TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 138

18 Mayıs 2017 Perşembe

 

Teklifler

1.- Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın; 22.05.2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/1712) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2017)

2.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1713) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2017)

3.- Tunceli Milletvekili Gürsel Erol'un; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1714) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe     Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

4.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/1715) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2017)

5.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in; 26.09.2004 Tarihli 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1716) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2017)

6.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın; Tebligat Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1717) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2017)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1718) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2017)

 

Rapor

1.- Kamu Denetçiliği Kurumu 2016, 2015, 2014 ve 2013 Yıllık Raporları Hakkında Dilekçe Komisyonu İle İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (5/8, 5/5, 5/4, 5/3) (S. Sayısı: 289’a 1’inci Ek) (Dağıtma tarihi: 18.05.2017) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, TBMM'nin abone olduğu süreli yayınlara ve bir dergi aboneliğine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13391) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2017)

2.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, zamanında ödenemeyen vergi ve sosyal güvenlik primlerinin tutarına, erteleme ve teşviklerden yararlanan esnafa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13392) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

3.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, cinsel istismar vakalarına ve davalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13393) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

4.- Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Çay-Kur'un yabancı bir kuruluşa satıldığı veya teminat gösterildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13394) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

5.- İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, ÇAYKUR'un Körfez kaynaklı bir fondan alınan borç karşılığında teminat gösterildiğine yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13395) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cihat övgüsü içerdiği iddia edilen bir boyama kitabının anaokullarında dağıtılması olayının soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13396) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2017)

7.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Ege'deki Türk adalarının Yunanistan tarafından uluslararası hukuka aykırı uygulamalara maruz bırakıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13397) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2017)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2017 yılları arasında işkence ve eziyet suçlarıyla ilgili şikayet, dava ve mahkumiyet sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13398) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2017)

9.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'te Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait bir yurdun girişindeki Atatürk resminin kaldırılması olayının soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13399) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2017)

10.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, 685 sayılı KHK ile kurulmasına karar verilen Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun kurulmamış olmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13400) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2017)

11.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Suriyeli sığınmacılara dair veriler ile verilen destek ve haklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13401) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2017)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir mülteci teknesinin batması sonucu hayatını kaybeden bir vatandaş ile 2015-2017 yılları arasında batan mülteci teknelerine ve hayatını kaybedenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13402) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2017)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'da bulunan bir anıtın kaldırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13403) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2017)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Wikipedia internet ansiklopedisine yönelik olarak uygulanan erişim yasağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13404) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2017)

15.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın Ceyhan ilçesi ile Hatay'ın Erzin ilçesi arasındaki sınır ihtilafına ve Ceyhan'daki bazı iskelelerin İskenderun'a devrine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13405) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

16.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yapılan Ankapark inşaatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13406) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

17.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'daki kullanılmayan üst geçitlerin kaldırılmasına ya da kullanımlarını kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13407) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

18.-  Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, OHAL kapsamında nöbetçi olarak görev yapan memurların ücretlerinin ödenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13408) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

19.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, şehir hastanelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13409) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

20.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, olası bir depreme karşı alınan tedbirlere, özel iletişim vergisinden elde edilen gelire ve zorunlu deprem sigortasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13410) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

21.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir zırhlı aracın eve girmesiyle iki çocuğun hayatını kaybettiği olaya ve araç içindeki polislerle ilgili işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13411) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

22.-  Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, zorunlu BES uygulamasına ve cayma hakkının kullanımını düzenleyen Yönetmelik hükümlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13412) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

23.-  İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, İstanbul Yenikapı açıklarında yüzer bir termik santralin çalıştırılacağına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13413) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2017)

24.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, OHAL kapsamında TMSF tarafından el konulan basın kuruluşlarına ve bunların satışına dair iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Nurettin Canikli) yazılı soru önergesi (7/13414) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

25.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, TMSF'ye devredilen ve tasfiye sürecine giren bir bankanın önceki işlemlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Nurettin Canikli) yazılı soru önergesi (7/13415) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

26.-  Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Elazığ T Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan iki belediye başkanına yönelik bazı hak ihlali iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13416) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.04.2017)

27.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, avukat adli ve idari yargı hakim adaylığı mülakatlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13417) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2017)

28.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, avukat kaynaklı hakim alımında bir siyasi partinin teşkilatlarında görevli avukatlara ağırlık verildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13418) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2017)

29.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, avukatlıktan hakimlik ve savcılığa giriş mülakatlarında başarılı olan adaylara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13419) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

30.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003-2016 yılları arasında Edirne'de yapılan yatırım miktarına ve sağlanan istihdama ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13420) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

31.-  Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım'ın, Siirt'te bazı sandıklarda blok oy kullanıldığı gerekçesiyle yapılan itirazların İl Seçim Kurulu tarafından reddedilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13421) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

32.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana Aladağ kız öğrenci yurdu yangınıyla ilgili yargılama sürecine yönelik iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13422) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

33.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Bakanlığın kuruluş amaçları çerçevesinde yapılan ve yapılamayan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13423) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

34.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003-2016 yılları arasında Edirne'de yapılan yatırım miktarına ve sağlanan istihdama ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13424) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

35.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Adana Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan fiyat artışına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13425) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

36.-  İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nin (CNRS) TÜBİTAK'la işbirliğini gözden geçirme yönündeki kararına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13426) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

37.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003-2016 yılları arasında Edirne'de yapılan yatırım miktarına ve sağlanan istihdama ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13427) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

38.-  Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, 23 Nisan 2017 itibarıyla çocuk işçi sayısına ve iş kazaları sebebiyle hayatını kaybeden çocuklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13428) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

39.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, İşsizlik Fonu'nun büyüklüğüne ve gelirlerinin kullanımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13429) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

40.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003-2016 yılları arasında Edirne'de yapılan yatırım miktarına ve sağlanan istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13430) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

41.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Bursa'da bir fabrikada boyacı taşeron işçisinin hayatını kaybetmesi olayının soruşturulmasına, iş yerinin denetimine ve işçinin ailesine sağlanan sosyal güvenlik haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13431) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

42.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Adana'da bir mobilya atölyesinde çalışan bir çocuğun hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına, iş yerinin denetimine ve çocuk işçinin ailesine sağlanan sosyal güvenlik haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13432) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

43.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Kocaeli'de hava limanı inşaatında çalışan bir işçinin hayatını kaybetmesi olayının soruşturulmasına, inşaatın denetimine ve işçinin ailesine sağlanan sosyal güvenlik haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13433) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

44.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Elazığ'ın Keban ilçesinde bir balık işleme tesisinde bir işçinin hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına, iş yerinin denetimine ve işçinin ailesine sağlanan sosyal güvenlik haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13434) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

45.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, 21.01.2017 tarihinde Ankara'da yapılan SGK görevde yükselme sınavı mülakatına yönelik iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13435) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2017)

46.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, yapı denetim firmalarının hak ediş raporu eklerinde laboratuvar faturalarının asıllarının istenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13436) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

47.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'de bulunan bir çay fabrikasına yönelik şikayetlere ve fabrikanın denetimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13437) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

48.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003-2016 yılları arasında Edirne'de yapılan yatırım miktarına ve sağlanan istihdama ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13438) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

49.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Edirne Keşan'da kalker ocağı kurulacak bir ormanlık arazi için verilen ÇED gerekli değildir kararına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13439) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2017)

50.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, akaryakıtta vergi kaçakçılığı iddialarıyla ilgili EPDK tarafından yapılan denetimlere ve akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13440) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

51.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003-2016 yılları arasında Edirne'de yapılan yatırım miktarına ve sağlanan istihdama ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13441) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

52.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir'de Erkence Zeytini'nin yetiştirildiği bölgeye taş ocağı yapılması kararına ve taş ocaklarının ruhsat kriterlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13442) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2017)

53.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Bilecik'te Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait bir yurdun girişindeki Atatürk resminin kaldırılması olayına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13443) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2017)

54.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003-2016 yılları arasında Edirne'de yapılan yatırım miktarına ve sağlanan istihdama ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13444) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

55.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Tarım Kredi Kooperatifi'ne devredilen bir şirketin isim değişikliği için açılan yarışmaya ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13445) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

56.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'da yağmur ve dolu hasarından zarar gören ve borç erteleme talebinde bulunan çiftçilerin durumuna ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13446) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

57.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kiraz ağaçlarının çiçek açmaması nedeniyle üreticinin uğrayacağı zararın karşılanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13447) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

58.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003-2016 yılları arasında Edirne'de yapılan yatırım miktarına ve sağlanan istihdama ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13448) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

59.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın Ceyhan ilçesinde şiddetli yağmur ve doludan zarar gören ekili arazilere ve çiftçilere yardım yapılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13449) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2017)

60.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003-2016 yılları arasında Edirne'de yapılan yatırım miktarına ve sağlanan istihdama ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13450) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

61.-  Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Diyarbakır'daki Nevruz kutlaması sırasında bir kişinin hayatını kaybetmesi olayına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13451) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

62.-  Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, 16 Nisan 2017 gecesi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Ezidilere ait sekiz mezarın tahrip edildiği iddiasının soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13452) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

63.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Cizre'de kapatılan bir halk sağlığı merkezinin bir siyasi partinin kadın kollarına devredildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13453) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

64.-  Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, 2017 Nisan ayı içerisinde Türkiye'ye giriş yapan Afgan mültecilere ve Van'a yerleştirilen mültecilerin silahlandırılacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13454) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

65.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Ağrı'da vakıflara tahsis edilen ve vatandaşlar tarafından kullanılmakta olup hazine arazisi statüsüne geçirilen arazilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13455) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2017)

66.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'daki bazı belediyelerin referandum propagandası için harcama yaptıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13456) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

67.-  İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, haklarında FETÖ soruşturması yürütülen ve kaçırıldıkları iddia edilen yedi kişiye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13457) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2017)

68.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya Büyükşehir Belediyesinin turizm merkezi olarak duyurduğu kerpiç evlerden ikisini TRT'ye ve bir vakfa tahsis etmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13458) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2017)

69.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, cevaplanmayan yazılı soru önergelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13459) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

70.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki mezbahanın hizmete alınmamış olmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13460) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

71.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi ihalelerini alan bir firmayla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13461) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

72.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003-2016 yılları arasında Edirne'de yapılan yatırım miktarına ve sağlanan istihdama ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13462) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

73.-  Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir zırhlı aracın eve girmesiyle iki çocuğun hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına ve araç içindeki polislerle ilgili işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13463) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

74.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Şırnak'ta zırhlı polis aracının duvarını yıktığı evde uyuyan iki çocuğun öldüğü olaya ve olaya karışan polislere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13464) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2017)

75.-  Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde göçmenlere işkence ve kötü muamelede bulunulduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13465) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2017)

76.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya Valiliği'nin açık alanlarda alkol tüketimiyle ilgili kararına ve turizm sektörüne yönelik politikalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13466) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2017)

77.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, İzmit'te İSU inşaat alanında rastlanan Roma dönemine ait lahit mezarlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13467) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

78.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003-2016 yılları arasında Edirne'de yapılan yatırım miktarına ve sağlanan istihdama ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13468) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

79.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde hazine arazisine dönüşen arazilerdeki ev ve dükkanların yıkılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13469) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

80.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, OHAL KHK'ları ile kapatılan FETÖ/PDY'ye ait radyo ve televizyon kanallarının akıbetine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13470) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

81.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003-2016 yılları arasında Edirne'de yapılan yatırım miktarına ve sağlanan istihdama ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13471) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

82.-  Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, Kayseri'de bir ilköğretim okulunda yapılan 23 Nisan etkinliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13472) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

83.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, ortaöğretime geçişte merkezi sınavın kaldırılacağına dair bir açıklamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13473) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2017)

84.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları kapsamında el konulan öğrenci yurtlarının devredildiği vakıf ve derneklere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13474) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

85.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003-2016 yılları arasında Edirne'de yapılan yatırım miktarına ve sağlanan istihdama ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13475) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

86.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, 22.04.2017'de Yunan Savunma Bakanı ve beraberindekilerin Eşek Adası'na gitmesi ve bağlantılı olaylara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13476) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

87.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Ege'de Türkiye'ye ait on sekiz ada ve bir kayalığın Yunanistan tarafından işgal edildiğine dair iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13477) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

88.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003-2016 yılları arasında Edirne'de yapılan yatırım miktarına ve sağlanan istihdama ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13478) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

89.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Mersin'de yapılması öngörülen Mut Barajı ve Sakız Ovası Sulama projelerinin tamamlanma zamanına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13479) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

90.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003-2016 yılları arasında Edirne'de yapılan yatırım miktarına ve sağlanan istihdama ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13480) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

91.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Edirne Keşan'da kalker ocağı kurulacak bir ormanlık arazi için verilen ÇED gerekli değildir kararına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13481) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2017)

92.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya Manavgat Orman İşletme Müdürlüğünün sorumluluk alanında kesilen ağaçlara, kaçak kesim yapıldığına dair iddialara ve orman tahribatı ihbarlarıyla ilgili yapılan işlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13482) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2017)

93.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep'te yaygınlaşan uyuşturucu kullanımına, satışına ve yapılan operasyonlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13483) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2017)

94.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Gümüşhane Devlet Hastanesi inşaatının ihale sürecine ve bitim tarihine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13484) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

95.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003-2016 yılları arasında Edirne'de yapılan yatırım miktarına ve sağlanan istihdama ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13485) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

96.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yetmiş hemşirenin tayinin çıkması nedeniyle üç yoğun bakım ünitesinin kapatıldığına dair iddialara ve hastanenin personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13486) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

97.-  Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, perfüzyon teknikeri unvanına sahip ön lisans mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13487) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

98.-  Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, yaşlı bakım teknikerlerinin görev tanımlarının belirlenmesine ve istihdamlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13488) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

99.-  İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, Wikipedia internet ansiklopedisine yönelik olarak 29 Nisan 2017 tarihinde uygulanan erişim yasağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13489) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2017)

100.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2003-2016 yılları arasında Edirne'de yapılan yatırım miktarına ve sağlanan istihdama ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13490) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-      Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12279)

2.-      Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12303)

3.-      Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12308)

4.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kız yurtlarına ve denetimlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12671)

5.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gazi Üniversitesi'nde yürütülen FETÖ/PDY işlemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12672)

6.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12673)

7.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, KOSGEB'den faizsiz kredi desteği almaya hak kazanan vatandaşlara bu kredileri kullandırmayan bankalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12674)

8.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da bazı belediye ihalelerini alan şirketlerle ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12675)

9.-      Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Nevşehir'de KYK'ya ait bir kız öğrenci yurdunda referandum propagandası yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12676)

10.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, 15 Temmuz sonrası toplanan bağışlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12677)

11.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, resmi hizmete tahsis edilen uçaklarla referandum çalışması yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12678)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Manisa'da lise öğrencilerinin referandum konulu konferansa zorla götürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12679)

13.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, devlet üniversitelerinde eğitim gören Suriyeli öğrencilere sağlanan burs imkanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12680)

14.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki bir engelsiz yaşam evinde haklarında engelli bir çocuğa tecavüz ve kötü muamele iddiası bulunan personelle ilgili idari işlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12686)

15.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, KOSGEB tarafından verilen teşvik kredilerine ve teşvik kredisi alan kişilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12687)

16.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, KOSGEB sıfır faizli işletme kredisi faiz desteği programına yapılan başvurulara, dosyaları KOSGEB tarafından onaylanan ancak bankalar tarafından reddedilen esnafa ve Van esnafına yönelik çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12688)

17.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, kıdem tazminatı fonu kurulmasına yönelik yasal düzenleme hazırlığı yapılıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12690)

18.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, 1-20 Mart 2017 tarihleri arasında sağlanan net istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12691)

19.-  İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, Diyarbakır Hevsel Bahçeleri'nde yapılan ağaç kesimlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12692)

20.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Çeşme ilçesi Germinyan Mahallesi Köysütü mevkiindeki kalker ocağı ve kırma eleme tesisinin mahkeme kararlarına rağmen çalıştırılmaya devam etmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12693)

21.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir'in Gömeç ilçesinin çöp depolama alanı sorununa ve Katı Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Düzenli Depolama Alanı projesinin ne zaman faaliyete geçeceğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12694)

22.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, hazine arazilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12695)

23.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün yönetimine ve özelleştirilmesinin söz konusu olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12699)

24.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'da GDO'lu soya kullanarak ekmek katkı maddesi üreten bir firmanın incelenmesine ve GDO'lu soya kullanımının denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12708)

25.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'da ekmek üretiminde GDO kullandığı tespit edilen firmanın denetlenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12709)

26.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Sudan'da tarım yapmak için arazi kiralanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12710)

27.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, mazot ve gübre destekleri banka hesaplarına yatmayan çiftçi ve üreticilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12711)

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, atama bekleyen ziraat, gıda ve su ürünleri mühendisleri ile veterinerler için kadro verilip verilmediğine ve atamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12712)

29.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa İsaören Köyü'nün içme suyu sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12713)

30.-  İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, ayrımcılık ve torpil iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12714)

31.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Emniyet Teşkilatı personeline yönelik tavsiye kararının uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12715)

32.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşanan fırtına nedeniyle ortaya çıkan tahribatın onarılmasına ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12716)

33.-  Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, İtalyan bir belediye başkanının Türkiye'de gözaltına alındığı ve sınır dışı edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12717)

34.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, polislerin ek gösterge rakamlarının artırılması talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12718)

35.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'daki Nevruz kutlaması sırasında vurulan üniversite öğrencisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12719)

36.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 29 Ekim 1923'ten itibaren vatandaşlığa kabul edilen Ahıska Türkleri, Kırım Tatarları ve Uygur Türkleri'ne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12720)

37.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2013-2017 yılları arasında Mardin'e yönelik hazırlanan projelere ve yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12721)

38.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Güneydoğu Anadolu Projesi'ndeki barajlardan elde edilen elektrik miktarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12722)

39.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ÖSYM tarafından belirlenen KPSS ücretlerine, 2017 yılında yapılan zam ve indirime ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12723)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İzmir'de bir ortaokulda öğrencilere yapılan üst aramasıyla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12724)

41.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, eğitim kurumlarında münhal bulunan müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı kadrolarına ve yapılacak atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12725)

42.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'da lise öğrencilerinin referandum konulu bir panele katılmaya zorlandıkları ve haklarında işlem yapılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12726)

43.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, ortaokul düzeyinde özel öğrenci yurdu açılmasına imkan tanınacağına dair iddialara ve kapatılan yatılı ilköğretim bölge okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12727)

44.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, OHAL ilanından sonra hakkında soruşturma açılan üniversite öğrencilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12728)

45.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin lojman ve futbol sahası alanının başka okul yapımı nedeniyle kullanılması kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12729)

46.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, kedi çığlığı sendromu hastalarına yönelik tanı ve tedavi çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12730)

47.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sağlık çalışanlarının mali haklarında iyileştirme yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12731)

48.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, süt izni kullanan Bakanlık çalışanlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12732)

49.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sağlık personeli açığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12733)

50.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, doktorlar dışında çalışan personele de icap nöbet ücreti ödenmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12734)

51.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık hizmetlerinde limit uygulaması yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12735)

52.-  Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un, tıbbi teknologların döner sermaye ek ödeme katsayısının düşürülmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12736)

53.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2002-2017 yılları arasında Erzurum'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12737)

54.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya Kanalboyu'nda bir kafede yaşanan silahlı çatışmanın ardından bölgeye gönderilen ambulanslara, sağlık ekibine ve yapılan ilk müdahaleye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12738)

55.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, hastanelerde tomografi randevularının aylar sonraya verildiği, erken sıra almak isteyenlerden para alındığı ve kan tahlilinde kota uygulandığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12739)

56.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kanal İstanbul Projesine yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12741)

57.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Et ve Balık Kurumu tarafından hijyenik olmayan ve usulsüz kesilmiş hayvan eti satışı yapıldığı yönündeki haberlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12742)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da bir naylon fabrikasında on yedi yaşında bir işçinin hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına ve iş kazalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12743)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kolluk güçleri tarafından müdahale edilen toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12744)

60.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Nevruz kutlamalarının yasaklandığı iddialarına ve bir siyasinin parti mensuplarına yönelik adli uygulamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12745)

61.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığının 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü için hazırladığı Cuma hutbelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12746)

62.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir hakimin sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12747)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir üniversite rektörüyle ilgili usulsüzlük iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12748)

64.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Diyarbakır'daki Nevruz kutlaması sırasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisine ve kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12749)

65.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'daki Nevruz kutlaması sırasında bir üniversite öğrencisinin hayatını kaybetmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12750)

66.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu öne sürülen şahsa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12751)

67.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, toplu açılış törenlerine ve istihdama katkılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12752)

68.-  Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıl kutlamaları için düzenlenen törene ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12753)

69.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AFAD bünyesinde görev yapan arama ve kurtarma teknisyenlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12755)

70.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, muharip gazi ve aileleriyle ilgili eksik uygulama başvurularına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12756)

71.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, muharip gazi yakınlarına kamuda istihdam hakkı tanınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12757)

72.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, muharip gazilere verilen şeref aylığının artırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12758)

73.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, muharip gazilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12759)

74.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kayyum atanan belediyelerde ve özel kalem kadrolarında açıktan atamayla memur olan kişilere ve bir siyasi partiyle olan bağlantılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12760)

75.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van'ın bazı mahallelerinde referandum öncesi kömür dağıtıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12761)

76.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12762)

77.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Antalya Işıklar Caddesi'nde bir partinin gençlik kollarının açtığı standa saldırıda bulunulduğuna dair iddiaların soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12763)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kayyum uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12764)

79.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kayıp çocuklarla ilgili bazı verilere ve yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12765)

80.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sinop'ta yaşayan bir hakemin referanduma yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle açığa alındığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12766)

81.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, uyuşturucu kullanımına ve çocukların ve gençlerin uyuşturucudan korunmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12767)

82.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, ulaştırma ve taşımacılık sektörü esnafının sorunlarının çözümüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12768)

83.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da asfalt yolu olmayan veya bozuk yolları yenilenmeyen köylere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12769)

84.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, 16 Şubat 2017 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanı, Başbakan veya hükümet yetkililerinin katıldıkları etkinlikler için tahsis edilen araçlara, yapılan harcamalara ve katılıma yönelik resmi yazılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12770)

85.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Çayyolu'nda bulunan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen bir araziye ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Veysi Kaynak) yazılı soru önergesi (7/12771)

86.-  Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, İtalyan bir belediye başkanının Türkiye'de gözaltına alındığı ve sınır dışı edildiği iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12773)

87.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Tüm Taşıma İşçileri Sendikası'nın bazı üye ve yöneticilerinin yargılandığı bir davada verilen karara ve sendikal haklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12774)

88.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yemekhane hizmetlerini yapan taşeron firmanın işçilerin maaşlarını gününde ve tam ödemediğine ve yasal çalışma sürelerine uymadığına dair iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12775)

89.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce İli Gümüşova ilçesine bağlı Halilbey Köyü'nün içme suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12777)

90.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sit alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12778)

91.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kıyı alanlarının korunmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12779)

92.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Ankara'daki elektrik kesintilerine ve elektrik arızalarıyla ilgili şikayetlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12780)

93.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, tütün üretiminde kota uygulamasına, tütün üreticilerinin ve tütün satışı yapan esnafın durumuna ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12781)

94.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, son beş yıl içinde ithal edilen GDO'lu soya ve mısır miktarı ile yem sanayiinde kullanılan miktarlar arasındaki farka ve GDO denetimlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12782)

95.-  İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, İstanbul Esenyurt Belediyesi'nin belediye zabıtalarının silahlandırılmasına yönelik kararına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12784)

96.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, gözaltına alınan üniversite öğrencilerinin nüfus cüzdanlarının bir gazeteci tarafından sosyal medyada deşifre edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12785)

97.-  Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, Diyarbakır'daki Nevruz kutlaması sırasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12786)

98.-  Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'un, operasyonlarda hayatını kaybeden kişilerin cenaze tekfin ve defin işlemlerinde belediyelerin uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12787)

99.-  Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, yeni çipli kimlik kartlarında din hanesinin gizli olarak bulunduğu ve sadece görevliler tarafından görülebildiğine dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12788)

100.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Fuar ve Kongre Alanı projesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12789)

101.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, vatandaşlık verilen Suriyeli sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12790)

102.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir büyükşehir belediyesi başkanvekilinin bir gazeteciye küfür ettiği iddiasıyla ilgili işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12791)

103.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'deki üst geçitlerde insan güvenliğini artırmaya ve intiharı caydırmaya yönelik alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12792)

104.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de sayısı artan sokak köpeklerine ve köpek barınaklarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12793)

105.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de kullanımının tehlikeli olduğuna dair girişlerine yazı asılan eski Köprübaşı Köprüsü'yle ilgili sorunun çözümüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12794)

106.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de 24 Mart 2017'de düzenlenen toplu açılış töreni için yapılan bazı uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12795)

107.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda değiştirilen sokak ve cadde isimlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12796)

108.-   Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, 7 Kasım 2016 tarihinde Tunceli'nin Hozat ilçesi Dalören bölgesinde yapılan hava operasyonuna ve cenazelerin kimlik tespitine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12797)

109.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Bitlis'te görevli bir kaymakamın referandum kampanyası yürüttüğü ve muhtarları tehdit ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12798)

110.-   Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, örtülü ödenek miktarındaki artışa ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12799)

111.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12800)

112.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, bazı ülkelerle karşılıklı olarak uygulanan temettü oranlarına ve vergi anlaşmalarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12801)

113.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ücretli öğretmenlerin illere ve branşlara göre dağılımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12802)

114.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde verilen pilotaj eğitiminin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12803)

115.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 1709 şube müdürü ataması işleminin durdurulmasına dair yargı kararı akabinde şube müdürlerinin aritmetik ortalama ile atamalarının ne zaman yapılacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12804)

116.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 24 Mart 2017 tarihinde Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bazı okulların gayrı resmi olarak tatil edildiğine dair iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12805)

117.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce Akıncılar Mahallesi'nde Küçük Melen Çayı üzerinde yer alan taşkın koruma seddelerinden kontrolsüz ve izinsiz şekilde malzeme alındığına dair iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12806)

118.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt içi tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme ihtiyacının ülkemizdeki üretimden karşılanma oranına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12807)

119.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ilaç tüketimine ve maliyetin düşürülmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12808)

120.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'da bir kafede meydana gelen silahlı çatışma sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ekibine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12809)

121.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'deki bazı devlet hastanelerine yönelik personel açığı ve kapasite yetersizliği şikayetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12810)

122.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, SMA hastalığı için FDA tarafından onaylanan ilacın Türkiye'de onaylanmamasına ve SMA hastası çocuklara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12811)

123.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Mersin Şehir Hastanesi'ne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12812)

124.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, şehir hastanelerine ve ihalelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12813)

125.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı bazı köylerin ulaşım sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12814)

126.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gölcük Donanma Komutanlığına önce bozuk sonra da at eti satıldığına dair iddialara, et satışını yapan firmaya ve kazandığı ihalelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12816)

127.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize ve ilçelerinde kamulaştırma bedelinin değerinin altında belirlendiğine yönelik açılmış davalara ve kamulaştırma bedellerinin belirlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12817)

128.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Polis Akademisinin TRT'nin FETÖ tarafından 300 milyon TL zarara uğratıldığına dair raporuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12818)

129.-   Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, MİT'in Almanya'da istihbarat çalışması yaptığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12820)

130.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'nın Kahramankazan ilçesine bağlı bir mahalledeki imar düzenlemesi ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12821)

131.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12828)

132.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12829)

133.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12830)

134.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12831)

135.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12832)

136.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12833)

137.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12842)

138.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12843)

139.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12844)

140.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kanalizasyona dökülen fabrika atığının inceleme sonuçlarına, tehlikeli atık üreten firmalar ile tehlikeli atıkların taşınması için lisans alan kuruluşların denetimine ve firmalara verilen cezalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12845)

141.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12846)

142.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12847)

143.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12848)

144.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12852)

145.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12853)

146.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12854)

147.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12859)

148.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12860)

149.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12861)

150.-   Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, Antalya'dan Belarus'a ihraç edilen domates ve sebzelerin zararlı kalıntılar nedeniyle geri gönderilmesine ve daha fazla geri gönderme yaşanacağına dair iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12862)

151.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12867)

152.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12868)

153.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12869)

154.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa'daki uyuşturucu kullanımı, alımı ve satımıyla ilgili verilere ve uyuşturucu satışının yoğun olduğu ilçe ve mahallelerde alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12870)

155.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Üsküdar Belediyesinin maliyeye olan borçlarına ve borçlarına karşılık devrettiği taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12871)

156.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çamardı ilçesi Büyükkışlakçı köyü yerleşim alanının genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12872)

157.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12873)

158.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12874)

159.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12875)

160.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12876)

161.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12877)

162.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12878)

163.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12879)

164.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12880)

165.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12881)

166.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, görevden el çektirilen müfettişlere, gerçek dışı düzenlenen vergi inceleme raporları bulunup bulunmadığına ve mağdur olan şirketlerle ilgili yapılacak işlemlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12882)

167.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Üsküdar Belediyesinin maliyeye olan borçlarına ve borçlarına karşılık devrettiği taşınmazlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12883)

168.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12884)

169.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12885)

170.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12886)

171.-   Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, bir ilçe milli eğitim müdürünün bir mitinge öğretmen ve öğrencilerin götürülmesine yönelik talimat verdiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12887)

172.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12888)

173.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12889)

174.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12890)

175.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12891)

176.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12892)

177.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12893)

178.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12894)

179.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12895)

180.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12896)

181.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana Şehir Hastanesi'ne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12897)

182.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12898)

183.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12899)

184.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12900)

185.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, ABD ve İngiltere tarafından Türkiye'den yapılan uçuşlara getirilen elektronik yasağına ve havaalanlarında alınan güvenlik önlemlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12901)

186.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'nin Merkez ilçesi Kazukoğlu Mahallesi Tepecik mevkiinde bulunan yolların asfaltsız olduğuna dair iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12902)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.-      Ankara Milletvekili Mustafa Mit ve 20 Milletvekilinin, İşsizlik Sigortası Kanunu’nun uygulamasında görülen eksiklik ve aksaklıkların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/529) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)

2.-      Şırnak Milletvekili Ferhat Encu ve 20 Milletvekilinin, bölgelerarası dengesizliklerin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/530) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)

3.-      Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 22 Milletvekilinin, sokağa çıkma yasağı ilan edilen yerlerde bazı kamu kurumlarının askeri karargah haline getirildiği iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/531) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)