TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 97

22 Nisan 2016 Cuma

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1062) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2016)

2.- İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1063) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

3.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1064) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

4.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin; Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1065) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun Teklifi (2/1066) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1067) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

7.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1068) (İçişleri; Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

8.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1069) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

9.- Ordu Milletvekili Seyit Torun'un; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1070) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

10.-  Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1071) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

11.-  Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1072) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2016)

12.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un; Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1073) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

13.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın; 23.06.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Malikleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1074) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

14.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1075) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2016)

15.-  Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün; Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu ile Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1076) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2016)

16.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un; 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1077) (Adalet; İçişleri; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2016)

17.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1078) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2016)

18.-  Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün; Vergi Usul Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1079) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

19.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; Balıkesir İline İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1080) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, ülkemizde eğitim gören Suriyeli üniversite öğrencilerine destek bursu verilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1991)

2.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, ağır hasta veya sakat olan hükümlülerin tahliyesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2019)

3.- İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, 10 Ocak 2016 tarihinde bazı akademisyenlerin imzaladığı bildiriye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2020)

4.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana Karaisalı Cezaevine ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2021)

5.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adli Tıp Kurumu Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2022)

6.- Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün, Ağrı'dan İzmir'e nakledilen bazı tutuklulara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2023)

7.- Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara'da iş ve ticaret mahkemelerinin taşınmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2024)

8.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2025)

9.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'daki iş ve ticaret mahkemelerinin adliye binasından taşınmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2026)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2006-2015 arasında işkence suçuyla ilgili açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2027)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2006-2015 arasında inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi  suçuyla ilgili açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2028)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2006-2015 arasında göçmen kaçakçılığı suçuyla ilgili açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2029)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2006-2015 arasında cinsel saldırı suçuyla ilgili açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2030)

14.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, idareye karşı açılan davalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3121)

15.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, İstanbul'un Cihangir semtinde yaşanan olaylara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3122)

16.-  Van Milletvekili Adem Geveri'nin, anadilde eğitime ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3123)

17.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, farklı din veya mezhepten olan bazı şehitler için düzenlenen programlara devlet yetkililerinin katılmadığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3124)

18.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerindeki sokağa çıkma yasağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3125)

19.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, askerin silah kullanma yetkisi ile ilgili olduğu iddia edilen bir belgeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3126)

20.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, bir televizyon programındaki ifadelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3127)

21.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bazı milletvekilleri hakkında yaptığı bir açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3128)

22.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bazı sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan görüntülere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3129)

23.-  Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak Devlet Hastanesi'nde bekletildiği iddia edilen cenazelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3130)

24.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, 2016/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3131)

25.-  İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, 2016/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3132)

26.-  Van Milletvekili Adem Geveri'nin, 2016/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3133)

27.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, yerel ve bölgesel televizyon kanallarının sorunlarına ve RTÜK lisans bedellerinin düşürülmesi talebine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3134)

28.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı'da işsizliği önlemek için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3136)

29.-  İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, muharip gazilerin ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3137)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyanet ve din görevlileri hakkındaki bir rapora ve yaşanan sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3138)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sazlıdere Barajına kanalizasyon suyu karıştığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3139)

32.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, kamu çalışanlarına yönelik bir Başbakanlık Genelgesi'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3140)

33.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, terör saldırılarının ardından alınması gereken güvenlik tedbirlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3141)

34.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, E-Devlet sistemindeki verilerin çalındığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3142)

35.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana ve ilçelerine yönelik yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3143)

36.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Ankara'daki patlama ile ilgili yapılan açıklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3144)

37.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, İzmir'in on bir ilçesi için verilen önleme arama kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3145)

38.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, bir lise öğrencisinin öğretmeninin cinsel istismarına uğraması ve intihar etmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3146)

39.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Şırnak'ın Cizre ilçesinde ambulans beklediği ifade edilen yaralıların akıbetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3147)

40.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından satın alınan temizlik ve güvenlik hizmetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3148)

41.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TRT Genel Müdürlüğü Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Spor Tesislerine öğretmen alımı yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3149)

42.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, kamu kurumları tarafından yapılan hizmet binası kiralamalarına ve kira bedellerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3150)

43.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'nün ismini taşıyan çeşitli okul, bina ve caddelerin bazılarının isimlerinin değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3151)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün havaalanlarında uygulanacak güvenlik tedbirleri hakkındaki bir yazısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3152)

45.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Cihangir'de bir gruba saldırıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3153)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kayıt altına alınmadığı iddia edilen Suriyelilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3154)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir kanalın yayınının durdurulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3155)

48.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Suriyeli mülteciler için yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3156)

49.-  İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, uluslararası bir kuruluşun IŞİD terör örgütünün kaynaklarıyla ilgili bir raporuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3157)

50.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, taşeron işçilerin sorunlarına ve çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3158)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çalışma ziyaretlerine eşlik eden gazetecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3159)

52.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2016 yılları arasında kaybolan çocuklara ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3160)

53.-  İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, İzmir'in Dikili ilçesinde mülteciler için geri kabul merkezi kurulacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3161)

54.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sayısal Loto isimli şans oyununda şaibeler olduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3162)

55.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, Cerattepe'de gerçekleştirilecek maden çıkarma faaliyetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3163)

56.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, vatandaşların kimlik ve adres bilgilerinin çalındığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3164)

57.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, bir terör örgütünün lideriyle ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3165)

58.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir imam-hatip ortaokulunun özel okul yapımı amacıyla kiralanmak istendiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3166)

59.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Çankaya ilçesinde öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencilerinin toplu halde bir özel eğitim kurumunun deneme sınavına girmesine ve bu yöndeki onay ve iptal kararlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3167)

60.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ve ihalelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3168)

61.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, cinsel ayrımcılığın önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3169)

62.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, son on yılda kapanan fabrika verilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3170)

63.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, KKTC'ye yapılan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3171)

64.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Erzincan'ın başka illere verdiği göçe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3172)

65.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çalışma ziyaretlerine eşlik eden gazetecilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/3173)

66.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çalışma ziyaretlerine eşlik eden gazetecilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Lütfi Elvan)  yazılı soru önergesi (7/3174) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2016)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çalışma ziyaretlerine eşlik eden gazetecilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/3175)

68.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ülkemizde vatandaşların 2015 yılı itibarıyla kredi kullanımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/3176)

69.-  Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, Şırnak'ın Cizre ilçesinde hayatını kaybedenlerin otopsi işlemlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3179)

70.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Aydın'ın Karacasu ilçesi Devlet Hastanesi'nin sağlık ocağı statüsüne çevrileceği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3180)

71.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, hakim ve savcıların görev kusurlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3181)

72.-  Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, Şırnak'ın Cizre ilçesinde cenazelere yapılan otopsi işlemlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3182)

73.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bazı operasyonlarda yapılan gözaltı ve tutuklamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3183)

74.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, seçimlerde yaşandığı iddia edilen ihlallere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3184)

75.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Amasya Cezaevinde hükümlülere kötü muamelede bulunulduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3185)

76.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bazı internet sitelerine erişimin engellenmesi kararına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3186)

77.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, IŞİD saldırılarının ardından tedavi için Kobani'den Türkiye'ye getirilen bazı yaralıların tutuklanması ile söz konusu yaralıların uğradıkları iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3187)

78.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana Kürkçüler Cezaevinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3188)

79.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı'da kapatılan adliyelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3189)

80.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'de kapatılan adliyelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3190)

81.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı'daki boşanma davaları ile ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3191)

82.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, boşanan çiftlerin çocuklarının icra yoluyla teslimi uygulamasından kaynaklanan sorunlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3192)

83.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bir televizyon kanalının TÜRKSAT tarafından yayınının durdurulmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3193)

84.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Madımak Olayları nedeniyle halen cezaevinde bulunan kişilere ve arananlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3194)

85.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çalışma ziyaretlerine eşlik eden gazetecilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3195)

86.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla başlatılan hukuki süreçlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3196)

87.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, cezaevinde bulunan öğrenci sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3197)

88.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, mahkum ve cezaevleri verilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3198)

89.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, hakim ve savcılar ile icra dosyası verilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3199)

90.-  İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, 2000-2015 yılları arasında erken evlenmeye izin veren mahkeme kararlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3200)

91.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Altunhisar ilçesine adliye açılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3201)

92.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan kapalı cezaevine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3202)

93.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, derdest icra-iflas dosyalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3203)

94.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, boşanma davaları ile ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3204)

95.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2011 yılından itibaren husumetli dava dosyalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3205)

96.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, cezaevi verilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3206)

97.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2011-2016 yılları arasındaki icra dosyası sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3207)

98.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2011-2016 yılları arasında kadın cinayetleri ile ilgili dava sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3208)

99.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, HSYK'nın bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde yaptığı değişikliğe ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3209)

100.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bir lise öğrencisinin öğretmeninin cinsel istismarına uğraması ve intihar etmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3210)

101.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, aile bütünlüğünün korunmasına yönelik çalışmalara ve boşanma davalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3212)

102.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, İstanbul'da Zeytinburnu Belediyesi tarafından sergilenen bir oyuna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3213)

103.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan vatandaş verilerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3214)

104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çalışma ziyaretlerine eşlik eden gazetecilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3215)

105.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, Antalya ilinde yapılan sosyal yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3216)

106.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, Engelli Hakları İzleme Kurulu'na ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3217)

107.-   Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin, 2014 yılında yayınlanan Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) 7. raporuna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3218)

108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çalışma ziyaretlerine eşlik eden gazetecilere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3219)

109.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı'daki bir fabrikada meydana gelen kimyasal zehirlenme vakasına ve yapılan denetimlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3220)

110.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çalışma ziyaretlerine eşlik eden gazetecilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3221)

111.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, istihdamla ilgili çeşitli hususlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3222)

112.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sosyal Güvenlik Kurumunu zarara uğratan sahtecilik vakalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3223)

113.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, çocuk işçiliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3224)

114.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, ilaç harcamaları ile tedavi için ödenen katkı payı miktarlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3226)

115.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, işsizlik ödeneği verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3227)

116.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, asgari ücret düzenlemesine ve diğer çalışanların maaşlarında iyileştirme yapılması talebine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3228)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çalışma ziyaretlerine eşlik eden gazetecilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3230)

118.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, emekli maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3231)

119.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı'daki otopark sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3232)

120.-   Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Muğla Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3233)

121.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çalışma ziyaretlerine eşlik eden gazetecilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3234)

122.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, İznik Gölü'ndeki kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3235)

123.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yapılması planlanan Yeşil Yol Projesi'ne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3236)

124.-   Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, bir mesire alanına okul yapılacağı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3237)

125.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çalışma ziyaretlerine eşlik eden gazetecilere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3239)

126.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3240)

127.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Mısır, Tunus ve Libya'ya gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3241)

128.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Filistin ve İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3242)

129.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çalışma ziyaretlerine eşlik eden gazetecilere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3244)

130.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Türkiye-İran arasındaki ticarete ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3245)

131.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Türkiye-Katar arasındaki ticarete ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3246)

132.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İnebolu ilçesinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3247)

133.-   Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, rüzgar enerjisi üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3248)

134.-   Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, güneş enerjisi üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3249)

135.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çalışma ziyaretlerine eşlik eden gazetecilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3250)

136.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, kaçak elektrik kullanımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3251)

137.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, elektrik dağıtım şirketlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3252)

138.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Edirne'nin Keşan ilçesinde yapımı tamamlanan fakat çalışamayacak durumda olduğu iddia edilen bir enerji dağıtım hattına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3253)

139.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Başkent Doğalgaz şirketiyle vatandaşların yaşadığı iddia edilen sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3254)

140.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bolkar Dağlarındaki maden alanlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3255)

141.-   Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, Artvin Cerattepe'de kurulması planlanan maden işletmesinin hangi madencilik metodu ile çalışacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3256)

142.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı'da tarım ve hayvancılık alanında yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3264)

143.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, hayvancılıkla ilgili sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3271)

144.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, Antalya'da doğal afetlerden zarar gören tarım arazilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3272)

145.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3280)

146.-   Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in, Ankara Üniversitesi'ndeki bir protesto gösterisi esnasında bir muhabire yapılan müdahaleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3281)

147.-   Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, son on yıl içinde yapılan, yapımı süren veya ihale aşamasında olan karakol/kalekol sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3282)

148.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, sokağa çıkma yasakları nedeniyle defnedilemeyen cenazelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3283)

149.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gözaltına alınan kişilere kötü muamelede bulunulduğuna dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3284)

150.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Türkiye'de yaşayan azınlıklara MERSİS sisteminde aidiyetlerine göre çeşitli kodlar verildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3285)

151.-   Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, Şırnak'ın Cizre ilçesinde emniyet güçlerinin sivil bir gruba ateş açtığı yönündeki iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3286)

152.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, il emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen bir yazıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3287)

153.-   Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki polis merkezine yönelik bombalı saldırı ve yaşanan çatışma ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3288)

154.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, boş bulunan Edirne Valiliği makamına atama yapılması talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3289)

155.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Ankara'da TÜRGEV'e bağlı bir öğrenci yurdundan öğrencilere gönderilen bir güvenlik uyarısı ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3290)

156.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da meydana gelen trafik kazalarına ve trafik denetimlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3291)

157.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da meydana gelen trafik kazaları ile ilgili verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3292)

158.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'daki araç sayısına ve sigortasız araçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3293)

159.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da sürücülere kesilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3294)

160.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara yollarındaki kavşaklara ve trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3295)

161.-   Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından vakıf ve derneklere satılan, kiralanan ve bağışlanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3296)

162.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'a içme suyu sağlayan baraj ve göllere yönelik denetimlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3297)

163.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı illerde görev yapan güvenlik güçlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3298)

164.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki yolların bozuk olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3299)

165.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'deki yol yapım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3300)

166.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ilçe Nüfus Müdürlerinin ek göstergelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3301)

167.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de yer alan bazı yerleşim yerlerinin isimlerinin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3302)

168.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002-2016 yılları arasında toplumsal olaylarda kullanılan biber gazı ve tomalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3303)

169.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Ümitköy Mahallesi'nde kaldırım yenileme çalışmalarında ağaçlara zarar verildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3304)

170.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Silopi'de çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3305)

171.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Gaziantep'te Şahinbey Oto Sanayi Sitesi'nde satışı yapılan dükkan ücretlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3306)

172.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çalışma ziyaretlerine eşlik eden gazetecilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3307)

173.-   Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl'ün Gökçekanat Köyünün altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3308)

174.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, mülki idare amiri kararıyla yapılan defin işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3309)

175.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, 2008 yılından itibaren uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3310)

176.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kaçak sigara ile mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3311)

177.-   İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün personel alım işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3312)

178.-   İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü personel verilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3313)

179.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Meram Belediyesinin kentsel dönüşüm uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3314)

180.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, araç plakalarındaki sahteciliğin önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3315)

181.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir Belediyesinin otopark uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3316)

182.-   Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl Küçük Sanayi Sitesi'nin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3317)

183.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'daki ücretsiz otoparklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3318)

184.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ülkemizde bulunan Suriyelilerin hukuki durumu ile çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3319)

185.-   Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, turizm sektöründeki sorun ve risklere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3323)

186.-   İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın, Jamanak Gazetesi'nin arşivine ve mikrofilme alınması çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3324)

187.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Tepeköy Köyü'nde yapılan kaçak kazılara ve alınan önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3325)

188.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki çeşitli tarihi kalıntıların ortaya çıkarılması ile ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3326)

189.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de ortaya çıkartılan tarihi Yeraltı Karız Su Kanallarının tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3327)

190.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bolkar Dağları'nda yer alan tarihi bir yazıta ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3328)

191.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çalışma ziyaretlerine eşlik eden gazetecilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3329)

192.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ballı Köyü'nde yer alan tarihi yapıların onarılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3330)

193.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Yaylayolu Köyü'nde yer alan tarihi Hasan Paşa Konağı'nın onarılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3331)

194.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilindeki tarihi yapılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3332)

195.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilindeki bazı tarihi yapılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3333)

196.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan tarihi yapıların turizme kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3334)

197.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'ye bağlı bir köydeki çeşitli tarihi alanlara yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3335) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2016)

198.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, son beş yılda Türkiye'ye giriş yapan turist sayılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3336)

199.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, son beş yılda Türkiye'ye gelen turistlerin bölgelere göre bıraktıkları döviz miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3337)

200.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş. ve Oymapınar Barajı hakkındaki yargı kararlarına ve yapılan işlemlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3338)

201.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, Maliye Bakanlığı'nda görev yapan bazı personelin mali ve sosyal haklarındaki iyileştirme çalışmalarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3339)

202.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çalışma ziyaretlerine eşlik eden gazetecilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3340)

203.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Van'da yaşanan depremden zarar gören esnafın vergi borçlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3341)

204.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlık bünyesinde çalışan personel ile ilgili çeşitli taleplere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3342)

205.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'da yapılan bir okul inşaatına ve okulun ismiyle ilgili çeşitli iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3343)

206.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlandığı iddia edilen bir etkinliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3344)

207.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla bir milletvekili hakkında dava açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3345)

208.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Milli Eğitim Bakanlığı'nda yürütülen bazı soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3346)

209.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Şırnak'ın İdil ilçesindeki öğretmenlerin hizmet içi seminere çağrılmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3347)

210.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Batıkent semtindeki bir ilkokul binasının İmam Hatip öğrencileri ile birlikte kullanılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3348)

211.-   Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, anadilde eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3349)

212.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı yerlerdeki öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3350)

213.-   Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin hizmet içi eğitime alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3351)

214.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı yerlerdeki eğitim ve öğretime ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3352)

215.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, danışman öğretmen belirlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3353)

216.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, bir müdür yardımcısının öğrenciye sarf ettiği iddia edilen sözlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3354)

217.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3355) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2016)

218.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, bir vakfa ait öğrenci yurduna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3356)

219.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van'da engellilere verilen eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3357)

220.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, eğitim hakkını engelleyici eylemler konulu genelgeye ve bu kapsamda açılan soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3358)

221.-   İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan'ın, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından FATİH Projesi'nin uygulanma durumuna ve çeşitli iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3359)

222.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, ataması yeni yapılan öğretmenlere ve sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3360)

223.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programında yapılan değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3361)

224.-   İstanbul Milletvekili Didem Engin'in, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda tavsiye edilen eserler arasında yer alan bir kitaptaki hikayeye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3362)

225.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çalışma ziyaretlerine eşlik eden gazetecilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3363)

226.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, danışman öğretmenlikle ilgili bir habere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3364)

227.-   Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, bir mesire alanına okul yapılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3365)

228.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, aday öğretmenlik ve danışman öğretmenlik uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3366)

229.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, eğitim kurumlarında yaşanan taciz vakalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3367)

230.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, aileleri sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı yerlerde yaşayan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3368)

231.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, işitme engellilerin eğitim gördüğü okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3369)

232.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınav merkezlerinin tespitine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3370)

233.-   Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, kendisinden haber alınamayan bir askere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3371)

234.-   Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün, 24 Temmuz 2015 tarihinden itibaren yapılan hava harekatlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3372)

235.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Suriye'den Türkiye'ye saldırıda bulunan örgütlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3373)

236.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'daki bir askeri kışlanın ismine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3374)

237.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Silahlı Kuvvetler sınıf okullarının taşınma çalışmalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3375)

238.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, sokağa çıkma yasağı ilan edilen illerde görev yapan askeri personele ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3376)

239.-   Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın, son üç yılda Türkiye'den Suriye'ye yapılan silah satışına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3377)

240.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çalışma ziyaretlerine eşlik eden gazetecilere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3378)

241.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, İzmir'in Dikili ilçesinde yapımı planlanan sulama göletine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3379)

242.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Rize'de bir fabrikanın atık sularının mahalleye sızdığı iddiasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3380)

243.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa'nın Salihli ilçesi Yeşilkavak Köyü'nde yapılması planlanan sulama göletine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3381)

244.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, 1000 Günde 1000 Gölet Projesi'nin gerçekleştirilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3382)

245.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'deki bir Atatürk heykelinin ışıklandırılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3384)

246.-   Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın, Bayır Sulama Barajına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3385)

247.-   Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, bir mesire alanına okul yapılacağı iddiasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3386)

248.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, GAP kapsamındaki 22 baraj ve hidroelektrik santrali için yapılan harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3387)

249.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı yerlerde verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3388)

250.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, Tıbbi sekreterlerin atanma sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3389)

251.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Sayıştayın Sağlık Bakanlığı için hazırladığı 2014 yılı denetim raporundaki tespitlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3390)

252.-   Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, sokağa çıkma yasağının uygulandığı yerlerdeki sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3391)

253.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı Devlet Hastanesi ile ilgili sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3392)

254.-   Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, Isparta ilinin Yalvaç ilçesinde aile hekimliği merkezlerinin açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3393)

255.-   Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Kırklareli'deki sağlık personeli ihtiyacına ve çeşitli alanlarda yapılan proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3394)

256.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çalışma ziyaretlerine eşlik eden gazetecilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3395)

257.-   Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun, Kayseri Bölge Hastanesi Projesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3396)

258.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bingöl Devlet Hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3397)

259.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, inşaatı devam eden devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3398)

260.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Maltepe Devlet Hastanesindeki uzman hekim kadrosuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3399)

261.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Uzunköprü- Çerkezköy ve Kapıkule-Çerkezköy demiryolu seferlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3400)

262.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, TCDD'nin Trakya seferlerini iptal etmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3401)

263.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı'daki yol yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3402)

264.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, kanalların uydu kiralama bedellerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3403)

265.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Bozcaada ve Gökçeada'ya ulaşımdaki sorunların giderilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3404)

266.-   Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, Sinop ve Samsun'a bağlı bazı ilçelerde köprü yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3405)

267.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çalışma ziyaretlerine eşlik eden gazetecilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3406)

268.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye-Avusturya arası uçak bileti fiyatlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3407)

269.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Bayburt-Of yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3408)

270.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır-Kulp-Muş yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3409)

271.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Mersin Limanı'nı Diyarbakır'a bağlayacak bir demiryolu projesi olup olmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3410)

272.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlara ve bunlara yönelik yaptırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3411)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 20 Milletvekilinin, ülkemizdeki su kaynaklarının etkin idare yöntemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

2.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 21 Milletvekilinin, ülkemizdeki tarımsal sulama sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/173) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

3.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 21 Milletvekilinin, Soma Termik Santralinde kükürt arıtma tesisi bulunmaması sebebiyle yaşanan hava kirliliği sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)