TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 118

10 Nisan 2017 Pazartesi

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, işkence ve kötü muamele suçları kapsamında gerçekleştirilen soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10497)

2.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, yargılama sürelerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10498)

3.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, kapatılan bir gazeteye yönelik davada tutukluların mahkemeye getirilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10499)

4.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, tutuklu milletvekilleriyle ilgili hak ihlali iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10591)

5.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, bir gazetecinin gözaltına alınmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10592)

6.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa'da bir spor salonunda gözaltında bulunan kişilerle ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10593)

7.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, İstanbul'da bir eğlence mekanına yapılan terör saldırısını öven ve saldırıda yaşamını yitiren kişilerin hatırasına hakaret eden sosyal medya paylaşımlarında bulunan kişilerle ilgili yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10594)

8.- Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, bir sivil toplum kuruluşunun Tarsus Kadın Cezaevi ile ilgili raporunda yer alan iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10595)

9.- Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Maltepe Çocuk Cezaevine dair işkence iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10596)

10.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Edirne Cezaevi'nde intihar eden bir hükümlüye ve cezaevlerinin güvenliğine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10597)

11.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, 2014-2016 yılları arasında bazı illerde gerçekleşen kadına yönelik şiddet ve cinsel suç vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10598)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a yönelik hizmetler için ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10657)

13.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 yılında ve önerge tarihi itibarıyla cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10900)

14.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, İzmir Barosu'nun hakkında suç duyurusunda bulunduğu bir sosyal medya paylaşımı ile ilgili işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10912)

15.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin Cezaevi'nde mahkumların bazı haklarının ihlal edildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10913)

16.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da gözaltına alınan bir kişiyle ilgili ters kelepçe ve darp iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10914)

17.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bir gazete yazarına uygulanan gözaltı işlemine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10915)

18.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, hak ihlali nedeniyle devlet aleyhine tazminata hükmedilen davalara, tazminat tutarına ve tazminatlarla ilgili rücu işlemlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10916)

19.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2002-2016 yılları arasında gerçekleşen kadına yönelik şiddet ve cinayet olaylarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10917)

20.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van'ın Erciş ilçesindeki bir öğrenci yurdunun ısınma sorununa ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10936)

21.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, FETÖ ile mücadele kapsamında el konulan yurtlara ve bu yurtların akıbetine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10937)