TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 108

7 Mart 2017 Salı

 

Rapor

1.- Türkiye Uzay Ajansı Kurulması ve Uzaya Yönelik Faaliyetlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/823) ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 466) (Dağıtma tarihi: 07.03.2017) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sobalı ve kömür kaloriferli okulların sayısı ile doğal gazla ısıtılan okulların sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/688) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015 ve 2016 yıllarında engelli çocuklara yönelik gerçekleşen fiziksel ve cinsel taciz vakalarına ve önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/689) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015 ve 2016 yıllarında suda boğulma sonucu hayatını kaybeden kişilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/690) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AVM'lerin esnafa olumsuz etkisi konusunda bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/691) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2014-2016 yılları arasında uyuşturucudan yakalanan ve tedavi altına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/692) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/693) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015 ve 2016 yıllarında sit alanı olmaktan çıkarılan yerlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/694) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015 ve 2016 yıllarında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/695) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, birleştirilmiş sınıflarda eğitim verilen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/696) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, öğretmelerin özlük ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/697) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/698) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, salgın hastalığa yakalanan Suriyeli sığınmacılara ve sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybedenlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/699) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, meslek hatalıklarındaki artışa ve iş yerlerindeki çalışma koşullarının denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/700) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, işçilerin sosyalleşmesine yönelik yürütülen proje ve çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/701) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulunun bulunmamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/702) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde görev yapan müşavirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/703) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığa 2017 yılında alınacak personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/704) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, AB İlerleme Raporu'nda veteriner hekimlik hizmetleri konusunda yer alan bir öneri ile ilgili çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/705) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hayvancılık alanında AB kriterlerine uyum çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/706) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, veteriner halk sağlığı faaliyetlerine ve arazi toplulaştırma uygulamalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/707) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanlığında daire başkanı olarak veteriner hekimlerin görev alıp almadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/708) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, veteriner hekimlerin sayısına ve veteriner hekimlik hizmetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/709) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Patates Üretim Enstitüsünün patates konusunda tek tohum üretim merkezi yapılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/710) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM ve Niğde Patates Üretim Enstitüsünün ortak projelerinin olup olmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/711) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mazot ve köprü geçiş ücretlerinde indirim yapılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/712) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

26.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, özelleştirilmesinin ardından faaliyetleri sonlandırılan kamu kuruluşlarına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/713) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

27.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşlarının özelleştirilmesi kapsamında yapılan taşınmaz satışlarına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/714) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de taşra teşkilatı bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/715) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

29.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kişi başına tüketilen hayvansal besin miktarının günlük protein ihtiyacını karşılayıp karşılamadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/716) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

30.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki kuş cennetlerinin korunmasına ve sularının temizliğine yönelik denetimlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/717) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

31.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Uluslararası Cenevre Veteriner Hekimliği Anlaşmasına göre kamu veteriner hekimliği örgütlenmesinin yeniden yapılandırılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/718) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

32.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Taslağı'na ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/719) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

33.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, veteriner hekimlerin maaşlarında düzenleme yapılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/720) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

34.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM'in son üç yılda verimlilik açısından ülke ortalamasının altında kaldığı ürünlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/721) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2017)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, hayvancılık sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/489) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

2.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, Türkiye'de bir siyasi kriz yaşandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/490) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

3.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, 1978 yılında Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/491) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2017)