TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 102

27 Şubat 2017 Pazartesi

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/824) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Nikaragua Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/825) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/826) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

 

Teklifler

1.- Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in; 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1603) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

2.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 12/4/1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1604) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

3.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 682 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1605) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

4.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1606) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

5.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1607) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2017)

6.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 682 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1608) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2017)

7.- İstanbul Milletvekilleri Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Barış Yarkadaş'ın 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1609) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2017)

8.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in; İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1610) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2017)

9.- Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 16 Milletvekilinin; Çocuk Hakları Komisyonu Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/1611) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

10.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1612) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2017)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TBMM bünyesinde görev yapan müşavirlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11768) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2017)

 2.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, engelli öğretmen atamalarının yapılacağı tarihe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11769) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2017)

 3.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul'daki imar durumuna, dikey yapılaşmaya ve imara açılan orman alanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11770) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2017)

 4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11771) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2017)

 5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, RTÜK tarafından TV kanalı yöneticilerine yayın yasaklarıyla ilgili bir bildirimin yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11772) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2017)

 6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da bir inşaatta çalışan üniversite öğrencisinin ölümünün soruşturulmasına ve iş kazalarıyla ilgili bazı verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11773) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2017)

 7.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, anayasa değişikliği referandumu öncesinde görüş ifade edenlerle ilgili uygulamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11774) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2017)

 8.- Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, bazı kamu görevlilerinin referandum tercihlerini içeren açıklamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11775) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2017)

 9.- Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, bir siyasi parti il başkanının referandumla ilgili olarak yaptığı iddia olunan açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11776) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2017)

 10.- Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, bir siyasi partiye yönelik olarak medya sansürü uygulandığı iddiasına ve tutuklu gazetecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11777) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2017)

 11.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Fırat Kalkanı Operasyonu'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11778) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2017)

 12.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Varlık Fonu'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11779) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2017)

 13.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, bazı kamu kuruluşlarının ve Hazine arazilerinin Varlık Fonu'na devredilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11780) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2017)

 14.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'nın Akhisar ilçesinde Roman vatandaşlara yönelik TOKİ tarafından uygulanacak bir toplu konut projesi olup olmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11781) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2017)

 15.- İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, ÇAYKUR'un Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesine ve çay mevzuatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11782) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2017)

 16.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sivas E Tipi Kapalı Cezaevinde müvekkilleriyle görüşen iki avukatın işkence gördüğüne dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11783) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2017)

 17.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Nallıhan'da yapılması öngörülen Çayırhan-B termik santralinin çevresel etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11784) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2017)

 18.- Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, uluslararası basın mensuplarının vize ve akreditasyon başvurularına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11785) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2017)

 19.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, TUS 2017 İlkbahar Dönemi sınavının tarihine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11786) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 20.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan ve el konulan vakıf üniversitelerinin mütevelli heyeti üyeleri ile by-lock ve eagle programlarını kullanan siyasilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11787) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 21.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz Darbe soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan askerler, hakimler ve savcılarla ilgili bazı verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11788) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 22.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamusal alanda kadınlara yönelik olarak gerçekleşen şiddet ve taciz olaylarıyla ilgili bazı sayısal verilere ve son zamanlarda basına yansıyan bazı şiddet olayları hakkında yürütülen incelemelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11789) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 23.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, KHK ile ihraç edilen akademisyenlere ve kamu görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11790) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 24.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, işletmesini kapatan esnafa ve 2017 yılında sağlanacak KOBİ desteklerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11791) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 25.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal medyada referandumla ilgili görüş açıklayan cami ve cenaze imamlarının soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11792) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 26.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhuriyet Gazetesi'nin tutuklu bulunan yönetici ve yazarlarına süreli yayınlar ve mektup yasağı getirildiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11793) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 27.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, TRT'de yayınlanan bir belgesele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11794) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 28.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz 2016 sonrası tutukevleri, gözaltı merkezleri ve karakollarda gözaltına alınıp sağlık merkezlerine ve hastanelere sevk edilerek tedavi gören kişi sayısına ve gördükleri tedavilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11795) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 29.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mersin'in Erdemli ilçesinde bakımsızlıktan ölmek üzere olan ve inceleme altına alınan küçükbaş hayvanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11796) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 30.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul'daki tarihi surların restorasyonuna ve bakımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11797) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 31.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanmak için yıllar itibariyle yapılan başvurulara ve ödemelere ve Fon'da biriken miktarın nasıl değerlendirildiğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11798) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 32.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, Varlık Fonu'nun gelir ve giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11799) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 33.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, bir kültür ve bilgi merkezinin sosyal medya hesabından cihad konulu paylaşımlar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11800) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 34.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına genel bütçeden ödenecek paylardan kesinti yapılmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11801) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 35.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 7 Haziran 2015 seçimlerinden önce 298 sayılı Kanuna aykırı yayın yapan kanallarla ilgili yapılan işlemlere ve 687 sayılı KHK ile özel televizyon kanallarının yayınlarının YSK denetimi dışına çıkarılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11802) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 36.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılması öngörülen referandumun maliyetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11803) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 37.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında OHAL KHK'ları ile ihraç edilen akademisyenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11804) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 38.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 657 sayılı Kanun'un 4/C maddesi kapsamındaki personelin kadrolu personel statüsüne geçirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11805) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 39.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülere, kapatılan veya kayyum atanan gazete, dergi ve televizyon kanalları ile bunların çalışanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11806) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 40.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul'da bir lisede bir siyasi partinin propagandasının yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11807) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 41.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, 4+4+4 eğitim sistemine geçişte Fetullahçı yapılanmanın bir rolü olup olmadığına ve bu sistemin sonuçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11808) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 42.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Hakkari Üniversitesi Yüksekova MYO'nun taşınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11809) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 43.- Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, 2010 yılında Iğdır'da meydana gelen şiddetli yağıştan zarar gören Tuzluca ilçesi Orta Mahalle'de ikamet eden vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Veysi Kaynak) yazılı soru önergesi (7/11810) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2017)

 44.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, tarım kredisi sağlayan bir kamu bankasının sigorta ve kasko oranlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/11811) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 45.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, İzmir Aliağa 3 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yaşandığı iddia olunan hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11812) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2017)

 46.- Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, tutuklu bir belediye başkanının sağlık koşullarına ve cezaevlerindeki bazı uygulamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11813) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2017)

 47.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz 2016'dan sonra haklarında işlem yapılan sulh ceza hakimlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11814) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 48.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasıyla ilgili gözaltına alınan ve tutuklanan asker, hakim ve savcılara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11815) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 49.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Anayasa değişikliği referandumunda cezaevinde terör suçundan tutuklu ve hükümlü bulunanların oy kullanıp kullanamayacağına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11816) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 50.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanına hakaret suçu nedeniyle açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11817) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 51.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanına hakaret suçu nedeniyle açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11818) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 52.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanına hakaret suçu nedeniyle açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11819) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 53.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep'te bir belediyece dağıtılan ve cinsiyetçi içerikte olduğu iddia edilen yayınlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11820) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2017)

 54.- Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, büyükannelere evde çocuk bakım parası ödenmesi uygulamasına ve kreşlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11821) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2017)

 55.- Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, İstanbul'da bir inşaatta çalışan ve üzerine beton düşen bir üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına, inşaatta yapılan denetimlere ve iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11822) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2017)

 56.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11823) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2017)

 57.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır Hevsel Bahçelerinin kentsel tasarım projeleri kapsamına alınmasına, Suriçi'ne ve Dicle Vadisi ile Dicle Nehri için yapılan planlama çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11824) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2017)

 58.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, deterjanların insan ve çevre sağlığı açısından yarattığı sorunların takibi ve alternatif ürünlerin desteklenmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11825) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 59.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Mersin ve Sinop'ta yapılması planlanan nükleer santrallere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11826) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2017)

 60.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, kaya gazı arama ve üretim faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11827) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 61.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, palm yağının kullanıldığı ürünlere ve rafineri palm yağı saptanan ürünlerle ilgili işlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11828) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 62.- İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, yerli tohumların korunmasına ve sertifikalı tohum stokuna ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11829) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 63.- Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Bitlis'te görevden alınan muhtarlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11830) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2017)

 64.- Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, İstanbul Ümraniye Belediyesinin Anayasa değişiklik referandumuyla ilgili hazırladığı Eveet isimli bilgisayar oyununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11831) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2017)

 65.- Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'ın Çatak ilçe belediyesine kayyum atanmasından sonra gerçekleşen bir tasarrufa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11832) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2017)

 66.- Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, Mardin'in Yeşilli ilçesinde bir kız çocuğunun kaçırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11833) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2017)

 67.- Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, kayıt altına alınan, alınamayan ve kendilerine vatandaşlık verilen Suriyeli sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11834) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2017)

 68.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir taşınmaza ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11835) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 69.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, Suriyeli sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11836) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 70.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi Akçakoca Eğitim ve Dinlenme Tesisleri ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11837) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 71.- Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, kendisinin ve bir başka milletvekilinin parti çalışmaları sırasında kolluk kuvvetlerince takip edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11838) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 72.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, 1 Kasım 2015 tarihinden itibaren çatışmaların yoğun olarak yaşandığı bölgelerde hayatını kaybeden çocuklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11839) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 73.- Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, 6670 sayılı Kanun uyarınca mahsuben iade edilmeyen KDV tutarlarının nakden iade edilmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11840) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 74.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, bir il milli eğitim müdürünün referanduma yönelik sosyal medya paylaşımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11841) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2017)

 75.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, imam hatip okullarına ayrılan bütçeye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11842) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2017)

 76.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, yeni müfredat hazırlık çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11843) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2017)

 77.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, eğitimcilerin oluşturduğu bir mesajlaşma grubunda bir il ve ilçe milli eğitim müdürü tarafından referandumla ilgili kullanılan ifadelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11844) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2017)

 78.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Ankara'nın Haymana ilçesinde bir okul müdürünün öğrencilere cinsel istismarda bulunduğuna dair şikayetler üzerine açılan soruşturmaya ve cinsel istismar olaylarına karşı alınan tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11845) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2017)

 79.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yeni müfredatta yer alan Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11846) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 80.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yeni müfredatta sanat tarihi dersine yer verilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11847) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 81.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık bünyesinde istihdam edilen sanat tarihi öğretmeni sayısına ve sanat tarihi derslerine sadece sanat tarihi öğretmenlerinin girmesine yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11848) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 82.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Adana'nın Aladağ ilçesinde on biri öğrenci on iki kişinin hayatını kaybettiği yurt yangınına ve öğrenci yurtlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11849) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 83.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, medya okuryazarlığı dersine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11850) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 84.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, uzman erbaşlıktan memurluğa geçenlerin elli iki yaşına kadar çalışabilmesi ve uzman erbaşlıkta sahip oldukları özlük haklarının korunmasına yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11851) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 85.- Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Güvercin köyünün su sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11852) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2017)

 86.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Keşan Orman İşletmesine bağlı Keşan-Çamlıca-Pınarköy-Kadıköy sınırları içinde bulunan orman arazilerinde genç çam ağaçlarına yapılan tıraşlama işlemine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11853) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 87.- Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in, Diyarbakır Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı hastanelerde bazı yöneticilerin görevden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11854) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2017)

 88.- Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, sokağa çıkma yasağı süresince Yüksekova Devlet Hastanesi'ne gelen cenazelere, hastanede yapılan muayenelere, sevklere ve yatan hastaların durumuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11855) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2017)

 89.- Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, Durağan Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binasının yapım sürecine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11856) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 90.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Devlet Hastanesi'nde anjiyo ünitesi bulunmamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11857) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 91.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Yaşamkent'te bulunan konut olarak projelendirilmiş bir binanın üst düzey bir bürokratın talimatıyla hastane olarak kiralandığına dair iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11858) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 92.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, palm yağının kullanıldığı ürünlere ve rafineri palm yağı saptanan ürünlerle ilgili işlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11859) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 93.- Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Zonguldak-Ereğli bölünmüş karayolunun ihale sürecine ve tamamlanma tarihine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11860) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2017)

 94.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın Battalgazi ilçesi Ağılyazı mevkiinde yerleşim yerini ikiye bölen ve iki kişinin hayatını kaybettiği demiryolu ile ilgili önlem alınmamış olmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11861) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 95.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, TCDD bilet gişesinde gerçekleştiği iddia edilen bir uygulamaya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11862) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 96.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, yurt dışında yaşayan vatandaşların izin dönemlerinde Türkiye'ye havayolu ile ekonomik seyahat edebilmelerine yönelik bir çalışma yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11863) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 97.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, açılış tarihinden itibaren Avrasya Tüneli'nden yapılan araç geçişlerine, işletici firmaya verilen araç geçişi garantisi kapsamında yapılan ödemelere ve geçiş ücreti artışına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11864) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2017)

 98.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yat, kotra, tekne gibi bazı deniz araçlarında verginin sıfıra indirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11865) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2017)

 99.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, 686 sayılı OHAL KHK'sı ile Ankara Üniversitesi DTCF'den ihraç edilen akademisyenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11866) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2017)

 100.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İstanbul'da bir cami imamına ait olduğu iddia edilen ve Anayasa değişikliği referandumuyla ilgili söylemler içeren ses kaydına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11867) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2017)

 101.- İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Varlık Fonu yönetim kuruluna yapılan bir atamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11868) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2017)

 102.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Gaziantep'te bir ilçe belediyesinin yeni evlenen çiftlere hediye ettiği kitapların içeriğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11869) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2017)

 103.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Gaziantep'te bir ilçe belediyesinin yeni evlenen çiftlere hediye ettiği kitapların içeriğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11870) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2017)

 104.- İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, OHAL KHK'larıyla yapılan ihraçlara yönelik listelerin hazırlanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11871) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2017)

 105.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, FETÖ/PDY davaları kapsamında yargılanan ve El-Bab Operasyonu'nda görev yapan askerlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11872) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

 106.- Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde kalan öğrencilerin bir tarikatın vakfı tarafından umreye götürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11873) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

 107.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Ankara'nın Haymana ilçesinde cinsel istismar gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan bir okul müdürüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11874) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

 108.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, on beş milyon genç seçmene göndereceği basında yer alan mektupların masraflarına ve hangi kurum tarafından karşılanacağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11875) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

 109.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün hizmet pasaportu ile yurt dışına çıkış yapmak isteyen basın mensuplarının başvurularına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11876) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

 110.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesi Koçak köyünün taşınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11877) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

 111.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, OHAL KHK'ları kapsamındaki mağduriyet başvurularına ve OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11878) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

 112.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce Çilimli Cezaevi'nde mahkumların soğuktan dolayı hastalandığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11879) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

 113.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Eskihisar ve Topçular arasında sefer yapan feribot, vapur, arabalı vapur ve gemilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11880) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

 114.- Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Elbistan Devlet Hastanesi'ne yapılacak personel alımına yönelik kurayla ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11881) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

 115.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, Varlık Fonu'na devredilen T.C. Ziraat Bankası'na ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/11882) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

 116.- Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, hasta tutuklu ve hükümlülerin tedavisine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11883) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2017)

 117.- Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, Gerze Adliyesi'nin yeni bir hizmet binasına taşınmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11884) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

 118.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, bilirkişi sayısına, bilirkişilerin denetimine ve görevden alınan bilirkişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11885) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

 119.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11886) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

 120.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, cezaevleri ve nezarethanelerin denetimine ve buralarda çalışan kamu görevlilerinin eğitilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11887) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

 121.- İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, FETÖ'nün kumpas davalarıyla ilgili açılan maddi ve manevi tazminat istemli davalara ve tazminatların sorumlularına rücu edilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11888) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

 122.- Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, 1 Eylül 2015 - 31 Ocak 2017 tarihleri arasında kapalı ceza infaz kurumlarında gerçekleşen işkence ve kötü muamele iddialarıyla ilgili idari personel ve infaz koruma memurları hakkında yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11889) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

 123.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir inşaat asansöründe biri on beş yaşında iki işçinin hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11890) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

 124.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, elektrikte kayıp kaçak bedellerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11891) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

 125.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, zeytinyağı destekleme primlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11892) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

 126.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, arıcılığa verilen destek primlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11893) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

 127.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, canlı hayvan ithalatına ve hayvancılık sektörüyle ilgili yapılacak çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11894) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

 128.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun'daki fındık üreticilerine, fındık alan bazlı gelir desteği ödemesine yapılan başvurulara ve 2016 ödemesi için ek başvuru süresi tanınmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11895) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

 129.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen Parkomat uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11896) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

 130.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, polislerin 12/12 çalışma sisteminin kaldırılmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11897) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

 131.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin bir köyündeki mezarlığın tadilatına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11898) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

 132.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, bazı derneklerin sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili olarak hazırladıkları raporlar hakkında soruşturma başlatıldığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11899) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

 133.- Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürünün bir mesaj grubundaki paylaşımlarına yönelik iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11900) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

 134.- Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, okullarda kurulması planlanan sosyal hizmet birimlerinin akıbetine ve sosyal hizmet uzmanı kadrolarına alım yapılmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11901) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

 135.- Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, Ankara'nın Haymana ilçesinde cinsel istismar gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan bir okul müdürüne ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11902) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

 136.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin bir köyündeki okul tadilatına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11903) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

 137.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Akkaya Barajı'nın temizlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11904) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2017)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, FETÖ soruşturmalarına ve soruşturmaları yürüten bazı savcılara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10037)

 2.- Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, son bir yılda cezaevlerinde yapılan nakillere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10038)

 3.- Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Şırnak T Tipi Cezaevindeki bir intihar olayına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10039)

 4.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, bir soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10040)

 5.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, 2006-2016 yılları arasında Türkiye'den AİHM'e yapılan başvurulara, dava konularına ve sonuçlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10041)

 6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10042)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuk tutuklu ve hükümlülerin öğrenim haklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10162)

 8.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, kanser hastası bir hükümlünün tedavisine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10163)

 9.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Merkez Adliye Binasında hizmet veren tüketici, asliye hukuk ve sulh hukuk mahkemelerinin başka bir binaya taşınacağına dair iddialara ve söz konusu binaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10164)

 10.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde bulunan engelli tutuklu ve hükümlüler için sağlanan destek ve hizmetlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10165)

 11.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, cezaevlerindeki tutukluların mezun oldukları liselere göre dağılımına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10166)

 12.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2016 yılları arasında işkence ve kötü muamele suçlarından dolayı kamu görevlileri hakkında verilen kararlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10167)