TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 132

10 Mayıs 2017 Çarşamba

 

Teklifler

1.- Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un; Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1704) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2017)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 28 Nisan Gününün İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1705) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2017)

3.- İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1706) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2017)

4.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in; Türk Ceza Kanununun 299'uncu Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1707) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2017)

5.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1708) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2017)

 

Tezkereler

1.- Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1005) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2017)

2.- Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1006) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2017)

3.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1007) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2017)

4.- Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1008) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2017)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TBMM Genel Kurulunun 23 Nisan 2017 tarihli 85'inci Birleşimi'ni izleyen bazı diplomatların görevliler tarafından uyarılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13162) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

2.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, TBMM'de yapılan tamirat ve tadilatlar ile ofis telefonlarının yenilenmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13163) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2017)

3.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, ofis telefonlarının yenilenmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13164) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2017)

4.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Kur'an kurslarında meydana gelen istismar olaylarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13165) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2017)

5.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Mersin'in Akdeniz ilçesinde Suriyeli işçilerin saldırıya uğramasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13166) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2017)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir milletvekilinin annesinin hastaneden çıkarılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13167) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2017)

7.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, ABD'de yargılanan Reza Zarrab için özel müzakereler yürütüldüğü iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13168) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2017)

8.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, 16 Nisan 2017 Anayasa değişikliği halkoylaması için temin edilen filigranlı oy pusulalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13169) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2017)

9.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Karaköy Yolcu Salonu'nun Galataport Projesi kapsamında yıkılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13170) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2017)

10.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, TÜBİTAK'a ve proje yarışmalarında yapılan değerlendirmelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13171) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2017)

11.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına basılan hatıra paralarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13172) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2017)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda bakanlıklar tarafından yürütülen reklam kampanyalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13173) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

13.-  Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, kamu kurumu ve bakanlıklara ait kiralık binalara ve yıllık kira bedellerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13174) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

14.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, intihar vakalarına ve bunları önlemek için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13175) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan bir cemevi hakkında verilen yıkım kararının tebliğine ve çevresindeki diğer kaçak yapılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13176) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

16.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, İtalyan bir gazetecinin Hatay'da gözaltına alınmasına ve sınır dışı edilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13177) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

17.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Varlık Fonu'nun yapılanmasına, yönetim giderlerine ve Savunma Sanayi Destekleme Fonu'ndan Varlık Fonu'na kaynak aktarımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13178) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

18.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ÇAYKUR'un Varlık Fonu'na devredilen hisselerinin Katarlı bir firmaya satıldığına veya teminat gösterildiğine yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13179) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sabahat Akkiray'ın TRT'de yayınlanacak olan programının yasaklandığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13180) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

20.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro inşaatının ihale sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13181) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara'da çocuklarına cinsel tacizde bulunduğu ve aile bireylerini tehdit ettiği iddia edilen bir kişiyle ilgili işlemlere ve aile bireylerine cinsel taciz ve tecavüz vakalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13182) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cinsel istismar vakalarıyla ilgili bazı verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13183) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

23.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, özel mülkiyette kiracı konumunda bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ve kamu kuruluşlarınca kiralanan taşıtlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13184) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

24.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13185) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de devam eden Efendibey Kentsel Dönüşüm Projesi için açılan davalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13186) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

26.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015 ve 2016 yıllarında TOKİ aleyhine açılan davalara ve kurumun bugüne kadar ödediği tazminat miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13187) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

27.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yabancı menşeli şirketlere ve Suriye ile yapılan ithalat ve ihracattaki değişimlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13188) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

28.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Yenimahalle'de bulunan bazı kamu arazilerinin konut ve iş merkezi inşası için TOKİ'ye verileceği yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13189) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2017)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Eti Bakır A.Ş. tarafından kurulacak metal geri kazanım ve entegre gübre tesisi için verilecek desteğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13190) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2017)

30.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, suça eğilimli ve suç işleyen çocuklara, ailelerin bilinçlendirilmesine ve çocukların rehabilitasyonuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13191) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2017)

31.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana ve Mersin illerinde Arapça tabelaların sökülmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13192) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2017)

32.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Batman'ın kayyum atanan belediyelerinde bir siyasi partinin yöneticisi veya üyesi olan kişilerin istihdam edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/13193) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2017)

33.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Anadolu Ajansı'nın 16 Nisan 2017 referandumuna ait sandık başı sonuçlarını elde etmesine ve aktarmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/13194) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2017)

34.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Silivri 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda iki tutuklunun Cezaevi İzleme Kuruluyla yaptıkları görüşmenin cezalandırma aracı olarak kullanıldığına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13195) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2017)

35.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bir siyasi partinin Adana il yöneticilerine yönelik olarak uygulanan adli işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13196) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2017)

36.-  Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü çocuklara ve hak ihlali iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13197) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

37.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşlardan engelli kimlik kartı çıkaranların sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13198) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

38.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, beyaz baston, gözlük desteği bekleyen görme engellilere ve mesleki eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13199) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

39.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, cinsel istismar suçuna ait verilere, çocuklara ve ailelerine verilen desteğe ve cezaların caydırıcılığına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13200) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

40.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kuma olarak tanımlanan ikinci eş sayısına ve ikinci eşe ait olup birinci eş üzerine nüfusa kayıt ettirilen çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13201) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

41.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında engelli altyapısı için yerel yönetimlere aktarılan kaynaklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13202) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

42.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, zihinsel engellilerin eğitimi için kurulan okullara, rehabilitasyon merkezlerine ve uzman eğitimci sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13203) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

43.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelliler için özel kütüphaneler ve sanal öğrenme imkanları sağlanıp sağlanmadığına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13204) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

44.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamında Niğde'den yapılan ve kabul edilen başvurulara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13205) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

45.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, OSB'lerde yatırımların etkin kullanılmasına yönelik düzenlemelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13206) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

46.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, iş kazalarında hayatını kaybeden işçilere, iş kazalarının önlenmesine ve meslek hastalıklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13207) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

47.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2012-2017 yılları arasında İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerine ve Fon'dan işsizlere yapılan ödemelere ve diğer harcamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13208) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

48.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sigortalı çalışan çocuk işçi sayısına ve kayıt dışı çalışmanın önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13209) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

49.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şehirleşme ve imar uygulamalarına dair mevzuatın yeniden ele alınmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13210) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

50.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Bor ilçesi Balcı Köyü'nde bulunan bir ağacın anıt ağaç olarak tesciline ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13211) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

51.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ili Balcı köyünde bulunan bir mağaranın incelenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13212) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

52.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Balcı Köyü'nde yer alan Eskikoyun Tepesi Höyüğü'nde bilimsel kazı yapılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13213) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

53.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul Etiler'deki bir huzurevinin arazisine otel yapılacağına dair iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13214) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

54.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, nükleer güç santrallerine ve bunların insan sağlığına ve çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13215) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

55.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yerleşik alan dışında köylere ruhsat alınmadan yapılan yapıların kaçak sayılmasına dair Niğde'de yapılan uygulamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13216) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

56.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, belediyelerin ambalaj atıklarını toplama şekillerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13217) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

57.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, binalara enerji kimlik belgesi verilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13218) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

58.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa'da hava kirliliği nedeniyle idari yaptırım uygulanan işletmelere ve öngörülen sistemleri kuran ve kurmayan tesislere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13219) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2017)

59.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt dışında yaşayan ve bilimsel çalışmalarda yer alan Türk vatandaşlarına ve beyin göçünün önlenmesine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13220) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

60.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, ÇAYKUR'un yüzde yetmiş hissesinin borç karşılığı Katarlılara rehin verildiği yönündeki iddialara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13221) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2017)

61.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Enerji İhtisas Bölgesi'ne yapılacak yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13222) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

62.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Enerji İhtisas Bölgesi için ayrılan bütçe ödeneğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13223) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

63.-  Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, Adana Tufanbeyli Termik Santrali'nin kül taşıma işlemlerinin denetimine ve taşıma usulüne uymayan işletmelere verilen cezalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13224) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

64.-  Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, KYK yurtlarının başvuru yapan üniversite öğrencilerinin taleplerini karşılama oranına ve yeni açılan yurtlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13225) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2017)

65.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şans oyunlarındaki artışa ve şans oyunlarına izin verilmesinin nedenine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13226) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

66.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son altı yılda Spor Toto oyunlarına ödenen ücrete ve dağıtılan ikramiyeye ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13227) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

67.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, son on yılda doping nedeniyle madalyası iptal edilen sporculara ve bunların antrenörlerine uygulanan yaptırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13228) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

68.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli spor kulüplerine ve engelliler için yapılan spor salonlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13229) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

69.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çay üretimine sağlanan desteklere ve KDV'nin düşürülmesinin söz konusu olup olmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13230) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

70.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bölünmüş tarım arazilerinin toplulaştırılmasının hızlandırılması için ilave prim modeli geliştirilmesinin söz konusu olup olmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13231) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

71.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, GDO'lu hayvan yemlerinin oranına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13232) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

72.-  Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, Diyarbakır'da çiftçilere ödenen tarımsal destekleme primlerine elektrik dağıtım firması tarafından bloke konulduğuna dair iddialara ve elektrik borcu bulunmayan çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13233) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

73.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, referandumda kullanacakları oyu açıklayan vali ve kaymakamlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13234) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2017)

74.-  Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da polis aracının motosiklete çarpması ile gerçekleşen kazaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13235) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2017)

75.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, görme engelliler için yapılan yürüyüş yollarına ve tekerlekli sandalyeye uygun hale getirilen yol ve okul girişlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13236) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

76.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, güvenlik güçleri dışında silah bulundurma ruhsatı verilen kişi sayısına, ruhsatsız silahlanmaya ve son beş yıl içindeki silah kullanma vukuatlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13237) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

77.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, artan fuhuş ve uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik yasal çalışmalara ve zabıta yetkilerinin artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13238) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

78.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli'ndeki yapıların, cadde ve kaldırımların görme engellilere uygun hale getirilmesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13239) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

79.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, belediyelere ait şirketlere ve çalışan sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13240) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

80.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2013 yılında Polis Meslek Yüksek Okulu eğitim ve sınavlarında başarılı olup göreve başlatılmayan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13241) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

81.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de 2013-2016 yılları arasında gerçekleşen trafik kazalarıyla ilgili bazı verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13242) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

82.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2013-2016 yılları arasında yol sorunlarından kaynaklı olarak gerçekleşen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13243) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

83.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2013-2016 yılları arasında yapılan telefon dolandırıcılıklarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13244) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

84.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ilçe nüfus müdürlerinin ek göstergelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13245) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

85.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki bazı sokak ve köy adlarının değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13246) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

86.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir köyde bulunan Ezidi mezarlığına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13247) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2017)

87.-  Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Batman Belediyesi'nin 23 Nisan etkinliğinde helyum gazı balonunun patlaması olayının soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13248) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2017)

88.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Suriye doğumlu kişilerle ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13249) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

89.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Kömürcü Köy'de güneş enerjisi panelleri kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13250) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

90.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çalışma izni başvurusunda bulunan ve çalışma izni verilen Suriyeli göçmenler ile eğitim faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13251) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

91.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hakkında yasal işlem yapılan mültecilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13252) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

92.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mültecilerle ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13253) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

93.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, 3. Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı'nda çocukların pedagojik gelişimlerine uygun olmayan kitapların satışa sunulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13254) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2017)

94.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çan ve çıngırak üretimi yapan demircilerin desteklenmesine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13255) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

95.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, el sanatları olarak tanımlanan mesleklerin korunması ve desteklenmesine yönelik çalışmalara ve Niğde ilindeki uygulamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13256) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

96.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesinde el yapımı bıçak imalatının desteklenmesine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13257) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

97.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesi Çömlekçi köyünde çömlek üretiminin teşvik edilmesi ve desteklenmesine ve öğretici eğitim verilmesine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13258) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

98.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de keçecilik mesleğinin korunması ve yaşatılmasına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13259) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

99.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Hamamlı ve Kumluca bölgelerinde yer alan tarihi yapıların onarılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13260) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

100.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ili Hamamlı köyündeki tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13261) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

101.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından 2014-2016 yılları arasında yapılan kitap alımlarına ve süreli yayın aboneliklerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13262) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

102.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan tarihi bir konağın onarılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13263) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

103.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin tanıtımına yönelik 2017 yılında yapılması planlanan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13264) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

104.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin tarihi ve kültürel yapısını tanıtan yayınlara ve Niğde'de bir felsefe kurultayı yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13265) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

105.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de tarihi kiliselerin altındaki alanlarda bulunan yer altı şehirlerinin araştırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13266) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

106.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı Konaklı'da bulunan kilise ve yeraltı şehrinin temizlik ve inceleme çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13267) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

107.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan Alaaddin Camii'ne ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13268) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

108.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesi Yeşilyurt köyünde bulunan Kurra Kalesi'nin ve bir mağaranın incelenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13269) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

109.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Altunhisar ilçesi Yeşilyurt Köyü'ndeki eski yerleşim yeri kalıntılarının incelenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13270) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

110.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Karamahmutlu köyündeki kara oyma mağaraların incelenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13271) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

111.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde merkeze bağlı İçmeli Kasabası'nda bulunan tarihi kalıntıların incelenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13272) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

112.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Kiçiağaç köyünde bulunan yeraltı şehrine ve tarihi yapılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13273) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

113.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Orhanlı Kasabası'nda bulunan tarihi ve kültürel kalıntılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13274) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

114.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çınarlı köyünde bulunan bazı yerlerin incelenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13275) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

115.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan Asbala ve Kepez ören yerlerinde bilimsel bir kazı yapılıp yapılmayacağına ve yeraltı şehrinin incelenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13276) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

116.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Ballı Köyü'nde bulunan tarihi kalıntıların incelenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13277) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

117.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, turizm güvenliğine ve yatırımlarına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13278) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

118.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Tepeköy'de yer alan Kral Mezarı'nın korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13279) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

119.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki bazı tarihi alanlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13280) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

120.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan tarihi kalıntılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13281) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

121.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Beşiktaş'ta metro inşaatı kazısında ortaya çıkan tarihi kalıntıların tahrip edildiği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13282) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

122.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Elazığ'da bulunan tarihi Ermeni Protestan Kilisesi'nin özel sermayeye satıldığı ve otoparka dönüştürüldüğüne dair iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13283) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

123.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şans oyunları hasılatından 2016 yılında Tanıtma Fonu'na aktarılan miktara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13284) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

124.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin turistik olarak tanıtımı için Tanıtma Fonu'ndan 2016 yılında aktarılan miktara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13285) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

125.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, otomobillerdeki KDV ve ÖTV uygulamalarına yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13286) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

126.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şans oyunları ve at yarışları hasılatından yapılacak kesintilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13287) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

127.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şans oyunlarından 2016 yılında elde edilen hasılata ve kamuya aktarılan miktara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13288) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

128.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'da faaliyet gösteren firmalara KDV iadelerinin ödenmediğine dair iddialara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13289) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2017)

129.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 11 Nisan 2017 tarihinde Şanlıurfa'da okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13290) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2017)

130.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Kaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından velilere dağıtıldığı iddia edilen bir ankete ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13291) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2017)

131.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'da bulunan Gaziköy Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin kapatılmasının söz konusu olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13292) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

132.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Batman'da on öğrencinin mide bulantısı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı olaya ve okullarda dağıtılan gıdalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13293) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

133.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, OECD'nin PISA 2015 raporu sonrasında alınan tedbirlere, öğrenci refahının ve öğrenciler arası adaletin artırılması çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13294) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

134.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul'da meri planlarda eğitim tesisi alanı olarak geçen parsellerin 2004-2013 yılları arasında Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından ticaret-konut hizmet alanları olarak değiştirildiğine dair iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13295) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

135.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Karaman'da bir vakfa ait evlerde kalan çocukların cinsel istismara uğraması olayıyla ilgili davada gelinen sürece ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13296) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

136.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Fatih Projesi kapsamında yapılan harcama ve ihaleler ile dağıtılan tablet ve etkileşimli tahtalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13297) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

137.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de engelli araç geçişine uygun olmayan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13298) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

138.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, zihinsel engellilerin eğitimi için kurulan okullara, rehabilitasyon merkezlerine ve uzman eğitimci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13299) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

139.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engellilere özel kütüphaneler ve sanal öğrenme olanakları sağlanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13300) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

140.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, LYS başvurusu yapamayan öğrencilere, ek süre tanınıp tanınmayacağına ve sınav ücretinin yüksekliği nedeniyle sınava başvuramayan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13301) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

141.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini bertaraf etmek için alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13302) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

142.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirenlere ve sık rastlanan kanser türlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13303) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

143.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesi Bereket köyünde aile hekimliği hizmeti verilip verilmediğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13304) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

144.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, elektronik sigaranın piyasadan kaldırılması çalışması olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13305) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

145.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, alternatif tıp tedavisi uyguladıklarını ve hekim olduklarını iddia eden kişilere ve alternatif tıp eğitimine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13306) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

146.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hastanelere yapılan huzurevine alınabilir ibareli rapor başvurularının ücrete tabi olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13307) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

147.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kolon kanseri teşhisi ve ön tanısı için yapılan kolonoskopi operasyonunun ve operasyon öncesi kullanılan bir ilacın bedelinin karşılanmadığına dair iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13308) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

148.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Halk Oylaması öncesinde yeşil kart sahibi vatandaşların hesaplarına para yatırıldığına dair iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13309) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

149.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, muayene ve ilaç katılım paylarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13310) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2017)

150.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, sağlık çalışanı annelerin süt izni kullandıkları saatin çalışma saatlerinden sayılmasına ve böylece döner sermaye kesintisi yapılmasının önlenmesine yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13311) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

151.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yapay tatlandırıcıların sağlığa etkisine dair ülkemizde bir araştırma yapılıp yapılmadığına ve kullanımlarının sınırlandırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13312) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

152.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 yılında Niğde'de sigortalılar için ödenen ilaç ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13313) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

153.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ilaç tüketimine ve Devletin sigortalılar için ödediği ilaç miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13314) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

154.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesinde zeminden karbondioksit gazı çıkışlarının yaşandığı Keçikalesi köyünde araştırma yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13315) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

155.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ilerleyici kas hastalıkları olan engellilere, tedavilerine ve solunum cihazı teminine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13316) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

156.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki fenilketonüri (PKU) hastalarına ve SGK tarafından gıdaları için verilen desteğe ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13317) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

157.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, patoloji teknikerlerinin istihdam sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13318) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2017)

158.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli'ndeki demiryolu ulaşımı ile ilgili bazı ihtiyaçlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13319) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

159.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Bor ilçesi TCDD istasyonunun personel durumuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13320) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

160.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde bağlantılı bazı yolların duble yol olarak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13321) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

161.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Pınarcık köyünde Ankara-Pozantı otoyolunun geçtiği alanlar için komisyonca belirlenen gelir kaybı ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13322) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

162.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Karayolları Taşıma Yönetmeliği uyarınca sürücülere SRC belgesi verilmesi uygulamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13323) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

163.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Karayolları Genel Müdürlüğü personelinin özlük haklarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13324) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

164.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tüm kamu çalışanlarına servis olanağı sağlanması veya ulaşım ücreti ödenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13325) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

165.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Avrasya Tüneli'nden geçiş yapan araç sayısına ve geçiş ücretlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13326) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

166.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde ulaşım zorluğu yaşanan bazı köylerin yollarıyla ilgili çalışma yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13327) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2017)

167.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri ile Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısına, geçiş garantilerine ve ödenecek ücrete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13328) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2017)

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve 21 Milletvekilinin, mısır üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/522) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)

2.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve 21 Milletvekilinin, narenciye üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/523) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)

3.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve 21 Milletvekilinin, hayvancılık sektöründe yaşanan sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/524) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)