TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 107

6 Mart 2017 Pazartesi

 

Teklifler

1.- Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in; Çalışanlara Çocuk Eğitim Ödeneği Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1618) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2017)

2.- İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1619) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe         Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2017)

3.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin; Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1620) (Adalet ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2017)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1621) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

 

  Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, bir sendika ve yetkilileri ile laiklik ve satranç üzerine haraket içeren ve hedef gösterici açıklamalarda bulunan bazı kişiler hakkında soruşturma açılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11224)

2.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında naaşı teslim alınan askerlerle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11225)

3.- Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, tutuklanan milletvekillerine ve kayyum atanan belediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11226)

4.- Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, adli ve toplumsal bazı konularda paylaşımlarda bulunan bir sosyal medya hesabına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11227)

5.- Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, bir anıtın kaldırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11228)

6.- Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara Valiliğinin bir ay süreyle umuma açık alanlarda toplantı, gösteri yürüyüşü, oyun, temsil, gösteriler ve basın açıklamalarını yasaklayan kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11229)

7.- İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, personel alımlarındaki yöntem değişikliklerine ve FETÖ üyesi olmadığı halde ihraç edildiği iddia olunan kamu görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11230)

8.- Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, bazı siyasi parti binalarında yapılan aramalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11231)

9.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bir bildiri nedeniyle yapılan gözaltı işlemine, anayasa değişiklik teklifine yönelik eleştirilere ve ifade hürriyetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11232)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) adlı bir kuruluşun bir raporuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11233)

11.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, bir siyasi parti ilçe yöneticisinin sosyal medya paylaşımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11234)

12.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Diyanet İşleri Başkanlığının yurt dışındaki din görevlileri aracılığıyla istihbari raporlar hazırladığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11235)

13.-  İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, MİT tarafından hazırlandığı iddia edilen bazı raporlarla ilgili bir soru önergesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11236)

14.-  Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın, bakanlıklarda ve bağlı birimlerinde insan kaynakları ve teftiş kurullarında tespit edilen ve haklarında işlem yapılan FETÖ/PDY üyelerine, üst düzey bürokratlara ve KHK ile kamudan ihraçlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11237)

15.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, daha önce verilen bir soru önergesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11238)

16.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, bir sosyal medya hesabına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11239)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandıktan sonra işten çıkarılan bir çalışana ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11240)

18.-  İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, Küçük Menderes Sulama Projesi kapsamında yapılan arazi toplulaştırmalarından olumsuz etkilenen üreticilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11241)

19.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin ili ve ilçelerinde heyelanlara karşı alınan önlemlere ve ağ yönteminin Artvin-Şavşat karayoluna da uygulanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11242)

20.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Valiliği'nin toplantı, yürüyüş ve benzeri etkinliklerin yasaklanmasına yönelik kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11243)

21.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Ahilik Fonu'na ve İşsizlik Fonu'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11244)

22.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, benzin ithalatına ve ihracatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11245)

23.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, benzin ve motorin fiyatlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11246)

24.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, kamu kurum ve kuruluşlarına satın alınan gazetelerle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11247)

25.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Türk Hava Yolları'na bazı gazetelerin alınmadığı yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11248)

26.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin ve ilçelerinde yapılan orman kesim miktarına, dikili ve işletme kesimine ve kesim yerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11250)

27.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, minibüs ve taksicilerin basit usulde kalmalarını sağlamak için ticari kazanç limitinin artırılıp artırılmayacağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11251)

28.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir tanktan sızdığı belirtilen petrolün çevreye ve sağlığa etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11252)

29.-  Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, Sinop'ta yapılan nükleer santral için hazırlanan raporlarda olası deprem büyüklüğünün düşük gösterildiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11253)

30.-  İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, sınır dışı edilen veya akreditasyonu yenilenmeyen yabancı gazetecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11254)

31.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, engelli vatandaşların kamuda ve özel sektörde istihdamına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11255)

32.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2002-2016 yılları arasında bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan bina kiralamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11256)

33.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Türkiye'ye pasaportsuz giriş yapan Iraklı ve Suriyelilere ve ülkelerine dönmek isteyen sığınmacılarla ilgili prosedürlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11257)

34.-  Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'un, Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin sosyal medya hesaplarının takibe alındığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11258)

35.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Başbakanlık kadrolarında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kişi sayısı ile kadın, erkek ve engelli istihdam verilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11259)

36.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, doğalgaz hizmetinden yararlanamayan illere ve Artvin'in doğalgaz hizmetinden ne zaman yararlanacağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11260)

37.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, satışı gerçekleşen milli emlak arazilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11261)

38.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesi Kavak köyünde Çaykur'un satın aldığı arazide ne zaman faaliyete geçeceğine ve ilçedeki arazilerini Çoruh Üniversitesi'ne bağışlayacağına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11262)

39.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, son beş yıl içinde Artvin'de yaşanan afetlere ve vatandaşlara yapılan maddi yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11263)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, gözaltında kötü muamele ile ilgili bazı sayısal verilere ve bu sebeple haklarında soruşturma açılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11264)

41.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kişi sayısı ile kadın, erkek ve engelli istihdam verilerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Nurettin Canikli) yazılı soru önergesi (7/11265)

42.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kişi sayısı ile kadın, erkek ve engelli istihdam verilerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/11266)

43.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, TRT'nin program sayısına, program bütçelerinin belirlenmesine, satın alınan dış yapımlara ve izlenme oranlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/11267)

44.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kişi sayısı ile kadın, erkek ve engelli istihdam verilerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/11268)

45.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık kadrolarında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kişi sayısı ile kadın, erkek ve engelli istihdam verilerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11286)

46.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık kadrolarında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kişi sayısı ile kadın, erkek ve engelli istihdam verilerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11287)

47.-  Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, Muğla'da 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında işe alınan kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11289)

48.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 1.1.2003 tarihi itibarıyla Bakanlık tarafından özel şahıslardan kiralanan taşınmaz ve araçlar ile bunlara ödenen kiralara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11290)

49.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Balıkesir'de bir işçinin hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına ve iş kazalarının önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11291)

50.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir Aliağa'da bir taşeron firma işçisinin ağır yaralandığı iş kazasının soruşturulmasına, işyerinin denetimine ve alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11292)

51.-  Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Munzur Vadisi üzerine yapılması planlanan baraj ve HES projelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11293)

52.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yıkılan bir bina ile Rize'de deniz dolgusuyla oluşturulan alanlarda bulunan binalarla ilgili risk tespitine ve alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11294)

53.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda çöken bir binaya ve İzmir'deki binaların hasar tespitlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11295)

54.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık kadrolarında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kişi sayısı ile kadın, erkek ve engelli istihdam verilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11296)

55.-  İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, İzmit Körfezi'nde yaşanan kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11297)

56.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık kadrolarında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kişi sayısı ile kadın, erkek ve engelli istihdam verilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11302)

57.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, FETÖ terör örgütünün fındık sektöründeki etkisine ve bir siyasi parti il başkanının açıklamalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11304)

58.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık kadrolarında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kişi sayısı ile kadın, erkek ve engelli istihdam verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11305)

59.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, palm yağı kullanımına ve bitkisel yağlar ile gıda maddelerindeki toksik kimyasal madde kalıntılarının analizine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11306)

60.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Uğur Mumcu Anıtı'na yönelik saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11308)

61.-  Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantılara katılan kaymakam ve valilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11309)

62.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'da yerine kayyum atanan bazı mahalle muhtarlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11310)

63.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara Ana Ulaşım Planı'nın hazırlanma sürecine ve Ankara'nın ulaşım ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11311)

64.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum tarafından yapılan genel sekreter atamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11312)

65.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Kürt dili ve kültürü çalışmaları yürüten bazı kuruluşların kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11313)

66.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, güvenlik güçleri hakkında orantısız güç kullanıldığı iddiasıyla açılan soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11314)

67.-  İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, Tunceli'de bir mezarın yazıtları ve mermerinin kırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11315)

68.-  Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hayatını kaybeden bir kişinin cenazesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11316)

69.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, daha önce verdiği soru önergelerinin cevaplandırılmamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11317)

70.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık kadrolarında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kişi sayısı ile kadın, erkek ve engelli istihdam verilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11318)

71.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, belediyelerde çalışan kişi sayısı ile kadın, erkek ve engelli istihdam verilerine, istisnai kadrolara ve belediyelerin denetimine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11319)

72.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, Suriye'de iki askerin şehit edildiği görüntülerde yer alan IŞİD'li bir teröristin daha önce gözaltına alınıp serbest bırakıldığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11320)

73.-  Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, Diyarbakır ve Van'da Ermenice ve Kürtçe bazı tabelaların kayyum tarafından kaldırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11321)

74.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Antalya'da polis tarafından yanlışlıkla gözaltına alınmak istenen kişinin annesinin kalp krizi geçirerek vefat ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11322)

75.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık kadrolarında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kişi sayısı ile kadın, erkek ve engelli istihdam verilerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11323)

76.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, FETÖ propagandasına yönelik sinema filmlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11324)

77.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık kadrolarında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kişi sayısı ile kadın, erkek ve engelli istihdam verilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11325)

78.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, bir harcama kaleminden yapılan ödemelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11326)

79.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Gönen Pancar Alım Merkezi'nin kapatılmamasına yönelik taleplere, Balıkesir'deki pancar üretimine ve Susurluk Şeker Fabrikası'nın faaliyetinin durdurulmasının gerekçesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11327)

80.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık kadrolarında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kişi sayısı ile kadın, erkek ve engelli istihdam verilerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11328)

81.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 1.1.2003 tarihi itibarıyla Bakanlık tarafından özel şahıslardan kiralanan taşınmaz ve araçlar ile bunlara ödenen kiralara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11329)

82.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, KHK ile ihraç edilen bazı akademisyenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11330)

83.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, öğretmen maaşlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11331)

84.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, yeni eğitim müfredatına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11332)

85.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, yeni yapılan müfredat değişikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11333)

86.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'nın Aladağ ilçesinde on bir çocuk ve bir görevlinin hayatını kaybettiği yangının çıktığı yurdun denetimlerine ve özel öğrenci yurtlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11334)

87.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Türkiye'deki mülteci çocuklara ve eğitimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11335)

88.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, 2016 yılı LYS sınavında illerin başarı sıralamalarına ve son on yılda LYS-YGS sınavlarına dair Kocaeli'nin bazı verilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11336)

89.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Güvenli Okul Projesi'nin uygulanması kapsamında bazı şikayetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11337)

90.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık kadrolarında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kişi sayısı ile kadın, erkek ve engelli istihdam verilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11338)

91.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından okullarda dağıtılan broşürlere, müfredat değişikliğine ve bir ortaokul öğrencisinin kullandığı ifadelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11339)

92.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, işkence iddialarına ve internetteki bazı videolara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11340)

93.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, boşaltılacak askeri alanların kentsel dönüşüm için belediyelere verileceği iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11341)

94.-  İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan'ın, Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11342)

95.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık kadrolarında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kişi sayısı ile kadın, erkek ve engelli istihdam verilerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11343)

96.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, ülke genelinde dikilen ağaç fidanlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11344)

97.-  Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Kırklareli'de kimyasal ve mikrobiyolojik parametre değerlerinin aşıldığı içme ve kullanma sularına ve bazı köylerin yeraltı su seviyelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11345)

98.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık kadrolarında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kişi sayısı ile kadın, erkek ve engelli istihdam verilerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11346)

99.-  Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, perfüzyon teknikeri yetiştiren önlisans programlarının mezunlarına ve perfüzyon alanında çalışmak için istenen yetki belgelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11347)

100.-   Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, Türkeli Devlet Hastanesi ve Ayancık Devlet Hastanesi'nde yaşanan uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11348)

101.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya'nın Ilgın ilçesindeki eski hastane binasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11349)

102.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, ilaç fiyatlarında artış beklentisine ve ilaç temininde yaşanan sıkıntılara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11350)

103.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yaşanan ilaç sıkıntısına ve ilaç stokçularının zammı bekleyerek ilaçların eczanelere ulaşımını engellediğine dair iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11351)

104.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, 2016 yılı verilerine göre ruhsatlı, geçici ruhsatlı ve ruhsatsız faaliyet gösteren sağlık tesislerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11352)

105.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, TSK'da görevli 657 sayılı Kanun'a tabi memurlar ile 926 sayılı Kanun'a tabi sağlık sınıfı askeri personelin devrinde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11353)

106.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, ilaç fiyatlarında artış beklentisine ve ilaç temininde yaşanan sıkıntılara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11354)

107.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık kadrolarında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kişi sayısı ile kadın, erkek ve engelli istihdam verilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11355)

108.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 1.1.2003 tarihi itibarıyla Bakanlık tarafından özel şahıslardan kiralanan taşınmaz ve araçlar ile bunlara ödenen kiralara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11356)

109.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, yaşanan ilaç sıkıntısına ve ilaç depoları ile ithalatçı firmaların denetlenmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11357)

110.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, uçuşlarda sefer duası uygulaması yapılmasına ve kış aylarına yönelik altyapı çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11358)

111.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, SRC belgelerinin müracaatı ve dağıtımında yaşanan sorunlara ve bu konuda Şoförler ve Otomobilciler Odalarının görevlendirilip görevlendirilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11359)

112.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık kadrolarında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kişi sayısı ile kadın, erkek ve engelli istihdam verilerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11360)

113.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, çağrı merkezlerinde yaşanan sorunlara ve çağrı merkezlerinin denetimine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11361)