TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 111

10 Mart 2017 Cuma

 

Teklif

 

1.- İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ve 13 Milletvekilinin; Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1622) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2017)

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.-Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/722) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2017)