TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 116

20 Mart 2017 Pazartesi

 

Teklifler

1.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in; Türkiye Optisyenler/Gözlükçüler Birliği Kanunu Teklifi (2/1648) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017)

2.- İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1649) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017)

3.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1650) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1651) (Dışişleri ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

5.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1652) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1653) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)

7.- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök, Manisa Milletvekili Özgür Özel ile 129 Milletvekilinin; Siyasi Partilerin ve Seçimlerin Finansmanı Kanunu Teklifi (2/1654) (Plan ve Bütçe ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2017)

8.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1655) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Devlet Memurları Kanunu ile Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1656) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

10.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1657) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

11.-  Aydın Milletvekili Deniz Depboylu'nun; Engelli Vatandaşların Kamu Hizmetlerine Alınmaları ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1658) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)     (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)

12.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1659) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)

13.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in; Çocuk Hakkı İzleme Komisyonu Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/1660) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)

14.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1661) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)

15.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1662) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)

16.-  Halkların Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in; 26.09.2004 Tarih ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1663) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)

17.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın; Irak Kürdistan Bölgesinden Kürk Halkına Yönelik Gerçekleştirilen Halepçe Katliamının "Soykırım" Olarak Tanınması Hakkında Kanun Teklifi (2/1664) (Dışişleri ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1665) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1666) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017)

20.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1667) (Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

21.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1668) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

22.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in; 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1669) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

23.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1670) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

24.-  Ordu Milletvekili Seyit Torun'un; 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1671) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

25.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım ile14 Milletvekilinin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1672) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2017)

26.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın; 31.5.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1673) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

27.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1674) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

28.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın; Toplu Taşıma Araçlarında ve Toplu Taşıma Hizmetlerinin Verildiği Merkezlerde Yerel ve Bölgesel Dillerde Hizmet Verilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1675) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

29.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1676) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

30.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in; 17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1677) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TCDD'nin yük taşımacılığındaki payını artırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/734) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, demir yollarının çift hatlı hale getirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/735) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TCDD'nin yol yapım çalışmaları ile ray ve travers değiştirme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/736) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, 2015-2017 yılları arasında yapılan araç kiralama işlemlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12260) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

2.- Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, Suriyeli sığınmacılara tanınan haklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12261) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

3.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, FETÖ operasyonları kapsamında kapatılan üniversitelerden Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne geçirilen öğrencilerin geçici mezuniyet belgelerinde önceki üniversitelerinin adının yazılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12262) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

4.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, bazı devlet memurlarının referanduma yönelik tutum ve davranışlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12263) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

5.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Rusya'da bir siyasi parti başkanının Türkiye'nin NATO üyeliği hakkındaki ifadelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12264) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

6.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, askerlik yaşı gelmiş Suriyeli sığınmacı erkeklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12265) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

7.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12266) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

8.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12267) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

9.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'da yapılacak olan ve hilafet çağrısı yapan bir konferansa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12268) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2017)

10.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Anayasa değişikliğine yönelik bir açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12269) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2017)

11.-  Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, Zomar Güçleri isimli silahlı gruba ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12270) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2017)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD tarafından militan yetiştirmek üzere açılan yasadışı okullarla ilgili yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12271) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TRT Yönetim Kurulu'nun belirlenme sürecine yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12272) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017)

14.-  Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, Sinop'ta düzenlenen bir miting için okulların tatil edilerek öğrencilerin mitinge götürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12273) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017)

15.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Nurettin Canikli) yazılı soru önergesi (7/12274) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

16.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ile basın ve yayın hürriyetinin düzenlendiği mevzuata ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Veysi Kaynak) yazılı soru önergesi (7/12275) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

17.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Veysi Kaynak) yazılı soru önergesi (7/12276) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

18.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, Cuma vaazında Anayasa referandumu hakkında propaganda yapan bir imam hakkında yapılacak işlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/12277) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

19.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/12278) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

20.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/12279) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

21.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yıldırım Tuğrul Türkeş) yazılı soru önergesi (7/12280) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

22.-  Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın, Cizre'de sokağa çıkma yasağı sırasında yaşamını yitiren bir gazete çalışanı hakkında dava açılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12281) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2017)

23.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, OHAL süresince soruşturma, ihraç gibi nedenlerle intihar eden kamu görevlilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12282) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

24.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Sivas davası sanıklarına ve hükümlülerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12283) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

25.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12284) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

26.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, cezaevlerinden gelen çeşitli şikayetlere ve tutuklu ve hükümlü gazeteci sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12285) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017)

27.-  Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, tutuklu ve hükümlülerin Türkçe dışında dillerde yazılmış mektup, kart ve benzeri iletişiminin engellendiğine dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12286) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017)

28.-  Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, gönderdiği yılbaşı kartlarının Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki tutuklu ve hükümlülerin çoğuna iletilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12287) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017)

29.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, işkence görüldüğü ve diğer bazı hak ihlallerinin yaşandığı iddiasıyla cezaevlerinden yapılan şikayetlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12288) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017)

30.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12289) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

31.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, kadına yönelik şiddet, cinsel suçlar ve çocuk istismarıyla ilgili bazı sayısal verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12290) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2017)

32.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, kadın cinayetlerine ve kadın sığınma evleriyle ilgili sorunlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12291) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017)

33.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12292) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

34.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12293) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

35.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, KOSGEB tarafından işletmelere verilecek kredi faiz desteğine ve bankaların KOSGEB tarafından onaylanan bazı işletmelere kredi vermemesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12294) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017)

36.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12295) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

37.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, LGBTİ bireylerin istihdamına ve iş hayatında karşılaştıkları sorunlara karşı geliştirilecek politikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12296) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017)

38.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Elazığ'da bir krom maden ocağında bir işçinin hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına ve işletmenin denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12297) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017)

39.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12298) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

40.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Ankara'daki eski hava gazı fabrikasının yıkımında ortaya çıkan asbestin bertarafına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12299) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017)

41.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Mamak Kusunlar Mahallesi'nde dar gelirli aileler için yapılmış olan TOKİ projesinin merkezi ısıtma sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12300) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017)

42.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12301) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

43.-  Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın, Mesut Barzani'nin Türkiye ziyaretindeki bayrak uygulamasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12302) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2017)

44.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12303) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

45.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12304) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

46.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12305) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

47.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesinde organik çay üretimine geçiş için düzenlenen bilgilendirme toplantısına davet edilmemiş olmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12306) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

48.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12307) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

49.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12308) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

50.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Van Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan çalışanlara ve kapatılan Alo Şiddet Hattı'na ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12309) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

51.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, IŞİD üyeliğinden yargılanan bir şahsın iptal edilen konferansına ve İstanbul'da yapılacak hilafet konulu bir konferansa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12310) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

52.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Ankara'daki havagazı fabrikasının yıkımına ve etrafa yayılan asbeste karşı alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12311) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

53.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12312) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

54.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, bir siyasi partinin kuruluşu için yapılan başvuruyla ilgili işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12313) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2017)

55.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'ın bir ilçesinin belediye başkanının muhtarlarla yaptığı toplantının görüntülerine ve maliyetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12314) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2017)

56.-  Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın, engelli iki kişinin gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12315) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2017)

57.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kocaeli'de çalıştıkları okulun FETÖ bağlantısı nedeniyle lisansları önce iptal sonra iade edilen öğretmenlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12316) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017)

58.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'daki eski hava gazı fabrikasının bulunduğu adadaki 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerin mülkiyetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12317) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017)

59.-  Aydın Milletvekili Deniz Depboylu'nun, Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu bağımlılarınca kullanılan eski kamu binalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12318) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017)

60.-  Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Bitlis'te yürütülen kentsel dönüşüm projesine ve kamulaştırmaya yönelik şikayetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12319) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017)

61.-  İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün, Türkiye'de faaliyet gösteren Avrupa ve Almanya kökenli sivil toplum kuruluşlarına ve çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12320) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017)

62.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12321) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

63.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12322) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

64.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 686 sayılı KHK ile ihraç edilen iki sanatçıya ve haklarındaki soruşturmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12323) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017)

65.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12324) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

66.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12325) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

67.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Gazi Üniversitesi'nin rektörlük kampüsü dışındaki bölümlerinin yeni kurulacak bir üniversiteye bağlanacağına dair iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12326) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2017)

68.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, 687 sayılı KHK ile öğrenci etüt merkezlerinin kapatılmasına ve belediyelere sosyal etkinlik merkezi açma yetkisinin verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12327) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017)

69.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12328) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

70.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12329) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

71.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12330) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

72.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'daki eski hava gazı fabrikasının yıkım ve söküm işlemlerinde çevreye asbest salınımı konusunda Bakanlığın çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12331) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017)

73.-  Aydın Milletvekili Deniz Depboylu'nun, Aydın'daki eski Nazilli Devlet Hastanesi ve eski Nazilli Sigorta Hastanesi'nin binaları ve arazileriyle ilgili projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12332) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017)

74.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, OHAL kapsamında ihraç edilen bildiri imzacısı akademisyenlere ve intihar eden bir araştırma görevlisine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12333) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

75.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ankara Çevre Düzeni Planı hakkındaki kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12334) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

76.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da bir İETT otobüsünde vatandaşları tehdit eden kişinin tespitine ve hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12335) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

77.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Konya'da bir Kur'an kursunda yaşandığı iddia edilen istismar olayının soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12336) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

78.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, kamuda yapılan kiralamalara ve tasarruf tedbirlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12337) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

79.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, yeni müfredatta felsefe dersinin içeriğine ve ihraç edilen felsefe bölümü akademisyenlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12338) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

80.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Ege Üniversitesi'nin açığa alınan rektörü hakkındaki soruşturmaya ve tarafından yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12339) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

81.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, bir gazete haberine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12340) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

82.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, intihar eden iki akademisyen ile OHAL kapsamında ihraç edilen akademisyenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12341) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Galataport Projesi'nin yapım sürecine yönelik iddialara ve Paket Postanesi'nin yıkılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12342) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017)

84.-  İzmir Milletvekili Musa Çam'ın, referandum tarihine kadar bazı idari cezaların uygulanmaması yönünde karar alındığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12343) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017)

85.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, IŞİD terör örgütünün Ankara'da açtığı yasa dışı okullara yönelik soruşturmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12344) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017)

86.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara AOÇ'de yapımı devam eden Ankapark projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12345) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017)

87.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, referandum sürecinde propaganda olarak değerlendirilen faaliyetlerde bulunan kamu yöneticileriyle ilgili işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12346) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017)

88.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, açığa alınan bir üniversite rektörüne ve üniversite yönetiminde sorunlar yaşandığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12347) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

89.-  Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, YLSY tazminatlarından kaynaklı mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12348) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

90.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Anayasa değişikliği referandumu sürecindeki baskı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12349) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

91.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin bir köyünde evlerin afet riskine karşı yeniden yapılması talebine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12350) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

92.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, devlet memurlarının usulüne uygun olarak verdikleri istifa dilekçelerinin işleme alınıp alınmadığına ve bu şekilde görevden ayrılanların görevlerine geri dönüp dönemeyeceğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12351) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

93.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kamu kurum ve kuruluşlarınca satın alınan ve kiralanan araçlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12352) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

94.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı İnanlı köyünün yeni yerleşim yerine ne zaman taşınacağına ve adres değişikliği yapmak zorunda kalan köylülere TOKİ'den daire verilmediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12353) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

95.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Çeşme ilçesindeki Reisdere TOKİ konutlarının satış bedellerindeki artışa, projenin hedef kitlesine ve fiyatların revize edilip edilmeyeceğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12354) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

96.-  İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, 27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan sicil affı düzenlemesinden faydalanan kişi ve şirketlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12355) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

97.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, akademisyen ihraç listelerinin hazırlanmasına ve OHAL inceleme komisyonuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12356) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

98.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Dışişleri Bakanı'nın Almanya'da kanuna aykırı şekilde seçim propagandası yaptığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12357) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

99.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yasaklanan bir tarım ilacının kullanımının denetlenmesine ve kalıntı nedeniyle iade edilen ihraç gıda ürünlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12358) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuk hakkı ihlalleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12359) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

101.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Varlık Fonu'na devredilen kurumların herhangi bir ülkeye veya yabancı kurum veya kuruluşlara teminat olarak gösterilip gösterilmediğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12360) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

102.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, TRT'nin 2015 yılında ilanı yapılan ve Şubat 2017'de sonuçlanan personel alımına ve bazı iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/12361) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

103.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, tutuklu bulunan gazetecilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12362) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

104.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep'te bir Kur'an kursunda yaşanan cinsel istismar olayına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12363) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

105.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, cezaevinde annesiyle birlikte kalan 7 aylık bir bebeğin durumuna ve FETÖ ile irtibatlı hakimlerin baktığı davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12364) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

106.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, tutuklu bir belediye başkanının durumuna ve makul sürede yargılamanın sağlanmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12365) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

107.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, AİHM yargıçlığı için hazırlanan aday listesinin AKPM tarafından kabul edilmemesine ve yeni hazırlanacak listeye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12366) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

108.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında işe alımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12367) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

109.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Eskişehir'de Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında yapılacak işe alımlar için ilçe belediyelerine ayrılan kontenjanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12368) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

110.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'da bulunan eski havagazı fabrikasının yıkım ve söküm sürecine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12369) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017)

111.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İSKİ Genel Müdürlüğünde çalışan iki taşeron işçinin işten çıkarılma gerekçesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12370) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017)

112.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12371) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

113.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, farklı eğitim durumlarındaki işsiz sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12372) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

114.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 657 sayılı Kanun'un 4/C maddesi kapsamındaki personelin iş sonu tazminatlarından gelir vergisi kesilmemesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12373) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

115.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, farklı hukuki statülerde olup aynı işi yapan kamu görevlilerinin durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12374) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

116.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Müftü Mahallesi'nde yapılacak bir inşaat projesinin yol bağlantısı için istimlak edilen konutlara, alternatif güzergahlara ve istimlak bedeline ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12375) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

117.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'deki çay fabrikalarının çevre ve hava kirliliği açısından denetim ve kontrolüne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12376) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

118.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'nin Merkez ilçesine bağlı Yaka köyünün bir kısmının belediye sınırları içerisine alınmasına ve köyün sadece mücavirdeki kısmına doğalgaz hizmeti verilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12377) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

119.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Aliağa ilçesi Karadut mevkiine demirlenen gemilerin çevreye zarar vermemesi için uygun yer tahsisi yapılmasına ve buradaki bir gemiden sızan akaryakıtla ilgili alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12378) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

120.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya Su ve Atıksu İdaresi'nce yaptırılan arıtma çamur nakil ve bertaraf işlemlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12379) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

121.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, katı atık toplayarak geçimini sağlayan vatandaşların sosyal haklarının verilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12380) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

122.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'da bulunan hazine arazilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12381) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

123.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'deki Bölgesel Temiz Hava Merkezi'nin faaliyete geçeceği tarihe ve Aliağa ilçesindeki hava kirliliğine ve kanser vakalarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12382) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

124.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Türkmenistan'da alacağı bulunan firmalara ve Türkmenistan'a yapılan ihracatta karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik girişimlere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12383) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

125.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Mardin'in Midyat ilçesine doğal gaz verilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ve Midyat sınırlarından geçen boru hattına vana açılması talebine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12384) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

126.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, kayıp-kaçak elektrik miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12385) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

127.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca yapılan araç kiralama hizmet alımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12386) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

128.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yükseköğretim yurtlarında verilen eğitimlere ve bu eğitimleri veren kişilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12387) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

129.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, milli piyango ve oyun çekilişlerinde görev alan personelin fazla mesai yapmasına yönelik bir uygulama bulunup bulunmadığına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12388) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

130.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, yasaklanan bir tarım ilacının kullanımının denetlenmesine ve kalıntı nedeniyle iade edilen ihraç gıda ürünlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12389) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

131.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinin oluşturulacak mera hayvancılığı yetiştirici bölgeleri ve düve üretim merkezi destekleri kapsamına alınıp alınmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12390) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

132.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, tavukların kullanılmayan organlarından üretilen ve rendering adı verilen yöntemle üretilen yasaklı tavuk yemlerini kullanan üreticilere ve haklarındaki işlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12391) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

133.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy'deki sokağa çıkma yasağı uygulamasına ve bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12392) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017)

134.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce İli Beyciler Mahallesi'nin çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12393) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

135.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Anayasa Mahkemesi ve AİHM başvurusu yapan bir polis memuruna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12394) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

136.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'nın Demre ilçesindeki Gürses Mahallesi'nde birinci derece arkeolojik sit alanında yapılan inşaata ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12395) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

137.-   İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın, vatandaşlık verilen ve referandumda oy kullanacak olan Suriyeli sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12396) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

138.-   Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, bir siyasi parti ilçe başkanlığı tarafından gaz maskesi dağıtımı yapıldığına dair iddialara ve iç savaş söylemlerinin soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12397) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

139.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, vatandaşlığa kabul edilen Suriye ve Irak kökenli kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12398) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

140.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, bazı suçlarla ilgili istatistiki verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12399) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

141.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kapalı pazar yerinde çıkan yangına ve esnafın mağduriyetinin giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12400) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

142.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Çanakkale Savaşları döneminden kalan tarihi mermilerin çalındığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12401) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

143.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'daki tarihi hava gazı fabrikasının bulunduğu adanın üstündeki 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerde koruma altına alınan ve koruma kararı kaldırılan alanlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12402) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

144.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'nın Demre ilçesindeki Gürses Mahallesi'nde birinci derece arkeolojik sit alanında yapılan inşaatla ilgili işlemlere ve zarar gören tarihi eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12403) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

145.-   Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, Ağrı Dağı'nın milli park ilan edilmesine ve Iğdır'ın turistik tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12404) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

146.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin tadilat ve yenileme çalışmaları ile yerine yapılacağı açıklanan opera binasının proje çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12405) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

147.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, yüksek yargı mensupları, bakanlıklar ve genel müdürlükler için tahsis edilen makam araçlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12406) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

148.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde okul ve yurtların imar planı fonksiyon alanlarına uygunluğuna ve yapım ruhsatı ve yapı kullanma izni olmadan faaliyet gösterenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12407) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

149.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin akademisyen alım sürecine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12408) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

150.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, eğitim öğretim tazminatının ödenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12409) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

151.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda rotasyon uygulaması yapılan öğretmen ve müdür sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12410) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

152.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, ortaöğretim müzik dersi müfredatından bir Türk piyanistin isminin çıkarılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12411) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

153.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016-2017 yılı destekleme ve yetiştirme kurslarında Teknolojik ve Tasarım Dersi verilip verilmediğine, öğrenci ve öğretmen sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12412) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

154.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, atama bekleyen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12413) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

155.-   Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, Türkiye'de eğitim gören Suriyeli öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12414) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

156.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, öğrenci etüt eğitim merkezlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12415) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

157.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'de bulunan bir öğrenci yurdunun mülkiyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12416) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

158.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, uzman erbaşlara bedelsiz silah tahsisine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12417) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

159.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, sokak hayvanlarının korunmasına ayrılan bütçeye ve doğal yaşamın korunmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12418) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

160.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya Ovası Sulama Projesi'ne, yaşanan ertelemelere ve çiftçilerin sorunlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12419) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

161.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır Silvan Barajı'nın bitiş tarihine ve sulanacak arazi miktarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12420) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

162.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, düşük gelirli ve sürekli ilaç kullanan vatandaşların ilaç ve benzeri katılım paylarından muaf tutulmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12421) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

163.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, diyaliz teknikerliği bölümü mezunlarına, diyaliz teknikerlerinin istihdamlarına ve sertifikalı diyaliz sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12422) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

164.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, sürücülerin ve sürücü adaylarının sağlık muayenelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12423) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

165.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, bazı illerdeki uçak ambulanslara ve bunlardan yararlanan hasta sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12424) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

166.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2013-2017 yılları arasında Mardin'de hazırlanan projelere ve Mardin'e ayrılan kaynağa ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12425) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

167.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır Havaalanı'ndaki uçakların 2016 yılı doluluk oranlarına ve taşınan yolcu sayılarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12426) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

168.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, bazı havaalanlarından kalkan uçakların 2012 yılı itibari ile doluluk oranlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12427) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

169.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, TBMM'de kabul edilen kanun sayılarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12428) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

170.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, TBMM Ana Bina'da yapılan tamirat ve tadilatlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12429) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

171.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, bir siyasi partinin il başkan yardımcısı tarafından yapılan bir açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12430) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

172.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Rojava peşmergeleri tarafından Şengal'e girilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12431) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

173.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadınların iş gücüne katılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12432) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

174.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, okullarda kamera sistemi ile izleme odalarının kurulmasına yönelik çalışmalara, çalışmanın amacına ve pedagojik risklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12433) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017)

175.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Dışişleri Bakanı tarafından seçimlerde görevli bazı yurt dışı yetkilileriyle yapılan toplantılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12434) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017)

176.-   Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Antalya'nın Kundu bölgesinde inşa edileceği iddia olunan pazar yerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12435) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017)

177.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, hakkında soruşturma açılan memurlara ve referanduma yönelik görüş beyanının 657 sayılı Kanun karşısındaki durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12436) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017)

178.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, yirmi altı yıl önce hac ibadeti sırasında Suudi Arabistan'da kaybolan bir vatandaşın bulunması için yapılmış olan girişimlere, hacıların güvenliğine ve kaybolan diğer vatandaşlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12437) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2017)

179.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, son beş yılda sahte alkollü içki nedeniyle yaşamını yitiren kişilere ve sahte içkinin üretim ve satışını engellemek için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12438) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

180.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İSKİ'de işten çıkarılan iki taşeron işçisinin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12439) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

181.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, bazı bakanların yaptığı yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12440) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

182.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, KOSGEB'in sıfır faizli işletme kredisi faiz desteğine başvuran, kredi alabilen ve alamayan esnafa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12441) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

183.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, hayvan üretim çiftliklerinde veteriner istihdamına ve hayvanat bahçelerinin denetimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12442) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

184.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, 2002-2017 yılları arasında miting için Türkiye'ye gelen yabancı siyasetçilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12443) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

185.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 yılında hayatını kaybeden işçilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12444) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

186.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017/12 sayılı okullarda sosyal medyanın kullanılması konulu genelgeye ve öğretmenlerin sosyal medya kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12445) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

187.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'ye girişi yasaklanan yabancı gazetecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12446) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

188.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İsviçre ile imzalanan anlaşmalara ve karşılıklı ithalat-ihracat miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12447) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

189.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Fransa ile imzalanan anlaşmalara ve karşılıklı ithalat-ihracat miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12448) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

190.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Almanya ile imzalanan anlaşmalara ve karşılıklı ithalat-ihracat miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12449) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

191.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hollanda ile imzalanan anlaşmalara ve karşılıklı ithalat-ihracat miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12450) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

192.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Danimarka ile imzalanan anlaşmalara ve karşılıklı ithalat-ihracat miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12451) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

193.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 19 Nisan 2017'de süresi dolacak olan OHAL'in uzatılma ihtimaline ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12452) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

194.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Şeker Fabrikası hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12453) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

195.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, evlilik programlarının etkilerine ve alınacak tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12454) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

196.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, afet nedeniyle başka bir alana taşınan Niğde'nin Bor ilçesi Kaynarca köyü köylülerine konut yardımı ödemelerinde kolaylık sağlanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12455) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

197.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 YGS'de yapılan saat uygulaması nedeniyle mağdur olanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12456) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

198.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, İstanbul'un Beykoz ilçesi Tokatköy Mahallesi Ayazma mevkiindeki yerleşim alanlarının 2/B kapsamı dışında tutulmasına ve tapu tahsis belgeleri iptal edilen vatandaşların durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12457) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)

199.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde devam eden sokağa çıkma yasağına ve yapılan kamulaştırmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12458) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)

200.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Suriyeli sığınmacıların vatandaşlığa alınma kriterlerine ve Suriyeli esnafa yönelik uygulamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Veysi Kaynak) yazılı soru önergesi (7/12459) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017)

201.-   Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, Ankara Tuzluçayır'da yıkımına karar verilen Cami-Cemevi projesinin yargı sürecine ve siyasi ayağına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12460) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

202.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, annesi ile birlikte cezaevinde kalan bir bebeğe ve annenin tekrar yargılanmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12461) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017)

203.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Anadolu Adliyesine ait otoparkta uygulanan kademeli ücret tarifesinin iptaline dair mahkeme kararının uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12462) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

204.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, cezaevlerinde yaşamını yitiren çocuk hükümlülere ve Adana Cezaevi çocuk koğuşunda çıkan yangının soruşturulmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12463) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)

205.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Edirne'de bir tutukluya çıplak arama yapılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12464) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)

206.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük'ten yararlanamayacak durumda olan çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12465) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2017)

207.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, şehit aileleri ve gaziler için toplanan ve kullanılan gelirlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12466) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

208.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, konuk evlerinde kalan kadınların gizlilikleri korunarak oy kullanabilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12467) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)

209.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, KOSGEB Düzce Müdürlüğü'nden verilen teşvik kredilerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12468) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

210.-   İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, İŞKUR tarafından TYÇP kapsamındaki kadroların belediyelere dengesiz dağıtıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12469) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

211.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir mermer ocağında bir işçinin hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına, ocağın denetimine ve iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12470) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017)

212.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, İstanbul Halkalı'da bir inşaat işçisinin hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına, inşaatın denetimine ve iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12471) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017)

213.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersanede bir işçinin hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına, tersanenin denetimine ve iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12472) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017)

214.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Adıyaman'da bir inşaat işçisinin hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına, inşaatın denetimine ve iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12473) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017)

215.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir mantar üretim tesisinde bir işçinin hayatını kaybettiği ve bir işçinin yaralandığı olayın soruşturulmasına, tesisin denetimine ve iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12474) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017)

216.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Bursa Gemlik'te bir inşaat işçisinin hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına, inşaatın denetimine ve iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12475) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017)

217.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Aydın'ın Köşk ilçesinde bir kum ocağında bir işçinin hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına, ocağın denetimine ve iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12476) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017)

218.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Eskişehir'de bir inşaat işçisinin hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına, inşaatın denetimine ve iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12477) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017)

219.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Elazığ'da bir maden işçisinin hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına, maden ocağının denetimine ve iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12478) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017)

220.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, son beş yıl içinde sigortasız ve sahte sigortalı işçi çalıştırdığı için ceza alan işverenlere ve 6824 sayılı Kanun ile affa uğrayanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12479) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)

221.-   İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, deprem riski taşıyan yapılara ve kentsel dönüşüm eylem planına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12480) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017)

222.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Arnavutköy Devlet Hastanesi'nin kapasitesinin artırılması ihtiyacına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12481) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

223.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı bir araziye yönelik iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12482) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

224.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın Ceyhan ilçesinden Hatay'ın Erzin ilçesine devredilmiş olan arazinin iadesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12483) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

225.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Aliağa İZDEMİR Termik Santrali'nin ÇED raporuna yönelik yargı sürecine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12484) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

226.-   Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, Sakarya'da HES inşaatına ait radyoaktif maddeden bir vatandaşın zarar gördüğü olaya ve firmanın denetimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12485) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

227.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, İstanbul-İzmir otoyolu projesi kapsamında kesilen ağaçlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12486) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)

228.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Almanya'da görevli Diyanet İşleri Başkanlığı imamları hakkındaki iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12487) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

229.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, binalar için zorunlu olan enerji kimlik belgesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12488) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017)

230.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Batman İli'nin tamamına doğalgaz hizmeti verilmesi talebine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12489) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017)

231.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Şırnak il merkezi için öngörülen doğalgaz dağıtım projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12490) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

232.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Türkiye Et ve Balık Kurumu'nda ölü hayvanların kesimhaneye gönderilmesine, sorumlu firma ve kesimhaneler hakkındaki işlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12491) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

233.-   Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, çiftçilerin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12492) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

234.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Pınarcık köyünde toplulaştırmaya dahil edilen ve yerine yenisi verilmeyen bir arazinin durumuna ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12493) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

235.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, arı ölümlerine karşı alınan önlemlere ve arıcıların desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12494) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

236.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Hollanda ile ekonomik ilişkilere ve bazı verilere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12495) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

237.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, 11 Şubat 2017 tarihinde Mardin'de sokağa çıkma yasağı ilan edilen yerlerde yapılan gözaltı işlemleri ve operasyonlarla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12496) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

238.-   Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı projesi kapsamındaki işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12497) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017)

239.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki on sekiz köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12498) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017)

240.-   Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, 15 Temmuz darbe girişimi gecesine ve TSK ve Emniyet Teşkilatı envanterindeki silahlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12499) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017)

241.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin Valiliği'nin resmi internet sayfasında yayınlanan milletvekili listesinde bir milletvekiline yer verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12500) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2017)

242.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli Karahayıt'taki turizm işletmelerinden sıcak su kullanımı için istenen bedellere ve alt yapı yatırımı yapılmamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12501) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

243.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Valiliğinin eski Havagazı Fabrikasından havaya asbest yayılımı olmadığına dair açıklamasını dayandırdığı laboratuvar analizlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12502) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

244.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Ankara'daki eski havagazı fabrikasının yıkımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12503) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

245.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı on sekiz köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12504) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

246.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin Büyükşehir ve ilçe belediyelerine kayyum atandıktan sonra kapatılan birimlere ve işten çıkarılanlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12505) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

247.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı personel için Kurum İçi Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı yapılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12506) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2017)

248.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, öğrenci etüt merkezlerinin kapatılması kararına ve öngörülen süreye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12507) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2017)

249.-    İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, proje okul kapsamında başka bir okula tayin edilen bir öğretmenin eski görev yerine iadesine dair mahkeme kararının yerine getirilip getirilmediğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12508) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

250.-   Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bolu'da referandum mitingi sebebiyle okulların tatil edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12509) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

251.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2017 YGS'de yapılan saat uygulamasından etkilenenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12510) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

252.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, 2017 YGS'de yapılan saat uygulamasından etkilenenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12511) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

253.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, ÖSYM tarafından 2017 KPSS için belirlenen sınav ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12512) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

254.-   İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, 2017 YGS'de yapılan saat uygulaması nedeniyle mağdur olanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12513) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)

255.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, 11 Şubat 2017 tarihinde Mardin'de sokağa çıkma yasağı ilan edilen yerlerde yapılan gözaltı işlemleri ve operasyonlarla ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12514) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

256.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bor Fizik Hastanesi'nde tedavisi tamamlanmadan SSK'nın karşıladığı seans süresinin tamamlandığı gerekçesiyle taburcu edilen engelli bir hastanın mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12515) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

257.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'ın Saray ilçesine devlet hastanesi yapılması talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12516) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017)

258.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12517) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2017)

259.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de bir hastanede patlayan oksijen tüpü nedeniyle yaralanan doktora ve makine ve tüplerin denetimine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12518) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

260.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Şırnak'ta görev yapan sağlık personeline ve ildeki tecrübeli personel sayısının artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12519) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

261.-   Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir'in, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü mezunlarına ve hastanelerde istihdamlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12520) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)

262.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Ankara'da zihinsel engelli HIV taşıyıcısı bir kadının doğum için hastanelere kabul edilmediği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12521) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)

263.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Sason-Muş yolu projesinin güzergahına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12522) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017)

264.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'da posta işleme ve dağıtım merkezi müdürlüğü bulunmamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12523) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2017)

265.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İstanbul Sirkeci-Uzunköprü demiryolu hattı üzerindeki altı köprünün yenilenmesine yönelik yapım işinin akıbetine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12524) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

266.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, demiryollarının modernizasyonuna yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12525) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

267.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, demiryolu hemzemin geçitlerine ve yönetmeliğe uygunluklarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12526) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

268.-    Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Adana-Mersin istasyonları arasındaki demiryolu hattının 3. ve 4. hat yapım projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12527) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

269.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bursa Yenişehir hızlı tren projesinde yaşanan bir aksaklığa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12528) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

270.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci-Halkalı banliyö hatlarının iyileştirilmesi ve elektromanyetik sistem yenilenmesi projesinin ne zaman tamamlanacağına ve Söğütlüçeşme istasyonuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12529) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

271.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı hızlı tren hatlarının yapım ve hizmete açılma tarihlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12530) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

272.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, demiryollarındaki dingil basıncının uluslararası standartlara çıkarılması için yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12531) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

273.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ankara-Sivas hızlı tren hattı projesindeki değişikliklere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12532) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

274.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ankara-İzmir hızlı tren demiryolu hattının Polatlı-Afyonkarahisar ve Uşak-Salihli kesimlerinin çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12533) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

275.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TCDD Teftiş Kurulunca başlatılan bir soruşturmaya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12534) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

276.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TCDD'de taşeron olarak çalışan işçilerin kadroya alınmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12535) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

277.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TCDD'ye devredilen taşınmazlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12536) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

278.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TCDD'ye ait taşınmazlara ve kapatılan istasyonlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12537) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

279.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, İstanbul-İzmir otoyolu projesi kapsamında kesilen ağaçlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12538) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)

280.-   İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, 2017 YGS'de yapılan saat uygulaması nedeniyle mağdur olanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12539) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

281.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, 12 Mart 2017 tarihinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda öğrencilere dağıtılan araç-gereçlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12540) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

282.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, Başbakanlığa ait uçaklara ve 2016 yılı bakım masraflarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12541) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

283.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Toplum Yararına Program kapsamındaki geçici işçi alımlarına ve güvenlik soruşturmasının kriterlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12542) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

284.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2006-2016 yılları arasında gerçekleşen boşanmalara ve aile irşat bürolarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12543) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

285.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, ÖSYM'nin açıkladığı KPSS sınav ücretlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12544) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

286.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir iş merkezinin tabelasının sökülmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12545) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)

287.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Türkiye-Suriye sınırında inşa edilen beton duvara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12546) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)

288.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'da KYK yurtlarında başlatılan evliliğe hazırlık okuluna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12547) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

289.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı tütün işletme tesislerinin akıbetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12548) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

290.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TEKEL arşiviyle ilgili çalışmaların tamamlanıp tamamlanmadığına ve şirket aleyhine açılan davalarda belge ibrazının sağlanabilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12549) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

291.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KİT'lere ait arazilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12550) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

292.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kayyum atanan şirketlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12551) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

293.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Tekel'den Özelleştirme Yüksek Kuruluna geçen İstanbul Paşalimanı Sosyal Tesisinin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12552) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

294.-   İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nun Varlık Fonu'na devredilen kaynağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12553) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

295.-   Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, referandum kararı alındıktan sonra bakanların yurt dışında yaptıkları çalışmalara ve referanduma yönelik harcamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12554) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

296.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, boşanma oranlarına ve aile irşat bürolarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12555) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

297.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, İstanbul minibüs esnafının bazı sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12556) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

298.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, AK Parti tarafından gerçekleştirilecek olan miting ve referandum çalışmalarının maliyetine ve mitinglere katılıma ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12557) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017)

299.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'da bulunan eski havagazı fabrikasının yıkım ve söküm sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12558) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017)

300.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, emeklilere ödenen promosyon bedellerine ve bankalar tarafından bazı hesaplara bloke konmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12559) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017)

301.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, KPSS ücretlerindeki artışa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12560) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017)

302.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, kamu bankalarınca verilen reklam ve ilanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12561) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017)

303.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, kamu bankalarınca medya kuruluşlarına kullandırılan kredilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12562) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017)

304.-   Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Avrupa ülkelerinde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı imamlarla ilgili casusluk iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12563) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017)

305.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, bir sivil toplum kuruluşu yöneticisi hakkındaki gözaltı işlemine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12564) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017)

306.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlar için belirlenen ücretlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12565) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017)

307.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir'in Çeşme ilçesinde komi olarak çalıştığı iş yerinde hayatını kaybeden bir çocuğun otopsi raporuna ve Adli Tıp Kurumu'na ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12566) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)

308.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, bir yazar hakkındaki davaya ve 15 Temmuz'dan itibaren yapılan yeniden yargılanma taleplerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12567) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017)

309.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, tutukluların avuç içi ve parmak izlerinin alınmasına ve cezaevlerinde işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12568) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017)

310.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Bakanlıkta engelli personel istihdamına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12569) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017)

311.-   İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, Ankara'da koruma altındaki çocukların bir vakıfla ortaklaşa umreye götürülmesine ve işbirliği yapılan kuruluşlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12570) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

312.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, sanayi üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12571) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

313.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, OHAL süresince yaşamını yitiren işçilere, işsizlik sigortasına ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12572) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)

314.-   Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, tarım Bağ-Kur sigortalılığı için iş mahkemelerine dava açmak durumunda kalan çiftçilere ve avukatlara ödenen vekalet ücretlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12573) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

315.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, işsizlikle ilgili bazı sayısal verilere ve istihdam edilen geçici personel sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12574) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

316.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Mesleki Yeterlilik Belgesi uygulaması ile ilgili sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12575) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017)

317.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, şube müdürü ve şef kadrolarının emekliliğe esas ek göstergelerinin yükseltilmesi talebine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12576) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017)

318.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, çocuk işçilere ve çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik proje ve çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12577) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017)

319.-   Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, bir kanser hastasına ait ilaçların bedellerinin SGK tarafından ödenmemesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12578) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017)

320.-   İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, Bakanlık tarafından hazırlanan istihdam seferberliği konulu reklam ve afişlere ve istihdamın teşviki kapsamında yapılan işlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12579) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017)

321.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Diyarbakır Hevsel bahçelerinin özel proje alanı ilan edilmesine ve bölgenin yapılaşmaya açılacağı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12580) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

322.-   Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, Antalya'daki hava kirliliğine ve engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12581) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017)

323.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Muğla'daki doğal SİT alanlarının ve statülerinin yeniden belirlenmesi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12582) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017)

324.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, dış sermaye akışı ve uzun vadeli dış yatırımlar ile ilgili verilere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12583) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017)

325.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, maden arama ve işletme ruhsatlarına ve maden rezervlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12584) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

326.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantepspor'a yapılan bir transfere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12585) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)

327.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Gaziantep'te yapılan arazi toplulaştırma çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12586) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

328.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Akyurt ilçesine bağlı bazı mahallelerin büyük ova koruma kapsamından çıkarılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12587) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

329.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, tarım üreticilerine uygulanan bazı vergi oranlarının düşürülmesine ve Milli Tarım Projesi'ne ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12588) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

330.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, bazı çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yapılmadığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12589) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017)

331.-   Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, bir açıklamasında kullandığı ifadeye ve LGBTİ bireylere karşı işlenen şiddet ve cinayet suçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12590) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017)

332.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'da bir mitinge yapılan bombalı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada polislerin ihmallerinin tespit edildiğine dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12591) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

333.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce Belediyesi'ne ait olan ve kiraya verilen taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12592) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

334.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce-Sapanca otoyolunun Akyazı mevkiinde lüks otomobillere ateş açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12593) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

335.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce Belediyesi'nde toplu taşıma araçları için fiyat belirlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12594) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

336.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce Belediyesi'nde "S" plaka uygulamasına geçilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12595) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

337.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce Belediyesi'ne asfalt sorunlarıyla ilgili olarak yapılan şikayetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12596) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

338.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, Türkiye'den yurt dışına göç eden vatandaşlara ve akademisyenlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12597) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

339.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir şirkete ihale edilen projelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12598) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

340.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Çanakkale'de ve Türkiye genelinde yabancı uyruklulara satışı yapılan arazilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12599) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

341.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, sanayi alanında vergi oranlarında indirim yapılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12600) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

342.-   Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in, 2017 yılı YGS sınavına ve Şanlıurfa'da kopya çektiği belirlenen kişilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12601) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

343.-   İstanbul Milletvekili Didem Engin'in, ÖSYM tarafından belirlenen sınav ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12602) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

344.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, YÖK'ün 15 Temmuz sonrası ihraç edilen, görevden uzaklaştırılan veya işsiz kalan adakemisyenlerle ilgili çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12603) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

345.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, eğitimlerini bırakmak durumunda kalanlar için bir öğrenci affı çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12604) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

346.-   İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, KPSS ücretlerine yapılan zamma ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12605) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

347.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, 2017 YGS'de dağıtılan silgilerin kalitesine ve sınav ücretinin belirlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12606) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

348.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2017 yılı YGS sınavında yapılan kapıların saat 9.45'te kapatılması uygulamasına ve bu nedenle sınava alınmayan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12607) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

349.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Bartın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin başka bir yere naklinin doğuracağı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12608) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

350.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, taşımalı eğitimle ilgili bazı sayısal verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12609) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

351.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, down sendromlu çocukların eğitimine yönelik desteklere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12610) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017)

352.-   Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlar için belirlenen ücretlerdeki artışa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12611) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017)

353.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Çanakkale'deki sulama ve taşkın koruma tesislerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12612) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

354.-   Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Tunceli'de kaçak avcılığa ve yaban hayatın korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12613) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017)

355.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, ALS hastalarının ilaç temini konusundaki sıkıntılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12614) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

356.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Ordu'da yapılması planlanan şehir hastanesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12615) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

357.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya-Gaziantep Karayolu üzerindeki Çığlık Mahallesi'nin trafik lambası ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12616) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

358.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TCDD'nin Bulgaristan Demiryolları için ürettiği otuz adet yataklı vagona ve vagon tamiratlarındaki aksamaların önlenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12617) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

359.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Ordu-Giresun Havalimanı'nda yaşanan iptallerin teknik incelemesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12618) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

360.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TCDD yapım işleri şartnamesinde idareye araç tahsisi hususunun bulunup bulunmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12619) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017)

361.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TCDD'ye bağlı birimlerde yaşanan iş kazalarına ve yapılan denetimlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12620) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017)

362.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TCDD sinyalizasyon, telekomünikasyon ve elektrifikasyon projelerinde yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12621) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2017)

363.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, bir siyasi partinin kuruluş işlemlerinin engellendiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12622) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

364.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara'daki tarihi havagazı fabrikasının yıkımına ve asbeste karşı alınan tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12623) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

365.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde otopark veya oto pazarı kurulması için yapılacak kiralamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12624) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

366.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Anayasa değişikliği referandumuna yönelik harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12625) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

367.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, 16 ilin valilerine gönderildiği iddia edilen 3 Hilal Operasyonu adlı genelgeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12626) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.03.2017)

368.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, gözaltına alınan Barış Anneleri İnisiyatifi üyesi bir kadına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12627) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)

369.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, 2016 KPSS A grubu sınavının geçerlilik süresinin uzatılmasının veya süre bitiminden önce kamuya alım yapılmasının söz konusu olup olmadığına ve 2017 KPSS ücretine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12628) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

370.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da bir parkta seçmen kaydı bulunmasına ve olayın sorumlularına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12629) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

371.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, şehir hastanelerinin işleyişine ve devredilecek sağlık personelinin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12630) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

372.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, bir fotoğrafta yer alan bazı milletvekillerinin mevcut görevlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12631) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

373.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, FETÖ ile mücadeleye ve bazı OHAL KHK'larının içeriğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12632) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

374.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, kayyum atanan Van Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin kapatılan birimlerine ve işten çıkarılan personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12633) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

375.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Nevruz kutlamalarına yasaklar getirildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12634) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

376.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, örtülü ödenekten yapılan harcamalara ve artış iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12635) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

377.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Atatürk Orman Çiftliği Müze ve Sergi Salonu'nun bir buçuk yıldır kapalı olmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12636) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

378.-   Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, örtülü ödenek harcamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12637) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

379.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, batan sigorta şirketlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12638) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

380.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, özelleştirme kapsamına alınan bir şirketin satış sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12639) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

381.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Azer-Tekel şirketinin tasfiye sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12640) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

382.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisinin Cumhurbaşkanı danışmanı yapıldığına dair iddialara ve Lahey Büyükelçiliğine yapılacak atamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12641) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

383.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, gözaltına alınan iki çocukla ilgili yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12642) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

384.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, BM Kadının Statüsü Komisyonu'nun ABD'deki toplantısına katılan sivil toplum kuruluşlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12643) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

385.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, 2017 YGS saat uygulamasından etkilenenlere ve Şırnak merkeze girişte yapılan güvenlik uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12644) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

386.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çay sektörü, çay üreticileri ve imalatçılarına yönelik düzenlemelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Nurettin Canikli) yazılı soru önergesi (7/12645) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

387.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ÇAYKUR'un satın aldığı yaş çayları alım yerlerinde depolamak yerine en kısa sürede fabrikaya ulaştırmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Nurettin Canikli) yazılı soru önergesi (7/12646) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

388.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2014, 2015, 2016 yıllarında yaş çay maliyetindeki değişkenliğe ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Nurettin Canikli) yazılı soru önergesi (7/12647) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

389.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yaş çay için ön soldurma işlemi kurulma çalışmalarının tamamlanacağı tarihe ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Nurettin Canikli) yazılı soru önergesi (7/12648) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

390.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Silivri Cezaevi'nde bulunan bir tutukluya ve diğer mahkumlara yönelik işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12649) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017)

391.-   İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi'nde kurum yetkililerinin referandum çalışması yaptığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12650) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

392.-   Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, bebeğiyle birlikte cezaevinde bulunan hükümlü bir kadının yeniden yargılanmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12651) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

393.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından yeni evlenenlere dağıtıldığı iddia olunan bir kitaba ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12652) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2017)

394.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, iş kazaları ve işçi ölümleriyle ilgili çalışmalara ve iş güvenliği denetimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12653) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

395.-   İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, tarihin en büyük istihdam seferberliği olarak tanıtımı yapılan kampanyaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12654) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

396.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, banka kredisi sebebiyle arazileri haczedilen çiftçilere ve tarım politikalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12655) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

397.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, referandum propagandası yaptığı iddia olunan bir kaymakama ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12656) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

398.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'da bir siyasi partinin anons aracında asılı bulunan Türk bayrağına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12657) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

399.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bekçi alım sürecine yönelik iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12658) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

400.-   İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, on altı ilin valisine gönderildiği iddia edilen operasyon genelgesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12659) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2017)

401.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Nevruz kutlamalarının güvenli biçimde yapılmasına yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12660) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

402.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bekçi alımı şartlarında illere göre farklılık olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12661) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

403.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 22 Temmuz 2016 tarihinde Taksim Meydanı'nda koyun kesilmesi olayına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12662) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

404.-   İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, Suriyeli mültecilerin yasadışı organ ticaretine muhatap olduğu yönündeki haberlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12663) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

405.-   İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, İstanbul Valiliğinden Türkiye Ermenileri Patrikliğine iletilen bir yazıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12664) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

406.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, 1 Ocak 2016 - 1 Mart 2017 tarihleri arasındaki ölümle sonuçlanan intihar verilerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12665) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2017)

407.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Edirnekapı'daki tarihi İstanbul Surları'na referandumla ilgili afiş asılması hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12666) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

408.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, 2017 YGS sınavında Şanlıurfa'da gerçekleşen kopya girişimine ve sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12667) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.03.2017)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, bir belediye başkanının yargılama sürecine yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10738)

2.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Mersin ve Tarsus cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin soruşturulmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10750)

3.- Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, cezaevlerinin fiziki koşullarına dair bir genelge iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10751)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, karşılıksız çek suçunda verilen yetkisizlik kararlarından kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10752)

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, sezaryenle doğum yapan bir kadının gözaltına alınmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10753)

6.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, tutuklu bir gazetecinin cezaevi koşullarına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10754)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal medya paylaşımları sebebiyle hakkında işlem yapılan kurum personeline ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10755)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD terör örgütüyle ilgili soruşturma ve davalar ile IŞİD üyeliği iddiasıyla yargılanan ve hüküm giyen kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10756)

9.- Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, nefret suçları kapsamında açılan soruşturmalara ve bir modacıya yönelik saldırıya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10829)