir kültür merkezinin kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13044)

142.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Kürtçe öğretmeni atamalarına ve anadilde eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13045)

143.-   İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, 9.45'ten sonra geldikleri için YGS'ye alınmayan adayların durumuna ve geç kalmalarına rağmen sınava alınan adaylara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13046)

144.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İran-Ermenistan sınır hattında yapılan mayın temizliğine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13047)

145.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, veteriner hekim istihdamı ile barınakların, hayvanat bahçelerinin ve veteriner hekimlerin denetimine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13048)

146.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 3. Boğaz Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nin maliyetine ve şirketlere verilen geçiş güvencesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13049)