TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KAĞITLAR

No: 11

17 Ekim 2016 Pazartesi

 

Teklifler

 

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 10 Milletvekilinin; Kumpas ve Mobbing Mağdurlarının Hukuksal Haklarıın İadesi (İade-i İtibar) Hakkında Kanun Teklifi (2/1404) (İçişleri; Milli Savunma ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2016)

2.- Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgör Özel ile 19 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1405) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2016)

3.- Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın; 5941 Sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1406) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2016)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Niğde İlinde Yeşilgölcük Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1407) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2016)

5.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in; 4229 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1408) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2016)

6.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1409) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2016)

7.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in; İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1410) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2016)

8.- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök, Manisa Milletvekili Özgür Özel ile 126 Milletvekilinin; Ankara İline Bağlı Kazan İlçesinin Adının Kahramankazan Olarak Değiştirilmesi ve Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1411) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2016)

9.- Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş,  Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz,  Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ile 127 Milletvekilinin; Ankara İli Kazan İlçesinin Adının Kahramankazan Olarak Değiştirilmesine ve Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1412) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2016)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın, özelleştirilen Derince Limanı'na ve bazı iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6699)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un bazı ilçelerinde deniz dolgusu yapılacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6700)

3.- Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'in, İzmit Belediyesi tarafından bir vakfa devredilen araziye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6702)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un bazı belediyeleri tarafından özel bir uluslararası belgelendirme ve muayene test şirketinden hizmet alınıp alınmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6706)

5.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, 65 yaşını doldurmuş muhtaç ve kimsesiz vatandaşlara bağlanan aylıklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6819)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli ve emekli vatandaşların aylıklarından yapılan kesintilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7289)

7.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Suriyeli sığınmacıların vatandaşlığa alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7290)

8.- Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, TRT'ye yapılan bir atamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7291)

9.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, bir kişinin Fransa'daki terör saldırılarıyla ilgili sosyal medyadaki paylaşımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7292)

10.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, IŞİD mensubu bazı teröristlerin Türkiye'deki hastanelerde tedavi edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7293)

11.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, Ordu'da yaşanan sel felaketi nedeniyle tarım arazilerinde meydana gelen zarara ve bu zararın karşılanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7294)

12.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Nallıhan'ın çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7295)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Saraçoğlu Mahallesinin bir vakfa tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7296)

14.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, bir açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7297)

15.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili istihbarat edinildikten sonra yaşanan sürece ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7298)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, içme suyu şebekelerinde asbestli boru kullanıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7299)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yıl içinde bazı illere yapılan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7300)

18.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaşanan toplumsal tepkilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7302)

19.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, TRT'nin 2012-2016 yılları arasında bir şirketten almış olduğu yapım hizmetine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/7303)

20.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kocaeli Huzurevi'nin boşaltılmasıyla bir rehabilitasyon merkezine taşınmak zorunda kalan vatandaşların durumuna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7311)

21.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde imar uygulaması ve satışı yapılan kamuya ait taşınmazlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7316)

22.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde imar uygulaması ve satışı yapılan kamuya ait taşınmazlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7317)

23.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, PKK ve uzantılarının Avrupa'daki faaliyetlerinin engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7322)

24.-  Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Çanakkale'deki jeotermal sahalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7323)

25.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, 2015-2016 yıllarında doğal afetler nedeniyle zarar gören tarım arazilerine ve üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için yapılacak yardımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7325)

26.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı birlik ve odaların devletin verdiği tarım ve hayvancılık desteklerine el koyduğu iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7326)

27.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarım ürünlerinin alış ve satış fiyatları arasındaki farklara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7327)

28.-  Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, Diyarbakır'da bazı yöresel giysilerin satışının yasaklandığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7328)

29.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, İstanbul'da bazı noktalarda yönlendirme tabelaları ve reklam duyurularında Arapça'nın kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7329)

30.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, Muş-Kulp-Diyarbakır yolunun kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7330)

31.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçe Belediyesi tarafından kiralanan bir taşınmaza ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7331)

32.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesindeki mezarlıkların bakımı için ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7332)

33.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçe Belediye Başkanının mal beyanında bulunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7333)

34.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Eyyübe İlçe Belediyesi'nin hizmet alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7334)

35.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, yabancı bir dergide yayınlanan bir habere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7335)

36.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 8 Haziran 2016'da Mardin'in Midyat ilçesinde üç polis ve üç vatandaşın hayatını kaybettiği saldırıda güvenlik ihlali olduğuna dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7336)

37.-  Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, TÜRSAB'a kiraya verilen bir plaja ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7337)

38.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, 4/C'li kamu personeline ödenen aile yardımına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7339)

39.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, felsefe öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7340)

40.-  Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in, üniversite sınavında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7341)

41.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Bakan yardımcısının bir açıklamasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7342)

42.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Kafkas Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde onkoloji doktoru bulunmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7343)

43.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, Muş Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7344)

44.-  Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde yapımı devam eden sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7345)

45.-  Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki mevcut ve yeni yapılan devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7346)

46.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir'de yapımı devam eden bir LNG depolama tesisi inşaatıyla ilgili çeşitli iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7347)

47.-  Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Muğla-Kale arasındaki yol yapım çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7348)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Osmangazi Köprüsünü inşa eden firmaya verilen devlet garantisine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7349)

49.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, denizcilikle ilgili eğitim veren kuruluşlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7350)

50.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gemi adamları ve gemilerle ilgili istatistiki bilgilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7351)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir savunma şirketiyle ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7352)

52.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, PKK terör örgütünün bazı iş adamlarından haraç aldığı yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7353)

53.-  İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu'nun, kayyum atanan bir şirkette görevden alınan kayyumlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7354)

54.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık verilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7355)

55.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, 2008 yılından itibaren zırhlı araçların hız yaparak devriye gezmelerine bağlı olarak meydana gelen trafik kazalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7357)

56.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, paralel yapının faaliyetleri neticesinde harp okullarından atılan veya istifa ettirilen kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7358)

57.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 15 Temmuz darbe girişimine katılan ve öldürülen askerlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7359)

58.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 15 Temmuz darbe girişimine katılan ve Yüksek Askeri Şura'ya dosyaları gelen subaylara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7360)

59.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın ekonomik sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7361)

60.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Ankara'daki bir meydanın ismine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7362)

61.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, kapatılan üniversitelerden mezun olan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7363)

62.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, vatandaşların silah almasının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7364)

63.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, erişime engellenen internet sitelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7365)

64.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bazı belediyelerde yapıldığı iddia edilen anketlere ve açığa almalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7366)

65.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da kayyum tarafından yönetilen bir mağazada çalışanların maaşlarını alamamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7373)

66.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, rüzgar ve dalgadan elektrik enerjisi üretimine yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7377)

67.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, Stratejik Enerji Teknolojisi Planına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7378)

68.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya'nın Akşehir ilçesindeki bir mahallede baş gösteren şap hastalığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7379)

69.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7380)

70.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Türkiye Arazi Varlığı Envanteri kapsamında yapılan toprak ölçümlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7381)

71.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, Suriyelilere vatandaşlık verilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7383)

72.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, bir sosyal medya hesabına ve bu hesap üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7384)

73.-  Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Abdurrahman Gazi Mezarlığı'na defnedilen elli üç cenazeye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7385)

74.-  Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak'ın İdil ilçesinin bir mahallesinde yıkım kararı alınan konutlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7386)

75.-  Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, turizm sektöründe yaşanan daralmaya karşı alınan önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7387)

76.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Uşak'taki Blaundus antik kentinin turizme kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7388)

77.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının çeşitli faaliyetlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7389)

78.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da okul kantini ihalelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7390)

79.-  Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, İsviçre'den mobil elektronik aletleri dinlemeye yarayan bir dinleme sistemi ithal etmek üzere başvuruda bulunulduğuna dair iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7391)

80.-  Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatılan vakıf üniversitelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7392)

81.-  Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatılan vakıf üniversitelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7393)

82.-  Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatılan okul ve öğrenci yurtlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7394)

83.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Suudi Arabistan prensi için alınan güvenlik önlemlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7395)

84.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili alınan istihbarat doğrultusunda Genelkurmay Başkanlığında düzenlenen bir toplantıya ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7396)

85.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 2009 yılından itibaren askeri okullardan ayrılan veya atılan öğrencilere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7397)

86.-  Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, Adıyaman'da sulu tarıma yönelik projelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7399)

87.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'da sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7400)

88.-  Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'da yaşanan doktor sıkıntısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7401)

89.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Çeşmeli-Taşucu Otoyol Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7402)

90.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ve askeri eğitim veren bir şirkete ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7403)

91.-  Siirt Milletvekili Besime Konca'nın, bir şirketin faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7404)

92.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasaklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7405)

93.-  Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, Diyanet İşleri Başkanlığının 15 Temmuz darbe girişimine kalkışan darbecilerin cenaze namazlarının kılınmayacağına dair açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7406)

94.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, silah ruhsatı alımının kolaylaştırılacağı yönündeki açıklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7407)

95.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülecek çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7408)

96.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında istihbarat zafiyeti yaşandığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7410)

97.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yapılan operasyonlarda ekili arazilerin ve ormanlık alanların yakıldığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7411)

98.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, TRT'nin yayın politikasına, yapım ve programlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7412)

99.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara Bala Belediyesine ait bazı araç ve iş makinelerinin usulsüz şekilde satıldığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7414)

100.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 15 Temmuz darbe girişime katılan askerlerden daha önce yapılan Yüksek Askeri Şura'larda ihracına şerh konulanların olup olmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7415)

101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kanser tedavisinde kullanılan bir ilacın SGK tarafından temin edilmediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7417)

102.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesindeki bir caddenin isminin değiştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7418)

103.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KİT'lerin yurtdışındaki şirket veya ortaklıklarının denetimlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7420)

104.-   Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, 2011 yılından beri Türkiye'ye giriş yapan Suriyelilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7421)

105.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de bulunan Meska Evlerinin afet toplanma merkezinin yıkılacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7423)

106.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'deki bir camiye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7424)

107.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, evde engelli bakımı için sosyal yardım alan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7425)

108.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, TRT Ana Haber sunucusunda değişikliğe gidilmesine ve yeni sunucu ile yapılan sözleşmeye ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/7427)

109.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, TRT ana haber bülteninin sunucusuna ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/7428)

110.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Diyarbakır'da yapılan işten çıkarmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7437)

111.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, engellilerin ve yaşlıların gelir testi ölçümüne ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7438)

112.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, AB ile imzalanan Geri Kabul Anlaşmasına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7439)

113.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'da işten çıkarılacağı iddia edilen sağlık çalışanlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7440)

114.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, mevsimlik tarım işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7441)

115.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7442)

116.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, bir elektrik dağıtım şirketinin performans düşüklüğü gerekçesi ile yaptığı işten çıkarmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7443)

117.-   Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Tunceli'de işletilmekte olan veya başvurusu yapılan maden ve taş ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7450)

118.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de bir hidroelektrik santralinin inşasında yapılan kamulaştırmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7451)

119.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak'ta bazı mezra ve köylerde buğdayların biçilmesinin engellendiğine dair iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7452)

120.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, hayvan yetiştiriciliğinde melezleme çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7453)

121.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, TARSİM kapsamında mecburi kesime gönderilen hayvanlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7454)

122.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de yürütülen toplulaştırma çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7455)

123.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'deki mezbahalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7456)

124.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki kiraz üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7457)

125.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, et üretiminde maliyetlerin düşürülmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7458)

126.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, bir kaymakamın sosyal medya hesabından yaptığı şahsıyla ilgili paylaşımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7459)

127.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Diyarbakır'da bazı geleneksel kıyafetlerin satışının yasaklandığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7460)

128.-   Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7461)

129.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Mardin'in Nusaybin ilçesine hareket eden bir heyetin güvenlik kontrolü sırasında yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7462)

130.-   Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, provokasyon yaratmak isteyen bazı grupların Alevi vatandaşlara yönelik saldırılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7463)

131.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Diyarbakır'da bir derneğe yapılan denetime ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7464)

132.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli ili Merkezefendi Belediyesi'nin 2016 yılı bütçesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7465)

133.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Ankara'da bir kişinin darp edildiği olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7466)

134.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, 19 Temmuz 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesine giden kendisinin de içinde bulunduğu heyete güvenlik güçlerinin müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7467)

135.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7468)

136.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Suriyeli çocuk işçilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7469)

137.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, Muş'un Bulanık ilçesi girişinde yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7470)

138.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'ın Beşyol Meydanı'nda düzenlenmek istenen bir mitinge izin verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7471)

139.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'ye gelen geçici sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7472)

140.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de bulunan Ornaz Vadisi'ne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7473)

141.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'na ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7474)

142.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, polislerin görev esnasında kullandıkları çeşitli teçhizatlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7475)

143.-   Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, belediye mülkleri üzerinde kiracı olup borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar için yapılacak çalışmalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7476)

144.-   Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, Adıyaman'da iki öğretmen hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7479)

145.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7480)

146.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, felsefe grubu mezunu öğretmenlerin istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7481)

147.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, atanmış engelli öğretmenlerden sağlık raporu istenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7482)

148.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Türkiye'deki geçici eğitim merkezlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7483)

149.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ifadesi alınan öğretmen ve öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7484)

150.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de staj gören sağlık meslek lisesi öğrencilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7485)

151.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2014 yılı itibari ile Denizli'de bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7486)

152.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7487)

153.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, özel eğitim ve rehberlik hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7488)

154.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, öğretmenlere yıpranma payı verilmesi hususunda bir çalışma olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7489)

155.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin İncilipınar Mahallesinde yeni inşa edilen bir okula ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7490)

156.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de çıraklık eğitimi alan öğrenciler için sosyal güvenlik ve prim ödemeleri yapılmadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7491)

157.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 15 Temmuz darbe girişimine katılan askeri personele ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7492)

158.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki çiftçilerin tarımsal sulama maliyetlerinin yüksekliğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7493)

159.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşanan sulama sorununa karşı yapılacak baraj ve göletlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7494)

160.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşanan su taşkınlarına ve alınacak önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7495)

161.-   Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bolu'nun Seben ilçesine bağlı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7496)

162.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Maden köyünün su sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7497)

163.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Güney Devlet Hastanesi yapım ve inşa çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7498)

164.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Yazır Mahallesindeki sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7499)

165.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'ye şehir hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7500)

166.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin ilçelerindeki hastanelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7501)

167.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Bitlis'e havaalanı yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7502)

168.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Ankara-Balıkesir arasında yol çalışmaları nedeniyle iptal edilen tren seferlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7503)

169.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, mevsimlik tarım işçilerinin ulaşım sorunlarına dair yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7504)

170.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Acıpayam-Çameli-Fethiye yol çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7505)

171.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Acıpayam-Dalaman arasında yürütülmekte olan yol çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7506)

172.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Osmangazi Köprüsü'nden geçişlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7507)

173.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, 15 Temmuz şehitleri için düzenlenen bağış kampanyalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7511)

174.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, iptal edilen 2010 KPSS ile yerleştirilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7512)

175.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, kapatılan vakıf üniversitelerinde eğitim gören öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7513)

176.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinden ihale alan FETÖ bağlantılı şirketlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7514)

177.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, çocuk istismarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7515)

178.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Ezidi kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7517)

179.-   İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, görevine son verilen kamu görevlilerinin FETÖ bağlantısının tespit edilmesinde alınan tedbirlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7518)

180.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Elazığ'da bir elektrik firması işçilerinin OHAL kapsamında gözaltına alındığına dair iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7519)

181.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de toplanan katı atık bedellerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7521)

182.-   Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, Bitlis'te Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7522)

183.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi'nde eğitim gören öğrencilerin ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7523)

184.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, 15 Temmuz'dan sonra Samsun'da kapatılan öğrenci yurtlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7524)

185.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Suriye'de öldürülen bir vatandaşın cenazesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7525)

186.-   Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, kurulması planlanan Türkiye Varlık Fonu ile ilgili hesaplamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7526)

187.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Çivril'de imara açılan bir sit alanına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7527)

188.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de yapılması planlanan Boğazçiftlik Barajı'na ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7528)

189.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, PAÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Radyoloji Anabilim Dalı ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7529)

190.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde yaşandığı iddia edilen bir olayın soruşturulmasına ve anadilde sağlık hizmetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7530)

191.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Hatay'ın Altınözü ilçesinde Suriyeli sığınmacıların kaldığı AFAD Tekel Kampı'na dair salgın hastalık iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7531)

192.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Babadağ ilçesine bağlı Molla Ahmet köyünün yol sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7532)

193.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Bostanyeri köyünün yol sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7533)