TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 120

17 Nisan 2017 Pazartesi

 

Kanun Hükmünde Kararname

1.- Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/830) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2017)

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/828) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Paraguay Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/829) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2014)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/831) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2014)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/832) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2017)

 

Teklifler

1.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1678) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017)

2.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1679) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1680) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017)

4.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 669 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1681) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017)

5.- Tunceli Milletvekili Gürsel Erol'un; Munzur Havzasının Korunmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1682) (Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017)

6.- Tunceli Milletvekili Gürsel Erol'un; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1683) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017)

7.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in; 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1684) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017)

8.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1685) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2017)

 

Tezkere

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 21.07.2016 Tarihli ve 1116 Sayılı Kararı ile Ülke Genelinde İlan Edilen ve 03.01.2017 Tarihli ve 1134 Sayılı Kararı Uyarınca Devam Etmekte Olan Olağanüstü Halin, 19.04.2017 Çarşamba Günü Saat 01.00’den Geçerli Olmak Üzere 3 Ay Süre ile Uzatılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/931) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2017) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, TBMM Ana Bina'daki iktidar ve muhalefet kulislerinde yapılan tamirat ve tadilatlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12668) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017)

2.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, TBMM Ana Bina'da yapılan tamirat ve tadilatlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12669) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TBMM'de yapılan tamirat ve tadilatlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12670) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kız yurtlarına ve denetimlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12671) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gazi Üniversitesi'nde yürütülen FETÖ/PDY işlemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12672) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017)

6.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12673) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, KOSGEB'den faizsiz kredi desteği almaya hak kazanan vatandaşlara bu kredileri kullandırmayan bankalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12674) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da bazı belediye ihalelerini alan şirketlerle ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12675) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017)

9.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Nevşehir'de KYK'ya ait bir kız öğrenci yurdunda referandum propagandası yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12676) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017)

10.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, 15 Temmuz sonrası toplanan bağışlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12677) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017)

11.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, resmi hizmete tahsis edilen uçaklarla referandum çalışması yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12678) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Manisa'da lise öğrencilerinin referandum konulu konferansa zorla götürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12679) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017)

13.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, devlet üniversitelerinde eğitim gören Suriyeli öğrencilere sağlanan burs imkanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12680) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırıkkale F Tipi Cezaevi'ndeki mahkumların işkence ve kötü muameleye maruz kaldığına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12681) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017)

15.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, tutuklu, hükümlü ve cezaevi sayıları ile bazı istatistiki verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12682) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011-2017 yılları arasında ceza infaz kurumlarında intihar girişiminde bulunan çocuklara ve Şırnak T Tipi ve Adana E Tipi cezaevlerinde çıkan yangınların soruşturulmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12683) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017)

17.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, tutuklu ve hükümlülerin açlık grevine girdiği cezaevlerine, sağlık durumlarına ve alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12684) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017)

18.-  Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, cezaevlerinde yaşanan sorunlara, açlık grevlerine ve cezaevi personelinin özlük haklarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12685) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017)

19.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki bir engelsiz yaşam evinde haklarında engelli bir çocuğa tecavüz ve kötü muamele iddiası bulunan personelle ilgili idari işlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12686) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017)

20.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, KOSGEB tarafından verilen teşvik kredilerine ve teşvik kredisi alan kişilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12687) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017)

21.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, KOSGEB sıfır faizli işletme kredisi faiz desteği programına yapılan başvurulara, dosyaları KOSGEB tarafından onaylanan ancak bankalar tarafından reddedilen esnafa ve Van esnafına yönelik çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12688) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017)

22.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da İGDAŞ'a bağlı bir şirkette çalışan sekiz işçinin referandum tercihleri sebebiyle işten atıldıkları iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12689) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017)

23.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, kıdem tazminatı fonu kurulmasına yönelik yasal düzenleme hazırlığı yapılıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12690) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017)

24.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, 1-20 Mart 2017 tarihleri arasında sağlanan net istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12691) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017)

25.-  İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, Diyarbakır Hevsel Bahçeleri'nde yapılan ağaç kesimlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12692) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017)

26.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Çeşme ilçesi Germinyan Mahallesi Köysütü mevkiindeki kalker ocağı ve kırma eleme tesisinin mahkeme kararlarına rağmen çalıştırılmaya devam etmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12693) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017)

27.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir'in Gömeç ilçesinin çöp depolama alanı sorununa ve Katı Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Düzenli Depolama Alanı projesinin ne zaman faaliyete geçeceğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12694) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017)

28.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, hazine arazilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12695) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017)

29.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde bulunan 25 Türk vatandaşıyla ilgili iddiaya ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12696) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017)

30.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Libya'nın Misurata Limanı açıklarında Türk Bayraklı bir geminin batması sonucu kaybolan iki vatandaşın arama kurtarma çalışmalarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12697) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017)

31.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesine yönelik tedbirlere ve ekonomik büyüme hedeflerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12698) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017)

32.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün yönetimine ve özelleştirilmesinin söz konusu olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12699) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı'da bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12700) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis'te bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12701) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl'de bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12702) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bayburt'ta bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12703) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman'da bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12704) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray'da bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12705) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı'da bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12706) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adıyaman'da bulunan spor tesislerine, düzenlenen spor organizasyonlarına, faaliyet gösteren lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12707) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017)

41.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'da GDO'lu soya kullanarak ekmek katkı maddesi üreten bir firmanın incelenmesine ve GDO'lu soya kullanımının denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12708) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017)

42.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'da ekmek üretiminde GDO kullandığı tespit edilen firmanın denetlenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12709) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017)

43.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Sudan'da tarım yapmak için arazi kiralanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12710) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017)

44.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, mazot ve gübre destekleri banka hesaplarına yatmayan çiftçi ve üreticilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12711) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017)

45.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, atama bekleyen ziraat, gıda ve su ürünleri mühendisleri ile veterinerler için kadro verilip verilmediğine ve atamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12712) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017)

46.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa İsaören Köyü'nün içme suyu sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12713) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017)

47.-  İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, ayrımcılık ve torpil iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12714) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017)

48.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Emniyet Teşkilatı personeline yönelik tavsiye kararının uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12715) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017)

49.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşanan fırtına nedeniyle ortaya çıkan tahribatın onarılmasına ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12716) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017)

50.-  Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, İtalyan bir belediye başkanının Türkiye'de gözaltına alındığı ve sınır dışı edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12717) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017)

51.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, polislerin ek gösterge rakamlarının artırılması talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12718) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017)

52.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'daki Nevruz kutlaması sırasında vurulan üniversite öğrencisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12719) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017)

53.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 29 Ekim 1923'ten itibaren vatandaşlığa kabul edilen Ahıska Türkleri, Kırım Tatarları ve Uygur Türkleri'ne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12720) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017)

54.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2013-2017 yılları arasında Mardin'e yönelik hazırlanan projelere ve yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12721) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017)

55.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Güneydoğu Anadolu Projesi'ndeki barajlardan elde edilen elektrik miktarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12722) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017)

56.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ÖSYM tarafından belirlenen KPSS ücretlerine, 2017 yılında yapılan zam ve indirime ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12723) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017)

57.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İzmir'de bir ortaokulda öğrencilere yapılan üst aramasıyla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12724) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017)

58.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, eğitim kurumlarında münhal bulunan müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı kadrolarına ve yapılacak atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12725) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017)

59.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'da lise öğrencilerinin referandum konulu bir panele katılmaya zorlandıkları ve haklarında işlem yapılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12726) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017)

60.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, ortaokul düzeyinde özel öğrenci yurdu açılmasına imkan tanınacağına dair iddialara ve kapatılan yatılı ilköğretim bölge okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12727) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017)

61.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, OHAL ilanından sonra hakkında soruşturma açılan üniversite öğrencilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12728) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017)

62.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin lojman ve futbol sahası alanının başka okul yapımı nedeniyle kullanılması kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12729) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017)

63.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, kedi çığlığı sendromu hastalarına yönelik tanı ve tedavi çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12730) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017)

64.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sağlık çalışanlarının mali haklarında iyileştirme yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12731) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017)

65.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, süt izni kullanan Bakanlık çalışanlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12732) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017)

66.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sağlık personeli açığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12733) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017)

67.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, doktorlar dışında çalışan personele de icap nöbet ücreti ödenmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12734) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017)

68.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık hizmetlerinde limit uygulaması yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12735) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017)

69.-  Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un, tıbbi teknologların döner sermaye ek ödeme katsayısının düşürülmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12736) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017)

70.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2002-2017 yılları arasında Erzurum'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12737) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017)

71.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya Kanalboyu'nda bir kafede yaşanan silahlı çatışmanın ardından bölgeye gönderilen ambulanslara, sağlık ekibine ve yapılan ilk müdahaleye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12738) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017)

72.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, hastanelerde tomografi randevularının aylar sonraya verildiği, erken sıra almak isteyenlerden para alındığı ve kan tahlilinde kota uygulandığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12739) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017)

73.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, THY'nin yolcu sayısının azalışına ve uçak satın alma usullerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12740) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017)

74.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kanal İstanbul Projesine yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12741) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017)

75.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Et ve Balık Kurumu tarafından hijyenik olmayan ve usulsüz kesilmiş hayvan eti satışı yapıldığı yönündeki haberlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12742) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017)

76.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da bir naylon fabrikasında on yedi yaşında bir işçinin hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına ve iş kazalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12743) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017)

77.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kolluk güçleri tarafından müdahale edilen toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12744) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017)

78.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Nevruz kutlamalarının yasaklandığı iddialarına ve bir siyasinin parti mensuplarına yönelik adli uygulamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12745) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017)

79.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığının 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü için hazırladığı Cuma hutbelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12746) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017)

80.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir hakimin sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12747) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017)

81.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir üniversite rektörüyle ilgili usulsüzlük iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12748) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017)

82.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Diyarbakır'daki Nevruz kutlaması sırasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisine ve kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12749) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'daki Nevruz kutlaması sırasında bir üniversite öğrencisinin hayatını kaybetmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12750) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017)

84.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu öne sürülen şahsa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12751) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017)

85.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, toplu açılış törenlerine ve istihdama katkılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12752) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017)

86.-  Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıl kutlamaları için düzenlenen törene ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12753) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017)

87.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, döviz kurundaki artışın önlenmesine yönelik tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12754) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2017)

88.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AFAD bünyesinde görev yapan arama ve kurtarma teknisyenlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12755) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2017)

89.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, muharip gazi ve aileleriyle ilgili eksik uygulama başvurularına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12756) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2017)

90.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, muharip gazi yakınlarına kamuda istihdam hakkı tanınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12757) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2017)

91.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, muharip gazilere verilen şeref aylığının artırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12758) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2017)

92.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, muharip gazilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12759) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2017)

93.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kayyum atanan belediyelerde ve özel kalem kadrolarında açıktan atamayla memur olan kişilere ve bir siyasi partiyle olan bağlantılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12760) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2017)

94.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van'ın bazı mahallelerinde referandum öncesi kömür dağıtıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12761) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2017)

95.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12762) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017)

96.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Antalya Işıklar Caddesi'nde bir partinin gençlik kollarının açtığı standa saldırıda bulunulduğuna dair iddiaların soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12763) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017)

97.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kayyum uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12764) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017)

98.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kayıp çocuklarla ilgili bazı verilere ve yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12765) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017)

99.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sinop'ta yaşayan bir hakemin referanduma yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle açığa alındığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12766) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, uyuşturucu kullanımına ve çocukların ve gençlerin uyuşturucudan korunmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12767) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017)

101.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, ulaştırma ve taşımacılık sektörü esnafının sorunlarının çözümüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12768) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2017)

102.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da asfalt yolu olmayan veya bozuk yolları yenilenmeyen köylere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12769) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2017)

103.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, 16 Şubat 2017 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanı, Başbakan veya hükümet yetkililerinin katıldıkları etkinlikler için tahsis edilen araçlara, yapılan harcamalara ve katılıma yönelik resmi yazılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12770) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2017)

104.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Çayyolu'nda bulunan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen bir araziye ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Veysi Kaynak) yazılı soru önergesi (7/12771) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017)

105.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki bazı hükümlülerin haberleşme hakkının engellendiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12772) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017)

106.-   Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, İtalyan bir belediye başkanının Türkiye'de gözaltına alındığı ve sınır dışı edildiği iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12773) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2017)

107.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Tüm Taşıma İşçileri Sendikası'nın bazı üye ve yöneticilerinin yargılandığı bir davada verilen karara ve sendikal haklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12774) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017)

108.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yemekhane hizmetlerini yapan taşeron firmanın işçilerin maaşlarını gününde ve tam ödemediğine ve yasal çalışma sürelerine uymadığına dair iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12775) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017)

109.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir'in Gaziemir ilçesinde yol çalışmasında görevli bir işçinin yaşamını kaybettiği olayın soruşturulmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12776) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017)

110.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce İli Gümüşova ilçesine bağlı Halilbey Köyü'nün içme suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12777) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017)

111.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sit alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12778) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2017)

112.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kıyı alanlarının korunmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12779) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2017)

113.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Ankara'daki elektrik kesintilerine ve elektrik arızalarıyla ilgili şikayetlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12780) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017)

114.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, tütün üretiminde kota uygulamasına, tütün üreticilerinin ve tütün satışı yapan esnafın durumuna ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12781) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017)

115.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, son beş yıl içinde ithal edilen GDO'lu soya ve mısır miktarı ile yem sanayiinde kullanılan miktarlar arasındaki farka ve GDO denetimlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12782) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017)

116.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yemek kartı firmalarının lokantalardan aldıkları komisyon oranlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12783) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2017)

117.-   İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, İstanbul Esenyurt Belediyesi'nin belediye zabıtalarının silahlandırılmasına yönelik kararına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12784) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2017)

118.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, gözaltına alınan üniversite öğrencilerinin nüfus cüzdanlarının bir gazeteci tarafından sosyal medyada deşifre edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12785) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017)

119.-   Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, Diyarbakır'daki Nevruz kutlaması sırasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12786) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017)

120.-   Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'un, operasyonlarda hayatını kaybeden kişilerin cenaze tekfin ve defin işlemlerinde belediyelerin uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12787) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017)

121.-   Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, yeni çipli kimlik kartlarında din hanesinin gizli olarak bulunduğu ve sadece görevliler tarafından görülebildiğine dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12788) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2017)

122.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Fuar ve Kongre Alanı projesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12789) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017)

123.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, vatandaşlık verilen Suriyeli sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12790) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017)

124.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir büyükşehir belediyesi başkanvekilinin bir gazeteciye küfür ettiği iddiasıyla ilgili işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12791) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017)

125.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'deki üst geçitlerde insan güvenliğini artırmaya ve intiharı caydırmaya yönelik alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12792) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017)

126.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de sayısı artan sokak köpeklerine ve köpek barınaklarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12793) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017)

127.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de kullanımının tehlikeli olduğuna dair girişlerine yazı asılan eski Köprübaşı Köprüsü'yle ilgili sorunun çözümüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12794) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017)

128.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de 24 Mart 2017'de düzenlenen toplu açılış töreni için yapılan bazı uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12795) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017)

129.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda değiştirilen sokak ve cadde isimlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12796) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2017)

130.-   Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, 7 Kasım 2016 tarihinde Tunceli'nin Hozat ilçesi Dalören bölgesinde yapılan hava operasyonuna ve cenazelerin kimlik tespitine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12797) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2017)

131.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Bitlis'te görevli bir kaymakamın referandum kampanyası yürüttüğü ve muhtarları tehdit ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12798) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2017)

132.-   Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, örtülü ödenek miktarındaki artışa ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12799) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2017)

133.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12800) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2017)

134.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, bazı ülkelerle karşılıklı olarak uygulanan temettü oranlarına ve vergi anlaşmalarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12801) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017)

135.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ücretli öğretmenlerin illere ve branşlara göre dağılımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12802) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2017)

136.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde verilen pilotaj eğitiminin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12803) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017)

137.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 1709 şube müdürü ataması işleminin durdurulmasına dair yargı kararı akabinde şube müdürlerinin aritmetik ortalama ile atamalarının ne zaman yapılacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12804) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017)

138.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 24 Mart 2017 tarihinde Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bazı okulların gayrı resmi olarak tatil edildiğine dair iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12805) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017)

139.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce Akıncılar Mahallesi'nde Küçük Melen Çayı üzerinde yer alan taşkın koruma seddelerinden kontrolsüz ve izinsiz şekilde malzeme alındığına dair iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12806) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017)

140.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt içi tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme ihtiyacının ülkemizdeki üretimden karşılanma oranına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12807) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2017)

141.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ilaç tüketimine ve maliyetin düşürülmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12808) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2017)

142.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'da bir kafede meydana gelen silahlı çatışma sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ekibine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12809) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2017)

143.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'deki bazı devlet hastanelerine yönelik personel açığı ve kapasite yetersizliği şikayetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12810) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017)

144.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, SMA hastalığı için FDA tarafından onaylanan ilacın Türkiye'de onaylanmamasına ve SMA hastası çocuklara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12811) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017)

145.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Mersin Şehir Hastanesi'ne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12812) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017)

146.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, şehir hastanelerine ve ihalelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12813) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017)

147.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı bazı köylerin ulaşım sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12814) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2017)

148.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, soru önergelerine ve cevaplandırılmalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12815) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2017)

149.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gölcük Donanma Komutanlığına önce bozuk sonra da at eti satıldığına dair iddialara, et satışını yapan firmaya ve kazandığı ihalelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12816) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

150.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize ve ilçelerinde kamulaştırma bedelinin değerinin altında belirlendiğine yönelik açılmış davalara ve kamulaştırma bedellerinin belirlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12817) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

151.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Polis Akademisinin TRT'nin FETÖ tarafından 300 milyon TL zarara uğratıldığına dair raporuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12818) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

152.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, 4/C statüsündeki çalışanlar için yapılan çalışmalara ve 4/C'lilerin kadroya alınmalarına yönelik bir talimatı bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12819) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

153.-   Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, MİT'in Almanya'da istihbarat çalışması yaptığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12820) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

154.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'nın Kahramankazan ilçesine bağlı bir mahalledeki imar düzenlemesi ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12821) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2017)

155.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12822) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

156.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12823) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

157.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adana E Tipi Hapishanesi'nde çocukların kendi koğuşlarında çıkarttığı ve üç çocuğun yaşamını yitirdiği yangının soruşturulmasına ve hapishanelerde çocukların yangın çıkartma eylemlerinin önlenmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12824) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

158.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12825) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

159.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü ve tutuklularla referandumda kullanacakları oya göre cezalarında indirim yapılacağının vadedildiğine dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12826) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

160.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Maden Köyü'ndeki bakır madeninde meydana gelen göçükle ilgili soruşturmaya ve 2003-2017 yılları arasında iş kazaları nedeniyle açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12827) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2017)

161.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12828) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

162.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12829) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

163.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12830) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

164.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12831) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

165.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12832) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

166.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12833) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

167.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12834) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

168.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12835) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

169.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12836) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

170.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12837) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

171.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12838) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

172.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12839) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

173.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, taşeron işçilerin sorunlarının çözümüne ve lehlerine sonuçlanan mahkeme kararlarının uygulanmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12840) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

174.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çalışma ve İş Kurumu Şanlıurfa İl Müdürlüğü tarafından vatandaşların başvurularının kabul edilmediğine dair iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12841) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

175.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12842) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

176.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12843) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

177.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12844) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

178.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kanalizasyona dökülen fabrika atığının inceleme sonuçlarına, tehlikeli atık üreten firmalar ile tehlikeli atıkların taşınması için lisans alan kuruluşların denetimine ve firmalara verilen cezalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12845) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

179.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12846) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

180.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12847) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

181.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12848) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

182.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12849) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

183.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12850) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

184.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12851) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

185.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12852) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

186.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12853) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

187.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12854) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

188.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12855) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

189.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12856) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

190.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12857) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

191.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, il müdürlüklerinde beden eğitimi bölümünden mezun olan müdür sayısına ve Bakanlık bünyesinde görev yapan beden eğitimi bölümü mezunlarının sayı ve yüzdesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12858) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

192.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12859) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

193.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12860) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

194.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12861) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

195.-   Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, Antalya'dan Belarus'a ihraç edilen domates ve sebzelerin zararlı kalıntılar nedeniyle geri gönderilmesine ve daha fazla geri gönderme yaşanacağına dair iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12862) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

196.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12863) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

197.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12864) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

198.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12865) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

199.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, TESKOMB'un esnaf ve sanatkarların kullandığı faizsiz 50 bin TL'lik kredinin kefili olduğuna dair reklam filmine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12866) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

200.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12867) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

201.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12868) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

202.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12869) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

203.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa'daki uyuşturucu kullanımı, alımı ve satımıyla ilgili verilere ve uyuşturucu satışının yoğun olduğu ilçe ve mahallelerde alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12870) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

204.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Üsküdar Belediyesinin maliyeye olan borçlarına ve borçlarına karşılık devrettiği taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12871) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

205.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çamardı ilçesi Büyükkışlakçı köyü yerleşim alanının genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12872) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

206.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12873) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

207.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12874) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

208.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12875) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

209.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12876) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

210.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12877) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

211.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12878) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

212.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12879) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

213.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12880) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

214.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12881) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

215.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, görevden el çektirilen müfettişlere, gerçek dışı düzenlenen vergi inceleme raporları bulunup bulunmadığına ve mağdur olan şirketlerle ilgili yapılacak işlemlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12882) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

216.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Üsküdar Belediyesinin maliyeye olan borçlarına ve borçlarına karşılık devrettiği taşınmazlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12883) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

217.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12884) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

218.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12885) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

219.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12886) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

220.-   Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, bir ilçe milli eğitim müdürünün bir mitinge öğretmen ve öğrencilerin götürülmesine yönelik talimat verdiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12887) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2017)

221.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12888) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

222.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12889) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

223.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12890) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

224.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12891) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

225.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12892) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

226.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12893) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

227.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12894) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

228.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12895) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

229.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12896) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

230.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana Şehir Hastanesi'ne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12897) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

231.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında görev yapan bakanlık müşavirlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12898) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

232.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan basın müşavirlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12899) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

233.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2017 yılları arasında Bakanlıkta çalışan özel kalem müdürlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12900) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

234.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, ABD ve İngiltere tarafından Türkiye'den yapılan uçuşlara getirilen elektronik yasağına ve havaalanlarında alınan güvenlik önlemlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12901) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

235.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'nin Merkez ilçesi Kazukoğlu Mahallesi Tepecik mevkiinde bulunan yolların asfaltsız olduğuna dair iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12902) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2017)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana İli'ne yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10986)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara, icra işlemlerine ve satın aldıkları hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10987)

3.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir Şakran T Tipi Cezaevi'nde işkence yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10988)

4.- İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, Maltepe ve İzmir Şakran çocuk ve gençlik cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin soruşturulmasına ve açlık grevinde olan bir tutukluya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10989)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara, icra işlemlerine ve satın aldıkları hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11009)

6.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana İli'ne yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11010)

7.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Bakanlar Kurulu toplantısında verildiği iddia olunan bir talimata ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11053)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin bir köyünün halı saha ihtiyacına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11127)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da Bakanlığa ait arsa ve arazilere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11128)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık'ta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11129)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında usulsüzlük yapılan ALES sınavlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11905)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde DEAŞ'a militan kazandırmak amacıyla kurulan sözde okullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11906)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2016 yılları arasında toplumsal gösterilere yapılan müdahalelere, yapılan gözaltı ve tutuklamalar ile hakkında soruşturma ve dava açılan kolluk güçlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11907)

14.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın Anayasa değişikliği referandumunda kullanacağı oyu açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11908)

15.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Suriye'nin El Bab bölgesinde askerlerimizin bulunduğu bir binanın Rusya Federasyonu'na ait bir savaş uçağı tarafından vurulmasıyla üç askerimizin şehit olduğu olaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11909)

16.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, başkanlık sistemiyle ilgili bir kitaba ve anayasa değişikliği referandumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11910)

17.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, anayasa değişikliği referandumuyla ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11911)

18.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, RTÜK tarafından bir televizyon kanalına verilen cezanın kaldırıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11912)

19.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Avrupa Konseyi'ne üye devletlerde ifade ve basın özgürlüğüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11913)

20.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul Sancaktepe Belediyesi'nin bilgi evleri ve yüzme kursları için hazırladığı tanıtıcı görsellere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11914)

21.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, çocuk koruma evlerinde kalan öğrencilerin bir tarikatın desteğiyle umreye götürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11915)

22.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara'nın Haymana ilçesinde cinsel istismar gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan bir okul müdürüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11917)

23.-  Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, çıraklık eğitimiyle ilgili yapılan değişikliklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11918)

24.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, 15 Temmuz darbe girişimine katılan TSK personeli FETÖ mensuplarından emeklilik işlemleri yapılanın olup olmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11919)

25.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesinde yürütülen Kavak HES projesinden zarar gören vatandaşlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11920)

26.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin ili Ardanuç ilçesi Yalnızçam-Ardahan bağlantı yolunun tamamlanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11921)

27.-  İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, bir Rus savaş uçağı tarafından Suriye'de bulunan TSK unsurlarının kazaen bombalanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11922)

28.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, İstanbul Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi'ndeki hazine arazilerinin rayiç bedellerinin tespitine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11923)

29.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Deprem Fonu'nda biriken paralara ve nerelerde harcandığına, Kocaeli'de bulunan orta ve ağır hasarlı binalara ve toplanma merkezlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11925)

30.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Seyrantepe'de yeni hizmet binası yapacağı arazide altmış beş kata kadar otel, rezidans ve alışveriş merkezi yapılabilmesi için plan değişikliği yapmasına ve dikine mimariye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11926)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nusaybin'e bağlı Kuruköy'de köylülerin baskı ve işkence gördükleri yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11927)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır İl Seçim Kurulu Başkanlığının hazırladığı seçmen listelerinde çok sayıda Suriyelinin olduğuna dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11929)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, emeklilere yapılacak banka promosyonu ödemelerine ve emeklilerin alım gücündeki düşüşe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11930)

34.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, yurt dışında yaşayan vatandaşların Anayasa referandumu için askıya çıkarılan seçmen listelerine süresi içinde yaptıkları kayıt taleplerinin konsolosluklar tarafından reddedildiğine dair şikayetlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11931)

35.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, büyüme ve işsizlik oranlarına ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11932)

36.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Gazi Üniversitesi'nin rektörlük kampüsü dışındaki bölümlerinin yeni kurulacak Hacı Bayram-ı Veli Üniversitesi'ne bağlanacağına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11933)

37.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 1993 yılında Başbağlar'da meydana gelen olaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11934)

38.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2013 yılından itibaren haklarında idari soruşturma açılan Dicle Üniversitesi öğrencilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11935)

39.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, yönetimine kayyım atanan holding ve şirketler ile kayyım atandıktan sonra TMSF'ye devredilenlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Nurettin Canikli) yazılı soru önergesi (7/11936)

40.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sanat tarihçisi istihdamına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Veysi Kaynak) yazılı soru önergesi (7/11937)

41.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, taşınır ve taşınmaz vakıf eserlerine ve 2014-2015-2016 yıllarında onarımı yapılanlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Veysi Kaynak) yazılı soru önergesi (7/11938)

42.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki tarihi bir hamamın ve konağın restorasyonuna ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Veysi Kaynak) yazılı soru önergesi (7/11939)

43.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sanat tarihçisi istihdamına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Veysi Kaynak) yazılı soru önergesi (7/11940)

44.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, engelli nüfusa, engelli vatandaşların temel ihtiyaçlarında vergi indirimine gidilmesine ve istihdamlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Veysi Kaynak) yazılı soru önergesi (7/11941)

45.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, TRT'nin satın aldığı dış yapımlara ve bunlara ödenen bedellere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/11942)

46.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, reşit olduğu için yetiştirme yurtlarından ayrılmak zorunda olan gençlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11953)

47.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin-Hopa Cankurtaran Tüneli'nin açılışına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11954)

48.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, 15 Temmuz darbe girişimden sonra kamuda yapılan ihraçlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11955)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, emeklilere yapılacak banka promosyonu ödemelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11957)

50.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, inşaat sektöründe iş güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara ve çalışanların sosyal haklarının korunmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11958)

51.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2002 yılından itibaren Şanlıurfa'da açıktan ilk defa ve açıktan yeniden atama yoluyla istihdam edilen personel sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11959)

52.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 10 Ekim 2015 Ankara Garı patlamasında hayatını kaybedenlerin ailelerine bağlanan aylıklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11960)

53.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan Ortahisar Vadisi'nin belediye tarafından çöp depolama merkezine dönüştürülmüş olmasına ve Kapadokya'daki bu kirliliğin engellenmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11961)

54.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2012-2017 yılları arasında Erzurum'da hazırlanan projelere ve Erzurum'a ayrılan kaynağa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11962)

55.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2013-2017 yılları arasında Mardin'de hazırlanan projelere ve Mardin'e ayrılan kaynağa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11963)

56.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, mobilya sektörünün sorunlarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11969)

57.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, 81 ilde uygulanan ''Gençler Sabah Namazında Buluşuyor'' programına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11970)

58.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin-Hopa Cankurtaran Tüneli'nin açılışına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11971)

59.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Demre'deki tarım ürünlerinde ilaç kalıntısı bulunduğu yönündeki TV haberlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11972)

60.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, bir dernek ve siyasi parti üyelerine yönelik operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11973)

61.-  Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, mutluluk endekslerinin sonuçlarına, doğum oranlarına, vatandaşlıktan çıkan ve vatandaşlık verilen kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11974)

62.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'ın Erciş ilçesinde bulunan Hasanabdal kaplıca tesislerinin yıkılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11975)

63.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'da yaşanan su kesintilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11976)

64.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, su faturalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11977)

65.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, bir inşaat şirketinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı ihalelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11978)

66.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir cenaze aracının arkasında yer alan led tabeladaki ifadeye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11979)

67.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, bir gazetedeki köşe yazısında bir belediye başkanıyla ilgili olarak ileri sürülen iddiaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11980)

68.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, bir siyasi partinin eski il başkan yardımcısının katılmış olduğu ve belediyeler tarafından düzenlenen etkinliklere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11981)

69.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, bireysel silahlanma oranındaki artışa ve belediyelerin avcı derneklerine pompalı silah alımını kolaylaştırdığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11982)

70.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, üzerinde halk özel harekat yazılı araç veya araçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11983)

71.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KOBİ'lerin Devlet Malzeme Ofisi'nin tedarik sürecine katılmasına yönelik protokole ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11984)

72.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, DMO'ya ait İstanbul, Gaziantep ve Diyarbakır'da bulunan bazı taşınmazların bedelsiz devrine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11985)

73.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, DMO'nun satış fiyatlarının belirlenmesinde hazine hasılat payı uygulamasının kaldırılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11986)

74.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, son on yılda Kayseri'de yapılan vergi tahsilatına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11988)

75.-  İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, yeni müfredata ve bazı eğitim uygulamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11989)

76.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, siyasi dil ve üslubun eğitim kurumlarına yansımasına ve alınan tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11990)

77.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, öğretmenlere yönelik olarak zorunlu hizmet affı uygulaması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11991)

78.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, sözleşmeli öğretmen mülakatlarının KPSS'den sonraki bir tarihte yapılacak olmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11992)

79.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'de bulunan bir lisenin ismine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11993)

80.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Fırat Kalkanı Harekatı dolayısıyla Suriye'de görev yapan askerlerin ve kamu görevlilerinin maaşlarına ve ek ödemelerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11994)

81.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Edirne'nin Havsa ilçesinde bulunan Sinit Göleti'ndeki suyun İl Özel İdaresi tarafından boşaltıldığına ve göletin kurumaya terk edildiğine dair iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11995)

82.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da yapılması planlanan Barış Mitingi'ne yönelik sağlık tedbirlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11996)

83.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, SMA hastalarının tedavisine yönelik çalışmalara ve spinraza adlı ilacın ithalatına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11997)

84.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Şanlıurfa'da SSPE hastalığına yakalanan çocukların tedavisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11998)

85.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, internet kısıtlamalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11999)

86.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Ovit Tüneli'nin uzunluğuna, maliyetine ve ne zaman bitirileceğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12000)