TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 113

14 Mart 2017 Salı

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, haksız yakalama, arama ve tutuklamalar nedeniyle ödenen tazminatlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10645)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılanan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10650)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 22 Milletvekilinin, elektrik arıza ve kesintileri ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/498) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2016)

2.- Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve 28 Milletvekilinin, süt üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/499) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2016)

3.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, sokağa çıkma yasaklarında yaşandığı iddia edilen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/500) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2016)