TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 109

8 Mart 2017 Çarşamba

 

Raporlar

1.-  686 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/813) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 467) (Dağıtma tarihi: 08.03.2017) (GÜNDEME)

2.-  687 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/814) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 468) (Dağıtma tarihi: 08.03.2017) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, tutuklu bulunan Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın durumuna ve cezaevi koşullarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12001) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, tutuklanan bir mahalle muhtarına ve devlet büyüklerine hakaret fiilleriyle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12002) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

3.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, bir siyasi parti il başkan yardımcısının referanduma yönelik sözlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12003) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

4.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, bir siyasi partinin il başkan yardımcısı tarafından kullanılan iç savaş ifadelerine ve paramiliter bir yapılanmaya gidildiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12004) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2017)

5.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Haymana ilçesinde cinsel istismar gerekçesiyle gözaltına alınan bir okul müdürüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12005) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2017)

6.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'da bulunan eski havagazı fabrikası hakkındaki koruma kararının kaldırılmasına ve fabrika kalıntılarının asbest ölçümüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12006) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2017)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Anayasa değişikliği referandumuyla ilgili paylaşımlarda bulunan hakim ve savcılarla ilgili yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12007) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

8.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Kardeş Kal Türkiye adlı platformla ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12008) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

9.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, İstanbul'da görülen üzerinde halk özel harekat yazılı bir araca ve referanduma yönelik sosyal medya paylaşımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12009) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

10.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, darbe girişimi sonrasında tutuklanan astsubay meslek yüksekokulu öğrencilerinin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12010) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

11.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Kardeş Kal Türkiye, Halkın Özel Harekatı gibi oluşumlara yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12011) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

12.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği'nin kapatılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12012) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

13.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, bir milletvekilinin açıklamalarına ve Şırnak'ta yürütülen operasyonlarla ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12013) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

14.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, istihdam seferberliğine ve işsizliği düşürmek için alınacak önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12014) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

15.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, aile ve dini rehberlik bürolarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12015) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

16.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde intihar eden doktorun açığa alınma gerekçesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12016) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

17.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TRT'nin 2015 yılında ilanı yapılan ve 2017 Şubat ayında sonuçlanan personel alım sürecine yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12017) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda ülkemize gelen sığınmacılara ve kaçak yollarla yurt dışına çıkmak isteyen kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12018) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

19.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Nazilli'deki eski hastane binalarının madde bağımlılarınca kullanılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12019) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

20.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, on beş milyon genç seçmene gönderdiği mektuplara ve haberleşme bütçesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12020) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

21.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Samsun'da referandum kampanyalarına yönelik bir uygulamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12021) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

22.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden yapılan ihraçlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12022) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

23.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, çocuk istismarının önlenmesine ve devlet yurtlarında yaşanan vakalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12023) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

24.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, 2003 yılından itibaren TSK içinde FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen kişilerin ihracının durdurulduğuna dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12024) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2017)

25.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Muğla Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi'nin iptal edilip edilmediğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12025) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2017)

26.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, emeklilerin bankalardan promosyon alabilmeleri için bankaların öne sürdüğü koşullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12026) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2017)

27.-  İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Osmangazi ve Sungurlu barajlarının yapımına ve bu projelerden etkilenen Şile köylerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/12027) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2017)

28.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Anadolu Ajansı'nın 2016 yıllığına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/12028) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

29.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, TRT'de yayınlanacak olan bir diziye ve yapımcı şirketle ilgili iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/12029) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2017)

30.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin'in Nusaybin ilçesinde cenazelerin kaldırılmasında yaşanan zorluklara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/12030) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

31.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, TRT'nin 2015 yılında ilanı yapılan ve 2017 Şubat ayında sonuçlanan personel alım sürecine yönelik iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/12031) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

32.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, genç nüfusa, işsizliğe ve kadınların işgücüne katılımına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/12032) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2017)

33.-  İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, zorunlu bireysel emeklilik sistemiyle ilgili bazı yönetmelik hükümlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/12033) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2017)

34.-  İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Avrupa Birliği kurumlarındaki görevleri sona eren Türk vatandaşlarının emeklilik keseneklerinin Türkiye'deki bireysel emeklilik sigorta firmalarına transfer edilebilmesi için düzenleme yapılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/12034) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

35.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine ve uygulamaların denetimine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12035) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2017)

36.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Soma maden kazasının dava sürecine yönelik iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12036) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

37.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, 1 Eylül 2015 - 31 Ocak 2017 tarihleri arasında kapalı ceza infaz kurumlarındaki işkence ve kötü muamele iddialarıyla ilgili idari personel ve infaz koruma memurları hakkında yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12037) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

38.-  Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, Ankara'nın Haymana ilçesinde cinsel istismar gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan bir okul müdürüne ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12038) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2017)

39.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşlarının Yerli Malı Tebliği'ne uymaksızın temin ettiği araçlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12039) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

40.-  Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın, Isparta Süleyman Demirel OSB'nin ikinci etabı için yapılan kamulaştırmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12040) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

41.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, emeklilerin geçim şartlarının iyileştirilmesine ve Türkiye İş Kurumu'na başvuran ileri yaştaki kişilerin istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12041) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

42.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gece vardiyasında çalışan kadın işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12042) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

43.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında çok tehlikeli iş yerlerine ve bunların denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12043) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

44.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında kamu ve özel sektörde işe alınan ve işten çıkarılan kadın işçi sayısı ile 2016 yılında doğum izni kullanan kadın çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12044) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

45.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan araç kiralama hizmeti alımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12045) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

46.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, son beş yılda meydana gelen iş kazalarına ve hayatını kaybeden işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12046) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

47.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Adıyaman'ın Besni ilçesinde çalıştığı inşaattan düşerek yaşamını yitiren Suriyeli işçiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12047) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2017)

48.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, İzmir'in Foça ile Aliağa ilçeleri arasındaki Gölyazı mevkiinde atık yakma tesisi yapılacağına ve bazı atıkların bu bölgeye gizlice gömüldüğüne dair iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12048) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2017)

49.-  Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, hava kirliliğinin önlenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12049) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

50.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Fatih İlçesi 1/1000 Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nda yapılması planlanan değişikliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12050) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

51.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, mikro plastiklerin kullanımının yasaklanmasına yönelik bir çalışma bulunup bulunmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12051) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2017)

52.-  Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Batman'da hava kirliliğinin ölçümüne, denetimine ve önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12052) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2017)

53.-  Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, Batman'da hava kirliliğinin ölçümüne, nedenleri ve önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12053) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2017)

54.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan araç kiralama hizmeti alımlarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12054) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

55.-  Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Tahtacı Mahallesi'nin Reşitbey barajı projesinden etkilenmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12055) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2017)

56.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, veteriner hekimlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12056) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

57.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, üretim laboratuvarlarına kuruluş ve GMP sistemlerini kurma aşamasında destek verilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12057) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

58.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, veteriner kontrol ve araştırma enstitülerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12058) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

59.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri'nin faaliyete başladığı illere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12059) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

60.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hayvancılık sektöründeki özel laboratuvarların desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12060) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

61.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, serbest veterinerlik mesleği ile ilgili sorunların çözümüne ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12061) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

62.-  Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, laborant ve veteriner sağlık teknikerlerinin kadro durumlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12062) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

63.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, tavuk üretiminde kullanılan GDO'lu ürünlerin ve antibiyotiklerin oluşturduğu risklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12063) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2017)

64.-  İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, veteriner hekim istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12064) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2017)

65.-  İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, canlı hayvan ve hayvansal ürün ithalat ve ihracatının denetimine ve denetimi yapan meslek gruplarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12065) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2017)

66.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, bir siyasi partinin il başkan yardımcısı tarafından kullanılan iç savaş ifadelerine ve paramiliter bir yapılanmaya gidildiğine dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12066) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2017)

67.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Diyarbakır'da terör saldırısında şehit olan polisin cenazesinin cemevinden kaldırılmamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12067) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2017)

68.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, 2010 yılından itibaren vatandaşlık verilen Suriyeli sayısına ve 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak halk oylamasında oy kullanacaklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12068) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

69.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarına ve bazı giderlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12069) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Nusaybin'e bağlı Kuruköy'de köylülerin baskı ve işkence gördükleri yönündeki iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12070) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2017)

71.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, örtülü ödenek harcamalarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12071) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2017)

72.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, DMO Baskı İşletme Müdürlüğü baskı atölyesinde yapılan işlerde meydana gelen düşüşe ve kamu kuruluşlarının DMO siparişlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12072) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

73.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gelir vergisi diliminin memur maaşlarına etkisine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12073) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

74.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, DMO'nun uluslararası işbirliklerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12074) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

75.-  Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, bir şirketin ithal ettiği araçlarda gerçeğe aykırı beyanda bulunarak devleti vergi ziyanına uğrattığına dair müfettiş raporu üzerine yapılan işlemlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12075) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

76.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Üsküdar Vergi Dairesi'nin Ümraniye ilçesine taşınmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12076) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

77.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın Saimbeyli ilçesinin Çeralan köyünde görev yapan bir öğretmenin KHK ile görevden ihracına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12077) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

78.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir ilköğretim okulunda birinci sınıf öğrencileri için hazırlanan alıştırma kağıdında yer alan kelimelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12078) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

79.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürünün siyasi paylaşımlarıyla ilgili bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12079) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

80.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Mersin'de öğrencilerin bir dernek toplantısına katılmak için ders saatinde okul dışına götürüldüğü iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12080) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

81.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de görevli bir Bakanlık bürokratının referanduma yönelik sosyal medya paylaşımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12081) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

82.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, sözleşmeli öğretmenlerin bir yönetmelikten kaynaklanan mağduriyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12082) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

83.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, sözleşmeli öğretmen alımlarında mülakat sisteminin uygulanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12083) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2017)

84.-  Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, 10 Şubat 2017 tarihinde El Bab operasyonuna katılan üç askerin şehit olmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12084) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

85.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, Orman Genel Müdürlüğü personeline yönelik yer değiştirme uygulamasının ertelenmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12085) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

86.-  İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, rehabilitasyon merkezi, üretim çiftliği ve hayvan bakımevlerindeki veteriner istihdamı ile hayvanat bahçeleri, belediye barınakları ve benzerinin denetimine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12086) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2017)

87.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şehir hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12087) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

88.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sağlık personeli alımına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12088) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

89.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sağlık çalışanlarına hasta ve yakınlarına karşı davranış eğitimi verilip verilmediğine, hastanelerin denetimine ve acil hastalara müdahalede karşılaşılan yetersizliklere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12089) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

90.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hastanelerde çalışan röntgen teknisyenlerine, taşeron işçilere ve özel güvenlik şirketlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12090) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

91.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sağlık çalışanlarının özlük haklarına, personel alımına, hasta sayılarına ve personelin eğitimine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12091) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

92.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, hayvan hastalıklarına ve veteriner hekim istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12092) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

93.-  Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü mezunlarının iş ve unvan tanımlarının yapılmasına ve istihdamlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12093) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

94.-  İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, veteriner hekim istihdamına ve salgın hayvan hastalıklarıyla mücadeleye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12094) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2017)

95.-  Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerinden yapılan araç geçişlerine, hazine garantisi için ilgili firmalara yapılan ödemelere ve araç geçiş garantili yap işlet devret modeline ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12095) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

96.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, THY filosunda bulunan uçaklara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12096) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

97.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa Yunuseli Havaalanı'nın ticari uçuşlara kapatılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12097) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

98.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Limanı için planlanan yatırımlara ve Liman'ın Varlık Fonu'na devrine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/12098) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2017)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 21 Milletvekilinin, kamu görevlilerinin gerçekleştirdiği iddia edilen kötü muamelelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/492) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

2.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, Suruç Devlet Hastanesinin kapasitesinin bölge ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/493) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

3.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, uyuşturucu bağımlılığının ve satışının engellenmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/494) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)