TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 119

11 Nisan 2017 Salı

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, tutuklu bulunan bir gazetecinin bazı haklardan mahrum bırakıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11057)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van F Tipi Cezaevi'nden Van T Tipi Cezaevi'ne nakledilen tutukluların işkence ve kötü muameleye uğradıklarına dair iddiaların soruşturulmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11058)

3.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Osmangazi Köprüsü'nden yapıcı firmaya sözleşmede garanti edilen günlük araç geçiş sayısından eksik gerçekleşen araç geçişlerinden dolayı bütçeden ödenen miktara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11063)

4.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, cezaevlerindeki işkence ve kötü muamele iddialarına yönelik çalışmalara ve cezaevlerinin denetimine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11101)

5.- İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, tutuklu ve hükümlü gazetecilere ve haklarındaki suçlamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11102)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da Bakanlığa ait arsa ve arazilere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11103)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık'ta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11104)

8.- Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, Diyarbakır'da bir ağır ceza mahkemesindeki duruşmada sanıklara kötü muamelede bulunulduğu yönündeki iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11193)

9.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, hasta tutuklu ve hükümlülerin tahliyesine yönelik çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11194)

10.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Siverek T Tipi Cezaevi'nde hayatını kaybeden bir mahkuma ve cezaevlerinde gerçekleşen ölüm vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11195)

11.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Terolar bölgesindeki AFAD kampına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11488)

12.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya Kaş Çukurbağ Yarımadası'nda bulunan Hidayet Koyu'ndaki izinsiz yapılaşmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11489)

13.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Başbakanlık ve Başbakan yardımcılıkları tarafından özel şahıslardan kiralanan taşınmaz ve araçlar ile bunlara ödenen kiralara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11490)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 yılları arasında kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanmaları nedeniyle meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı vakalara ve son on yılda aynı nedenle ödenen tazminatlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11491)

15.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'de Melen Çayı yanında bulunan atık toplama merkezine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11492)

16.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, FETÖ operasyonları kapsamında bir hazır giyim firmasına atanan kayyımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11493)

17.-  Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bozüyük Spor Kulübü'nün tasfiyesine ve tasfiye amacıyla atanan kayyıma ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11494)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Buca Kırıklar Cezaevi'ne giden avukatların darp ve tehdit edildiklerine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11495)

19.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'da meydana gelen bir trafik kazasına ve yoğun kar yağışı karşısında yol tuzlama ve açma çalışmalarının yetersiz olduğuna yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11496)

20.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Bakanlık tarafından özel şahıslardan kiralanan taşınmaz ve araçlar ile bunlara ödenen kiralara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11505)

21.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, İzmir'in Kiraz ilçesinde kız çocuklarının kaçırılarak para karşılığı evlendirildiğine dair iddialar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11506)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında çalışan işçi statüsündeki görevlilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11507)

23.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Bakanlık tarafından özel şahıslardan kiralanan taşınmaz ve araçlar ile bunlara ödenen kiralara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11508)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hizmet alımı kapsamında yüklenici tarafından çalıştırılanların ve KİT'lerde geçici işçi statüsünde çalışanların kadroya alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11512)

25.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 1.1.2003 tarihi itibarıyla Bakanlık tarafından özel şahıslardan kiralanan taşınmaz ve araçlar ile bunlara ödenen kiralara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11513)

26.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Hava Kalitesi İzleme İstasyonları internet sitesinde Edirne'nin Keşan ilçesine ait verilerin paylaşılmamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11514)

27.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Aydın'da jeotermal santrallerden etkilenen üreticilerin zararlarına ve meydana gelen çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11515)

28.-  Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, Ramsar Sözleşmesi kapsamına giren sulak alanlara, doğal sit alanlarının ve su kaynaklarının korunmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11516)

29.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 1.1.2003 tarihi itibarıyla Bakanlık tarafından özel şahıslardan kiralanan taşınmaz ve araçlar ile bunlara ödenen kiralara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11518)

30.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Erzincan kompresör istasyonu yapım işinin finansmanına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11520)

31.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı doğal gaz boru hatlarının geçici kabulüyle ilgili olarak BOTAŞ tarafından başlatılan soruşturmaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11521)

32.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, petrol ve doğal gaz boru hatlarında gerçekleşen hasara ve hırsızlık olaylarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11522)

33.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi'ne ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11523)

34.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TPAO'nun Silivri doğalgaz depolama tesislerinin faaliyetlerinin BOTAŞ kapsamına alınmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11524)

35.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 yılında ithal edilen doğalgaza ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11525)

36.-  Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Dersimspor'un katıldığı müsabakalarda sporcuların ve taraftarların kötü ve ayrımcı muamelelere maruz kaldığına dair iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11526)

37.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 1.1.2003 tarihi itibarıyla Bakanlık tarafından özel şahıslardan kiralanan taşınmaz ve araçlar ile bunlara ödenen kiralara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11527)

38.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, KYK Tematik Kış Kamplarına ve bazı iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11528)

39.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Süper Lig yayın ihalesini alan firmanın dolar kurunu sabitlemesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11529)

40.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 1.1.2003 tarihi itibarıyla Bakanlık tarafından özel şahıslardan kiralanan taşınmaz ve araçlar ile bunlara ödenen kiralara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11530)

41.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Macaristanlı bir firmanın Güney Amerika'dan getirdiği angusları Avrupa angusu olarak Türkiye'ye satacağına dair iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11531)

42.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, bazı ovaların Bakanlar Kurulu kararıyla koruma altına alınmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11532)

43.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Aydın'da jeotermal enerji santrallerinden zarar gören arıcıların mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11533)

44.-  Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım'ın, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı'nın Siirt'teki faaliyetlerine ve Siirt'e etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11534)

45.-  İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, Anayasa referandumuna yönelik bazı kampanyalara kolluk kuvvetlerinin müdahale ettiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11536)

46.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 1.1.2003 tarihi itibarıyla Bakanlık tarafından özel şahıslardan kiralanan taşınmaz ve araçlar ile bunlara ödenen kiralara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11537)

47.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, 2015 yılından itibaren olumsuz yanıtlanan pasaport başvurularına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11538)

48.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, sosyal medya hesaplarından referanduma yönelik görüş açıklayan bazı kaymakamlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11539)

49.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, belediyelere ait şirketlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11540)

50.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 yılında verilen silah ruhsatlarına, yapılan tüfek alımına ve kayıt dışı yakalanan tabanca ve tüfek sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11541)

51.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Bakanlık tarafından özel şahıslardan kiralanan taşınmaz ve araçlar ile bunlara ödenen kiralara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11542)

52.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, OHAL kapsamında kapatılan kültür merkezi ve dernekler ile yasaklanan etkinliklere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11543)

53.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, son yapılan müfredat değişikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11545)

54.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, sendikal faaliyet nedeniyle hakkında disiplin soruşturması açılan eğitimcilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11546)

55.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir olduğu gerekçesi ile kapatılan üniversitelerin kurucuları ve bu üniversitelerde görev yapan mütevelli heyeti üyeleri ile haklarında yapılan işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11547)

56.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, stajyer öğretmenlerden kişisel bilgilerine dair form doldurmalarının istendiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11548)

57.-  İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, Açık Öğretim Fakülteleri öğrencilerinin bölüm dersleri için girecekleri sınavlarda yapılan değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11549)

58.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan okullara ve terör olaylarının eğitim öğretime etkisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11550)

59.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, norm fazlası öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11551)

60.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Bakanlığa bağlı okullar ve yurtlar ile bunların yangın teçhizatının denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11552)

61.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, zirai-tarımsal bölüm mezunu teknikerlerin lisans tamamlayabilmelerine yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11553)

62.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 1.1.2003 tarihi itibarıyla Bakanlık tarafından özel şahıslardan kiralanan taşınmaz ve araçlar ile bunlara ödenen kiralara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11554)

63.-  Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK envanterinde kayıp-eksik silah ve mühimmatın olup olmadığına ve personel açığının kapatılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11555)

64.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, TSK'dan ihraç edilen bir tuğgeneralin terfilerine ve yurt dışı görevlendirmesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11556)

65.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, atamaları iptal edilen sözleşmeli uzman erbaşların mağduriyetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11557)

66.-  Ankara Milletvekili Mustafa Mit'in, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca alım işlemleri KHK ile iptal edilen astsubay adaylarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11558)

67.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Bakanlık tarafından özel şahıslardan kiralanan taşınmaz ve araçlar ile bunlara ödenen kiralara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11559)

68.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 1.1.2003 tarihi itibarıyla Bakanlık tarafından özel şahıslardan kiralanan taşınmaz ve araçlar ile bunlara ödenen kiralara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11560)

69.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'nin Darıcı Mahallesi'ndeki bir bulvarın trafik ışığı ve levha ihtiyacına yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11561)

70.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da bir metro istasyonunda merdiven ve bantların önüne koyulan direklere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11562)

71.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt dışından gönderilen bazı mektupların PTT tarafından ulaştırılamadığı yönündeki şikayetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11563)

72.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, DHMİ'nin şoför alımlarını otobüs şoförü bölümü mezunlarından yapmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11564)

73.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Türk vatandaşlığına geçiş ile ilgili bazı düzenlemelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11566)

74.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bir siyasi partinin yetkililerine yönelik gözaltı işlemlerine ve internet erişiminin kısıtlanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11567)

75.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Hakkari'de görev yapan kolluk güçleriyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11568)

76.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara'nın Nallıhan ilçesine Çayırhan-B termik santralinin yapılmasına dair imar değişikliğine, santralin ÇED sürecine ve çevreye vereceği etkiye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11569)

77.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuklarda ve gençlerde uyuşturucu kullanımına ve uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11570)

78.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Cuma vaazında Anayasa değişiklik referandumuyla ilgili propaganda yapan bir imam hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11571)

79.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de 2015 yılında yaşanan sel afetinden etkilenenlere yönelik yardımlara ve evi yıkılan bir vatandaşa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11574)

80.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesindeki sahil dolgu alanının kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11575)

81.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de bulunan asma ve taş köprülere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11576)

82.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de yol çizgisi, trafik levhası ve aydınlatma eksiklikleriyle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11577)

83.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, mezgit balığının türünün korunması için alınan önleyici tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11578)

84.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, zırhlı araçları terör örgütlerince kullanılan bir firmanın Bursa'daki şubesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11579)

85.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Mersin'in Akdeniz Belediyesine bağlı Kadın Konuk Evi'nin Bakanlığa bağlanmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11588)

86.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, İzmir'in Kiraz ilçesindeki bazı köylerde kız çocuklarının kaçırılması olaylarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11589)

87.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir'in Kiraz ilçesindeki bazı köylerde kız çocuklarının kaçırılması olaylarına ve erken evliliklerin önlenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11590)

88.-  Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, kadınların işgücüne katılım oranına ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11591)

89.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, asgari ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11594)

90.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Nallıhan ilçesine Çayırhan-B termik santralinin yapılmasına dair imar değişikliğinin onaylandığı iddialarına ve termik santralin çevreye vereceği etkiye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11595)

91.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nın koruma derecesinin düşürülmesine yönelik çalışmaya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11596)

92.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Üsküdar Meydan Projesi kapsamındaki deniz dolgusu planlarında ÇED raporunun gerekli görülmemesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11597)

93.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Büyük Menderes Nehrine çöp ve ölü hayvan atılmasının önüne geçmek için alınan tedbirlere ve nehrin kirlilikten arındırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11598)

94.-  Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Suboyu köyüne ve çevre arazilere yerleştirilen trafolara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11602)

95.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, madencilik ve mermercilik sektörünün ruhsat alımı ve harçlarla ilgili sorunlarının çözümüne ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11603)

96.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kömürden enerji elde edilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11604)

97.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Anayasa değişikliği referandumuyla ilgili sosyal medyadan çağrı yapan bir il müdürüyle ilgili disiplin işlemi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11605)

98.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin İli ve ilçelerindeki spor kulüplerinin desteklenmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11606)

99.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, amonyum nitratlı gübrelerin satışına ne zaman tekrar başlanacağına, çiftçilerin mağduriyetinin önlenmesine ve gübre hareketlerinin takibine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11607)

100.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, zeytinyağı üreticilerine yapılacak prim ödemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11608)

101.-   Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, tarımsal kredi kullanan çiftçilerin borçlarına ve borçlarını ödeyemeyen çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11609)

102.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Şeker Kurumu'nun kapatılacağına dair açıklamasına, kurumun kapatılması durumunda nişasta bazlı şeker fabrikalarının denetimine ve şeker pancarının korunmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11610)

103.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Doğu Karadeniz sahil şeridinde ve özellikle Artvin'de yaygın şekilde görülen kelebeğe benzeyen canlılarla ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11611)

104.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, deniz alabalığının neslinin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11612)

105.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Doğu Karadeniz Bölgesinde hayvancılığın desteklenmesi ve teşvik edilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11613)

106.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan bir parkın ve Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki bir çayevinin isimleriyle ilgili yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11615)

107.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'nın kırsal mahallelerinde yaşanan içme suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11616)

108.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Kültür A.Ş.'nin konser organizasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11617)

109.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, FETÖ'den tutuklu bulunan Bursa eski Valisi'nin görevi süresince yaptığı bazı işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11618)

110.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TÜİK'in hesaplama yöntemlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11619)

111.-   Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün, Islık Dili'nin (Kuş Dili) tarihinin araştırılmasına ve kaybolmaması için yapılacak çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11620)

112.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Karagöl'ün turizme açılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11621)

113.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin İli ve ilçelerindeki tarihi eserlere ve kültürel mirasa ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11622)

114.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, yeni yapılan müfredat değişikliğine ve bir ilkokul yardımcı ders kitabında yer alan küçük gelin ifadesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11624)

115.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Anayasa değişikliği referandumunda kullanacakları oyu açıklayarak çağrıda bulunan rektörlerle ilgili disiplin işlemi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11625)

116.-   Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün, Islık Dili'nin (Kuş Dili) tarihinin araştırılmasına ve kaybolmaması için yapılacak çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11626)

117.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, halk eğitim merkezlerinde verilen pilates, yoga gibi bazı derslerin kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11627)

118.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, öğretmen ihtiyacı bulunmayan branşlara ve atama planlamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11628)

119.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, yeni müfredat taslak programının oluşturulma sürecine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11629)

120.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, öğretmen ihtiyacı bulunmayan branşlara ve atama planlamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11630)

121.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, TSK'ya dışardan astsubay alımına ve astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11632)

122.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de nesli tükenen yaban hayvanlarının korunmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11633)

123.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesinin bazı köylerindeki ağaç ölümlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11634)

124.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, hastanelerdeki yoğun bakım üniteleriyle ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11635)

125.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'deki hastanelerin televizyonlarında izletilen kanallarla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11636)

126.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin, Rize, Trabzon ve Erzurum'da çocuk yoğun bakım ünitesi bulunup bulunmadığına ve ünitelerin kaç hastaya hizmet verebildiğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11637)

127.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de nefroloji ve endokrinoloji servisi bulunup bulunmadığına ve 2002-2017 yılları arasında bu servisler için yapılan sevklere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11638)

128.-   Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, Van'da bulunan sağlık evlerine, hizmet veremeyen aile sağlığı merkezlerine, 2016 yılında atanan ve hizmete devam eden sağlık personeline ve uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11639)

129.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında yaşanan bazı sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11640)

130.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, limanlardaki tartım hizmet bedellerinin düşürülmesi talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11641)

131.-   Hatay Milletvekili Birol Ertem'in, Samandağ-Arsuz arasındaki karayolu çalışmalarının ne zaman tamamlanacağına ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için alınacak önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11642)

132.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Ordu Gülyalı Balıkçı Barınağı, Kapasite Artırımı ve Kum Tutucu Mendirek İnşaatı Projesi'ne, balıkçıların projeye itirazlarına ve projenin tekrar incelenmesi taleplerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11643)

133.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, kadına yönelik şiddetle ilgili verilere ve alınması planlanan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11644)

134.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, Cumhurbaşkanına hakaret suçu nedeniyle açılan davalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11645)

135.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, 2001 yılında ortadan kaybolan iki kişinin akıbetine ve gözaltında kaybetme iddialarıyla ilgili soruşturmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11646)

136.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da bulunan Maçka Demokrasi Parkı'nın tünel projesi için kullanılmasına ve karayolu projelerinden etkilenen park, orman ve yeşil alanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11647)

137.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa'da kayyum atanan bazı ilçe belediyelerinde işten çıkarılan personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11648)

138.-   Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, Türkiye-Suriye sınırına örülen duvara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11649)

139.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, kamu kurumlarında boş bulunan engelli kadrolarına atama yapılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11650)

140.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Kanal İstanbul Projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11651)

141.-   Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, 2017 yılında emekliler için yapılacak maaş düzenlemelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11652)

142.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, referandum kampanyalarına yönelik açıklamalara ve baskı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11653)

143.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, RTÜK yetkilileri tarafından televizyon kanallarının haber müdürlerine dağıtıldığı iddia edilen bir bilgi notuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11654)

144.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, KKTC ile yapılan yazışmalarda kullanılan adrese ve telefon görüşmelerinde kullanılan alan koduna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11655)

145.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırşehir İli'nde 2013-2016 yılları arasında gerçekleşen toplumsal gösterilere, kolluk müdahalesi nedeniyle yaralanan, hayatını kaybeden kişilere, kolluk aleyhine yapılan şikayetlere, AİHM başvurularına, kapatılan kuruluşlara, yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11656)

146.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis İli'nde 2013-2016 yılları arasında gerçekleşen toplumsal gösterilere, kolluk müdahalesi nedeniyle yaralanan, hayatını kaybeden kişilere, kolluk aleyhine yapılan şikayetlere, AİHM başvurularına, kapatılan kuruluşlara, yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11657)

147.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırıkkale İli'nde 2013-2016 yılları arasında gerçekleşen toplumsal gösterilere, kolluk müdahalesi nedeniyle yaralanan, hayatını kaybeden kişilere, kolluk aleyhine yapılan şikayetlere, AİHM başvurularına, kapatılan kuruluşlara, yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11658)

148.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karaman İli'nde 2013-2016 yılları arasında gerçekleşen toplumsal gösterilere, kolluk müdahalesi nedeniyle yaralanan, hayatını kaybeden kişilere, kolluk aleyhine yapılan şikayetlere, AİHM başvurularına, kapatılan kuruluşlara, yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11659)

149.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kastamonu İli'nde 2013-2016 yılları arasında gerçekleşen toplumsal gösterilere, kolluk müdahalesi nedeniyle yaralanan, hayatını kaybeden kişilere, kolluk aleyhine yapılan şikayetlere, AİHM başvurularına, kapatılan kuruluşlara, yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11660)

150.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars İli'nde 2013-2016 yılları arasında gerçekleşen toplumsal gösterilere, kolluk müdahalesi nedeniyle yaralanan, hayatını kaybeden kişilere, kolluk aleyhine yapılan şikayetlere, AİHM başvurularına, kapatılan kuruluşlara, yasaklanan yayınlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11661)

151.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, temel hak ve özgürlüklerle ilgili bazı uygulamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11662)

152.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, bazı tünel, otoyol ve köprü projelerinin maliyetine, yapılan ihalelerin, verilen hazine garantilerinin ve belirlenen geçiş ücretlerinin döviz cinsinden olmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11664)

153.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, RTÜK tarafından yayın yasaklarının kapsamının genişletileceği yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11665)

154.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdür ve Müdür Yardımcısı hakkında yapılan adli ve idari işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11666)

155.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, uyuşturucu madde kullanımının artmasına ve bağımlıların tedavisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11668)

156.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, şehir hastanelerinin kuruluşu ve işletilmesiyle ilgili bazı hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11670)

157.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, sosyal medyada paylaşılan Anayasa değişikliği referandumuyla ilgili bir videoda kendilerini imam olarak tanıtan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11671)

158.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van'da temsilcilik açan bir kadın derneğiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11672)

159.-   İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, YSK tarafından belirlenen esaslara aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon yayınları ile ilgili suçları düzenleyen kanun maddesinin kaldırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11673)

160.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Ankara'nın Nallıhan ilçesi Çayırhan mevkiindeki enerji üretim ve kömür rezerv alanlarının işletme hakkına yönelik yapılan özelleştirme ihalesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11674)

161.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Eti Maden İşletmelerinin Varlık Fonu'nda devrine ve yabancı sermayeye satılacağına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11676)

162.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Suriyelileri Türk vatandaşlığına geçirmeye yönelik tutumu hakkındaki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11678)

163.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da bulunan Koşuyolu otobüs durağının kaldırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11679)

164.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, referandumda oy kullanabilmeleri için Suriyeli mültecilere vatandaşlık verileceğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11680)

165.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Nallıhan ilçesine yapılacak termik santrale ve santralin kuş cennetine ve tarıma etkisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11681)

166.-   İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, FESTÖ ile mücadele kapsamında açığa alınan veya ihraç edilen Gazi Üniversitesi öğretim üyelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11682)

167.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, kamu kurumlarında boş bulunan engelli kadrolarına ve engelli atamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11683)

168.-   İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, THY'nin döviz açığına, VIP uçak alımına ve Varlık Fonu'na devrine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11684)

169.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, Şile'de yapılması öngörülen baraj projesinden etkilenecek köylere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11686)

170.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sağlığa zararlı anten ve baz istasyonlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11687)

171.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kayyım atanan/TMSF'ye devredilen firmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Nurettin Canikli) yazılı soru önergesi (7/11689)

172.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, TRT'nin tarafsızlığına ve canlı yayınlanan bazı konuşmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/11690)

173.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde yaşandığı iddia olunan taciz vakalarının soruşturulmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11703)

174.-   İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, çocuklara yönelik cinsel istismarın önlenmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11704)

175.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, 2002-2016 yılları arasında tespit edilen ensest vakalarına ve istismara uğrayan çocuklara yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11705)

176.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'nın Akhisar ilçesinde Roman vatandaşlara yönelik toplu konut çalışmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11706)

177.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, SGK tarafından bazı Bağ-Kur emeklilerine yapılan yersiz ödemelere ve bu ödemelerin geri istenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11711)

178.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, İzmir Karaburun'da kurulması öngörülen balık çiftliklerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11712)

179.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Ankara'nın Nallıhan ilçesine Çayırhan-B termik santralinin yapılmasına dair imar değişikliğine, santralin Nallıhan Kuş Cenneti'ne, doğal hayata ve tarıma etkisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11713)

180.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, Nallıhan'da yapılması öngörülen Çayırhan-B termik santralinin çevresel etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11714)

181.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, deprem riski çerçevesinde onarılan yapılara ve diğer kontrollere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11715)

182.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Akkuyu Nükleer Santrali Projesi'nin uygulanmasıyla ilgili bazı hususlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11717)

183.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Seyhan Havzası'nda bulunan HES'in özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11718)

184.-   Ankara Milletvekili Mustafa Mit'in, kayıp kaçak bedeli oranlarına ve kaçak kullanımdan doğan tahsilattan vazgeçilmesi talebine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11719)

185.-   Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, Adıyaman'da kıyılmış tütün üretiminin yasaklandığı iddiasına ve tütün üretiminin ekonomik etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11720)

186.-   Mersin Milletvekili Oktay Öztürk'ün, un fiyatlarındaki artış ve ekmek fiyatlarına etkisiyle ilgili alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11721)

187.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak'ta 2001 yılında Jandarma'ya ifade vermeye gittikten sonra kendilerinden haber alınamayan iki şahsın akıbetine dair soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11722)

188.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak'ta bazı mahallelerin yeniden imarına yönelik projeye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11723)

189.-   İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, bazı kaymakamların referandumla ilgili sosyal medya paylaşımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11724)

190.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van'da yapılan bir operasyon sonucu bir kadının hayatını kaybetmesine, gözaltında ve cezaevinde işkence iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11725)

191.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Mersin'de gözaltına alınan bazı kişilere işkence edildiğine dair iddiaların soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11726)

192.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, şehitler arasında maaş ve tazminat konusunda faklı uygulamalar yapıldığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11727)

193.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak kent merkezinde yapılacak olan kentsel dönüşüm projesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11728)

194.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak il merkezine girişte kolluk kuvvetlerince yapılan kontrollere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11729)

195.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, son beş yılda Denizli'de yapılan bazı altyapı çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11730)

196.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından dikilen ve soğuktan etkilenen palmiye ağaçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11731)

197.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Karasi ve Firoz Mahallelerine ait tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Sugözü suyunun taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11732)

198.-   Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, Adana'da emniyet görevlilerinin Türk vatandaşlığına geçmeleri için Suriyelilere ulaşmaya çalıştıkları yönündeki iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11733)

199.-   Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde gözaltına alınan ve hakkında idari soruşturma açılan muhtarlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11734)

200.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan Ankara Büyükşehir Belediyesi personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11735)

201.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Bölgesel Amatör Ligi kapsamındaki bir futbol maçında çıkan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11736)

202.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin'in Dargeçit ilçesinde zırhlı polis aracının çarpması sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11737)

203.-   Mersin Milletvekili Oktay Öztürk'ün, Polis Akademisi'nde ve POMEM'de eğitimini tamamlayan fakat göreve başlatılmayan polis adaylarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11738)

204.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki sığınmacı sayısına ve vatandaşlık verilenlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11739)

205.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, yat, kotra, tekne gibi bazı deniz araçlarında verginin sıfıra indirilmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11740)

206.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, bir torpil iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11742)

207.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Afyonkarahisar'da öğrencilere yönelik olarak düzenlenen namaz etkinliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11743)

208.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, bir öğretim üyesinin derslerde Alevileri ve kadınları aşağılayan ifadeler kullandığına dair iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11744)

209.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, son yapılan müfredat değişikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11745)

210.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bakanlık ve bir vakıf arasında okullarda değerler eğitimi verilmesine yönelik olarak imzalanan protokole ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11746)

211.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Erzurum'da bir aday öğretmenin asaletinin onaylanması için girdiği mülakata ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11747)

212.-   İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, zorunlu din dersine yönelik bir açıklamasına ve AİHM kararlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11748)

213.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK ile lisansı iptal edilen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11749)

214.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Bakanlık bütçesinden kaynak ayrılan bazı faaliyetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11750)

215.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Erzurum'da bir aday öğretmenin asaletinin onaylanması için girdiği mülakata ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11751)

216.-   Ankara Milletvekili Mustafa Mit'in, 2017 yılı Şubat ayında öğretmen ataması yapılıp yapılmayacağına ve atanamayan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11752)

217.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Orman Kanunu'nun uygulama yönetmeliklerinde yapılan bazı değişikliklere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11753)

218.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasakları süresince ve sonrasında verilen sağlık hizmetlerine ve defnedilemeyen cenazelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11754)

219.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Türkiye'de yaşayan ve Türk soylu olup da vatandaşlığı bulunmayan kişilere sağlık hizmeti verilmesine ve çocukları vatandaş kendileri olmayan anne ve babalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11755)

220.-   Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın, kamu özel ortaklığı yöntemiyle yaptırılan şehir hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11756)

221.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, şehir hastanelerine, verilen hasta garantisine ve ödenecek kiralara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11757)

222.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Salihağa Mahallesi'nde bulunan tren istasyonuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11758)

223.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, Muğla-Antalya karayolu üzerindeki Göcek 2 Tünelinden geçişin ücretli olacağına dair iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11759)

224.-   Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, Ereğli-Devrek karayolunun yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11760)

225.-   Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, Zonguldak İli'nin karayolu altyapısına yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11761)

226.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden gerçekleşen araç geçişlerine ve araç geçişlerine dair verilen garantiye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11762)

227.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Osmangazi Köprüsü'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11763)

228.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Marmaray'dan gerçekleşen yolcu geçişlerine ve yolcu geçişlerine dair verilen garantiye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11764)

229.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Avrasya Tüneli'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11765)

230.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, yap işlet devret usulüyle yapılan bazı projelerin maliyetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11766)

231.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, görüntü kirliliği oluşturan anten ve baz istasyonlarının kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11767)

232.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, engelli öğretmen atamalarının yapılacağı tarihe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11769)

233.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul'daki imar durumuna, dikey yapılaşmaya ve imara açılan orman alanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11770)

234.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11771)

235.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, RTÜK tarafından TV kanalı yöneticilerine yayın yasaklarıyla ilgili bir bildirimin yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11772)

236.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, bazı kamu görevlilerinin referandum tercihlerini içeren açıklamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11775)

237.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, bir siyasi parti il başkanının referandumla ilgili olarak yaptığı iddia olunan açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11776)

238.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, bir siyasi partiye yönelik olarak medya sansürü uygulandığı iddiasına ve tutuklu gazetecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11777)

239.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Fırat Kalkanı Operasyonu'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11778)

240.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, bazı kamu kuruluşlarının ve Hazine arazilerinin Varlık Fonu'na devredilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11780)

241.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'nın Akhisar ilçesinde Roman vatandaşlara yönelik TOKİ tarafından uygulanacak bir toplu konut projesi olup olmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11781)

242.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, ÇAYKUR'un Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesine ve çay mevzuatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11782)

243.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Nallıhan'da yapılması öngörülen Çayırhan-B termik santralinin çevresel etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11784)

244.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, uluslararası basın mensuplarının vize ve akreditasyon başvurularına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11785)

245.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, TUS 2017 İlkbahar Dönemi sınavının tarihine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11786)

246.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan ve el konulan vakıf üniversitelerinin mütevelli heyeti üyeleri ile by-lock ve eagle programlarını kullanan siyasilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11787)

247.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz Darbe soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan askerler, hakimler ve savcılarla ilgili bazı verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11788)

248.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamusal alanda kadınlara yönelik olarak gerçekleşen şiddet ve taciz olaylarıyla ilgili bazı sayısal verilere ve son zamanlarda basına yansıyan bazı şiddet olayları hakkında yürütülen incelemelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11789)

249.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, KHK ile ihraç edilen akademisyenlere ve kamu görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11790)

250.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal medyada referandumla ilgili görüş açıklayan cami ve cenaze imamlarının soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11792)

251.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, TRT'de yayınlanan bir belgesele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11794)

252.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz 2016 sonrası tutukevleri, gözaltı merkezleri ve karakollarda gözaltına alınıp sağlık merkezlerine ve hastanelere sevk edilerek tedavi gören kişi sayısına ve gördükleri tedavilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11795)

253.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mersin'in Erdemli ilçesinde bakımsızlıktan ölmek üzere olan ve inceleme altına alınan küçükbaş hayvanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11796)

254.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul'daki tarihi surların restorasyonuna ve bakımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11797)

255.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, bir kültür ve bilgi merkezinin sosyal medya hesabından cihad konulu paylaşımlar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11800)

256.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına genel bütçeden ödenecek paylardan kesinti yapılmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11801)

257.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 7 Haziran 2015 seçimlerinden önce 298 sayılı Kanuna aykırı yayın yapan kanallarla ilgili yapılan işlemlere ve 687 sayılı KHK ile özel televizyon kanallarının yayınlarının YSK denetimi dışına çıkarılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11802)

258.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılması öngörülen referandumun maliyetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11803)

259.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında OHAL KHK'ları ile ihraç edilen akademisyenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11804)

260.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülere, kapatılan veya kayyum atanan gazete, dergi ve televizyon kanalları ile bunların çalışanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11806)

261.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul'da bir lisede bir siyasi partinin propagandasının yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11807)

262.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, 4+4+4 eğitim sistemine geçişte Fetullahçı yapılanmanın bir rolü olup olmadığına ve bu sistemin sonuçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11808)

263.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Hakkari Üniversitesi Yüksekova MYO'nun taşınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11809)

264.-   Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, 2010 yılında Iğdır'da meydana gelen şiddetli yağıştan zarar gören Tuzluca ilçesi Orta Mahalle'de ikamet eden vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Veysi Kaynak) yazılı soru önergesi (7/11810)

265.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep'te bir belediyece dağıtılan ve cinsiyetçi içerikte olduğu iddia edilen yayınlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11820)

266.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, büyükannelere evde çocuk bakım parası ödenmesi uygulamasına ve kreşlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11821)

267.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, İstanbul'da bir inşaatta çalışan ve üzerine beton düşen bir üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına, inşaatta yapılan denetimlere ve iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11822)

268.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11823)

269.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır Hevsel Bahçelerinin kentsel tasarım projeleri kapsamına alınmasına, Suriçi'ne ve Dicle Vadisi ile Dicle Nehri için yapılan planlama çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11824)

270.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Mersin ve Sinop'ta yapılması planlanan nükleer santrallere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11826)

271.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, kaya gazı arama ve üretim faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11827)

272.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, palm yağının kullanıldığı ürünlere ve rafineri palm yağı saptanan ürünlerle ilgili işlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11828)

273.-   İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, yerli tohumların korunmasına ve sertifikalı tohum stokuna ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11829)

274.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Bitlis'te görevden alınan muhtarlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11830)

275.-   Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, İstanbul Ümraniye Belediyesinin Anayasa değişiklik referandumuyla ilgili hazırladığı Eveet isimli bilgisayar oyununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11831)

276.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'ın Çatak ilçe belediyesine kayyum atanmasından sonra gerçekleşen bir tasarrufa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11832)

277.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, Mardin'in Yeşilli ilçesinde bir kız çocuğunun kaçırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11833)

278.-   Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, kayıt altına alınan, alınamayan ve kendilerine vatandaşlık verilen Suriyeli sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11834)

279.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir taşınmaza ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11835)

280.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, Suriyeli sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11836)

281.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi Akçakoca Eğitim ve Dinlenme Tesisleri ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11837)

282.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, kendisinin ve bir başka milletvekilinin parti çalışmaları sırasında kolluk kuvvetlerince takip edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11838)

283.-   Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, 1 Kasım 2015 tarihinden itibaren çatışmaların yoğun olarak yaşandığı bölgelerde hayatını kaybeden çocuklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11839)

284.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, 6670 sayılı Kanun uyarınca mahsuben iade edilmeyen KDV tutarlarının nakden iade edilmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11840)

285.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, bir il milli eğitim müdürünün referanduma yönelik sosyal medya paylaşımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11841)

286.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, imam hatip okullarına ayrılan bütçeye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11842)

287.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, yeni müfredat hazırlık çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11843)

288.-   Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, eğitimcilerin oluşturduğu bir mesajlaşma grubunda bir il ve ilçe milli eğitim müdürü tarafından referandumla ilgili kullanılan ifadelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11844)

289.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Ankara'nın Haymana ilçesinde bir okul müdürünün öğrencilere cinsel istismarda bulunduğuna dair şikayetler üzerine açılan soruşturmaya ve cinsel istismar olaylarına karşı alınan tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11845)

290.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yeni müfredatta yer alan Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11846)

291.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yeni müfredatta sanat tarihi dersine yer verilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11847)

292.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık bünyesinde istihdam edilen sanat tarihi öğretmeni sayısına ve sanat tarihi derslerine sadece sanat tarihi öğretmenlerinin girmesine yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11848)

293.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Adana'nın Aladağ ilçesinde on biri öğrenci on iki kişinin hayatını kaybettiği yurt yangınına ve öğrenci yurtlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11849)

294.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, medya okuryazarlığı dersine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11850)

295.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, uzman erbaşlıktan memurluğa geçenlerin elli iki yaşına kadar çalışabilmesi ve uzman erbaşlıkta sahip oldukları özlük haklarının korunmasına yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11851)

296.-   Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Güvercin köyünün su sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11852)

297.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Keşan Orman İşletmesine bağlı Keşan-Çamlıca-Pınarköy-Kadıköy sınırları içinde bulunan orman arazilerinde genç çam ağaçlarına yapılan tıraşlama işlemine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11853)

298.-   Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in, Diyarbakır Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı hastanelerde bazı yöneticilerin görevden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11854)

299.-   Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, sokağa çıkma yasağı süresince Yüksekova Devlet Hastanesi'ne gelen cenazelere, hastanede yapılan muayenelere, sevklere ve yatan hastaların durumuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11855)

300.-   Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, Durağan Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binasının yapım sürecine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11856)

301.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Devlet Hastanesi'nde anjiyo ünitesi bulunmamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11857)

302.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Yaşamkent'te bulunan konut olarak projelendirilmiş bir binanın üst düzey bir bürokratın talimatıyla hastane olarak kiralandığına dair iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11858)

303.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, palm yağının kullanıldığı ürünlere ve rafineri palm yağı saptanan ürünlerle ilgili işlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11859)

304.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Zonguldak-Ereğli bölünmüş karayolunun ihale sürecine ve tamamlanma tarihine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11860)

305.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın Battalgazi ilçesi Ağılyazı mevkiinde yerleşim yerini ikiye bölen ve iki kişinin hayatını kaybettiği demiryolu ile ilgili önlem alınmamış olmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11861)

306.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, TCDD bilet gişesinde gerçekleştiği iddia edilen bir uygulamaya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11862)

307.-   Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, yurt dışında yaşayan vatandaşların izin dönemlerinde Türkiye'ye havayolu ile ekonomik seyahat edebilmelerine yönelik bir çalışma yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11863)

308.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, açılış tarihinden itibaren Avrasya Tüneli'nden yapılan araç geçişlerine, işletici firmaya verilen araç geçişi garantisi kapsamında yapılan ödemelere ve geçiş ücreti artışına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11864)

309.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yat, kotra, tekne gibi bazı deniz araçlarında verginin sıfıra indirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11865)

310.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, 686 sayılı OHAL KHK'sı ile Ankara Üniversitesi DTCF'den ihraç edilen akademisyenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11866)

311.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İstanbul'da bir cami imamına ait olduğu iddia edilen ve Anayasa değişikliği referandumuyla ilgili söylemler içeren ses kaydına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11867)

312.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Varlık Fonu yönetim kuruluna yapılan bir atamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11868)

313.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Gaziantep'te bir ilçe belediyesinin yeni evlenen çiftlere hediye ettiği kitapların içeriğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11869)

314.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Gaziantep'te bir ilçe belediyesinin yeni evlenen çiftlere hediye ettiği kitapların içeriğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11870)

315.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, OHAL KHK'larıyla yapılan ihraçlara yönelik listelerin hazırlanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11871)

316.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, FETÖ/PDY davaları kapsamında yargılanan ve El-Bab Operasyonu'nda görev yapan askerlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11872)

317.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde kalan öğrencilerin bir tarikatın vakfı tarafından umreye götürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11873)

318.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Ankara'nın Haymana ilçesinde cinsel istismar gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan bir okul müdürüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11874)

319.-   İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, on beş milyon genç seçmene göndereceği basında yer alan mektupların masraflarına ve hangi kurum tarafından karşılanacağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11875)

320.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün hizmet pasaportu ile yurt dışına çıkış yapmak isteyen basın mensuplarının başvurularına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11876)

321.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesi Koçak köyünün taşınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11877)

322.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, OHAL KHK'ları kapsamındaki mağduriyet başvurularına ve OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11878)

323.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Eskihisar ve Topçular arasında sefer yapan feribot, vapur, arabalı vapur ve gemilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11880)

324.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Elbistan Devlet Hastanesi'ne yapılacak personel alımına yönelik kurayla ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11881)

325.-   Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, Varlık Fonu'na devredilen T.C. Ziraat Bankası'na ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/11882)

326.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir inşaat asansöründe biri on beş yaşında iki işçinin hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11890)

327.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, elektrikte kayıp kaçak bedellerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11891)

328.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, zeytinyağı destekleme primlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11892)

329.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, arıcılığa verilen destek primlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11893)

330.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, canlı hayvan ithalatına ve hayvancılık sektörüyle ilgili yapılacak çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11894)

331.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun'daki fındık üreticilerine, fındık alan bazlı gelir desteği ödemesine yapılan başvurulara ve 2016 ödemesi için ek başvuru süresi tanınmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11895)

332.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen Parkomat uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11896)

333.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, polislerin 12/12 çalışma sisteminin kaldırılmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11897)

334.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin bir köyündeki mezarlığın tadilatına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11898)

335.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, bazı derneklerin sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili olarak hazırladıkları raporlar hakkında soruşturma başlatıldığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11899)

336.-   Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürünün bir mesaj grubundaki paylaşımlarına yönelik iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11900)

337.-   Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, okullarda kurulması planlanan sosyal hizmet birimlerinin akıbetine ve sosyal hizmet uzmanı kadrolarına alım yapılmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11901)

338.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, Ankara'nın Haymana ilçesinde cinsel istismar gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan bir okul müdürüne ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11902)

339.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin bir köyündeki okul tadilatına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11903)

340.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Akkaya Barajı'nın temizlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11904)