TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 112

13 Mart 2017 Pazartesi

 

Teklifler

 

1.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in; 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1623) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2017)

2.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın; 22.2.2005 Tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdare Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1624) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2017)

3.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın; 29.8.1977 Tarih ve 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1625) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2017)

4.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın; 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1626) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2017)

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1627) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

6.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; 14/07/1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1628) (Adalet; İçişleri ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; 24/06/2004 Tarihli 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1629) (Adalet; İçişleri; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

8.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1630) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

9.- İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1631) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2017)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1632) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1633) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

12.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 2 Milletvekilinin; Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1634) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2017)

13.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1635) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2017)

 

Tezkere

 

1.- Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/926) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2017)

 

Rapor

           

1.- Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/827) ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 469) (Dağıtma tarihi: 13.03.2017) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, bir TV programına ve İstanbul'da bir sanat merkezinin kundaklanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12099) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

2.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Hava Kalitesi İzleme İstasyonu'nda 2016 yılında PM 10 parametresi ölçümlerinin yapılmadığına dair iddialara ve Ankara'daki hava kirliliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12100) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

3.- Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından bir kişinin öldürülmesi olayına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12101) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

4.- Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, yeni istihdam teşviklerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanması hazırlığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12102) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

5.- Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, TRT'nin 2015 yılında ilanı yapılan ve 2017 Şubat ayında sonuçlanan personel alım sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12103) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

6.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, bir siyasi parti ilçe teşkilatının referandum çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12104) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

7.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen panayıra yönelik kolluk müdahalesine ve Ankara Valiliği'nce üniversitelere gönderilen bir yazıya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12105) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2017)

8.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Varlık Fonu'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12106) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2017)

9.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa'da on beş köy ve mezrada su sorunu yaşanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12107) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2017)

10.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, engelli vatandaşların rahat bir şekilde oy kullanabilmelerine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12108) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2017)

11.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, eski bir milletvekilinin bir açıklamasında ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12109) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2017)

12.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Kardeş Kal Türkiye adlı oluşuma ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12110) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2017)

13.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir'in Bornova ilçesinde cinsel istismara uğrayan zihinsel engelli üç öğrenciye yönelik çalışmalara ve engelli okullarının denetimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12111) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2017)

14.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, ev alanların vazgeçme hakkının yüz seksen güne çıkarılmasıyla tüketicinin uğradığı zararın giderilmesine ve OHAL'in sözleşmelere etkisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12112) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2017)

15.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Avrasya Tüneli'nin yapım anlaşmasına ve günlük araç geçiş sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12113) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2017)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Fatih'te aralarında göçmenlerin de bulunduğu küçük çocukların tekstil ve benzeri iş yerlerinde çalıştırıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12114) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2017)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kardeş Kal Türkiye adlı bir platform kurulduğu ve sosyal medya üzerinden örgütlendiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12115) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2017)

18.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Büyükavşar ve Küçükavşar köyleri arasındaki yol sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12116) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2017)

19.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Büyükavşar ve Yaylayurt köyleri arasındaki yol sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12117) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2017)

20.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Büyükavşar-İmirli-Dağobası köyleri arasındaki yol sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12118) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2017)

21.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, doktorasını bitirdikten sonra görevine son verilen bir araştırma görevlisini intihara götüren sürece ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12119) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2017)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TRT'nin 2015 yılında ilanı yapılan ve Şubat 2017'de sonuçlanan personel alım sürecine yönelik iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/12120) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2017)

23.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, TRT'nin 2015 yılında ilanı yapılan ve Şubat 2017'de sonuçlanan personel alım sürecine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/12121) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2017)

24.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçuna ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu nedenle hakkında işlem yapılanlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12122) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2017)

25.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, bilgi edinme başvurusu yoluyla talep edilen bazı adli istatistiklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12123) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2017)

26.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Tekirdağ ve Edirne kapalı cezaevlerinden gelen şikayetlere, kapasite sorunlarına ve çocuklarıyla kalan annelerin durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12124) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2017)

27.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gözaltına alınan, tutuklanan ve serbest bırakılan askeri öğrencilere ve Kara Harp Okulu öğrencileri hakkındaki iddianamelerin hazırlanmamış olmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12125) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2017)

28.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren cezaevlerinde gerçekleşen intihar vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12126) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2017)

29.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bulunan bir maden ocağında bir işçinin yaşamını kaybettiği olayın soruşturulmasına ve ocağın denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12127) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2017)

30.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğinin şirket isimlerinin Türkçe olmasına yönelik hükmüne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12128) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2017)

31.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Şanlıurfa şehrinin büyümesiyle ilgili sorunlara yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12129) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2017)

32.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul'daki hafriyat döküm sahalarına, Belgrad Ormanı'na hafriyat ve moloz bırakan araçların tespitine ve bölgede alınan önleyici tedbirlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12130) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2017)

33.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, istihdam artışına ve işsizliğin düşürülmesine yönelik tedbirlere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12131) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2017)

34.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir'in 2017 yılında damızlık düve yetiştiriciliği desteği alamamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12132) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2017)

35.-  Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak'ta insani yardımların dağıtımının engellendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12133) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

36.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak il merkezi, ilçe ve belde belediyelerine kayyım atandıktan sonra kapatılan kurumlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12134) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2017)

37.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'da tarihi havagazı fabrikasının sökümüne ve etrafa yayılan zehre ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12135) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2017)

38.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'de ve komşu illerde su abonelerinden alınan ücretlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12136) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2017)

39.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Mersin'de yükseköğrenim yurtlarında kalan bazı öğrencilerin seçmen kayıtlarının usulsüz olarak yapıldığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12137) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2017)

40.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, ruhsatsız silah satışlarının artmasına ve silaha erişimin zorlaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12138) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2017)

41.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, 676 sayılı KHK uyarınca hakkında güvenlik soruşturması yapılan memur adaylarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12139) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2017)

42.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Van Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyımın kadın şoförleri görevden almasına ve Alo Şiddet Hattı'nın kapatıldığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12140) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2017)

43.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'ın Erciş ilçesinde bulunan üzüm bağları projesinin adının değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12141) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2017)

44.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2013-2017 yılları arasında Mardin'e yönelik olarak hazırlanan proje ve yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12142) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2017)

45.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa'nın İznik ilçesine gelen turist sayısındaki düşüşe, Ayasofya Camii'ne ve İznik Müzesi'nin kapalı oluşuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12143) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2017)

46.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, bir ilçe milli eğitim müdürünün sosyal medya paylaşımıyla ilgili soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12144) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

47.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 667 sayılı KHK ile kapatılan yükseköğretim kurumlarından farklı üniversitelere geçiş yapan öğrencilerin mezuniyet belgelerinde kapatılan üniversitelerin isimlerinin yazmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12145) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2017)

48.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2013-2017 yılları arasında Konya'ya yönelik olarak hazırlanan proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12146) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2017)

49.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Fatih Projesi kapsamında okullarda ödenen internet faturalarına ve MEB bütçesinin kullanımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12147) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2017)

50.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, biyokaçakçılıkla mücadeleye ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12148) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2017)

51.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bolu'nun Yakuplar ve Hamzabey köylerinin su isale hattı ihalesine ve köylerde yaşanan su kesintisiyle ilgili alınacak önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12149) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2017)

52.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Yaşamkent'te bulunan konut olarak projelendirilmiş bir binanın üst düzey bir bürokratın talimatıyla hastane olarak kiralandığına dair iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12150) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2017)

53.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, şehir hastanelerinin yatak kapasitesine ve maliyetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12151) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2017)

54.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2002-2017 yılları arasında Erzurum'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12152) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2017)

55.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Erzurum'un Çat ve Bingöl'ün Karlıova ilçeleri arasındaki yol yapım çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12153) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2017)

56.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Erzurum Tekman yolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12154) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2017)

57.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Ankara-Sivas-Erzincan hattındaki hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12155) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2017)

58.-  Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, Adıyaman'da meydana gelen trafik kazalarına ve kazaların önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12156) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2017)

59.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Avrasya Tüneli ile ilgili sözleşmelere ve gelir gider bilgilerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12157) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2017)

60.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, olası bir darbe girişimine karşı halkı sokağa dökmek amacıyla kurulduğu iddia edilen bir iletişim ağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12158) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

61.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, sınır dışında görev yapan askerlerin tazminatlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12159) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2017)

62.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara Valiliğinin alkollü eğlence mekanları ile yüz kişinin üzerinde kapasitesi bulunan mekanlara özel güvenlik bulundurma zorunluluğu getirmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12160) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2017)

63.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 23 Ocak 2017 tarihli ve 685 sayılı KHK'da düzenlenen Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun kurulmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12161) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2017)

64.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına basılan hatıra paralarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12162) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2017)

65.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul'un kuzey ormanlarındaki doğal alanlara, yapılaşmaya ve izinsiz hafriyat dökümünün denetlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12163) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2017)

66.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'daki havagazı fabrikasının sökümünde etrafa yayılan asbeste karşı bazı kamu binalarında ve konutlarında hepa filtresi veya benzeri hava temizleme sistemlerinin bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12164) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

67.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, şehir hastanelerinin cihaz ihtiyacı için yapılan ihalelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12165) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

68.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, Sağlık Bakanlığı'nda sözleşmeli olarak çalışan akademisyenlere ve KHK ile açığa alınan ya da ihraç edilen hekim ve akademik personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12166) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

69.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Murgul ilçesine bağlı Damar Köyü'nde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12167) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

70.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, trafik sigortası primlerinin belirlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12168) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

71.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun faaliyete geçmemiş olmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12169) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

72.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım ataması yapıldıktan sonra işten çıkarılan çalışanlara ve kadın sığınma evinin kapatılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12170) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

73.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Türkiye'nin turistik tanıtımı için yapılan etkinliklere ve turizmdeki gelir kaybına karşı yapılacak çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12171) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2017)

74.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Muş Cezaevi'nde bulunan kadın tutukluların işkence gördükleri yönündeki iddiaların araştırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12172) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2017)

75.-  Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, Cumhurbaşkanı'na hakaret nedeniyle yargılanan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12173) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2017)

76.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Gaziantep'te bir Kur'an kursunda altı çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişinin serbest bırakılmasına ve kursun denetimine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12174) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2017)

77.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin-Hopa Cankurtaran Tüneli'nin açılışına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12175) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

78.-  Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, sosyal yardımlar için ayrılan ödeneğin kullanımına ve engellilerin ve kadınların istihdamının artırılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12176) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

79.-  Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sınıf öğretmeninin çocuk istismarından yargılandığı davanın duruşmalarına Bakanlık tarafından görevlendirilen avukatın katılmamasına, mağdur çocuk ve ailelere yönelik çalışmalara ve çocuk istismarının önlenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12177) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

80.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, OHAL ilanından itibaren yaşanan kadına yönelik şiddet vakalarına ve kayyum atanan belediyelerde kapatılan kadın merkezleri ile Alo Şiddet hatlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12178) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

81.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, takograflarını dijital takograf ile değiştirmek zorundaki araçların mevcut takograflarını muayene ve damgalama işlemi yaptırarak kullanmalarına imkan verecek bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12179) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

82.-  Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, İŞKUR tarafından Toplum Yararına Çalışma Programı ödeneğinin belediyelere dengesiz dağıtıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12180) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

83.-  Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, işçi ölümlerine, işletmelerin denetimine ve işçi ölümlerinin sorumlularının caydırıcı ceza almasına yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12181) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

84.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, taşeron işçilerin kadrolu veya eş değer statüde çalıştırılmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12182) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2017)

85.-  Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Zonguldak'ta kapanan iş yeri sayısına ve buralarda çalışan sigortalılara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12183) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2017)

86.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce Belediyesi tarafından kiralanan taşınmazlara ve bir alışveriş merkezi binasının mülkiyetine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12184) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

87.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'deki Gaziantep Caddesi'nin yer zeminin bazalt taşı ile kaplanması işine ve kaymaya ve buzlanmaya karşı dayanıklı hale getirilmesi için alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12185) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

88.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, tüketici güven endeksini yükseltmek maksadıyla alınan tedbirlere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12186) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

89.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, asgari ücretin revize edilip edilmeyeceğine ve aylık geliri açlık ve yoksulluk sınırlarıyla orantılı kılacak tedbirlere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12187) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

90.-  Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Türkiye Petrolleri'nin tüm satın almaların Ankara'dan yapılmasına yönelik kararının Batman ekonomisine etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12188) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2017)

91.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, ahududu ithalatına ve yerli üreticilerin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12189) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

92.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, tarımsal hibe desteklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12190) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

93.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, arı ölümlerine sebep olan zehirli mısır tohumuyla ilgili şikayetlere, kalitesiz zirai ilaç kullanımının önlenmesine ve arıcıların mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12191) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2017)

94.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara Ana Ulaşım Planı ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12192) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

95.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'da bulunan Zarokistan kreşlerinin personeline ve müfredatına yönelik iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12193) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

96.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Kuruköy'de yapılan operasyonlara ve hak ihlali iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12194) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2017)

97.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesinin özel kalem müdürlüğüne yaptığı bir atamaya, dernek ve vakıflara yaptığı yardımlara, basın, reklam ve tanıtım giderlerine ve temizlik ihalesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12195) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2017)

98.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa'da gözaltında işkence yapıldığı iddialarına ve bunların araştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12196) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2017)

99.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, UKOME kararlarının yeknesak hale getirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12197) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

100.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, bazı kahvehanelerde kumar makineleri vasıtasıyla kumar oynatıldığı yönündeki iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12198) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

101.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, bir sinema filmine eser işletme belgesi verilmemesine ve filmden bazı sahnelerinin çıkarılması talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12199) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2017)

102.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, minibüslerden otobüs vergisi alınmaması için 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 2. maddesinin 2918 sayılı Kanun ile uyumlu hale getirilmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12200) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

103.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kaçak akaryakıt, 10 numara yağ ve benzeri yakıtlara karşı etkin ve önleyici denetimlerin yapılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12201) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

104.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya'da bulunan bir lisenin erkek yurdunun kapatılmasına ve kız yurdunun da kapatılacağına dair iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12202) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

105.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'daki derslik ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12203) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

106.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Maltepe'de yıkımı yapılan eski havagazı fabrikasının yakınındaki okulların tatil edilmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12204) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

107.-   Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Antalya'nın Alanya ilçesinde çocuk istismarından yargılanan bir sınıf öğretmenine, suçlu bulunursa emekliliği hakkında nasıl bir işlem yapılacağına ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12205) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

108.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, İstanbul Maltepe'deki bazı liselerde bir siyasi partinin gençlik kolları tarafından referandum propagandası yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12206) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

109.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, son on yılda en çok görülen psikiyatrik hastalıklara ve depresyon vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12207) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

110.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir'de hekim, hemşire ve hastane yatağı başına düşen kişi sayısının Türkiye ortalamasının üzerinde olmasına ve yapılacak çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12208) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

111.-   Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, 72. Devlet Hizmet Yükümlülüğü'ne göre atama yeri belli olan doktorların tebligatlarının yapılmamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12209) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

112.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, protokol işleriyle görevli ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12210) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

113.-   Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin ambulanslarının yenilenmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12211) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

114.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, kapatılan sağlık ocaklarına, sağlık kurumu bulunmayan yerleşim yerlerine ve sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12212) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

115.-   İstanbul Milletvekili Didem Engin'in, hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin kapasite ve personel yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12213) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2017)

116.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, paramedik sağlık teknikerlerine ve acil servislere gelen hastaların paramedik sağlık teknikerleri tarafından karşılanmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12214) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2017)

117.-   Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, meslek okullarının engelli bakım ve rehabilitasyon bölümünden mezun olanların istihdam sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12215) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2017)

118.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde değişiklik talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12216) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

119.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, karayollarında geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapanlara verilecek cezanın düşürülmesi talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12217) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

120.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, karayolunda taşımacılık yapan esnafın da deniz taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar gibi ÖTV'siz akaryakıt alabilmelerine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12218) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

121.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 1995 ve daha eski model araçların bedeli mukabilinde hurdaya ayrılması yönünde bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12219) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

122.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, karayolu taşıma mevzuatı gereğince alınan yetki belgelerinin devrine imkan verilmesi talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12220) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)

123.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, okullarda seçmeli din derslerinin tercihinin özel olarak teşvik edildiği yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12221) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2017)

124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'da gözaltına alınan bir gazete çalışanının polislerce darp edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12222) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2017)

125.-   Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12223) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2017)

126.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya'da bir Kur'an kursunda yaşandığı iddia edilen istismar olayının ve şikayetleri dikkate almadığı iddia edilen görevlilerin soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12224) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

127.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, Suriyeli sığınmacılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12225) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

128.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kadın cinayetlerinin faillerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12226) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

129.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, 675 sayılı KHK ile dış kaynak subay ve astsubay adaylarının işlemlerinin iptal edilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12227) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

130.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, IŞİD'in Ankara'da açtığı yasa dışı okullara yönelik soruşturmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12228) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2017)

131.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, TRT'nin 2015 yılında ilanı yapılan ve Şubat 2017'de sonuçlanan personel alımına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/12229) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

132.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, referandum sürecinin adil ve eşit koşullarda sürdürülebilmesi için alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12230) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2017)

133.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre yapılan dava nakli uygulamalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12231) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

134.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, tutuklu ve hükümlülerden alınan yemek, elektrik ve nakil ücretlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12232) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

135.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, IŞİD'in Ankara ve İstanbul'da açtığı yasa dışı okullara yönelik soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12233) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2017)

136.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde anneleri ile kalan bebeklerin ihtiyaçlarının karşılanmadığına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12234) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2017)

137.-   Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Bağış, Avdan, İmecik ve Ulucak köylerinde yayla ve tarım arazilerine atık çamur depolandığına dair iddialara ve yapılan işlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12235) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

138.-   İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, Ankara'daki eski havagazı fabrikasının yıkımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12236) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

139.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Siirt'teki hava kirliliğine ve satılan kömürlerin kalitesinin denetimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12237) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

140.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, mutfak enflasyonuna karşı alınan önlemlere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12238) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

141.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'da yaşanan arı ölümlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12239) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2017)

142.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Anayasa referandumuyla ilgili çalışma yapan, bildiri dağıtan ve gözaltına alınan kişiler ile İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir saldırı olayının soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12240) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2017)

143.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, 2015,2016 ve 2017 yıllarında yaşanan ateşli silah kaynaklı ölüm ve yaralanma olaylarına ve silah ruhsatlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12241) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2017)

144.-   Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, bir derneğin Anayasa değişikliği referandumuyla ilgili afişlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12242) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

145.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, polis alımlarında yaş ve eğitim durumu değişikliği talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12243) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

146.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, 2015 Temmuz ayı ile 2017 Şubat ayı arasında sokağa çıkma yasağının uygulandığı yerlerde yaşamını yitirenlere ve kimlik teşhisi yapılamayan cenazelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12244) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2017)

147.-   Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in, Diyarbakır Merkez Kayapınar İlçe Belediyesinde kayyum tarafından yapılan işten çıkarmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12245) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2017)

148.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul Surları'nın belediyeye ait sosyal tesis alanının genişletilmesi nedeniyle tahrip edildiği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12246) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2017)

149.-   Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, Alanya'da bir okul yöneticisinin öğrenciler tarafından bir müzik yarışması için söylenen marşa yönelik tutumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12247) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2017)

150.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Aydın'da bir grup lise birinci sınıf öğrencisinin terör örgütü propagandası nedeniyle gözaltına alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12248) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2017)

151.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, öğrenci etüt merkezlerinin sosyal etkinlik merkezlerine dönüştürülmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12249) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2017)

152.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, milli tank projesi Altay'ın ihale sürecine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12250) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

153.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Fırat Kalkanı Operasyonu'nda sınır ötesi görev yapan askeri personele ödenecek tazminatlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12251) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

154.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Elbistan Devlet Hastanesi'ne personel alım sürecine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12252) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2017)

155.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, ataması yapılan eczacı ve hekimlerin göreve başlayacakları tarihe ve askeri hastanelerden Sağlık Bakanlığına devredilen hastanelere atanan personele ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12253) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

156.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na 2016 KPSS ile atanan personelin işe başlatılmamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12254) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

157.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'da Bilkent ve Etlik'te yapımı süren şehir hastaneleri açıldığında kapatılması planlanan devlet veya araştırma hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12255) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2017)

158.-   Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, GSM operatörlerinin başka operatörlerin müşteri bilgilerini nasıl edindiğine ve BTK'dan müşteri bilgilerinin paylaşımın önlenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12256) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

159.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, TCDD ve bağlı kuruluşlarında çalışan işçilerin ücret farklılıklarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12257) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2017)

160.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, İzmir Aliağa Karadut mevkiinde bir gemiden denize yakıt sızmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12258) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2017)

161.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Keşan-Enez karayolunun yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12259) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2017)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergesi

 

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuk tutuklu ve hükümlülerin iletişiminin sınırlandırıldığına yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10015)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz Darbe Girişimi kapsamında tutuklanan bir kişi ile ilgili iddialara ve Ankara Sincan Cezaevindeki tutuklulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10236)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir çocuğa yönelik cinsel istismar vakasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10245)

4.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Maltepe Çocuk Cezaevi'ne dair hak ihlalleri iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10272)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10274)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, insan kaçakçılığı suçlarından tutuklu kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10275)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10276)

8.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 15 Temmuz Darbe Girişimi kapsamında tutuklanan rütbeli bir askerle ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10277)

9.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, iki avukat hakkında yapılan gözaltı işlemleri ile işkence iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10278)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, deterjanlara zararsız alternatif üretiminin teşvikine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10852)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'da şehit olan bir polisin cenazesinin cemevinden kaldırılmasına izin verilmediğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11363)

12.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, şehitlerin cenaze törenlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11364)

13.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Diyarbakır'da şehit olan bir polisin cenazesinin cemevinden kaldırılmasına izin verilmediğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11365)

14.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, THY'nin satın aldığı bir VIP uçağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11366)

15.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, şehit cenazelerinin cemevlerinden kaldırılmasında yaşanan sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11367)

16.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, cemevlerinin sayısına ve yasal statülerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11368)

17.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bir siyasi partiye yönelik saldırılarla ilgili adli işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11369)

18.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2003-2017 yılları arasında en çok ve en az bölünmüş yolun yapıldığı illere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11370)

19.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, yaş çay taban fiyatına ve taban fiyatın altında yaş çay alımının yasaklanmasına yönelik taleplere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11371)

20.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan %98 engelli eski bir polise ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11374)

21.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, muayene ücretlerine yapılan zamma, ilaçlarla ilgili yaşanan sıkıntılara ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11375)

22.-  Van Milletvekili Adem Geveri'nin, sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11376)

23.-  Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Elazığ T Tipi Cezaevine nakledilen bir kadının ve bebeğinin durumuna ve cezaevlerinde çocuklarıyla birlikte kalan kadınların ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11377)

24.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 25.1.2017 tarihi itibarıyla cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüler ile cezaevlerinin kapasitesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11378)

25.-  Siirt Milletvekili Besime Konca'nın, İzmir Şakran Kapalı Çocuk Cezaevi'nde altı tutuklu çocuğun ayrımcılık ve işkenceye maruz kaldığına dair iddiaların soruşturulmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11379)

26.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ ile ilişkili olma iddiasıyla tutuklanan askerlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11380)

27.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Mardin'in Nusaybin ilçesinde hayatını kaybeden bir kişinin cenazesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11381)

28.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir kaymakama ve hakkındaki soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11382)

29.-  İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, gündemdeki Anayasa değişiklik teklifinin AB müktesebatı ile uyumunun değerlendirilmesine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11383)

30.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, SGK tarafından sağlık kurumlarına yapılan normal doğum ve sezaryen ödemelerine ve normal doğum ödemesinde yapılacak artışa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11385)

31.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, bir sendika tarafından alınan grev kararının ertelenmesine dair Bakanlar Kurulu kararına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11386)

32.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde meydana gelen maden kazasıyla ilgili soruşturmaya, maden işletmesinin sahibi firmayla ilgili işlemlere ve firmanın yaptığı işten çıkarmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11387)

33.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanan hava kirliliğine, kaçak kömür kullanımının engellenmesine ve dar gelirli ailelere dağıtılan kömürlerin kalitesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11388)

34.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Türkiye'nin üçüncü ülkelerden vergisiz plastik hammaddesi ithal etmesinin Gümrük Birliği nedeniyle engellenmesine ve plastik firmalarının bu nedenle oluşan mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11391)

35.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Rusya ile ekonomik - ticari sorunların çözülmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11392)

36.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Kahramanmaraş Pazarcık-Narlı Ovası'na kurulan çimento fabrikalarının tarım ürünlerine, hava kalitesine ve insan sağlığına etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11393)

37.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 1.1.2003 tarihi itibarıyla Bakanlık tarafından özel şahıslardan kiralanan taşınmaz ve araçlar ile bunlara ödenen kiralara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11394)

38.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, koruma altına alınan ovaların belirlenmesinde kullanılan kriterlere ve Harran, Suruç ve Ceylanpınar ovalarının koruma altına alınmama gerekçelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11395)

39.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak'ta sokağa çıkma yasağı sırasında iki çocuğun buldukları bir patlayıcı madde nedeniyle yaralanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11396)

40.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Tavas ilçesindeki eski devlet hastanesi binasını tahrip eden kişilerin yakalanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11397)

41.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'ın bir mahallesinde fuhuş ve uyuşturucu merkezi haline geldiği iddia olunan binalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11398)

42.-  Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 21.10.2015 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleriyle girdikleri çatışmada öldürülen iki teröristin infaz edildikleri iddiasıyla yapılan suç duyurusu hakkındaki işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11399)

43.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 1.1.2003 tarihi itibarıyla Bakanlık tarafından özel şahıslardan kiralanan taşınmaz ve araçlar ile bunlara ödenen kiralara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11400)

44.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kamu kurumlarının döviz cinsinden olan alacaklarının 2 Ocak 2017 tarihli Merkez Bankası döviz kuru üzerinden TL olarak tahsil edilebilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11401)

45.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Tavas ilçesindeki eski devlet hastanesi binasının meslek yüksek okulu olarak kullanılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11402)

46.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, kent dışına taşınacak askeri birliklere ve arazilerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11403)

47.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Fırat Kalkanı Operasyonu'na ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11404)

48.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, üniversite hastanelerinin gelir, gider ve borç miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11405)

49.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin ilinde sahil şeridinde onkoloji hastanesi açılmasına yönelik taleplere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11406)

50.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, normal doğum yönünde doktorlara bir kota konulup konulmadığına ve sezaryen oranı yüksek doktorlara gönderilecek uyarı mektubuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11407)

51.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, şehir hastanelerinin toplam maliyetine ve kur riskine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11408)

52.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Tavas ilçesindeki eski devlet hastanesi binasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11409)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TCDD'den bilet alan bir vatandaşın karşılaştığı iddia olunan bir davranışa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11410)

54.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, yerli internet arama motoru kurulmasına yönelik iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11411)

55.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep'te yaşanan trafik sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11412)

56.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, YSK tarafından kullanılan SEÇSİS'in güvenirliğiyle ilgili bazı hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11413)

57.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, OHAL KHK'ları ile yapılan ekonomik düzenlemelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11415)

58.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, HIV virüsü taşıyan kişi sayısına, tedavi imkanlarına ve önleyici tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11416)

59.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara Keçiören metrosunun açılışından sonra otobüs seferlerinde yapılan değişikliğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11417)

60.-  Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, Batman Havalimanı'na yönelik sefer sayısına ve bilet fiyatlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11418)

61.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, göçmen işçilerin sayılarına, çalışma izinlerine ve hayatını kaybedenlere dair verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11419)

62.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir yabancı ülke büyükelçiliğinin Türkiye'deki vatandaşlarına terör uyarısı yaptığı yönündeki iddiaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11420)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ilgaz Dağı Milli Parkı içerisinde izinsiz olarak ağaç kesimi yapıldığı ve villa inşa edildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11421)

64.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerin belirlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11422)

65.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Maçka Parkı çevresinde tünel inşaatı sebebiyle yapıldığı iddia olunan düzenlemelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11423)

66.-  Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına atanan kayyum tarafından Kadın Politikaları Daire Başkanlığına yapılan bir atamaya ve Alo Şiddet Hattı'nın kapatılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11426)

67.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Mersin'de bir çocuğun cinsel istismarına yönelik kamu davasının takibine ve mağdurun desteklenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11427)

68.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki bazı odaların üyelerine KOSGEB kredisi verilmesi talebine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11428)

69.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 657 sayılı Kanunun 4-B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personele kadro verilmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11429)

70.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 4/C'li çalışanların bazı mali ve sosyal haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11430)

71.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, kamulaştırma bedellerinin belirlenmesine, bilirkişilerin seçimine ve Rize'de yapılan kamulaştırmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11431)

72.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, bir kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye hakkındaki puanlamasına ve ekonomiyi rahatlatmaya yönelik tedbirlere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11433)

73.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, elektrik abonelerinin ödenmemiş iki faturalarının 40 TL'yi bulması halinde aboneliklerinin iptal edilmesi uygulamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11434)

74.-  İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, yaz saati uygulamasının enerji tasarrufu açısından değerlendirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11435)

75.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, 2010-2016 döneminde dağıtım şirketleri için belirlenen kayıp kaçak hedef oranlarına, yıl sonu gerçekleşmelerine ve yapılan kayıp kaçak tahsilatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11436)

76.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, 2016 yılında Burdur'da gerekli aşıları yapılamayan hayvan sayısına ve ortaya çıkan zarara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11437)

77.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Milli Tarım Projesi ve Milli Hayvancılık Politikası uygulamalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11438)

78.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, fındık fiyatlarını düşüren alivrecilere ve fındık üreticilerinin haklarının korunmasına yönelik önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11439)

79.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11441)

80.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'deki minibüsçülerin D4 yetki belgesiyle ilgili sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11442)

81.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Türkiye'ye yasal olan ve olmayan yollarla giren yabancılarla ilgili bazı sayısal verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11443)

82.-  Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına atanan kayyum tarafından Kadın Politikaları Daire Başkanlığına yapılan bir atamaya ve Alo Şiddet Hattı'nın kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11444)

83.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Çankaya'da FETÖ/PDY'ye yönelik işlemler kapsamında el konulan bir taşınmaza ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11445)

84.-  Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, İstanbul'da bir siyasi partinin gençlik kolları üyesinin bindiği araca ateş açılarak yaralandığı olayın failleri hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11446)

85.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'da ikiz bebeklerini kaybeden ailenin suç duyurusunda bulunduğu görevliler hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11447)

86.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, işsizlik fonuyla ilgili bazı verilere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11448)

87.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Topkapı Sarayı'nın zemininde kayma olduğu iddiasına ve tarihi yapıların restorasyonuna ayrılan bütçeye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11449)

88.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, turizm sektöründe istihdamı artırmak için yürütülen çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11450)

89.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, üstün yetenekli çocukların tespitine ve eğitimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11451)

90.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11452)

91.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine yönelik müfredat taslak programına ve bu konudaki AİHM kararlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11453)

92.-  Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde kurulan anjiyografi ve kalp damar yoğun bakım ünitelerinin ne zaman faaliyete geçeceğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11454)

93.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Gaziantep'te geçirdiği burun ameliyatı sonrası bir hastanın hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11455)

94.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Yanal Mahallesi'nde bulunan sağlık ocağına personel görevlendirilmemesine ve sağlık hizmetine erişimde yaşanan zorluklara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11456)

95.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, BETA mikrobunu hızlı şekilde tespit edecek testin teminine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11457)

96.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, A1 yetki belgesi verilmesi için bir kamu kuruluşuyla daha önce en az dört araçlık sözleşme yapmış olma şartının aranmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11458)

97.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, PTT'nin hizmet binalarına ve personeline ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11459)

98.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Körfez Tüp Geçiş Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11460)