TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 121

18 Nisan 2017 Salı

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Ankara Milletvekili Murat Emir ve 22 Milletvekilinin, kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların topladıkları bağışların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/506) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 22 Milletvekilinin, Kent Konseylerinin genel durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/507) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)

3.- Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya ve 20 Milletvekilinin, ekmek fiyatlarındaki artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/508) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2017)