TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 127

03 Mayıs 2017 Çarşamba

 

Tasarı

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Panama Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/834) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2017)

 

Teklifler

1.- Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın; Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1694) (Adalet ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2017)

2.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1695) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2017)

3.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1696) (Milli Savunma; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2017)

4.- Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un; Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1697) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2017)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1698) (Adalet ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2017)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1699) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2017)

7.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 11.04.1928 Tarih ve 1219 Sayılı Tababet ve Şuabat Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Teklifi (2/1700) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2017)

8.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1701) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

9.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1702) (Adalet ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2017)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 21 Milletvekilinin, Küçükkuyu - Dikili sahil şeridi Su Temin Projesinin yol açacağı ekolojik zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/512) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)

2.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 22 Milletvekilinin, çiğ süt üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/513) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)

3.- Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve 20 Milletvekilinin, ülkemizdeki su kirliliğinin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/514) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)