TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KAĞITLAR

No: 10

13 Ekim 2016 Perşembe

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 22 Milletvekilinin, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da gerçekleşen terör saldırısının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/324) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, ASELSAN çalışanlarının şüpheli ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/325) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

3.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 22 Milletvekilinin, sokak hayvanlarının yaşam haklarına dair sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/326) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)