TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 115

16 Mart 2017 Perşembe

 

Teklifler

1.- Ağrı Milletvekilleri Berdan Öztürk ve Dirayet Taşdemir'in; 4268 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununa Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/1636) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2017)

2.- Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in; 17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1637) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2017)

3.- Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in; 25.8.1999 Tarih ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1638) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2017)

4.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetler Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1639) (Milli Savunma Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017)

5.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1640) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1641) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1642) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1643) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1644) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

10.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1645) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

11.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Düzce İlinin Doğal Sit Alanı İlan Edilmesine ve Düzce İlinde Doğalgaz Kullanımının Yaygınlaştırılması İçin Gerekli Tedbirlerin Alınmasına Dair Kanun Teklifi (2/1646) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2017)

12.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1647) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sözleşmeli personelin kadroya alınmasının planlanıp planlanmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/723) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına ve önlenmesi konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/724) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mahrumiyet derecesine göre öğretmenlere zorunlu hizmet tazminatı ödenip ödenmediğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/725) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ek ders ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/726) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, uygulanmayan yargı kararı olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/727) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, öğretmen açığına ve yeterli sayıda hizmetli ve memur kadrosu bulunmayan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/728) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, öğretmen alımlarında mülakat yönteminin kaldırılmasının planlanıp planlanmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/729) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının norm kadrolarında rehber öğretmenlere yer verilip verilmediğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/730) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Merkeze bağlı Çavdarlı Köyü'nün imam ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/731) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

10.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili MİT'te bulunan belgelere ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/732) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

11.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 3 Aralık 1994 tarihinde bir gazetenin bombalanmasıyla ilgili MİT'te bulunan bilgi ve belgelere ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/733) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, elektrik üretim maliyetlerine yasal olmayan şekilde eklenen bedellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/503) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2016)

2.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 25 Milletvekilinin, olası bir İstanbul depremine yönelik alınan tedbirlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/504) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)

3.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 21 Milletvekilinin, emniyet kemeri kullanımı konusunda toplumsal bilincin arttırılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/505) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın, Gençlik Merkezlerince düzenlenen bir söyleşiyle ilgili iddialara, Rio Olimpiyatlarından sonra federasyon başkanlarında değişikliğe gidilmemesine, BESYO hazırlık kurslarına, kulüpler yasası çalışmalarına ve çeşitli hususlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10074)

2.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Trabzon'da yapılan bir açılış törenindeki bazı uygulamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10075)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10076)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, engellilerin spor olanaklarının geliştirilmesi için federasyonlara yapılan katkılara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10178)

5.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, el konulan FETÖ yurtlarından devlet yurdu yapılanlara ve vakıflara devredilenlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10179)

6.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, futbol hakemlerinden zorunlu bağış kesintisi yapıldığı iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10345)

7.- Sivas Milletvekili Ali Akyıldız'ın, amatör spor kulüplerine yapılan yardımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10346)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen açılış törenlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10347)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10348)

10.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, KYK yurtlarında yaşanan taciz olaylarına ve İzmir'de bulunan bir öğrenci yurduna ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10349)

11.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bodrum Denizcilik MYO öğrencilerinin yurt ihtiyacına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10350)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10351)

13.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Spor Genel Müdürlüğüne avukat alımında yapılacak sınav koşullarındaki değişikliğe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10681)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, saldırı sonucu hayatını kaybeden LGBTİ bireylere ve İstanbul'da yaşanan iki saldırı olayına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11461)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul ve diğer illerdeki çarpık yapılaşmaya ve İstanbul'un silüetinin korunmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11462)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Antalya'da bulunan Hidayet Koyu'nun usulsüz biçimde kullanıldığına dair iddiaların soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11464)

17.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, istihdamda yaşanan düşüşe ve TÜİK'in açıkladığı işsizlik oranına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11465)

18.-  Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, olağanüstü hal KHK'larıyla ekonominin işleyişi hakkında yapılan düzenlemelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11466)

19.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, uluslararası bir örgüt tarafından yayınlanan Yolsuzluk Algı Endeksi'nde Türkiye'nin yerine ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11467)

20.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, TÜİK'in enflasyon sepetindeki ağırlıklarda ve enflasyon hesaplama yönteminde yaptığı değişikliklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11468)

21.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, ABD tarafından bazı Müslüman ülke vatandaşlarına uygulanan vize yasağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11469)

22.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Anayasa referandumuyla ilgili kampanyalara güvenlik güçlerinin müdahale ettiğine dair iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/11470)

23.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Mardin'de kamuda ve özel sektörde istihdam edilen engelli personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11471)

24.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir'de TOKİ tarafından ihale edilen bir kamu arazisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11472)

25.-  İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, elektrik tedarikçilerinin OSB'ler ve iş dünyasıyla yaptıkları sözleşmeleri iptal etmesine ve elektrik fiyatlarındaki artışa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11474)

26.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, çay üretiminde organik gübre kullanılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11476)

27.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Anayasa referandumuyla ilgili kampanyalara güvenlik güçlerinin müdahale ettiğine dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11477)

28.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, bir gazeteyle ilgili güvenlik önlemlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11478)

29.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, GAP kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11479)

30.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Hereke ipek halıcılığının canlandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11480)

31.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, okullarda yapılan müdür yardımcılığı görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11482)

32.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11483)

33.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Manisa-İzmir-Turgutlu ayrımı yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11484)

34.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11485)