TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 124

27 Nisan 2017 Perşembe

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık kadrolarında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kişi sayısı ile kadın, erkek ve engelli istihdam verilerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11303)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, tutuklanan bir mahalle muhtarına ve devlet büyüklerine hakaret fiilleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12002)

3.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, bir siyasi parti il başkan yardımcısının referanduma yönelik sözlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12003)

4.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, bir siyasi partinin il başkan yardımcısı tarafından kullanılan iç savaş ifadelerine ve paramiliter bir yapılanmaya gidildiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12004)

5.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Haymana ilçesinde cinsel istismar gerekçesiyle gözaltına alınan bir okul müdürüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12005)

6.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'da bulunan eski havagazı fabrikası hakkındaki koruma kararının kaldırılmasına ve fabrika kalıntılarının asbest ölçümüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12006)

7.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Kardeş Kal Türkiye adlı platformla ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12008)

8.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, İstanbul'da görülen üzerinde halk özel harekat yazılı bir araca ve referanduma yönelik sosyal medya paylaşımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12009)

9.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, darbe girişimi sonrasında tutuklanan astsubay meslek yüksekokulu öğrencilerinin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12010)

10.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Kardeş Kal Türkiye, Halkın Özel Harekatı gibi oluşumlara yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12011)

11.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği'nin kapatılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12012)

12.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, bir milletvekilinin açıklamalarına ve Şırnak'ta yürütülen operasyonlarla ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12013)

13.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, istihdam seferberliğine ve işsizliği düşürmek için alınacak önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12014)

14.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, aile ve dini rehberlik bürolarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12015)

15.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde intihar eden doktorun açığa alınma gerekçesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12016)

16.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TRT'nin 2015 yılında ilanı yapılan ve 2017 Şubat ayında sonuçlanan personel alım sürecine yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12017)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda ülkemize gelen sığınmacılara ve kaçak yollarla yurt dışına çıkmak isteyen kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12018)

18.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Nazilli'deki eski hastane binalarının madde bağımlılarınca kullanılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12019)

19.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, on beş milyon genç seçmene gönderdiği mektuplara ve haberleşme bütçesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12020)

20.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, çocuk istismarının önlenmesine ve devlet yurtlarında yaşanan vakalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12023)

21.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, 2003 yılından itibaren TSK içinde FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen kişilerin ihracının durdurulduğuna dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12024)

22.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Muğla Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi'nin iptal edilip edilmediğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12025)

23.-  İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Osmangazi ve Sungurlu barajlarının yapımına ve bu projelerden etkilenen Şile köylerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12027)

24.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Anadolu Ajansı'nın 2016 yıllığına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/12028)

25.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, TRT'de yayınlanacak olan bir diziye ve yapımcı şirketle ilgili iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/12029)

26.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin'in Nusaybin ilçesinde cenazelerin kaldırılmasında yaşanan zorluklara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/12030)

27.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, TRT'nin 2015 yılında ilanı yapılan ve 2017 Şubat ayında sonuçlanan personel alım sürecine yönelik iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/12031)

28.-  İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, zorunlu bireysel emeklilik sistemiyle ilgili bazı yönetmelik hükümlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/12033)

29.-  İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Avrupa Birliği kurumlarındaki görevleri sona eren Türk vatandaşlarının emeklilik keseneklerinin Türkiye'deki bireysel emeklilik sigorta firmalarına transfer edilebilmesi için düzenleme yapılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/12034)

30.-  Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, Ankara'nın Haymana ilçesinde cinsel istismar gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan bir okul müdürüne ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12038)

31.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, emeklilerin geçim şartlarının iyileştirilmesine ve Türkiye İş Kurumu'na başvuran ileri yaştaki kişilerin istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12041)

32.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında çok tehlikeli iş yerlerine ve bunların denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12043)

33.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında kamu ve özel sektörde işe alınan ve işten çıkarılan kadın işçi sayısı ile 2016 yılında doğum izni kullanan kadın çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12044)

34.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, son beş yılda meydana gelen iş kazalarına ve hayatını kaybeden işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12046)

35.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Adıyaman'ın Besni ilçesinde çalıştığı inşaattan düşerek yaşamını yitiren Suriyeli işçiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12047)

36.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, İzmir'in Foça ile Aliağa ilçeleri arasındaki Gölyazı mevkiinde atık yakma tesisi yapılacağına ve bazı atıkların bu bölgeye gizlice gömüldüğüne dair iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12048)

37.-  Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, hava kirliliğinin önlenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12049)

38.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Fatih İlçesi 1/1000 Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nda yapılması planlanan değişikliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12050)

39.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, mikro plastiklerin kullanımının yasaklanmasına yönelik bir çalışma bulunup bulunmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12051)

40.-  Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Batman'da hava kirliliğinin ölçümüne, denetimine ve önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12052)

41.-  Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, Batman'da hava kirliliğinin ölçümüne, nedenleri ve önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12053)

42.-  Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Tahtacı Mahallesi'nin Reşitbey barajı projesinden etkilenmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12055)

43.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, veteriner hekimlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12056)

44.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, üretim laboratuvarlarına kuruluş ve GMP sistemlerini kurma aşamasında destek verilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12057)

45.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, veteriner kontrol ve araştırma enstitülerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12058)

46.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri'nin faaliyete başladığı illere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12059)

47.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hayvancılık sektöründeki özel laboratuvarların desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12060)

48.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, serbest veterinerlik mesleği ile ilgili sorunların çözümüne ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12061)

49.-  Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, laborant ve veteriner sağlık teknikerlerinin kadro durumlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12062)

50.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, tavuk üretiminde kullanılan GDO'lu ürünlerin ve antibiyotiklerin oluşturduğu risklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12063)

51.-  İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, veteriner hekim istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12064)

52.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, bir siyasi partinin il başkan yardımcısı tarafından kullanılan iç savaş ifadelerine ve paramiliter bir yapılanmaya gidildiğine dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12066)

53.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Diyarbakır'da terör saldırısında şehit olan polisin cenazesinin cemevinden kaldırılmamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12067)

54.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, 2010 yılından itibaren vatandaşlık verilen Suriyeli sayısına ve 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak halk oylamasında oy kullanacaklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12068)

55.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarına ve bazı giderlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12069)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nusaybin'e bağlı Kuruköy'de köylülerin baskı ve işkence gördükleri yönündeki iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12070)

57.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gelir vergisi diliminin memur maaşlarına etkisine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12073)

58.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Üsküdar Vergi Dairesi'nin Ümraniye ilçesine taşınmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12076)

59.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın Saimbeyli ilçesinin Çeralan köyünde görev yapan bir öğretmenin KHK ile görevden ihracına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12077)

60.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir ilköğretim okulunda birinci sınıf öğrencileri için hazırlanan alıştırma kağıdında yer alan kelimelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12078)

61.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürünün siyasi paylaşımlarıyla ilgili bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12079)

62.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Mersin'de öğrencilerin bir dernek toplantısına katılmak için ders saatinde okul dışına götürüldüğü iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12080)

63.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de görevli bir Bakanlık bürokratının referanduma yönelik sosyal medya paylaşımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12081)

64.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, sözleşmeli öğretmenlerin bir yönetmelikten kaynaklanan mağduriyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12082)

65.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, sözleşmeli öğretmen alımlarında mülakat sisteminin uygulanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12083)

66.-  Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, 10 Şubat 2017 tarihinde El Bab operasyonuna katılan üç askerin şehit olmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12084)

67.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, Orman Genel Müdürlüğü personeline yönelik yer değiştirme uygulamasının ertelenmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12085)

68.-  İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, rehabilitasyon merkezi, üretim çiftliği ve hayvan bakımevlerindeki veteriner istihdamı ile hayvanat bahçeleri, belediye barınakları ve benzerinin denetimine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12086)

69.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şehir hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12087)

70.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sağlık personeli alımına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12088)

71.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sağlık çalışanlarına hasta ve yakınlarına karşı davranış eğitimi verilip verilmediğine, hastanelerin denetimine ve acil hastalara müdahalede karşılaşılan yetersizliklere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12089)

72.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hastanelerde çalışan röntgen teknisyenlerine, taşeron işçilere ve özel güvenlik şirketlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12090)

73.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sağlık çalışanlarının özlük haklarına, personel alımına, hasta sayılarına ve personelin eğitimine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12091)

74.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, hayvan hastalıklarına ve veteriner hekim istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12092)

75.-  Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü mezunlarının iş ve unvan tanımlarının yapılmasına ve istihdamlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12093)

76.-  İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, veteriner hekim istihdamına ve salgın hayvan hastalıklarıyla mücadeleye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12094)

77.-  Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerinden yapılan araç geçişlerine, hazine garantisi için ilgili firmalara yapılan ödemelere ve araç geçiş garantili yap işlet devret modeline ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12095)

78.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, THY filosunda bulunan uçaklara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12096)

79.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa Yunuseli Havaalanı'nın ticari uçuşlara kapatılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12097)

80.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Limanı için planlanan yatırımlara ve Liman'ın Varlık Fonu'na devrine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12098)

81.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, bir TV programına ve İstanbul'da bir sanat merkezinin kundaklanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12099)

82.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Hava Kalitesi İzleme İstasyonu'nda 2016 yılında PM 10 parametresi ölçümlerinin yapılmadığına dair iddialara ve Ankara'daki hava kirliliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12100)

83.-  Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından bir kişinin öldürülmesi olayına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12101)

84.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, yeni istihdam teşviklerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanması hazırlığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12102)

85.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, TRT'nin 2015 yılında ilanı yapılan ve 2017 Şubat ayında sonuçlanan personel alım sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12103)

86.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, bir siyasi parti ilçe teşkilatının referandum çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12104)

87.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen panayıra yönelik kolluk müdahalesine ve Ankara Valiliği'nce üniversitelere gönderilen bir yazıya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12105)

88.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Varlık Fonu'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12106)

89.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa'da on beş köy ve mezrada su sorunu yaşanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12107)

90.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, engelli vatandaşların rahat bir şekilde oy kullanabilmelerine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12108)

91.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, eski bir milletvekilinin bir açıklamasında ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12109)

92.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Kardeş Kal Türkiye adlı oluşuma ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12110)

93.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir'in Bornova ilçesinde cinsel istismara uğrayan zihinsel engelli üç öğrenciye yönelik çalışmalara ve engelli okullarının denetimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12111)

94.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Avrasya Tüneli'nin yapım anlaşmasına ve günlük araç geçiş sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12113)

95.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Fatih'te aralarında göçmenlerin de bulunduğu küçük çocukların tekstil ve benzeri iş yerlerinde çalıştırıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12114)

96.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kardeş Kal Türkiye adlı bir platform kurulduğu ve sosyal medya üzerinden örgütlendiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12115)

97.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Büyükavşar ve Küçükavşar köyleri arasındaki yol sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12116)

98.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Büyükavşar ve Yaylayurt köyleri arasındaki yol sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12117)

99.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Büyükavşar-İmirli-Dağobası köyleri arasındaki yol sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12118)

100.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, doktorasını bitirdikten sonra görevine son verilen bir araştırma görevlisini intihara götüren sürece ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12119)

101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TRT'nin 2015 yılında ilanı yapılan ve Şubat 2017'de sonuçlanan personel alım sürecine yönelik iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/12120)

102.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, TRT'nin 2015 yılında ilanı yapılan ve Şubat 2017'de sonuçlanan personel alım sürecine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/12121)

103.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bulunan bir maden ocağında bir işçinin yaşamını kaybettiği olayın soruşturulmasına ve ocağın denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12127)

104.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Şanlıurfa şehrinin büyümesiyle ilgili sorunlara yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12129)

105.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul'daki hafriyat döküm sahalarına, Belgrad Ormanı'na hafriyat ve moloz bırakan araçların tespitine ve bölgede alınan önleyici tedbirlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12130)

106.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, istihdam artışına ve işsizliğin düşürülmesine yönelik tedbirlere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12131)

107.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir'in 2017 yılında damızlık düve yetiştiriciliği desteği alamamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12132)

108.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak'ta insani yardımların dağıtımının engellendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12133)

109.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak il merkezi, ilçe ve belde belediyelerine kayyım atandıktan sonra kapatılan kurumlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12134)

110.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'da tarihi havagazı fabrikasının sökümüne ve etrafa yayılan zehre ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12135)

111.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'de ve komşu illerde su abonelerinden alınan ücretlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12136)

112.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Mersin'de yükseköğrenim yurtlarında kalan bazı öğrencilerin seçmen kayıtlarının usulsüz olarak yapıldığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12137)

113.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, ruhsatsız silah satışlarının artmasına ve silaha erişimin zorlaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12138)

114.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, 676 sayılı KHK uyarınca hakkında güvenlik soruşturması yapılan memur adaylarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12139)

115.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Van Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyımın kadın şoförleri görevden almasına ve Alo Şiddet Hattı'nın kapatıldığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12140)

116.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'ın Erciş ilçesinde bulunan üzüm bağları projesinin adının değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12141)

117.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2013-2017 yılları arasında Mardin'e yönelik olarak hazırlanan proje ve yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12142)

118.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa'nın İznik ilçesine gelen turist sayısındaki düşüşe, Ayasofya Camii'ne ve İznik Müzesi'nin kapalı oluşuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12143)

119.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, bir ilçe milli eğitim müdürünün sosyal medya paylaşımıyla ilgili soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12144)

120.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 667 sayılı KHK ile kapatılan yükseköğretim kurumlarından farklı üniversitelere geçiş yapan öğrencilerin mezuniyet belgelerinde kapatılan üniversitelerin isimlerinin yazmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12145)

121.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2013-2017 yılları arasında Konya'ya yönelik olarak hazırlanan proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12146)

122.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Fatih Projesi kapsamında okullarda ödenen internet faturalarına ve MEB bütçesinin kullanımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12147)

123.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, biyokaçakçılıkla mücadeleye ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12148)

124.-   Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bolu'nun Yakuplar ve Hamzabey köylerinin su isale hattı ihalesine ve köylerde yaşanan su kesintisiyle ilgili alınacak önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12149)

125.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Yaşamkent'te bulunan konut olarak projelendirilmiş bir binanın üst düzey bir bürokratın talimatıyla hastane olarak kiralandığına dair iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12150)

126.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, şehir hastanelerinin yatak kapasitesine ve maliyetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12151)

127.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2002-2017 yılları arasında Erzurum'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12152)

128.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Erzurum'un Çat ve Bingöl'ün Karlıova ilçeleri arasındaki yol yapım çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12153)

129.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Erzurum Tekman yolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12154)

130.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Ankara-Sivas-Erzincan hattındaki hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12155)

131.-   Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, Adıyaman'da meydana gelen trafik kazalarına ve kazaların önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12156)

132.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Avrasya Tüneli ile ilgili sözleşmelere ve gelir gider bilgilerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12157)

133.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, olası bir darbe girişimine karşı halkı sokağa dökmek amacıyla kurulduğu iddia edilen bir iletişim ağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12158)

134.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, sınır dışında görev yapan askerlerin tazminatlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12159)

135.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara Valiliğinin alkollü eğlence mekanları ile yüz kişinin üzerinde kapasitesi bulunan mekanlara özel güvenlik bulundurma zorunluluğu getirmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12160)

136.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 23 Ocak 2017 tarihli ve 685 sayılı KHK'da düzenlenen Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun kurulmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12161)

137.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul'un kuzey ormanlarındaki doğal alanlara, yapılaşmaya ve izinsiz hafriyat dökümünün denetlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12163)

138.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'daki havagazı fabrikasının sökümünde etrafa yayılan asbeste karşı bazı kamu binalarında ve konutlarında hepa filtresi veya benzeri hava temizleme sistemlerinin bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12164)

139.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, şehir hastanelerinin cihaz ihtiyacı için yapılan ihalelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12165)

140.-   Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, Sağlık Bakanlığı'nda sözleşmeli olarak çalışan akademisyenlere ve KHK ile açığa alınan ya da ihraç edilen hekim ve akademik personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12166)

141.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Murgul ilçesine bağlı Damar Köyü'nde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12167)

142.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun faaliyete geçmemiş olmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12169)

143.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım ataması yapıldıktan sonra işten çıkarılan çalışanlara ve kadın sığınma evinin kapatılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12170)

144.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Türkiye'nin turistik tanıtımı için yapılan etkinliklere ve turizmdeki gelir kaybına karşı yapılacak çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12171)

145.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin-Hopa Cankurtaran Tüneli'nin açılışına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12175)

146.-   Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, sosyal yardımlar için ayrılan ödeneğin kullanımına ve engellilerin ve kadınların istihdamının artırılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12176)

147.-   Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sınıf öğretmeninin çocuk istismarından yargılandığı davanın duruşmalarına Bakanlık tarafından görevlendirilen avukatın katılmamasına, mağdur çocuk ve ailelere yönelik çalışmalara ve çocuk istismarının önlenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12177)

148.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, OHAL ilanından itibaren yaşanan kadına yönelik şiddet vakalarına ve kayyum atanan belediyelerde kapatılan kadın merkezleri ile Alo Şiddet hatlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12178)

149.-   Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, işçi ölümlerine, işletmelerin denetimine ve işçi ölümlerinin sorumlularının caydırıcı ceza almasına yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12181)

150.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, taşeron işçilerin kadrolu veya eş değer statüde çalıştırılmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12182)

151.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce Belediyesi tarafından kiralanan taşınmazlara ve bir alışveriş merkezi binasının mülkiyetine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12184)

152.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'deki Gaziantep Caddesi'nin yer zeminin bazalt taşı ile kaplanması işine ve kaymaya ve buzlanmaya karşı dayanıklı hale getirilmesi için alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12185)

153.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Türkiye Petrolleri'nin tüm satın almaların Ankara'dan yapılmasına yönelik kararının Batman ekonomisine etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12188)

154.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, ahududu ithalatına ve yerli üreticilerin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12189)

155.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, tarımsal hibe desteklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12190)

156.-   Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, arı ölümlerine sebep olan zehirli mısır tohumuyla ilgili şikayetlere, kalitesiz zirai ilaç kullanımının önlenmesine ve arıcıların mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12191)

157.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kaçak akaryakıt, 10 numara yağ ve benzeri yakıtlara karşı etkin ve önleyici denetimlerin yapılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12201)

158.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya'da bulunan bir lisenin erkek yurdunun kapatılmasına ve kız yurdunun da kapatılacağına dair iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12202)

159.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'daki derslik ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12203)

160.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Maltepe'de yıkımı yapılan eski havagazı fabrikasının yakınındaki okulların tatil edilmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12204)

161.-   Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Antalya'nın Alanya ilçesinde çocuk istismarından yargılanan bir sınıf öğretmenine, suçlu bulunursa emekliliği hakkında nasıl bir işlem yapılacağına ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12205)

162.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, İstanbul Maltepe'deki bazı liselerde bir siyasi partinin gençlik kolları tarafından referandum propagandası yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12206)

163.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, son on yılda en çok görülen psikiyatrik hastalıklara ve depresyon vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12207)

164.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir'de hekim, hemşire ve hastane yatağı başına düşen kişi sayısının Türkiye ortalamasının üzerinde olmasına ve yapılacak çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12208)

165.-   Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, 72. Devlet Hizmet Yükümlülüğü'ne göre atama yeri belli olan doktorların tebligatlarının yapılmamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12209)

166.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, protokol işleriyle görevli ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12210)

167.-   Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin ambulanslarının yenilenmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12211)

168.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, kapatılan sağlık ocaklarına, sağlık kurumu bulunmayan yerleşim yerlerine ve sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12212)

169.-   İstanbul Milletvekili Didem Engin'in, hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin kapasite ve personel yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12213)

170.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, paramedik sağlık teknikerlerine ve acil servislere gelen hastaların paramedik sağlık teknikerleri tarafından karşılanmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12214)

171.-   Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, meslek okullarının engelli bakım ve rehabilitasyon bölümünden mezun olanların istihdam sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12215)

172.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde değişiklik talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12216)

173.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, karayollarında geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapanlara verilecek cezanın düşürülmesi talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12217)

174.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, karayolunda taşımacılık yapan esnafın da deniz taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar gibi ÖTV'siz akaryakıt alabilmelerine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12218)

175.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 1995 ve daha eski model araçların bedeli mukabilinde hurdaya ayrılması yönünde bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12219)

176.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, karayolu taşıma mevzuatı gereğince alınan yetki belgelerinin devrine imkan verilmesi talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12220)

177.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, okullarda seçmeli din derslerinin tercihinin özel olarak teşvik edildiği yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12221)

178.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'da gözaltına alınan bir gazete çalışanının polislerce darp edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12222)

179.-   Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12223)

180.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya'da bir Kur'an kursunda yaşandığı iddia edilen istismar olayının ve şikayetleri dikkate almadığı iddia edilen görevlilerin soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12224)

181.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, Suriyeli sığınmacılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12225)

182.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kadın cinayetlerinin faillerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12226)

183.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, 675 sayılı KHK ile dış kaynak subay ve astsubay adaylarının işlemlerinin iptal edilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12227)

184.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, IŞİD'in Ankara'da açtığı yasa dışı okullara yönelik soruşturmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12228)

185.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, TRT'nin 2015 yılında ilanı yapılan ve Şubat 2017'de sonuçlanan personel alımına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/12229)

186.-   Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Bağış, Avdan, İmecik ve Ulucak köylerinde yayla ve tarım arazilerine atık çamur depolandığına dair iddialara ve yapılan işlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12235)

187.-   İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, Ankara'daki eski havagazı fabrikasının yıkımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12236)

188.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Siirt'teki hava kirliliğine ve satılan kömürlerin kalitesinin denetimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12237)

189.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'da yaşanan arı ölümlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12239)

190.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Anayasa referandumuyla ilgili çalışma yapan, bildiri dağıtan ve gözaltına alınan kişiler ile İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir saldırı olayının soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12240)

191.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, 2015,2016 ve 2017 yıllarında yaşanan ateşli silah kaynaklı ölüm ve yaralanma olaylarına ve silah ruhsatlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12241)

192.-   Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, bir derneğin Anayasa değişikliği referandumuyla ilgili afişlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12242)

193.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, polis alımlarında yaş ve eğitim durumu değişikliği talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12243)

194.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, 2015 Temmuz ayı ile 2017 Şubat ayı arasında sokağa çıkma yasağının uygulandığı yerlerde yaşamını yitirenlere ve kimlik teşhisi yapılamayan cenazelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12244)

195.-   Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in, Diyarbakır Merkez Kayapınar İlçe Belediyesinde kayyum tarafından yapılan işten çıkarmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12245)

196.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul Surları'nın belediyeye ait sosyal tesis alanının genişletilmesi nedeniyle tahrip edildiği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12246)

197.-   Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, Alanya'da bir okul yöneticisinin öğrenciler tarafından bir müzik yarışması için söylenen marşa yönelik tutumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12247)

198.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Aydın'da bir grup lise birinci sınıf öğrencisinin terör örgütü propagandası nedeniyle gözaltına alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12248)

199.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, öğrenci etüt merkezlerinin sosyal etkinlik merkezlerine dönüştürülmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12249)

200.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, milli tank projesi Altay'ın ihale sürecine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12250)

201.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Fırat Kalkanı Operasyonu'nda sınır ötesi görev yapan askeri personele ödenecek tazminatlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12251)

202.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Elbistan Devlet Hastanesi'ne personel alım sürecine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12252)

203.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, ataması yapılan eczacı ve hekimlerin göreve başlayacakları tarihe ve askeri hastanelerden Sağlık Bakanlığına devredilen hastanelere atanan personele ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12253)

204.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na 2016 KPSS ile atanan personelin işe başlatılmamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12254)

205.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'da Bilkent ve Etlik'te yapımı süren şehir hastaneleri açıldığında kapatılması planlanan devlet veya araştırma hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12255)

206.-   Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, GSM operatörlerinin başka operatörlerin müşteri bilgilerini nasıl edindiğine ve BTK'dan müşteri bilgilerinin paylaşımın önlenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12256)

207.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, TCDD ve bağlı kuruluşlarında çalışan işçilerin ücret farklılıklarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12257)

208.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, İzmir Aliağa Karadut mevkiinde bir gemiden denize yakıt sızmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12258)

209.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Keşan-Enez karayolunun yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12259)