TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 130

08 Mayıs 2017 Pazartesi

 

Kanun Hükmünde Kararnameler

 

1.- Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/835) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2017)

2.- Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/836) (Adalet; Milli Savunma; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.04.2017)

 

Rapor

 

1.- 688 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/830) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı. 470) (Dağıtma tarihi: 08.05.2017) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Hasköy'de bulunan bir yer altı şehrine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/737) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt Köyü'nde çok sayıda tarihi eser bulunan bir vadiye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/738) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan Osmanlı dönemine ait kiliselere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/739) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tekerlekli ve akülü sandalye bekleyen yürüme engelli sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/740) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, görme engellilerin sayısına ve istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/741) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, görme engelliler için kitap okuma birimi bulunan belediye ve kamu kurumlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/742) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt Köyü'nde bulunan tarihi yapıların onarılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/743) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)