TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 114

15 Mart 2017 Çarşamba

 

Genel Görüşme Önergesi

1.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, Türkiye'nin Suriye politikası konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/8) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2016)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ve 21 Milletvekilinin, Cizre'de yaşandığı iddia edilen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/501) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2016)

2.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, özel istihdam bürolarının işçilere ve çalışma koşullarına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/502) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2016)