TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 96

21 Nisan 2016 Perşembe

 

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Evrensel Posta Birliği (UPU) Arasında Yirmi Altıncı Dünya Posta Kongresine Yönelik Düzenlemelere İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/714) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

2.- Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/715) (Çevre; Milli Savunma; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji    Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2016)

 

Teklif

1.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 5 Milletvekilinin; Çocuk Hakları İzleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/1061) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2016)

 

 

 

Raporlar

1.- Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/707) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 294)  (Dağıtma tarihi: 21.04.2016) (GÜNDEME)

2.- Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesine İkinci Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/708) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 295)  (Dağıtma tarihi: 21.04.2016) (GÜNDEME)

3.- Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek Üçüncü Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/709) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 296)  (Dağıtma tarihi: 21.04.2016) (GÜNDEME)

4.- Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek Dördüncü Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/710) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 297)  (Dağıtma tarihi: 21.04.2016) (GÜNDEME)

5.- Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma ile Oluşturulan Ortak Geri Kabul Komitesinin 2/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/711) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 298)  (Dağıtma tarihi: 21.04.2016) (GÜNDEME)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yurt dışı gezilerine katılan gazete temsilcilerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3989) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

2.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, dokunulmazlık fezlekelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3990) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

3.-      Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın, Kurum personelinin çeşitli sorunlarına ve yöneticilerin yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3991) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

4.-      Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, yasama faaliyetlerinde milletvekillerine yardımcı olmak üzere çalıştırılan danışman ve ilave personelin özlük haklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3992) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2016)

5.-      Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, 2016/1 sayılı Genelge'ye ve personelin giriş-çıkış saatlerinin takibine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3993) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

6.-      Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, ırkçılık ve nefret söylemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3994) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

7.-      Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3995) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

8.-      Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla Ankara'da gösterilecek bir oyuna ve davetlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3996) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

9.-      Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Cumhurbaşkanının beyanatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3997) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

10.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, sokağa çıkma yasaklarında ölen kimselerin cenazelerinin camilere alınmadığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3998) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2016)

11.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, ırkçı saldırılara ve nefret suçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3999) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2016)

12.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, demokrasi ve güvenlik alanlarında yaşanan çeşitli gelişmelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4000) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

13.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, 2016/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4001) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

14.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, AB ülkelerine vizesiz giriş için yerine getirilecek şartlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4002) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

15.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanı'nın kızının nişan töreninin masraflarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4003) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karaman'da yaşanan taciz ve tecavüz iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4004) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

17.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, terörle mücadele operasyonlarına ve çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4005) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

18.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Kanada Hükümetinin Türkiye ile ilgili uyarısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4006) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

19.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ASKİ tarafından hesaplanan bir ihale bedeline ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4007) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'ın Sur ilçesi için alınan acele kamulaştırma kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4008) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki sokağa çıkma yasağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4009) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

22.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, İzmir Limanından hareket eden bir geminin durdurulmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4010) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

23.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Nisan 2011 tarihinden itibaren IŞİD veya PYD'ye katılmak üzere evden ayrılan ve aileleri tarafından kayıp başvurusu yapılan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4011) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

24.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, Karaman'da yaşanan bir cinsel istismar vakasına ve çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4012) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

25.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, ülkemizde bulunan Suriyeli mültecilere dair 15 Mart 2011 tarihinden itibaren çeşitli verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4013) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

26.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, iflas erteleme başvurusu yapan şirketlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4014) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

27.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bir vakıf arasındaki anlaşma ve protokollere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4015) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

28.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, Brüksel'deki patlamayı gerçekleştiren bir teröristin ülkemizden sınır dışı edilmesiyle ilgili bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4016) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Havalimanında gerçekleştirilen kaçak cep telefonu operasyonuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4017) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

30.-  Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, inşa edilecek geri kabul merkezlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4018) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

31.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, sabıka kaydı bulunan göçmen, sığınmacı ve mülteci statüsündeki kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4019) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

32.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yazılı soru önergeleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4020) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

33.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Kocaeli'de bir rehabilitasyon merkezinde çekilen görüntülere ve çocuk istismarı ve taciz olaylarına karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4021) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

34.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, TRT'de yayınlanan bir belgesele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4022) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

35.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, Mardin'in Derik ilçesinde bir çadır kentte çıkan yangınlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4023) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

36.-  Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen hac kurası işlemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4024) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

37.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, terörle mücadelede yaşanan aksaklıklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4025) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

38.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Yoncalı Köyü'nün yol sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4026) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

39.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, selden etkilenen Borçka-Murgul karayolunun yapımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4027) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

40.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Altay Tankı seri üretim sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4028) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

41.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun Liman sahası içerisinde yapılan inşaata ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4029) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

42.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, şeker pancarı üretimine ve polar yüzde belirlenmesi uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4030) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

43.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4031) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

44.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, TRT kadro yapısındaki değişikliklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4032) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

45.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, ABD ve İsrail'in vatandaşlarına yönelik yaptığı uyarılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4033) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

46.-  Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, 2003-2016 yılları arasında TMSF tarafından el konulan bankalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4034) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

47.-  Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, Ege Denizi'ndeki Türk adalarının Yunanistan tarafından işgal edildiği yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4035) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

48.-  Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın, Ziraat Katılım Bankası tarafından yapılan bir sınava ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4036) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

49.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Kastamonu'nun diğer illere verdiği göçün sebeplerine ve önlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4037) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

50.-  Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün, şiddete uğrayan engelli kadınlara ve kız çocuklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4038) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

51.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, DDT isimli sağlığa zararlı ilacın kaçak yoldan kullanımının engellenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4039) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

52.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Yaşamkent semtinde çok sayıda trafik kazasının yaşandığı kavşakta alınması gereken tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4040) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

53.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Çubuk ilçesinin çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4041) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

54.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın Ceyhan ilçesinin Üçdut ve Yeşilova Köylerindeki tarlaların yüksek bedellerle köylülere tekrar satılmaya çalışıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4042) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

55.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, din görevlisi ve imam olarak işe başlayıp başka kurumlara geçen personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4043) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

56.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, otizmli bireylerin eğitim ve yaşam olanaklarının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4044) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

57.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Yıldız Dağlarında faaliyet gösteren maden ocaklarının çevreye zararlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4045) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

58.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadeleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4046) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

59.-  Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, Çorum'un Osmancık ilçesinde bir Alevi türbesinin bulunduğu alana mescit yapılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/4047) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

60.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yazılı soru önergeleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/4048) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

61.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Ankara'da kurulan Sinan ve Selimiye Vakfına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/4049) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

62.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yazılı soru önergeleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Lütfi Elvan)  yazılı soru önergesi (7/4050) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

63.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, basın ve yayın kuruluşlarına sansür uygulandığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/4051) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

64.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yazılı soru önergeleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/4052) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

65.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, Anadolu Ajansı'nda çıkan bir habere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/4053) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

66.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yazılı soru önergeleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/4054) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

67.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Bursa ve Van Büyükşehir Belediyeleri ve iştiraklerinin 2015 yılı içinde kullandıkları hazine kefaletli dış kredi miktarlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/4055) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

68.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yazılı soru önergeleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yıldırım Tuğrul Türkeş)  yazılı soru önergesi (7/4056) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

69.-  Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nden başka cezaevlerine nakledilen tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4057) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

70.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, tutuklu bir akademisyenin durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4058) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

71.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki kapalı cezaevine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4059) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

72.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yazılı soru önergeleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4060) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

73.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, LGBTİ mahpuslar için özel bir hapishane yapılacağına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4061) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

74.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, 18 Kasım 2002'den itibaren cezaevlerinden kaçan teröristlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4062) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

75.-  İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, Cumhurbaşkanına hakaret suçu çerçevesinde açılan dava/dosya verilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4063) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

76.-  İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, hakim ve savcı adayı atamalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4064) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

77.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nde kalan bir tutuklunun işkenceye uğradığına dair iddiaların incelenmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4065) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

78.-  İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, çocuklara yönelik cinsel istismar ve taciz olaylarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4066) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

79.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Karaman'da öğrencilere yönelik cinsel istismar olayı ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4067) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

80.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın,  bir vakfın Kocaeli'de çocuklara yönelik düzenlediği yardım gecesine ve Bakanlık ile birlikte yürüttüğü faaliyetlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4068) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

81.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yazılı soru önergeleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4069) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

82.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, sevgi evleri, yatılı okullarda yaşanan taciz vakalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4070) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

83.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, 30.03.2016 tarihinde İzmit'te bulunan bir sığınma evinde yaşanan olaya ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4071) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

84.-  Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, Kahramanmaraş'ta yaşanan intihar vakalarına ve bunları önlemek için alınacak önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4072) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

85.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yazılı soru önergeleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4073) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

86.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TÜBİTAK tarafından elenen bir projeye ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4074) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

87.-  Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, 2002-2015 yılları arasında sanayi sektörünün ihracat rakamlarına ve ekonomideki payına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4075) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

88.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yazılı soru önergeleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4076) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

89.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB'nin yapım çalışmalarına ve Eskişehir'e yönelik yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4077) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

90.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, aile sağlığı merkezlerinde kamu personeli statüsü olmadan görev yapan kişilerin özlük haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4078) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

91.-  Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, SGK ile eczacılar arasındaki sözleşmeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4079) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

92.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yazılı soru önergeleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4080) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

93.-  Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir'in, kadınların doğum borçlanması şartlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4081) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

94.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, İstanbul'da bir çocuk işçinin iş kazası nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4082) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

95.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4083) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

96.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, iş kazalarının önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4084) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

97.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4085) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

98.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, kamu hastanelerinin ilaç ve tıbbi cihaz alımına ve bir ilaç firması ile ilgili iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4086) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

99.-  Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, 2011-2016 yılları arasında Tekirdağ'da meydana gelen iş kazalarına ve yapılan denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4087) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

100.-   Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, iş cinayetlerine ve Bakanlığın işçi sağlığı ve güvenliğine yönelik çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4088) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

101.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yazılı soru önergeleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4089) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

102.-   Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Antalya'da bir otelin yaptığı inşa ve kazı çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4090) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

103.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur'un Değirmen Deresi mevkiinde bulunan Karamanlı Barajı'nın kirletildiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4091) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

104.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, yeşil alanlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4092) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

105.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yazılı soru önergeleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4093) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

106.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4094) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

107.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, 2012-2016 yılları arasında Türkiye'ye sığınma talebinde bulunan Mısır vatandaşlarına ve çeşitli hususlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4095) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

108.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2002-2015 yılları arasında Bursa ve Malatya'da alınan teşvik belgesi sayılarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4096) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

109.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki tarihi maden ocaklarının turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4097) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

110.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesinde yapımı planlanan HES'lere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4098) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

111.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yazılı soru önergeleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4099) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

112.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin iline doğal gaz altyapısı kurulmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4100) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

113.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, BOTAŞ bünyesinde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4101) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

114.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4102) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

115.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Eskişehir Stadyumu inşaatına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4103) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

116.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 2002-2016 yılları arasındaki çekirdeksiz kuru üzüm üretimi ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4104) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

117.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4105) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

118.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa'daki üzüm üreticilerinin soğuk ve don olayından kaynaklanan mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4106) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

119.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yazılı soru önergeleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4107) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

120.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, takviye edici gıdalarla ilgili düzenlemelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4108) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

121.-   Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir'in, Bursa ve ilçelerindeki çiftçilerin kredi borçlarına ve sulama sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4109) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

122.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki hipodrom yapımına ve Eskişehir'e yönelik yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4110) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

123.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, çiftçilere yönelik desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4111) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

124.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Bakanlık yerleşkesinde bulunduğu iddia edilen atlara ve çeşitli iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4112) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

125.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Çaykur'un 42 No'lu Tirebolu Çayı'nın kalitesinin bozulduğu iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4113) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

126.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, hayvan ithalatı politikasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4114) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

127.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, zeytin ve zeytinyağı üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4115) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

128.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Hamzabey Sınır Kapısı'ndan yapılan araç ve şahıs giriş çıkışlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4116) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

129.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, Türk Telekom - TTNet tarafından faturasını vaktinde ödemeyenlerden alınan bedele ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4117) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

130.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Kocaeli Üniversitesinde yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4118) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

131.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, ülkemizde gerçekleştirilen terör saldırılarına karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4119) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

132.-   Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Şırnak'ın İdil ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasağına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4120) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2016)

133.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, bir futbol maçının ertelenmesine neden olan istihbarata dair yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4121) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

134.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari'de bulunan bir köprünün kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4122) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

135.-   Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, sokağa çıkma yasaklarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4123) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

136.-   Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı bir köyün sorunlarının çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4124) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2016)

137.-   Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı bir köyün sorunlarının çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4125) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2016)

138.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın korumalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4126) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

139.-   Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, Rıza Sarraf isimli işadamına tatili esnasında yakın koruma tahsis edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4127) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

140.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4128) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

141.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesindeki bir fabrikaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4129) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

142.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Kazan ilçesinin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4130) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

143.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yazılı soru önergeleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4131) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

144.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir vakfa kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4132) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

145.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir siyasi partinin il başkanına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4133) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

146.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, 2009 yılından itibaren yaşanan terör saldırılarına ve bunların sosyal ve ekonomik maliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4134) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

147.-   Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, 2010-2015 yılları arasında intihar girişiminde bulunan polis memurlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4135) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

148.-   Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için başvuruda bulunan mültecilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4136) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

149.-   Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, Emniyet Teşkilatı'nda şark görevini yapmamış olan amir ve memurlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4137) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

150.-   Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, Ankara'da yaşanan terör saldırılarının önlenememesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4138) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

151.-   Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde görev yapan güvenlik güçlerinin lojman ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4139) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

152.-   Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, Kahramanmaraş'ta bulunan Suriyeli sığınmacı sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4140) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

153.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir okulda iki çocuğun hayatını kaybettiği kazaya neden olan vincin okulun karakola çevrilmesi için çalıştığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4141) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

154.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Beykoz sahilinde bir bölümün ücretli otoparka dönüştürülmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4142) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

155.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, muhtarlarla ilgili yapılması talep edilen düzenlemelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4143) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

156.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, İzmir'in Çeşme ilçesinde "Geri Kabul Merkezi" kurulacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4144) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

157.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, kadın koruma evleri ve çocuk koruma evlerine başvuranlara ve bu kurumların denetimlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4145) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

158.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bir ihale ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4146) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

159.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun'daki öğrenci yurtları ile öğrenci evlerine ve yapılan denetimlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4147) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

160.-   Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, 1 Temmuz 2015 ile 31 Mart 2016 tarihleri arasında Muş, Şırnak, Hakkari, Mardin ve Diyarbakır'ın çeşitli ilçelerinden göç eden nüfusa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4148) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

161.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, idari uzaklaştırma cezasının süresi dolan bir belediye eş başkanının görevine iade edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4149) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

162.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, pasaportların yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4150) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

163.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde merkezli bir kalkınma ajansı kurulması talebine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4151) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

164.-   Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı yerlerde zarar gören tarihi eserlere yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4152) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

165.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'ye bağlı bir köydeki tarihi alanların araştırılması ve turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4153) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

166.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'ye bağlı bir köydeki tarihi yapı ve mağaraların turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4154) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

167.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'ye bağlı bir köydeki kilise ve konakların turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4155) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

168.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki Kumluca Hamamlı bölgesinin turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4156) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

169.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki Hasaköy bölgesinin turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4157) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

170.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki tarihi bir konağın korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4158) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

171.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan Çakıltepe Höyüğü ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4159) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

172.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesindeki bir yeraltı şehrinin temizlik ve röleve çalışmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4160) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

173.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yazılı soru önergeleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4161) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

174.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'de turizm sektöründe yaşanabilecek kayıplar için alınan tedbirlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4162) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

175.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Eti Arkeoloji Müzesi'ndeki bazı tarihi eserlerin çalındığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4163) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

176.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Frig Vadisi'nin korunması ve turizme kazandırılması kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4164) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

177.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Yassıada'da bulunan tarihi yapıların tahrip edildiği iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4165) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

178.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, terör eylemlerinin mali etkilerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4166) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

179.-   Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, sokağa çıkma yasaklarının uygulanmaya başlamasından itibaren bakanlıklar tarafından yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4167) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

180.-   Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Suriye'deki savaştan etkilenen illere maddi yardım yapılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4168) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

181.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, bazı taşınmazların bir holdinge satılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4169) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

182.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yazılı soru önergeleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4170) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

183.-   Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir'in, Van'daki vergi mükelleflerinin sorunlarına ve vergi tahsilatı oranlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4171) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

184.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van için ilan edilen mücbir sebep halinin sona ermesinin ardından yapılacak uygulamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4172) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

185.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, yurt dışı çıkış harcına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4173) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

186.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde verilen bir derse ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4174) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

187.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Harran Üniversitesi'ndeki çeşitli uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4175) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

188.-   İstanbul Milletvekili Celal Doğan'ın, KPSS'ye giriş için alınan sınav ücretine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4176) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

189.-   Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı yerlerdeki öğretmen, öğrenci ve okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4177) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

190.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Karaman'da bir kursta yaşanan tecavüz olayına ve çeşitli iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4178) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

191.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar ve Kütahya'daki bazı okullarda teneffüs aralarında çalınan müziklere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4179) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

192.-   Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım'ın, Siirt'te haklarında soruşturma açılan ve görev yerleri değiştirilen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4180) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

193.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, taşra teşkilatı şube müdürlüğü atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4181) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

194.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2002-2016 yılları arasında eğitim kurumlarında yaşanan cinsel istismar vakalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4182) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

195.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2002-2016 yılları arasında idareci, öğretmen, veli ve öğrenciler arasında yaşanan şiddet olaylarına dair istatistiklere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4183) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

196.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2002-2016 yılları arasında Liseye Geçiş Sınavı'nda iptal edilen sorulara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4184) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

197.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2002-2016 yılları arasında Üniversiteye Geçiş Sınavı'nda iptal edilen sorulara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4185) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

198.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, bir müdür yardımcısı ile ilgili cinsel taciz iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4186) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

199.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, bir Eğitim-Bir-Sen yöneticisinin yaptığı açıklamaya ve eğitim müfredatı ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4187) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

200.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yazılı soru önergeleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4188) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

201.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Beykoz ilçesinde inşaatı süren bir okulla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4189) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

202.-   Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Halk Eğitim Merkezlerinde çalışan usta öğreticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4190) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

203.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Bakanlığın protokol yaptığı dernek ve vakıflara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4191) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

204.-   Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir'in, Bursa'da görevden alınan okul müdürlerine ve sendika üyeliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4192) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

205.-   İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in, Suriyeli çocukların eğitim şartlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4193) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

206.-   Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, Bakanlık bünyesinde görev yapan vekil öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4194) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

207.-   Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın, usta öğreticilerin sorunlarına ve özlük haklarının iyileştirilmesi ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4195) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

208.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir okulun bahçesinde iki çocuğun bir vincin duvarı yıkması sonucu hayatını kaybettiği olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4196) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

209.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, öğretmenler ile ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4197) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

210.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Gaziantep'te bulunan okullardaki temizlik uygulaması ve giderlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4198) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

211.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Mersin'de uygulanmakta olan Minik Yürekler Kardeşlik Bilincinin Farkında isimli proje ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4199) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

212.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun'daki öğrenci yurtları ile öğrenci evlerine ve yapılan denetimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4200) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

213.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, yapılması planlanan askeri teçhizat alımlarına ve savunma harcamalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4201) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

214.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Edirne'nin Süloğlu ilçesinde yapılan atış talimlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4202) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

215.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gazi ve şehit ailelerine tanınan haklara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4203) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

216.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yazılı soru önergeleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4204) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

217.-   Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir'in, TSK bünyesinde görev yapan sivil memurların çalışma koşullarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4205) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

218.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa'da kurulması planlanan Batı OSB arazisinin tarım arazisi olup olmadığına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4206) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

219.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, sulama birlikleri personeline ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4207) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

220.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yazılı soru önergeleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4208) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

221.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Kozak Yaylasında bulunan çam fıstığı ağaçlarındaki verim düşüklüğüne ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4209) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

222.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Akarca Köyü'nde bulunan 2B arazilerinin köylülere değerinin üstünde satılmaya çalışıldığı yönündeki çeşitli iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4210) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

223.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun'daki yatırım ve projelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4211) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

224.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Düzce'de kurulan katı atık bertaraf tesisine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4212) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

225.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, eczanelere yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4213) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

226.-   Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı yerlerde görevli sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4214) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

227.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, ülkemizde kullanılan antidepresan ilaçlara ve yan etkilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4215) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

228.-   Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım'ın, Türkçe bilmeyen bir hastaya kötü muamelede bulunulduğuna dair iddiaların soruşturulmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4216) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

229.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, aile hekimlerinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4217) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

230.-   Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un, 2002-2015 yılları arasında uyuşturucu madde ve antidepresan kullanımı nedeniyle tedavi gören veya intihar eden kişilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4218) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

231.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'de gerçekleştirilen ambulans dağıtım töreninin maliyetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4219) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

232.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kandıra Devlet Hastanesinin personel açığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4220) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

233.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yazılı soru önergeleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4221) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

234.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4222) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

235.-   Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl Devlet Hastanesi'ndeki uzman doktor ihtiyacına ve başka illere sevk edilen hastalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4223) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

236.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Ceyhan Devlet Hastanesinin inşaatının tamamlanmamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4224) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

237.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, İstanbul Üniversitesine bağlı hastanelerin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4225) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

238.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yabancı bir ilaç firması ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4226) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

239.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir ilaç firmasının Türkiye'de rüşvet verdiği ve bu yolla pazarladığı bazı ilaçların isimlerini değiştirerek kamu hastanelerine sattığı yönündeki iddialara ve bu konuda yapılan denetimlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4227) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

240.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar'ın bazı yerleşim yerlerindeki yolların ulaşıma elverişsizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4228) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

241.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Kütahya'nın Tavşanlı-Domaniç ilçeleri arasındaki yol yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4229) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

242.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Edirne-Kırklareli Havaalanı Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4230) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

243.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesindeki Devlet Demiryolları istasyonuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4231) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

244.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yazılı soru önergeleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4232) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

245.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Marmaray inşaatı sırasında bulunan tarihi eserlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4233) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

246.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin-Rize Ortak Havalimanı projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4234) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

247.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Seyitgazi-Kırka-Gökbahçe yolunun genişletme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4235) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

248.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Sivrihisar Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazalarına ve alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4236) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

249.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Türk Telekom A.Ş. tarafından Cumhuriyet Gazetesi internet sitesine erişimin engellendiği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4237) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

250.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, köylerde internet erişiminin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4238) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

251.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Türkiye'deki bir limandan çıktığı ve IŞİD ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir gemiye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4239) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

252.-   Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, Adıyaman Havalimanı'ndan gerçekleştirilen uçuşlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4240) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

253.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 3. Köprü inşaatı nedeniyle kesilen ağaç sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4241) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

254.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, GSM ve internet hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4242) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

255.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Yeşilova-Harmanlı-Yarışlı-Düğer yolunun yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4243) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

256.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinden geçen araç sayılarına ve 3. Köprü geçiş ücretine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/4244) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-      Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, bazı bakanlıklarda yapılan görevde yükselme sınavları ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2935)

2.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015 yılında yasal takibe düşen bireysel kredi sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2936)

3.-      Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya'nın Beyşehir ilçesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2937)

4.-      Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün, Abdullah Öcalan'a ve İmralı Cezaevi koşullarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2938)

5.-      Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Suriye sınırında bir askerin şehit olduğu olaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2939)

6.-      İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, siyasi nedenlerle kültür ve sanat alanında sansür yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2940)

7.-      Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer aldığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2941)

8.-      Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, bir derneğin şube açılışına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2942)

9.-      İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Cumhurbaşkanlığına bağlı görev yapan danışmanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2943)

10.-  Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in, Diyarbakır Sur Kaymakamlığına bağlı çalışan geçici sözleşmeli işçilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2944)

11.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, bir belediye başkanı ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2945)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2946)

13.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, 4982 sayılı Kanun kapsamında yapılan bilgi edinme başvurularına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2947)

14.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 17.02.2016 tarihinde Ankara'daki canlı bomba saldırısına ve saldırının failine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2948)

15.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, motorin fiyatlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2949)

16.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, kurşunsuz benzin fiyatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2950)

17.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Ankara'da yaşanan patlamaya ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2951)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cinsel istismara uğrayan bir öğrencinin intihar etmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2952)

19.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, KKTC'ye taşınan suya atık su karıştığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2953)

20.-  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, uluslararası kuruluşların yayınladıkları endekslere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2954)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TOKİ projeleri ve konuyla ilgili açılan davalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2955)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılı içinde erken seçim ya da referandum yapılması için hazırlıklara başlandığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2956)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2016 yılları arasında gerçekleşen bombalı terör eylemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2957)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı kahvehanelerde kumar oynatıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2958)

25.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, ekmek fiyatlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2959)

26.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, icra müdürlüklerinde bulunan dosya sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2960)

27.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, protesto edilen senet tutarlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2961)

28.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, 2016/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2962)

29.-  Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, TRT tarafından farklı dil ve lehçelerde halk müziği koroları oluşturulması talebine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2963)

30.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, TRT'nin Ankara'da kullandığı Arı Stüdyolarının yıkılacağı iddiasına ve ihalenin verildiği şirkete ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2964)

31.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, İşsizlik Sigortası Fonu'nun kullanım alanlarına ve miktarlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2965)

32.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, köy korucularının Şırnak'ta yürütülen operasyonlara dahil edilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2966)

33.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, terör örgütüne destek veren kamu çalışanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2967)

34.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, 2002-2016 yılları arasındaki kredi kullanımına ve kredi borcundan dolayı yaşanan intihar vakalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2968)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, turizm sektörüne verilecek desteklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2969)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçlara verilen cezaların caydırıcılığının yetersiz olduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2970)

37.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'deki Güzel Sanatlar Lisesi ihtiyacına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2971)

38.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, imzaladıkları bir bildiri nedeniyle haklarında soruşturma açılan ve gözaltına alınan akademisyenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2972)

39.-  Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, bir açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2973)

40.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı yerlerde evlerini terk eden ailelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2974)

41.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden yapılan yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2975)

42.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 5 Haziran 2015 tarihinde Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda yaşanan patlamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2976)

43.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi cinayetinin aydınlatılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2977)

44.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, bir holdinge verilen ihalelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2978)

45.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/2979)

46.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılan tarihi eserlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/2980)

47.-  Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz'ın, vergi muafiyeti tanınmış vakıflara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/2981)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Lütfi Elvan)  yazılı soru önergesi (7/2982)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/2983)

50.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ankara'da bulunan Arı Sineması'nın yıkılacağı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/2984)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/2985)

52.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, kamu özel işbirliği çerçevesinde başlatılan projelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/2986)

53.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, bir mahkeme kararına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2988)

54.-  Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, Şırnak'ın Cizre ilçesinde hayatını kaybedenlerin otopsi işlemlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2989)

55.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Şırnak'ın Cizre ilçesinde hayatını kaybedenlerin otopsi işlemlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2990)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2991)

57.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002-2015 yılları arasında kadına karşı gerçekleştirilen şiddet ve cinayet vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2992)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yargıya güven endeksine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2993)

59.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, sürekli hastalık, sakatlık veya kocama sebebiyle mahkumların cezalarının hafifletilmesi veya kaldırılmasına yönelik başvurularına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2994)

60.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, Şırnak T Tipi Cezaevi'nde tutuklu bir çocuğun akran şiddetine maruz kaldığına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2995)

61.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerine hizmet veren Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığı'nın bölge için yetersizliğine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2996)

62.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, son yıllarda idare mahkemelerinin idare lehinde kararlar aldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2997)

63.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, cezaevlerinde yapılan sürekli nakil uygulamalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2998)

64.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2999)

65.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonundan faydalanan dar gelirli vatandaşların geri ödemelerde yaşadıkları sıkıntılara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3000)

66.-  Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, Kahramanmaraş'tan göçün önlenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3001)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3002)

68.-  İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Sivas Demir Çelik Fabrikasının özelleştirilmesi çalışmalarına ve devlete olan maliyetine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3003)

69.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3004)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3005)

71.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3006)

72.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, İŞKUR'la ilgili Sayıştay raporlarında belirtilen eksikliklerin giderilmemiş olmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3007)

73.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, kadın istihdamının artırılmasına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3008)

74.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, emekli vatandaşların maaşlarından bilgileri dışında çeşitli kesintiler yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3009)

75.-  İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, asgari ücretteki artışın taşeron işçilerin istihdamına etkisine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3010)

76.-  İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, TBMM bünyesinde çeşitli statülerde görev yapan kişilerin sendikal haklarının kullanımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3011)

77.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2002 yılından günümüze kadar kıdem tazminatı alanların istatistiklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3012)

78.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa'da kapanması söz konusu olan bir hastaneye ve çalışanlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3014)

79.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3015)

80.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki bir okul arazisinde yapılması planlanan imar değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3016)

81.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Melen Çayı'nın kirletilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3017)

82.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Melen Çayı'nın kirletilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3018)

83.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Melen Çayı'nın kirlenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3019)

84.-  Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Munzur Vadisi'nde yapılması planlanan baraj ve HES projelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3020)

85.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Kızılcahamam, Güdül, Beypazarı ve Çayırhan belediyeleri tarafından Kirmir Çayı'na katı atık ve çöp döküldüğü iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3021)

86.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'nin Hasanlar bölgesinde yapılan katı atık tesisinin Melen Çayı için tehlike arz ettiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3022)

87.-  Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Kırklareli'de ve ilçelerindeki içme suyu kirliliğine ve nedenlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3023)

88.-  Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki hava kirliliğinin ölçülmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3024)

89.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Borçka ilçesinde Kadastro Birimi açılması ihtiyacına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3025)

90.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'da imar ve iskan planlarına aykırı yapılara ruhsat verildiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3026)

91.-  Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, hava kalitesi indeksi hesaplamalarına ve hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3028)

92.-  Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl Belediyesi tarafından kurulan bir katı atık arıtma tesisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3029)

93.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3030)

94.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3032)

95.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, enerji üretimi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3033)

96.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılan elektrik üretimi başvurularına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3034)

97.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, ülkemizin enerji arz güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3035)

98.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Cerattepe bölgesinde yapılması planlanan bir maden işletmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3036)

99.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun ve ilçelerinde doğalgaz iletim altyapısının gecikmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3037)

100.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Bakanlığın GDO'lu ürünlerin tespitine yönelik çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3044)

101.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Bakanlık tarafından yapılan denetim istatistiklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3045)

102.-   Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, yaş meyve ve sebzelerdeki pestisit oranlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3046)

103.-   Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3049)

104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3050)

105.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'daki toplu taşıma hizmetlerinin özelleştirileceği iddiasına ve yapılan zamlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3051)

106.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce Belediyesinin temizlik işlerini yapan personelin maaş artışlarının ödenmemesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3052)

107.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'nin Ardeşen ilçesinde bulunan Fırtına Deresi'nden usulüne uygun olmadan malzeme çıkarılarak dere yatağının doğal yapısının bozulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3053)

108.-   Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, 2011 yılından itibaren yaşamını yitiren sığınmacı sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3054)

109.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Melen Çayı havzasına kirli suların karıştığı ve buna karşı önlem alınmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3055)

110.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yabancı ülkelerde vatandaşlığı veya ticari işletmeleri bulunan milletvekillerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3056)

111.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Borçka ilçesinde Trafik Tescil Şubesi açılması ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3057)

112.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, MOBESE sisteminin tespitiyle kesilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3058)

113.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Suriyeli sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3059)

114.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kamu görevlilerinin vatandaşlara işkence ve kötü muamelede bulunduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3060)

115.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde cenazesi sosyal medyada teşhir edilen bir kişinin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3061)

116.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3062)

117.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2014 ve 2015 yıllarında trafik sigortası yaptıran araç sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3063)

118.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, akaryakıt kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3064)

119.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3065)

120.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, kamu özel işbirliği çerçevesinde başlatılan projelere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3066)

121.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3067)

122.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Kilitbahir Kalesi'nin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3068)

123.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, Devlet Tiyatrolarında farklı dil ve lehçelerde oyunların sergilenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3069)

124.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, ülkemizde dizi film sektöründe çalışan işçilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3070)

125.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Ulus semtindeki kazılarda ortaya çıkan antik Roma tiyatrosunun Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3071)

126.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tescilli yapıların ve tarihi dokunun korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3072)

127.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü içinde bulunan Bektaşi Nafi Baba Tekkesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3073)

128.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Rusya'dan Türkiye'ye giriş yapan turist sayılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3074)

129.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, son beş yıl içinde yurt dışına çıkan vatandaşlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3075)

130.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, son beş yıl içinde Türkiye'ye gelen turistlerin sektörel dağılımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3076)

131.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3077)

132.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, hava trafik kontrolü hizmeti veren askeri personele havacılık tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3078)

133.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van esnafının mali sorunlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3079)

134.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, atanamayan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3080)

135.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Bakanlığın yargı kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3081)

136.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3082)

137.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Bakanlık bünyesindeki eğitim uzmanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3083)

138.-   İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, İmam-Hatip okullarına ve ilahiyatçı ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3084)

139.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Erzurum'un Şenkaya ilçesi Kayalısu Köyü'ndeki derslik ve lojman ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3085)

140.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, Heybeliada'da Halk Kütüphanesi olarak kullanılan binanın başka bir amaçla kullanılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3086)

141.-   Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde eğitim ve öğretime ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3087)

142.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, aday öğretmen yetiştirme süreci başvurusuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3088)

143.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün okullara gönderdiği iddia edilen bir yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3089)

144.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3090)

145.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3091)

146.-   Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, Aydın'ın Efeler ilçesinde bir okul müdürünün sınıflardaki kız-erkek öğrencilerin sınıflarının ayrılması talebinde bulunduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3092)

147.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3093)

148.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa'da bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının taşınmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3094)

149.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, hava trafik kontrolü hizmeti veren askeri personele havacılık tazminatı ödenmesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3095)

150.-   Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in, yeni tip denizaltı ihalesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3096)

151.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'da içme suyu kaynağı olacağı söylenen Doğanözü Göleti'ne ve çeşitli iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3098)

152.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Bartın ilinin Amasra ilçesindeki derelerin ıslahına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3099)

153.-   Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Kırklareli'de ve ilçelerindeki içme suyu kirliliğine ve nedenlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3100)

154.-   Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Kırklareli'nin bazı ilçelerindeki içme sularının içilebilir olmadığı yönündeki analizlere ve alınacak önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3101)

155.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa'da bulunan tarihi Gümrük Hanı içindeki anıt çınar ağaçlarının kesilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3102)

156.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Artvin'in Cerrattepe mevkiinde yapılması planlanan maden faaliyetlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3103)

157.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, Antalya'da kamu ve özel hastanelerindeki acil servislerin iş yüküne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3104)

158.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3105)

159.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, yabancı sağlık çalışanlarının Türkiye'de görev yapmaları kapsamında getirilen şartlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3106)

160.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir kişinin tedavi borcuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3107)

161.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2016 yılları arasındaki sağlık verilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3108)

162.-   Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl'de yetişkin çocuk yoğun bakım ünitesi bulunmadığından tedavisi yapılamayan bir çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3109)

163.-   Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Kırklareli'nin bazı ilçelerindeki içme sularının içilebilir olmadığı yönündeki analizlere ve alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3110)

164.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'daki hastanelerde hekim ve ekipman ihtiyacı bulunduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3111)

165.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, kredi kartı borcu nedeniyle yaşanan toplumsal sorunlardaki artışa ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3112)

166.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da görülen domuz gribi vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3113)

167.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3114)

168.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa-Ankara hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3115)

169.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın yeni bir havaalanı ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3116)

170.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, hava trafik kontrolü hizmeti veren askeri personele havacılık tazminatı ödenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3117)

171.-   Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, Kahramanmaraş'a yönelik havayolu seferlerinin artırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3118)

172.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, THY'nin Brüksel-Eskişehir seferlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3119)

173.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya-Adıyaman il sınırının değiştirileceği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3120)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul ve 20 Milletvekilinin, sağlık harcamalarındaki artışın yol açtığı sosyoekonomik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

2.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 21 Milletvekilinin, Turgutlu Çaldağı'nda nikel madeni çıkarılmasının olumlu ve olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/170) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

3.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 20 Milletvekilinin, Gediz Nehri’nin kirlenme sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)