TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 136

16 Mayıs 2017 Salı

 

Tezkereler

1.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1011) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

2.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1012) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

3.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1013) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

4.- İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1014) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

5.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1015) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

6.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1016) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

7.- Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1017) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

8.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1018) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

9.- Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1019) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

10.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1020) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.05.2017)

 

Rapor

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1703) ve İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ve 13 Milletvekilinin Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1622) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (Sıra Sayısı: 475) (Dağıtma tarihi: 16.05.2017) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, seçmen sayısına ve vatandaşlık verilen Suriyelilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11928)

2.- Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, gözaltına alınma ve tutuklanma sürecine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11943)

3.- Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in, Elazığ T Tipi Cezaevi'ne yönelik işkence iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11944)

4.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Cumhuriyet Gazetesi'nin tutuklu yazar ve yöneticileri hakkında iddianamenin hazırlanmamış olmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11945)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında HSYK tarafından hakim ve savcılara yönelik olarak alınan kararlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11946)

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanına hakaret suçu nedeniyle açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11947)

7.- Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak T Tipi Cezaevi'nde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ve alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11948)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Elazığ T Tipi Cezaevi ile ilgili işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11949)

9.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nde son altı ayda beş mahkumun hayatını kaybettiğine ve hak ihlallerine dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11950)

10.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, kapatılan bir haber sitesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11951)

11.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2013 yılından itibaren haklarında adli soruşturma açılan Dicle Üniversitesi öğrencilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11952)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve 21 Milletvekilinin, çiftçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/525) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)

2.- Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve 20 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde meydana gelen terör olaylarında ihmali ve kusuru bulunanların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/526) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)

3.- Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve 20 Milletvekilinin, bir üniversitede bir gencin öldürülmesi olayındaki ihmal iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/527) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)