TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 100

23 Şubat 2017 Perşembe

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 29 Milletvekilinin, din eğitimi ve dini kurumların gözden geçirilmesi ile ilgili çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/477) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ve 21 Milletvekilinin, çocuk işçiliği ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/478) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

3.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 28 Milletvekilinin, Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaretlerin nedenlerinin ve bu nedenlerin giderilmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/479) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

 

                   Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan'ın, son on yılda taciz ve tecavüz iddialarıyla açılan soruşturma ve davalar ile çocukların taciz, tecavüz ve ensestten korunması için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9328)

 2.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Euro 2016 Şampiyonası sürecinde futbolculara ödenen primlere, genel olarak primlerden alınan vergilere ve yeni yapılan 16 şehir stadı arasında Denizli İli'nin bulunmamasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9709)

 3.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokole, bu kapsamda yapılan faaliyetlere ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9710)

 4.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Akhisar Arena Stadı inşaatına ve Akhisar Belediyesi ile Bakanlık arasındaki protokole ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9711)

 5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir sendikanın hazırladığı rapora ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10885)

 6.- Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, MİT'in Avrupa'daki faaliyetlerine dair çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10886)

 7.- Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yurt dışı hizmetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10887)

 8.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Antalya'da nüfus cüzdanı olmadığı gerekçesiyle hastanelerden geri çevrildiği iddia edilen Suriyeli bir çocuğun hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına ve geçici koruma kaydı yapılmayan Suriyeli sığınmacılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10888)

 9.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Ankara'da bir özel halk otobüsünde gerçekleşen tecavüz olayına ve bu tip olayların önlenmesine yönelik tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10889)

 10.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, 679 sayılı KHK ile ihraç edilen İŞ-KUR çalışanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10890)

 11.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 yılından itibaren yıllara göre şehit sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10891)

 12.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Türk lirasının Gürcistan larisi karşısındaki değer durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10892)

 13.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de hizmet veren sağlık ocaklarına, yeni sağlık ocakları ile kapanan sağlık ocaklarının tekrar açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10893)

 14.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan başka kurumlara geçen personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10894)

 15.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 680 sayılı KHK ile Türkiye Varlık Fonu'na devredilen Türkiye Jokey Kulübü'nün özelleştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10895)

 16.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Milli Piyango İdaresinin çalışanlarına ve mali tablolarında yer alan gayrimenkullere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10896)

 17.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, toplu taşıma araçlarında fiziksel ve cinsel saldırı olaylarının önlenmesine yönelik tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10897)

 18.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Mersin'de yapılan bir kazı çalışmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10898)

 19.- Van Milletvekili Adem Geveri'nin, 2016 KPSS puanlarının geçerlilik süresine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10899)

 20.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, PTT çalışanlarının sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10901)

 21.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, kapatılan belediyelerden hakkında inceleme başlatılan ve mahkemeye verilenlerin isimlerine ve siyasi partilere göre dağılımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10902)

 22.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Avrupa'da faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne yönelik bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10903)

 23.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Ege'de Türkiye'ye ait on sekiz ada ve bir kayalığın Yunanistan tarafından işgal edildiğine ve Türkiye'nin egemenlik haklarının Türk karasularında ve hava sahasında ihlal edildiğine dair iddiaların doğru olup olmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10904)

 24.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 12 Haziran 2011 seçimlerinden sonra Artvin'de oy taşıma amacıyla adres değişiklikleri yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10905)

 25.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 25.10.2014 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üç askerin şehit olduğu saldırının faillerinin bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10906)

 26.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, TMSF'ye devredilen şirketlerle ilgili yönetici atama, satış ve tasfiye konusundaki yetkilerin ilgili Bakana verilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Nurettin Canikli) yazılı soru önergesi (7/10907)

 27.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TRT Radyo 3'te yayınlanan klasik müzik programının kaldırılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/10908)

 28.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, İstanbul Ataköy'de bir camide tentenin çökmesi sonucu yaşanan faciada ihmali olan kişilerle ilgili işlemlere, camilerin denetimine ve kış aylarında alınan önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/10909)

 29.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, döviz kurundaki artışa ve dövizin aşağı çekilebilmesi için yapılan kısa, orta ve uzun vadeli planlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/10911)

 30.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, KOSGEB tarafından verilecek sıfır faizli kredi desteğine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10918)

 31.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Mersin'de yaşanan sel felaketinden zarar gören mevsimlik tarım işçilerine ve mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Suriyeli sığınmacılara yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10920)

 32.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Mersin'de meydana gelen sel felaketinden etkilenen mevsimlik tarım işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10921)

 33.- Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, TÜİK'in asgari geçim maliyeti hesaplamasına, asgari ücrete ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarının gizliliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10922)

 34.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, köylerde yaşayan vatandaşların işsizlik nedeniyle göç etmesinin engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10923)

 35.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2002 yılından itibaren Diyarbakır'da açıktan ilk defa ve açıktan yeniden atama yoluyla istihdam edilen personel sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10924)

 36.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, taşeron işçilerin kadroya alınması çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10926)

 37.- İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Üsküdar Meydan Projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10927)

 38.- Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, Ergene Havzası'nda artan kirliliğe ve atık su ve katı atıklarla ilgili çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10928)

 39.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kocaeli'de muhafaza edilen BHC ve DDT adlı zehirli tarım ilaçlarının Almanya'ya taşınmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10929)

 40.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, kentsel dönüşümde ranta karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10930)

 41.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, İznik Gölü ve çevresindeki kirliliğe ve İznik Belediyesinin göle hafriyat dökmesine karşı uygulanan yaptırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10931)

 42.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2013-2017 yılları arasında Diyarbakır'da hazırlanan projelere ve Diyarbakır'a ayrılan kaynağa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10932)

 43.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Elektrik Enerjisi Fonu'nda biriken miktara, nasıl harcandığına ve fonun denetimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10933)

 44.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki kentsel dönüşüm çalışmalarına ve deprem riskine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10934)

 45.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, 29 Aralık 2016 itibarıyla İstanbul ve çevre illerde yaşanan elektrik kesintilerinin ekonomik etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10935)

 46.- Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Bursa'da bir tarım kredi kooperatifi çalışanı hakkındaki usulsüzlük iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10938)

 47.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, ülke genelinde ve Artvin'de Bakanlık kadrolarında çalışan veteriner hekim sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10939)

 48.- Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin video konferans sistemine geçmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10940)

 49.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan toz biber üretim tesisinin faaliyet göstermediği ve üreticilerin zarara uğradığına dair iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10941)

 50.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Mersin'de sel felaketinden zarar gören çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10942)

 51.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, son beş yılda Bursa'daki şeker pancarı üretimine, çiftçilere verilen desteklere, Mustafakemalpaşa'daki pancar alım kantarının ve deposunun kapatılma gerekçesine ve Susurluk Şeker Fabrikası'nın tekrar üretime geçmesi için yeterlilik ölçüsüne ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10943)

 52.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, özel sektörün besilik hayvan ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10944)

 53.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Güney Marmara havzasında sofralık zeytinin destek kapsamına alınmasına ve zeytin üreticilerine alternatif gelir kaynakları oluşturulmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10945)

 54.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, soğan fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10946)

 55.- Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, 2016 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçi sayısı ve tarım alanına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10947)

 56.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli Ticaret Odası'nın harcamalarına ve mali tablolarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10948)

 57.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, on iki yaşında bir çocuğun polis kurşunuyla yaşamını yitirdiği olay hakkındaki soruşturmaya ve yargılanan polislerle ilgili yapılan idari işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10949)

 58.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'deki şehir içi otobüslere asılan afişlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10950)

 59.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli Beltaş tarafından işletilen bir tesiste sunulan gazetelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10951)

 60.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, gazyağı alımı konusunda yaşandığı iddia edilen sıkıntılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10952)

 61.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, 2003-2016 yılları arasında işlenen suçlara ve türlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10953)

 62.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, korucu ve geçici köy korucusu kadrolarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10954)

 63.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, kayyum atanan Diyarbakır belediyelerinde işten çıkarılan ve işe alınan personele ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10955)

 64.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, ülkemizde bulunan Suriyeli ve Iraklı göçmenlere ve vatandaşlığa alma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10956)

 65.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2013-2017 yılları arasında Erzurum'da hazırlanan projelere ve Erzurum'a ayrılan kaynağa ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10957)

 66.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2013-2017 yılları arasında Konya'da hazırlanan projelere ve Konya'ya ayrılan kaynağa ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10958)

 67.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Milli Piyango İdaresi ile Ziraat Bankası arasındaki anlaşmanın sonlanması nedeniyle bayilerin yaşadıkları sorunlara ve Milli Piyango İdaresi'nin Varlık Fonu'na devredilmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10959)

 68.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, memur lojman ücretlerine yapılan zamma ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10960)

 69.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, bütçeden yerel yönetimlere ayrılan payların açıklanmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10961)

 70.- Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, açık öğretim sınav sisteminde yapılan bir değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10964)

 71.- Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Ankara'nın Mamak ilçesinde yeni yapılan bir okul binasının tahsisine ve bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10965)

 72.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, PISA 2015 sonuçlarına ve yapılacak çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10966)

 73.- İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir üniversitedeki ihraç işlemlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10967)

 74.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, FETÖ ile mücadele kapsamında el konulan yurtlara ve bu yurtların akıbetine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10968)

 75.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'da son beş yılda ismi ve eğitim yapısı değiştirilen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10969)

 76.- İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında TSK personelinin durumuna ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10970)

 77.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ankara Keçiören İlçe Merkezi Çubuk Çayı Islahı İnşaatı Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10973)

 78.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10974)

 79.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Bursa'da kapatılan ve daha sonra kamu hizmetine geçirilen iki sağlık kuruluşunun özelleştirileceğine dair iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10975)

 80.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Malkara Devlet Hastanesi'ndeki kadın doğum uzmanı açığının giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10976)

 81.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Devlet Hastanesi'nin nöroloji uzmanı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10977)

 82.- Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'ın Özalp ilçesinde bulanan Özalp Devlet Hastanesi muayene ve acil müdahale odalarının kirliliğine dair şikayetlere ve yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10978)

 83.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, fizyoterapist ve diyetisyen atamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10979)

 84.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim sağlayıcıların altyapısına Erişim Engelleme Kararlarının Aktarımı sunucusunun kurulmasının zorunlu tutulduğu iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10980)