TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KAĞITLAR

No: 12

18 Ekim 2016 Salı

 

Tasarı

1.- 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2016)

 

Teklif

1.- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ve Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın; Ankara İli Kazan İlçesinin Adının Kahramankazan Olarak Değiştirilmesine ve Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1413) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2016)

 

Raporlar

1.- 670 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/755) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 420) (Dağıtma tarihi: 18.10.2016) (GÜNDEME)

2.- 671 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/756) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 421) (Dağıtma tarihi: 18.10.2016) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.-  HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, yerel yönetimlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/327) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

2.-  Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu ve 20 Milletvekilinin, rödevanslı maden işletmelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/328) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2016)

3.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısının tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/329) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2016)