TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 105

2 Mart 2017 Perşembe

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 19 Milletvekilinin, öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/486) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

2.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 19 Milletvekilinin, Erdek’te nüfus oranlarının düşmesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/487) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

3.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ekmek israfını önleme adına yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/488) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)