TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 110

9 Mart 2017 Perşembe

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 22 Milletvekilinin, Türkiye'de spor müsabakalarındaki nefret ve ayrımcılık söylemlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/495) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 Milletvekilinin, işkence ve eziyet suçlarının önlenmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/496) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2016)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 23 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/497) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2016)