TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 137

17 Mayıs 2017 Çarşamba

 

Tasarı

1.- Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/837) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2017)

 

Genel Görüşme Önergeleri

1.- Ankara Milletvekili Mustafa Mit ve 20 Milletvekilinin, bölgemizde yaşanan gelişmeler konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)

2.- Ankara Milletvekili Mustafa Mit ve 20 Milletvekilinin, Irak ve Suriye'de ülkemize iltica edenlerin sorunları konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)

 

Meclis Araştırması Önergesi

1.- İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve 21 Milletvekilinin, fındık üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/528) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)