TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 128

04 Mayıs 2017 Perşembe

 

Teklif

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın; Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1703) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2017)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve 20 Milletvekilinin, çiftçilerin üretim ve pazarlama konusunda yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/515) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)

2.- Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve 20 Milletvekilinin, çocuk kaybolma vakalarındaki artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/516) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)

3.- Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve 20 Milletvekilinin, kayısının ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlaması için yapılacak çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/517) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2017)

4.- AK Parti Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un, CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu’nun, MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, çölyak hastalığı ile ilgili farkındalık yaratılması, teşhis aşaması ile ilgili önlem alınması, sebep ve sonuçlarının detaylı bir şekilde araştırılması ve bu hususlarda çözümler üretilmesi, ayrıca bu hastalığa maruz kalan hastalara kalıcı yardımlar sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/518) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2017)